Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

Na stoliku przy wyjściu są wyłożone różne rodzaje Pisma Świętego, komentarze i słowniki biblijne. Są także kartki z numerami rozdziałów ksiąg Nowego Testamentu - 262 rozdziały. Bardzo proszę chętnych o zabranie jednej kartki i przeczytanie dziś jednego rozdziału. Jeżeli każdy przeczyta jeden wyznaczony rozdział wspólnie przeczytamy dziś całą Ewangelię i Listy Apostolskie. W ten sposób oddamy cześć Słowu Bożemu zawartemu w Piśmie świętym.

We wtorek o godz. 18.30 adoracja dla mężczyzn. Na zakończenie adoracji odmówimy nieszpory z brewiarza.

W środę godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Proszę o podawanie intencji modlitewnych.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 w intencji rodzin, o dar potomstwa i o znalezienia dobrego współmałżonka przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.

W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie. W tym dniu podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji nie tylko naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. Wojciech. Po Mszy św. Odmówimy litanię do św. Wojciecha.

Dziś na Mszy o godz.11.30 będziemy modlili się w intencji rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Na tę Mszę zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które w kwietniu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

W następną niedzielę w Niedzielę Dobrego Pasterza o godz. 11.30 będzie odprawiona Msza św. w intencji kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii i kapłanów, których spotkaliśmy w naszym życiu zapisanych w księdze modlitw za kapłanów. Można jeszcze wpisywać kapłanów, których chcemy objąć modlitwą.

SPOTKANIA:
W piątek spotkanie z kandydatami do bierzmowania o godz. 18.30.
W następną niedzielę spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Po Mszy św. o godz. 9.30.

Książki: Na stoliku są wyłożone modlitewniki i książki do św. Józefa:
Wydanie pamiątkowe na rok św. Józefa cena 10 zł.
Tydzień z opiekunem Jezusa 3 zł.
Św. Józef najlepszy opiekun Jezusa - książeczka dla dzieci 5 zł.
W zakrystii można nabyć Biblię „z papugą”. Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy jako najbardziej wartościowy dar dla naszych dzieci czy wnuków 60 zł.

Proszę o zapisywanie się na film „Wyrok na niewinnych”. Cena wirtualnego biletu z kodem dostępu zamówionego w parafii wynosi 5 zł. Aby zamówić bilet zbiorowy musi zgłosić się 40 osób. Proszę o zapisywanie się na listę.

Z okazji Imienin życzymy Księdzu Robertowi błogosławieństwa Bożego, obfitych łask i opieki Maryi. Niech Duch Święty Księdza prowadzi, umacnia w posłudze kapłańskiej. Życzymy niegasnącej radości z codziennego odkrywania nieskończonej miłości Bożej i dzielenia się nią z innymi, stałego zapału do podejmowania nowych wyzwań.
Niech nigdy nie zabraknie Księdzu marzeń i odwagi ich realizowania, a Pan Bóg otacza Księdza dobrymi, życzliwymi ludźmi.
Do życzeń dołączamy duchowy prezent w postaci modlitwy Szczęść Boże!
10 powodów, dla których warto czytać 4 rozdziały Biblii dziennie
Od kiedy pamiętam towarzyszyło mi Pismo Święte czytane przez rodziców. Gdy miałem 8 lat, tato dał mi pieniądze na zakup pierwszej Biblii w zborowej księgarni. Będąc w szkole podstawowej wykazywałem moim kolegom z klasy jak bardzo się mylą w tym co wierzą, argumentując swoje zdanie przytaczanymi wersetami Słowa Bożego. Choć nigdy nie wątpiłem w wartość i prawdziwość przekazu biblijnego, to dopiero gdy skończyłem 16 lat zacząłem nim żyć, a nie jedynie o nim wiedzieć. Powierzyłem wtedy swoje życie Bogu, wyznałem Mu swoje grzechy i prosiłem Go, aby uczynił ze mnie swojego ucznia. Od tamtego czasu pokochałem tę Księgę ponad wszystkie inne, a od kilku lat czytam ją całą w ciągu jednego roku. Zaczynam 1 stycznia od 1 rozdziału Księgi Rodzaju, kończę pod koniec grudnia na 22 rozdziale Objawienia Jana. Wystarczy oddać się lekturze 4 rozdziałów Biblii dziennie, aby przeczytać ją w rok. Nie jestem w tym temacie ekspertem, sam wiele jeszcze się uczę, ale widzę jak w wiele wspaniałych zmian wprowadziło to do mojego życia. Chętnie się nimi z tobą podzielę. Poniżej przedstawiam 10 powodów, dla których warto zacząć czytać Biblię w rok, szczególnie, że ten dopiero się zaczął.

1. Czytanie wszystkich ksiąg Biblii uczy, że całe Pismo jest natchnione.
Jeden z najbardziej znanych fragmentów biblijnych brzmi: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (2 Tym. 3:16-17). Apostoł Paweł pisząc te słowa, ma na myśli przede wszystkim Stary Testament. Księgi Nowego Testamentu dopiero się tworzyły. Jeśli jesteś „człowiekiem Bożym” i chcesz być „doskonałym, do wszelkiego dobrego działa przygotowanym” sięgaj po całą Biblię, bo cała ona jest natchniona. Księga Liczb i Pieśń nad Pieśniami są tak samo Słowem Bożym, jak Ewangelia Jana i List do Rzymian. Opisy budowy szat kapłańskich z Księgi Wyjścia 28, są nie mniej natchnione przez Boga niż werset z Ewangelii Jana 3:16. To, że coś wydaje się nudne i mało dopasowane do twoich preferencji, w tym co chciałbyś wyczytać, nie znaczy, że należy to traktować po macoszemu. Zacznij doszukiwać się informacji i wiedzy mówiącej, o tym czego dotyczy dany fragment, jakie ma zastosowanie i dlaczego Bóg umieścił go w Piśmie. Nie idź na łatwiznę, porzucając to co trudne, szukaj na to odpowiedzi, a poznasz słodki smak znajomości i zrozumienia Słowa Bożego.

2. Przestań czytać o sobie, a zacznij czytać o Bogu.
Ten punkt związany jest z poprzednim. Jeśli zaczniesz czytać całą Biblię, a nie jedynie twoje ulubione wyrywki, to zrozumiesz, że Biblia nie jest o tobie. Zbyt często traktujemy ją jako poradnik mówiącym o tym jak mieć lepsze życie niż nasi niewierzący znajomi, a zbyt rzadko jako księgę, która mówi o Bogu, objawia Boga i wywyższa Boga. Ile razy słyszałeś kazanie oparte na historii Dawida pokonującego Goliata? Ja co najmniej kilka. Ile razy zastosowanie tego kazania mówiło „Z Bogiem ty też możesz pokonać Goliata w twoim życiu!”? Czy rzeczywiście to jest pierwsze znaczenie tego tekstu? Czy ta historia nie jest dużo głębsza? Czy faktycznie jest o tym, abym ja pokonał swojego Goliata, a nie o tym, że Bóg zachował swój naród używając do tego młodego, niedoświadczonego w boju chłopaka? Użył go, bo powołał go na przyszłego Króla, i tym samym Dawid stał się typem Chrystusa. Jezus bowiem, kiedy przyszedł na świat okazał się lepszym i doskonalszym Dawidem, który pokonał najstraszniejszego wroga. Oczywiście, że ma to praktyczne znaczenie dla naszej codzienności i prawdziwie Bóg może pokonać nasze problemy, ale zacznij kopać głębiej. Czytaj całą Biblię, a otworzy ona przed tobą znacznie szerszy świat niż twój własny ogródek.

3. Czytaj całą Biblię, aby zobaczyć Jezusa.
Ponownie, punkt związany z poprzednim. Jeśli zaczniesz czytać całą Biblię, to szukaj w niej Jezusa. Nie mówi o nim jedynie Nowy Testament. Na kartach Starego Testamentu można znaleźć mnóstwo odniesień do jego osoby. Jeden z przykładów podałem w punkcie drugim. Jezusa odnajdziesz w stworzeniu świata, w spełnieniu przymierza jakie Bóg zawiera z Abrahamem, w spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem, w Józefie ratującym swoich braci, którzy go zdradzili, w Jakubie wypowiadającym słowa błogosławieństwa nad jego synem Judą i tak można by wymieniać jeszcze bardzo długo. Cała Biblia mówi o Jezusie i wielkim planie zbawienia. Zacznij ją czytać w całości, a zachwycisz się Chrystusem jeszcze bardziej.

4. Znajdziesz historie, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś.
Są takie historie, szczególnie w Starym Testamencie, o których nie usłyszysz zza kazalnicy. Po prostu się ich nie głosi, lub jest to bardzo rzadkie. Na przykład, czy kiedykolwiek słyszałeś rozważanie z tekstu mówiącego o tym jak Pan natarł na Mojżesza aby go zabić, na co w odpowiedzi, żona Mojżesza szybko obrzezała swojego syna i … nie zdradzę. Sam przeczytaj – Księga Wyjścia 4:24-26. Często słyszałem kazania i rozważania z wersetów wcześniejszych i późniejszych, a z tych nie. Czy są one gorsze? Bynajmniej! Z pewnością są znacznie trudniejsze w zrozumieniu, tego co się stało, ale czy to oznacza, że nie powinniśmy ich czytać? Wręcz przeciwnie. Nie jest to wina kaznodziejów, po prostu nie zawsze jest czas na to aby omawiać szczegółowo każdy werset danego fragmentu. Jeśli twoja wiedza biblijna i wiara opiera się jedynie na popularnych tekstach to umknie ci wiele fascynujących historii.

5. Poznawanie całej Biblii uczy czytania w kontekście.
Każdy z nas ma swoje ulubione wersety i fragmenty. Jednak jeśli skupimy się tylko na wyrywku tekstu, to może nam umknąć jego głębsze i prawdziwe znaczenie. Jak często widziałeś udostępniany na portalach społecznościowych werset z listu do Filipan 4:13 „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”? Zdarzało mi się słyszeć studenta, który nie przygotował się do egzaminów, ale miał szczerą wiarę w to, że zda, bo „wszystko może w tym, który go wzmacnia.” Ten werset nie ma być motywatorem do uzupełniania naszych braków i „sięgania wyżej”, a raczej zachętą do cieszenia się i poprzestawania na tym co mamy. Jeśli nie przeczytamy całego rozdziału, a czasami całej księgi czy listu, to ciężko będzie nam zrozumieć sens wersetu. Czytanie całej Biblii, uczy czytania w kontekście, a tym samym poznawania wersetów wedle tego co chciał przekazać autor, a nie tego co my chcemy w nich znaleźć.

Dodano: 2021-04-17 23:01:43

Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego może-my uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

Dziś od godz. 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.00. W GODZINIE MIŁOSIERDZIA, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.

Ze świętym Józefem We wtorek o godz. 18.30 zapraszamy osoby, które noszą imię św. Józefa, kobiety i mężczyźni, na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa. Na modlitwę proszę przynieść telefony Korzystając z nich będziemy odmawiali na zakończenie adoracji nieszpory z brewiarza. Będą także przygotowane teksty nieszporów.

W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Od-nosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.
W środę godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ofiarujemy ją w intencji Ojczyzny. Na zakończenie za-śpiewamy pieśń „Bogarodzica.”

Św. Jan Paweł II mówi do młodzieży: „Macie być stróżami Poranka” W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 w intencji dzieci i młodzieży za wstawiennictwem Jana Pawła II. Zapraszamy rodziców z dziećmi szczególnie z klas komunijnych oraz młodzież.
Na godz. 18.30 zapraszamy Rycerzy Jana Pawła II adorację i spotkanie formacyjne.

Podziękowania:
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za złożone na kościół ofiary.
W Wielkanoc zebraliśmy 6 tys. 400 zł.
Dziękuję za ofiarę 200 zł Monice i Dariuszowi Malinowskim z ul. Leśnej.
Dziękuję za ofiary bezimienne 100 zł. 70 zł. i 50 zł.

Ze względu na ograniczenia w kinach jest możliwość obejrzenia w Internecie bardzo ważnego premierowego filmu „Wyrok na niewinnych”. To historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w dziejach. Głównym bohaterem jest dr Bernard Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik tamtej sprawy, który kilka lat później stał się obrońcą życia i autorem głośnego filmu „Niemy krzyk”. Film odsłania burzliwe kulisy procesu, który przesądził o legalizacji aborcji, oraz demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Film można zobaczyć w kinie internetowym pod adresem: www.RafaelKino.pl. Polecamy go szczególnie rodzicom i ich dorastającej młodzieży. Cena wirtualnego biletu wynosi 19,90 zł. Bilety z kodem dostępu zamawiane zbiorowo w parafii kosztują 5 zł. Proszę o zapisywanie się na listę aby można było zamówić bilety zbiorowo.


Dziś wiele mówi się o kryzysie w Kościele. To jednak branie pod uwagę jedynie wycinka rzeczywistości. Zapomina się przy tym o trwających stulecia dokonaniach Kościoła. O jego wkładzie w cywilizację, naukę i życie duchowe. A przede wszystkim zbawienie wieczne.
Rola mnichów
Kościół doprowadził do zachowania dzieł antyku. Po upadku imperium rzymskiego nastała ponura dla świata epoka. Dorobkowi starożytnemu groziło zniszczenie. Tak też niewątpliwie by się stało, gdyby nie żmudna praca zakonników, takich jak benedyktyni, którzy zajęli się przepisywaniem dawnych ksiąg czy cystersi ogromne połaci lasów, z jakich składała się ówczesna Europa. Bez tego niemożliwy byłby rozwój rolnictwa.
Uniwersytet
Uniwersytet stanowi dzieło katolickiego średniowiecza. Jego podział na wydziały, jak również na stopnie – licencjat, magister przypomina ten średniowieczny. Znane słowo „profesor” oznacza zaś wyznawcę. Papieże zapewniali społeczności akademickiej przywileje, zapewniając jej bezpieczeństwo i swobodę nauki. Pierwsze i po dziś dzień znane uniwersytety – na przykład w Paryżu, Bolonii, Oksfordzie czy Krakowie powstały w dobie rzekomo ciemnego średniowiecza. Jak zauważa Thomas Woods w książce „Jak Kościół zbudował cywilizację zachodnią” „wówczas, gdy system szkolnictwa wyższego był jeszcze młody, papieże pełnili rolę najbardziej konsekwentnych protektorów; stanowili autorytet, do którego zwracali się zarówno studenci, jak i pracownicy uniwersytetów. Kościół nadawał przywileje, chronił prawa uniwersytetu, trzymał stronę uczonych przeciw dotkliwej ingerencji apodyktycznych władz, budował międzynarodową społeczność akademicką z przywilejem ius ubique docendi, a także (…) przyczyniał się do ożywionej i wolnej debaty naukowej, która kojarzona jest dzisiaj z działalnością wyższej uczelni”.
Nauka
Jak uczy Pismo Święte „Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi!” [Mdr 11,20]. To przekonanie o świecie jako o rozumnym tworze rozumnego Boga doprowadziło do przekonania o możliwości poznania praw rządzących światem. To przekonanie okazało się obce cywilizacji islamu. W średniowieczu muzułmańscy teologowie nie godzili się nawet na tak podstawową dla rozwoju nauki koncepcji, jak przekonanie o oddziaływaniu jednych rzeczy naturalnych na drugie. Według islamskich wierzeń bowiem bezpośrednią przyczyną wszelkich zmian we wszechświecie jest nieprzewidywalna wola Allaha. Przy takim podejściu odkrywanie fizycznych czy przyrodniczych praw rządzących naturą staje się niemożliwe. W efekcie liczba filozofów w tym filozofów przyrody malała, a świecka myśl ograniczała się do „podziemia”. Thomas Woods w książce „Jak Kościół zbudował zachodnią cywilizację” zwrócił też uwagę, że przekonania o świecie jako o dziele Boga zachęcało do pokory względem niego i poznawania go na drodze eksperymentów - bez z góry założonych tez.
Katoliccy naukowcy
Według publikacji 100 Years of Nobel Prize (Shalev, Baruch) 65,4% laureatów nagrody Nobla było wyznawcami chrześcijaństwa. Pius XI założył Papieską Akademię Nauk. Wśród jej członków wymienia się fizyka Stephena Hawkinga, fizyka-noblistę Charlesa Harda Twonesa czy brytyjskiego astronoma królewskiego Martina Reesa. Wśród wybitnych duchownych naukowców znajdują się między innymi Athanasius Kircher SJ - twórca egiptologii, błogosławiony biskup Nicolaus Steno - uznawany za twórcę geologii, czy ksiądz Georges-Henri Le-maître twórca teorii wielkiego wybuchu i kosmologii relatywistycznej oraz Roger Joseph Boscovich SJ twórca teorii atomowej z Dubrownika. Niezliczona ilość pobożnych świeckich katolików również wniosła ogromny wkład w rozwój nauki. Warto wspomnieć tu o twórcy heliocentryzmu Mikołaju Koperniku czy Ludwiku Pasteurze – mikrobiologu, odpowiedzialnym za powstanie pierwszej szczepionki.
Kobiety dzieci i niewolnicy
Kościół położył w znacznej mierze kres dyskryminacji kobiet cechującej świat antyczny. Sprzeciwiając się poligamii sprawił, że kobieta stała się zasadniczo równorzędna mężczyźnie. Odrzucając rozwody sprawił, że mężczyzna nie mógł samowolnie porzucić żony. To okazało się szczególnie ważne w czasach, gdy kobiety nie dysponowały zasadniczo metodami zdobycia źródeł utrzymania. Katolicki kult Matki Bożej również przyczynił się do szacunku dla kobiet, podobnie jak obecność katolickich zakonów umożliwiających powołanym niewiastom rozwój duchowy i intelektualny.
https://www.pch24.pl/marcin-jendrzejczak--nieocenione-dary-kościoła/


Módl się za mnie
Gdy wstępuje na ambonę, módlmy się za niego, by go Bóg oświecił, umocnił, zapalił gorliwością, aby jego słowa były światłem dla naszego umysłu, iskrą, płomieniem dla naszego serca, siłą i mocą dla naszej chwiejnej woli. Gdy przystępuje do ołtarza, módlmy się za niego, aby Ciało i Krew Zbawiciela tak ściśle zjednoczyły go z Bogiem, iżby się nigdy od Niego nie oddalił. Gdy mamy się przed nim spowiadać, módlmy się, aby pewną ręką umiał dotknąć i leczyć rany naszej duszy, by mu nie zabrakło cierpliwości w ciernistej i długiej pracy podjętej dla naszego wiecznego szczęścia.
Jeśli jest młody, prośmy Boga, aby hamował jego młodzieńcze zapędy pamięcią o wieczności. Jeśli stary, módlmy się, by go Bóg wspierał wspomnieniem dzieł dokonanych dla Jego chwały i pozwolił dopełnić swe zasługi nowymi cnotami, życiem cichym, skupionym, żarliwą modlitwą, przygotowaniem ostatniego sprawozdania w oczekiwaniu zasłużonego wieńca. Jeśli godnie odpowiada swemu powołaniu, módlmy się, by ani jedno słowo, ani jeden jego przykład nie padł na ziemię niewdzięczną; a jeśli na nieszczęście nie stoi na wysokości swego posłannictwa, prośmy Boga, ażeby ci, co go widzą lub słuchają, mieli tyle chrześcijańskiego rozsądku, by umieli odróżnić perły od błota, godność kapłańską od nędzy osobistej, by nie zapomnieli nauk i przykładów ewangelicznych na widok uczynków mniej poprawnych. Upraszajmy dla niego to samo miłosierdzie Boże, które nas może wiele razy wyrwało z otchłani zatracenia.
Kościół potrzebuje tak bardzo kapłanów pełnych Ducha Świętego, gotowych do poświęcenia, zapalonych gorliwością i rwących się do pracy z czystą intencją: oddać chwałę Bogu i zbawiać dusze. Ale pamiętajmy, iż narody mają zazwyczaj takich kapłanów, na jakich zasługują. Dobry kapłan to zaiste wielki dar dobroci Bożej, ale zjawia się on tylko tam i wtedy, gdzie go ściąga serdeczna i gorąca modlitwa. A zatem, gdy się modlimy do otwartego Serca naszego Boskiego Zbawiciela, polecajmy Mu gorąco naszych kapłanów, prośmy Go serdecznie, by pomnażał ich liczbę, w miarę jak mnoży się liczba Jego wyznawców, by dał nam kapłanów według Serca swego - gorliwych i zatroskanych o Jego chwalę, o zbawienie dusz naszych.
„Kółko Różańcowe” 1923, nr 2, które wydawali redagował bł. ks. Ignacy Kłopotowski

O CUDOWNA POTĘGO KAPŁANA! JAKŻE KAPŁAN JEST NIEZBĘDNIE POTRZEBNY DO ZBAWIENIA ŚWIATA! Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.30 pragniemy sprawować Mszę Świętą w intencji kapłanów, których znaliśmy, lub znamy. Wpisujmy ich imiona i nazwiska do przygotowanej w tym celu księgi.

Dodano: 2021-04-11 13:33:18

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał - i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie - z całego serca wam życzymy.

Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Chcemy jak niewiasty idące do grobu, by namaścić ciało Jezusa, odkryć ponownie, że On zmartwychwstał, i tę radość ponieść w świat, dzielić się nią ze wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy! Msze święte o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i o 16.00.

Ofiarami na tacę z Poniedziałku Wielkanocnego wspieramy uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce.

NOWENNĘ do Miłosierdzia Bożego odprawiamy codziennie o godz. 15.00 do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

We wtorek o godz. 18.30 zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa.Na modlitwę proszę przynieść telefony. Korzystając z nich będziemy odmawiali nieszpory z brewiarza. Będą także przygotowane teksty nieszporów.

W środę godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 w ciszy a od 17.00 w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Można przynieść napisane na kartkach imiona chorych, których chcemy polecić wspólnej modlitwie. Po zakończeniu adoracji błogosławieństwo leków i egzorcyzm wody, soli i oleju.

Za tydzień, Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
O godz. 15 spotkajmy się na GODZINIE MIŁOSIERDZIA. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.

Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów ( żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.30 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

PODZIĘKOWANIA:
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Księdzu Robertowi za przygotowanie Grobu Pańskiego i za posługę w tych dniach, szczególnie w konfesjonale. Panu kościelnemu, panu organiście.

Dziękuję osobom, które pomagały przy dekoracji kościoła, posprzątały kościół i przystroili go kwiatami. Szczególnie paniom z Kół Żywego Różańca Markowi Rychlińskiemu z Mączewa za posprzątanie obydwu zakrystii, wytarcie ławek w kościele i posadzki w kaplicy. Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II, strażakom, policjantom, chórowi, ministrantom. Dziękuję za wartę przy Grobie Pańskim strażakom z Szyjk, Plutonowi Strzeleckiemu JS 1863 z Glinojecka, harcerzom, Rycerzom Jana Pawła II.

Dziękuję strażakom z Szyjk za pożyczenie ławek do kościoła by mogło więcej osób uczestniczyć w liturgii i za wartę przy Grobie.

Wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus. Niech Bóg wynagrodzi za wszelkie dobro.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które podjęły post wynagradzający. Codziennie przez 40 dni, w intencji naszej parafii przynajmniej jedna osoba pościła o chlebie i wodzie.

Dziękuję uczestnikom Filmowych Dni Skupienia za obecność i wspólną modlitwę.

Ks. Robert i ja dziękujemy za wszystkie życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego, za modlitwę i życzliwość okazywaną nie tylko w tym dniu.

PRACE REMONTOWE:
Cieczę się, że na święta została odnowiona posadzka w prezbiterium. Prace trwały kilka tygodni. Przebudowany został stopień przy tabernakulum, na części posadzki położony nowy marmur, nowy cokolik przy ścianie. Pozostała część została posadzki została wyszlifowana i wypolerowana. Koszt remontu 34 tys. zł.

Dziękuję za bezimienne ofiary na kościół: 200 zł, 100 zł i 50 zł.

Módl się za mnie
Bolesne to, niemniej prawdziwe: za kapłanów rzadko kto się modli. Czy zamknięty w samotnym zaciszu swego mieszkania, czy rozmodlony pod wspaniałym sklepieniem świątyni, kapłan spełnia czynność, którą dzisiaj się podobno nisko ceni: kapłan się modli. Za kogo? Za Kościół i lud. Ludziom zakopanym w złocie lub błocie modlitwa wydaje się czymś bezwartościowym, ale chrześcijanin wie, jak wiele zawdzięczamy modlitwie kapłańskiej, zwłaszcza w czasie ofiary Mszy świętej... Stąd nasz obowiązek odpłacać się modlitwą za modlitwy.

Nie sądźmy, że kapłan, dlatego iż często obcuje z Bogiem, nie potrzebuje naszych modlitw. I kapłan odczuwa w sercu ową nieopisaną próżnię, która mu każe powtarzać: Módl się za mnie. I on boi się zostać sam na sam przed Bogiem, i on żywo pragnie znajdować się w otoczeniu licznych dusz pobożnych, gdy błaga Boga o łaski i błogosławieństwo. A tymczasem tak często musi podzielać los swego Mistrza w Ogrójcu, tak często musi konać w samotności lub w otoczeniu przyjaciół, którzy nie umieją modlić się za niego. Świat wymaga wiele, bardzo wiele od kapłana. Pod naciskiem tych wymogów dusza kapłana często miewa chwile konania, czego świadkiem jest sam Bóg. Niech przynajmniej jego duchowe dzieci modlą się z nim i za niego.

Przecież i on ma zbawić duszę. Ma zbawić duszę o wiele więcej nagabywaną przez szatana aniżeli dusza zwykłego chrześcijanina.

Bo szatan, jeśli mu się uda zepchnąć na manowce jednego kapłana, strąci przez to całą rzeszę na drogę zatracenia, więc na niego kieruje z największą zaciekłością swe jadowite pociski... Kapłana biorą na cel nieprzyjaciele jemu samemu znani, których złość na niego tylko się wylewa...

Za każdą czynność kapłańską czeka go odpowiedzialność przerażająca: będzie musiał zdać rachunek z każdej Mszy, z każdego kazania, z każdego sakramentu, z każdej duszy, którą prowadził przez życie. Jeżeli dla naszego dobra, dla naszego zbawienia bierze na siebie tak ciężką odpowiedzialność, to słusznie, byśmy choć modlitwą starali się ująć mu tego ciężaru.
Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

Narodowy Spis Powszechny 2021
Od 1 kwietnia na terenie całego kraju trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Podstawową metodą Narodowego Spisu Powszechnego jest samospis internetowy. Osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku,w którym jest przygotowane specjalne stanowisko do spisania się.

Więcej informacji: INFOLINIA SPISOWA 22 279 99 99
WWW.SPIS.GOV.PL

KOMUNIKAT KANCELARII KURII
Na prośbę Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła przekazujemy, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o przekazaniu maseczek antywirusowych mieszkańcom naszego regionu. Biskup Płocki Piotr Libera przychylił się do prośby Wojewody Mazowieckiego, aby realizacja tego zadania mogła odbyć się za pośrednictwem parafii.

Do każdej parafii przekazanych zostanie 5 tysięcy sztuk maseczek. Zostaną one dowiezione do parafii przez lokalne jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy je przyjąć i rozdysponować w taki sposób, aby wierni mieli możliwość osobistego ich odebrania. Należy kontaktować się ze strażą pożarną w celu ustalenia terminu ich odbioru.

Zaangażowanie się parafii w dystrybucję maseczek będzie wielką i nieodzowną pomocą w walkę z epidemią wirusa SARS-Cov-2 w kraju oraz przejawem gotowości Kościoła do dalszej współpracy z władzami w dziele przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19 wśród mieszkańców. Płock, dnia 30 marca 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski Kanclerz

Dodano: 2021-04-03 20:28:25

Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje LITURGIĘ MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową LITURGIĘ MĘKI PAŃSKIEJ oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła - WIGILIĘ PASCHALNĄ sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

W środę godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wielki Czwartek Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o 18.00 Spowiedź tego dnia od 17.30 do 18.00 i po Mszy św. do godz. 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu po liturgii do godz. 21.00. Taca zostanie przeznaczona dla ubogich.

Wielki Piątek - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 15 (w godzinie miłosierdzia) Droga Krzyżowa.W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię rozpoczniemy o godz.18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do 18.00 w kaplicy. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno zmarnować.

Wielka Sobota - dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie od 8.00 do 21.00 Święcenie pokarmów od 8.00 do18.00 co godzina.
Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz.19.00. Zabierzmy na nią świece.

Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz. 6.00 Zapraszamy wszystkich parafian i gości, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Niech świat usłyszy naszą radość!

Spowiedź w Wielki Piątek w czasie nabożeństwa w Wielką Sobotę od 8.00 do 18.00 po poświęceniu pokarmów.
Przy konfesjonale będzie wywieszony telefon do księdza 500 210 541. Można zawsze zadzwonić i poprosić o spowiedź i komunię św.

Nowennę do Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy w Wielki Piątek o godz. 15.00. Codziennie do Niedzieli Miłosierdzia Bożego o tej godzinie, godzinie Miłosierdzia będziemy w kościele odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Dla tych, którzy nie mogą być w kościele są wydrukowane teksty nowenn. Można je zabrać by modlić cię w domu.

Świeca modlitewna, która została wystawiona w środę Popielcową wypala się powoli. Cieszę się, że coraz więcej osób przychodzi na prywatną adorację by pomodlić się w ciszy. Szczególnie w tym czasie Wielkiego Tygodnia nie zostawiajmy Go samego. Kaplica Matki Bożej jest zawsze otwarta. Można także zawsze poprosić o spowiedź.

Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Przez całe Triduum Paschalne możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.30 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

PODZIĘKOWANIA:
Zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku dziękuje za ofiarę 3 760 zł. przekazaną na budowę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez ks. rekolekcjonistę kan. Janusza Filarskiego od naszej parafii.
„Pragniemy życzyć Księdzu Proboszczowi i całej Wspólnocie Parafialnej mocy płynącej z głębokiego tajemnicy Zmartwychwstania. Życzymy obfitych Bożych łask na drodze posługi pasterskiej i kontynuacji misji miłosierdzia ” Zapewniamy o codziennej modlitewnej wdzięczności.

Ofiary z Wielkanocy przeznaczone będą na remont kościoła.

ODWIEDZINY CHORYCH: Także w tym tygodniu chętnie odwiedzimy chorych, którzy chcą się wyspowiadać i przyjąć komunię św. przed Wielkanocą. Proszę o ustalanie wizyt w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
Pismo święte mówi. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Jk 5,14-15

PRACE REMONTOWE:
Prace przy szlifowaniu i polerowaniu posadzki w prezbiterium zbliżają się ku końcowi i na święta posadzka będzie już odnowiona, wypolerowana i błyszcząca. Dziękuję wszystkim za składane ofiary, dzięki którym możemy cały czas prowadzić remonty w kościele.
Dziękuję za ofiarę 300 zł na kościół Stanisławie i Krzysztofowi Przybyszewskim.
Niech Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom.

Dodano: 2021-03-29 16:48:33

Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

Dziś kończymy rekolekcje parafialne. Dziękujemy serdecznie ks. kan. Januszowi Filarskiemu za poprowadzenie tych rekolekcji. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na budowę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga, które wiążą się z męstwem i ojcostwem.
Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy noszą imię św. Józefa.
Na modlitwę proszę przynieść telefony. Korzystając z nich będziemy odmawiali nieszpory z brewiarza.

W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Mszę św. o godz. 9.00 11.00 i 17.00.
Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wielu z naszych parafian podejmowała już duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także w tym roku podjąć takie zobowiązanie modlitewne.
Przyrzeczenia Duchowej Adopcji możemy złożyć na Mszy św. o godz. 9.00 i 17.00.

W środę godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy o napisanie próśb i podziękowań.

W czwarty czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Będziemy modlić się w intencji rodzin, o dar potomstwa i w intencji znalezienia dobrego współmałżonka przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.

Droga Krzyżowa w piątek o godz.17. 30 To już ostatnia Droga Krzyżowa w tym roku. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli na tym nabożeństwie.

Trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Włączmy się do tej ważnej intencji.
Za tydzień NIEDZIELA PALMOWA
Poświecenie palm na Mszy św. o godz. 9.30 i o 11.30.


ZAPRASZAMY NA WIELKOPOSTNE
PARAFIALNE FILMOWE DNI SKUPIENIA

które odbędą się w naszej parafii
od 28 do 31 marca.
W tym czasie odbędą się projekcje niezwykle poruszających filmów:
Poniedziałek 29 III godz. 18.00
„13. Dzień – Fatima"
Po projekcji Akt Oddania się Matce Bożej

Wtorek 30 III godz. 18.00
"Ufam Tobie”
Po projekcji modlitwa zawierzenia się Jezusowi Miłosiernemu.

Środa 31 III godz. 18.00
"Ja Jestem"
Po projekcji adoracja Pana Jezusa


ODWIEDZINY CHORYCH: Po niedzieli będziemy odwiedzali chorych, którzy chcą się wyspowiadać i komunię św. Przed Wielkanocą. Proszę o ustalanie wizyt w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

Proszę o ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je składać w kopertach na tacę, można także wpłacić na konto parafialne.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję rycerzom Jana Pawła II za poprowadzenie Drogi Krzyżowej w piątek.
Dziękuję ks. Andrzejowi Wychuckiemu z Glinojecka za ufundowanie kolejnych ornatów rzymskich dla naszej parafii.

PRACE REMONTOWE:
Prace przy szlifowaniu i polerowaniu posadzki w prezbiterium nadal trwają. Mam Nadzieję, że będą ukończone w najbliższym czasie.

Dodano: 2021-03-20 21:47:45
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4

Strona 1 z 4