Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

Czasopisma leżą na stoliku przy wyjściu z kościoła. Dziś są wyłożone także książki poświęcone Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Książki są po 10 zł.

Święto patrona dzieci i młodzieży ŚW. STANISŁAWA KOSTKI.
Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 17.00. Po Mszy św. Zapraszamy dzieci na ognisko. Będzie tez zorganizowana loteria fantowa.

SPOWIEDŹ dzieci i młodzieży na początek roku szkolnego w poniedziałek i wtorek o godz. 17.00

W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentu I Komunii św. Spotkanie z rodzicami dzieci klas III w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.

W przyszłą niedzielę na sumie będzie odprawiona Msza święta dziękczynna za ukończony remont elewacji kościoła i za 5 lat posługi w parafii Glinojeck. Okrągła rocznica minęła w lipcu, lecz ze względu na czas wakacyjny uczynimy to teraz. We Mszy św. będę modlił się za wszystkich, którzy składali ofiary na odnawianie naszego parafialnego kościoła.

W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej pomocy po Mszy o godz. 17.30.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy za wstawiennictwem Jana Pawła II prowadzona przez Rycerzy Jana Pawła II od godz. 18.30 do 19.30. Zapraszamy wszystkich a szczególnie mężczyzn.

PODZIĘKOWANIA:

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w wielką akcję ewangelizacyjną Polska pod Krzyżem: Tym, którzy wybrali się do Włocławka, osobom ofiarującym modlitwy, post i cierpienia w intencji tego wydarzenia. Dziękuję wszystkim, którzy wieczorami przychodzili by adorować Jezusa.

Dziękuję osobom, które przez rok odprawiały Drogę Krzyżową w intencji parafii. Większość z tych osób podjęła się tej modlitwy na kolejny rok. Jak mówią przyzwyczaili się już to tej modlitwy. Bóg zapłać. W naszej bibliotece w kościele są wyłożone modlitewniki z rozważaniami Drogi Krzyżowej, z których można korzystać przy odprawianiu tego nabożeństwa. Prosimy o zgłaszanie się osób, które w tym roku będą odprawiać to nabożeństwo. Kościół jest otwierany w ciągu, dnia aby każdy mógł wejść na prywatną modlitwę. Chrystus czeka na każdego.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
Ofiara z ulicy Parkowej po Nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej 100,00 zł
Witold Ruszczyński Luszewo 100,00 zł
Krystyna i Rafał Gołąb Śródborze 100,00 zł

W przyszłą niedzielę ofiary składane na tace przeznaczone będą na pokrycie kosztów remontu kościoła.

SŁOWA PAPIEŻA SKIEROWANE DO POLAKÓW:
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej Polska pod Krzyżem. Uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka.
Z serca wam błogosławię.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
16 IX - św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
18 IX - św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
20 IX - święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
21 IX - św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

Dodano: 2019-09-14 14:24:27

Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła - Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

W poniedziałek w naszej parafii będzie dzień adoracji Najświętszego Sakramentuzwiązany z odpustem parafialnym Jezusa Odkupiciela Człowieka. Największym uwielbieniem Boga jest eucharystia. W tym dniu będą odprawiane cztery Msze św.:
9.00 Msza o uproszenie miłości.
12.00 Msza za chorych.
15.00 Msza o odpuszczenie grzechów.
18.00 O wylanie Ducha Świętego i ożywienie łask związanych z przyjęciem sakramentu chrztu, bierzmowania i małżeństwa.
W tym dniu będzie udzielana komunia św. pod dwiema postaciami - Ciała i Krwi Chrystusa
Między Mszami będzie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Znajdźmy czas by w tym dniu być na Mszy św. i przynajmniej pół godziny adorować Jezusa.

Jako przygotowanie do akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem ” od wtorku do piątku od godz. 19.00 do 21.00 będzie otwarty kościół i wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz. 19.00 będzie odmówiona Koronka do krwawych łez Maryi (jest to godzina pogrzeby Pana Jezusa) a przed 21.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji Ojczyzny i zakończymy modlitwę Apelem Jasnogórskim.

Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17.30.

Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w piątek o godz. 20.00. Po nabożeństwie procesja z figurą Matki Bożej.

W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy św. o godz. 14.30 Po Mszy modlitwa pod krzyżem misyjnym Odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwy do Krzyża św. i modlitwę za Ojczyznę. Tą modlitwą włączymy się w modlitwę tysięcy Polaków zgromadzonych na lotnisku w Kruszynie koło Włocławka w wszystkich gromadzących się pod krzyżami w całej Polsce. Nasza parafia zgłoszona jest jako jedno z tych miejsc na mapie Polski.

Od 14 sierpnia ubiegłego roku codziennie była odprawiana Droga Krzyżowa w intencji naszej parafii. Tej modlitwy podjęło się 31 osób, które modliły się raz w miesiącu w oznaczonym dniu. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim gorliwość i troskę o dobro duchowe naszej wspólnoty.
W niedzielę o godz. 11.30 będzie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich, którzy modlili się przez cały rok w intencji parafii.
Zapraszamy chętnych do zgłoszenia się na następny rok modlitwy za parafię. Pan Jezus obiecał wiele łask dla tych, którzy rozważają Jego mękę. Można zgłaszać się w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Dziś ministranci będę rozdawać czasopismo „Dobre Nowiny” Jest tam więcej informacji na temat akcji „Polska pod Krzyżem”

Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania.

Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Książki do nabożeństwa „Módlmy się z Chrystusem , Maryją i Świętymi” można nabyć w zakrystii. Lub w kancelarii parafialnej. Cieszę się, że tak szybko się rozchodzą. Jest zamówionych następnych 20 egzemplarzy.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję rycerzom Jana Pawła II, harcerzom i pocztom sztandarowym za udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny 1 września.

Dziękuję ks. Prefektowi i ministrantom za sprzątanie zakrystii dla księży i ministrantów, przy ołtarzu i troskę o wygląd kościoła.

Dziękuję kwiaciarni „Lawenda” za udekorowanie ołtarza na niedzielę.

Dziękujemy panu Antoniemu Zdun za świeże ryby dla księży.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
Ofiary na tacę z ostatniej niedzieli sierpnia 2 530.00 zł.
Ofiara od uczestników pielgrzymki do Wilna 200,00 zł.
Ofiara anonimowa Glinojeck 800,00 zł
Ofiara anonimowa Glinojeck 100,00 zł
Ofiara anonimowa Glinojeck 100,00 zł
Wiesław I Bożena Romanowscy Wólka Garwarska 100,00 zł

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Ofiary można także przekazywać na konto parafialne: nr konta
Bank Spółdzielczy w Glinojecku.
PARAFIA RZYMSK. KATOL. ŚW.
STANISŁAWA BM W GLINOJECKU
ul. Kościelna 1
82 8229 0005 0000 1044 2000 000114 września w uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego w Kruszynie koło Włocławka odbędzie się akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem”. Każdy będzie mógł włączyć się do niej w swoim miejscu zamieszkania - przy krzyżu misyjnym, przydrożnym czy kapliczce. Akcja jest odpowiedzą na narastające ataki na katolików. „Weź udział w wydarzeniu i bądź częścią wielkiej modlitewnej wspólnoty. Wymadlaj łaski dla siebie, swoich bliskich i całego narodu. Przepraszajmy Boga za wszystkie występki, Przekaż tę wiadomość w świat. Niech ludzie poznają jaką moc ma Pan”
Program spotkania
09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 Zawiązanie wspólnoty.
11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz.
13:00 Przerwa na posiłek.
15:00 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 Konferencja: Joanna Bątkiewicz-Brożek ks. Dolindo Ruotolo.
18:30 Przerwa.
19:30 Droga Krzyżowa.
21:00 Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej Góry.
21:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej).
Proszę o zapisywanie się chętnych na wyjazd autokarem - koszt ok. 35 zł. Wyjazd o godz. 7.30 z przed kościoła.
W intencji tego wydarzenia organizatorzy proszą o ofiarowanie modlitwy postu cierpienia lub Mszy św. Modli się już w tej intencji prawie 4 tysiące osób. Można samemu zgłosić swoją modlitwę przez Internet lub zgłosić do mnie a ja wyślę informację.
Odwiedź stronę:

https://www.polskapodkrzyzem.pl/


W sanktuarium Miłosierdzia Bożego we Wilnie, gdzie jest oryginał Obrazu Jezusa Miłosiernego malowany pod dyktando siostry Faustyny została zamówiona Msza św. za parafię Glinojeck. Będzie ona odprawiona 5 października o godz. 15.00. W sanktuarium od 6 lat odbywa się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W sanktuarium Matki Bożej w Trokach zamówiona jest Msza wieczysta za parafię Glinojeck, odprawiana codziennie o godz. 8.00. Uważa się, że obraz został namalowany w Konstantynopolu w 1123 r., Papież Klemens XI ukoronował obraz złotą koroną. Uroczystości koronacji obrazu miały miejsce w dniach 4 -12 września 1718 r. Była to pierwsza w Wielkim Księstwie Litewskim i druga w Rzeczpospolitej po Jasnogórskim Wizerunku koronacja. Gdy w 1604 r. na Litwie szerzyła się dżuma, później z powodu nieustających ulew groził głód, biskup wileński Benedykt Wojna zorganizował procesję z Wilna do Trok. Dżuma powstrzymała się. Od tego czasu Troki odwiedzają pielgrzymi. Szlak pielgrzymkowy z Wilna do stóp Matki Boskiej Trockiej, łaskami słynącej, należy do najstarszych szlaków pielgrzymkowych na Litwie. Po odzyskaniu Niepodległości tradycja ta została odnowiona.


Artykuł do przeczytania

Witold Gadowski: nadchodzi nowa epoka! Słodkie lenistwo polskich katolików właśnie się kończy

„Polski Kościół nie był przygotowany na brutalny atak. Nastąpił on z kilku stron. Najpierw szumną premierę miał słaby film Kler autorstwa Wojciecha Smarzowskiego, potem rzecz poprawił Tomasz Sekielski. (…) Po fazie przypisywania stanowi duchownemu najgorszych zboczeń pojawiło się hasło ataku na hierarchów. Czekano tylko na pretekst do rozpoczęcia akcji”, pisze na łamach tygodnika „Niedziela” red. Witold Gadowski.

W ocenie publicysty wrogowie Kościoła tylko czekali na sygnał do ataku. Pretekstem stała się dla nich znakomita homilia abp. Marka Jędraszewskiego, w której „metropolita krakowski porównał ideologię homopolitycznej ostentacji z ideologią zbrodniczego komunizmu”. Jak dodaje: „Natychmiast spuszczono z łańcucha wszystkie propagandowe psy. Rozpoczęła się agresywna kampania zaszczuwania arcybiskupa. Po raz pierwszy neomarksiści zaatakowali w Polsce tak brutalnie”.

„W tej kampanii nie ma miejsca ani na prawdę, ani też na zwyczajny wstyd czy odrobinę szacunku dla wartości drogich większości mieszkańców naszego kraju”, zauważa Witold Gadowski. Jego zdaniem atak na Kościół oznacza, że Polska weszła w zupełnie nowy czas. „Czy XXI wiek będzie czasem prześladowania katolików w Polsce? Czy już dziś nie odmawia się wyznawcom Chrystusa możliwości publicznej walki o swoje wartości i przekonania? Czy już dziś rozwydrzone hordy bluźnierców nie bezczeszczą publicznie naszych świętych wartości i symboli? Czy księża nie stali się obiektami sterowanej nienawiści i pogardy?” - pyta.

Witold Gadowski przypomina, że według tzw. zegara śmierci, co 5 minut na świecie ginie ktoś tylko dlatego, że Chrystus Król jest jego Drogą, Prawdą i Życiem. Podkreśla jednocześnie, że w wielu działających firmach i korporacjach niemile widziane jest noszenie chrześcijańskich symboli, a „autorytetami moralnymi” są Jan Hartman, Joanna Senyszyn, Magdalena Środa i inni, którzy obrzucają Kościół najgorszymi kalumniami i wzywają do „rozprawienia się z chrześcijaństwem”.

„Gdyby polscy katolicy byli tacy, jakimi widzi ich Jan Hartman, to już od dawna paradowałby z rozbitym nosem i sińcami pod oczyma. Skoro tak nie jest, to oznacza, że katolicy w Polsce są spokojni, cierpliwi i nieskorzy do gniewu. W tej flegmatyczności polskiego katolicyzmu kryje się jednak także spore zagrożenie. (…) Jeżeli nie będziemy podejmować (…) walki o szacunek dla nas i naszych wartości, to w pewnym momencie istotnie może stać się coś niekontrolowanego i nieprzewidywalnego”, podkreśla Witold Gadowski.

„Nadchodzi nowa epoka i my musimy być do niej przygotowani. Słodkie lenistwo polskich katolików właśnie się kończy. Pieniądze na wywrócenie nam Polski do góry nogami płyną nad Wisłę szerokimi strumieniami, a tych, którzy będą mieli niegodziwość je podjąć, jest coraz więcej. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nam nie do pomyślenia, dziś staje się faktem. (…) Pora jednak wykazać, że nasze deklaracje nie są jedynie rytualnymi pomrukami, ale mogą stać się stylem życia i formą skutecznej walki z tym, co do nas właśnie wpływa. Czas kanapowego katolicyzmu właśnie się skończył”, podsumowuje Witold Gadowski.

Źródło: https://www.pch24.pl/witold-gadowski--nadchodzi-nowa-epoka--slodkie-lenistwo-polskich-katolikow-wlasnie-sie-konczy,70668,i.html

Dodano: 2019-09-07 21:19:21

W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

Z inicjatywy papieża obchodzimy dziś także Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Serdecznie zachęcamy do szerszego zapoznania się z tą inicjatywą i do osobistej modlitwy.

Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Msze Święte z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w poniedziałek o godz. 8.00.

Od dzisiaj powracamy także do stałego programu Mszy Świętych - godz. 8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.

Serdecznie zapraszamy na czwartkową adorację o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o godz. 16.30.

Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 17.30. Spowiedź św. w piątek od godz. 17.00.

Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 17.00. Członków Kół Różańcowych naszej parafii zapraszamy na spotkanie o godz.16.00.

W sobotę o godz. 11.00 pierwsze powakacyjne spotkanie dla ministrantów, lektorów.

Poświęcenie przyborów szkolnych i błogosławieństwo dzieci będzie w niedzielę 8 września na Mszy św. o godz. 9.30. serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci.

Proszę o zapisywanie się chętnych na wyjazd autokarem do Włocławka na spotkanie modlitewne POLSKA POD KRZYŻEM - koszt ok. 35 zł.
Łącząc się z tym wydarzeniem, w parafii w sobotę 14 września zbierzemy się na wspólną modlitwę pod krzyżem misyjnym o godz. 15.00.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić po raz 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września. Zapraszamy do szczególnej pamięci i modlitwy za naszych najbliższych, którzy przebywają poza granicami Ojczyzny.

Dodano: 2019-08-31 20:19:45

Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

W poniedziałek przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
Msze Święte o godz. 9.00, 17.30 i o 18.00.

Po Mszy św. odmówimy litanię do Matki Boskiej Częstochowskiej i podziękowania za jej obecność, wynagradzając za wszystkie bluźnierstwa wobec jej wizerunku.
Jasna Góra od ponad sześciu wieków jest duchową stolicą Polski. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, od stuleci czczony na Jasnogórskim Wzgórzu, jednoczy wszystkich Polaków we wspólnej modlitwie.
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej powstała dzięki zabiegom bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski. Wraz z ówczesnym przeorem Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę.

W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej pomocy po Mszy o godz. 17.00.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 do 17.30. W ostatni czwartek miesiąca modlimy się przy relikwiach Zelii i Ludwika Martin w intencji rodzin i o dar potomstwa.
Adoracja w pierwszą niedzielę miesiąca będzie dla nas okazją do uwielbienia Pana Boga za miniony czas oraz zawierzenia Jemu nowego roku szkolnego i katechetycznego. Po Mszy św. o godz. 11.30 procesja eucharystyczna. Zapraszamy asystę procesyjną.

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej o godz. 11.30 będzie odprawiona MSZA ŚWIĘTA w intencji Ojczyzny i ofiar wojny.
Zapraszamy strażaków, harcerzy, poczty sztandarowe.

Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży 2 września o godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, rodziców dzieci i młodzież. Poświęcenie przyborów szkolnych i błogosławieństwo dzieci będzie w niedzielę 8 września na Mszy św. o godz. 9.30.

Od przyszłej niedzieli 1 września powrócimy do zwyczajnego porządku Mszy Świętych i nabożeństw w naszym kościele:8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.

Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są na pokrycie kosztów remontu kościoła. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

W ubiegła niedzielę rozeszły się wszystkie egzemplarze modlitewnika „Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok”. Mamy kolejne 10 egzemplarzy. Można je nabyć po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję mężczyznom, którzy znaleźli czas i przyszli na adorację w czwartek. Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie mężczyźni zawierzali swoje rodziny, żony, dzieci i całą Ojczyznę.

Dziękuję wszystkim, którzy w piątek odprawili Drogę Krzyżową w intencji parafii, wypraszając łaskę wiary dla parafian.

WYJAZDY:
W dniach 30 sierpnia do 1 września organizowany jest wyjazd do Wilna. Koszt 500 zł. Bliższe informacje u ks. proboszcza.
8 września organizowany jest wyjazd do sanktuarium Matki Bożej w Loretto koło Wyszkowa na odpust parafialny. Bliższe informacje u pani Lucyny Wojciechowskiej.

Od 15 sierpnia w wybranych kinach można oglądać film „Tajemnica Ojca Pio. To najnowsze biograficzne dzieło o wielkim świętym. Gorąco zachęcamy do wybrania się do kina, a wspólnoty do rozważenia zorganizowania seansu grupowego w najbliższym kinie.”

Jestem przekonany, że modlitwa tysięcy pątników, którzy 14 września 2019 r. zgromadzą się na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka, stanie się wielkim duchowym impulsem dla ożywienia wiary w naszym kraju... Będziemy łączyć się z wszystkimi pielgrzymami i rzeszą modlących się na całym świecie ludzi aby razem stanąć pod krzyżem, pod którym w 1991 r w Kruszynie sprawował eucharystię św. Jan Paweł II a dziś wznosi się nad miejscem męczeństwa bł. Jerzego Popiełuszki.
Bp. Tadeusz Lityński.

Program spotkania
09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 Zawiązanie wspólnoty.
11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz.
13:00 Przerwa na posiłek.
15:00 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 Konferencja: Joanna Bątkiewicz-Brożek ks. Dolindo Ruotolo.
18:30 Przerwa.
19:30 Droga Krzyżowa.
21:00 Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej Góry.
21:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej).

Proszę o zapisywanie się chętnych na wyjazd autokarem - koszt ok. 35 zł.
Łącząc się z tym wydarzeniem, w parafii w sobotę 14 września zbierzemy się na wspólną modlitwę pod krzyżem misyjnym o godz. 15.00

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
Jerzy Klimkiewicz Glinojeck 150,00 zł
Ofiara anonimowa Glinojeck 300,00 zł

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Dodano: 2019-08-25 20:00:56

Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17.00.
Panie Jezu, przychodzę do Ciebie,
aby znaleźć w Tobie odnowienie
aby na nowo znaleźć swoje miejsce w Tobie,
przyrzec Ci swoje posłuszeństwo
i otrzymać od Ciebie całą łaskę i miłosierdzie,
których dzisiaj tak bardzo potrzebuję.
Uznaję Cię za swojego Pana i władcę
i każdy aspekt swojego życia całkowicie
i zupełnie oddaję Tobie.


Zapraszamy wszystkich mężczyzn i młodzież męska na wspólną modlitwę. Adoracja mężczyzn w czwartek od godziny 18.30 do 19.30, następnie spotkanie Rycerzy Jana Pawła II.

W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.

SPOTKANIA:
W środę po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszam na spotkanie grupę modlitewną Margaretka. Na spotkaniu omówimy Litanie loretańską: Jak powstała, jakie znaczenia moją wezwania zawarte w litanii. Na spotkanie zapraszam wszystkich których ten temat zainteresuje.

W czwartek spotkanie Rycerzy Jana Pawła II po adoracji dla mężczyzn.

W piątek po Mszy o godz. 18.00 zapraszam osoby, które przez cały rok odmawiają Drogę Krzyżowa w intencji naszej parafii. Odmówimy Drogę Krzyżową wspólnie.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję młodzieży za prowadzenie Apeli Jasnogórskich. Młodzież wybierała i przygotowywała teksty rozważań i modlitw na to nabożeństwo.

Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas by uczestniczyć w tych apelach i oddawać cześć Maryi naszej Królowej.

Dziękuję także adoracje eucharystyczne przed Apelem Jasnogórskim. Oby Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie był otoczony największą czcią w naszej parafii.

W VI Pieszej Pielgrzymce do Smardzewa 15 sierpnia na Koronację Obrazu Matki Bożej wzięło udział około 130 osób. Bardzo się z tego cieszymy, że jest nas coraz więcej, że wędrują całe rodziny z dziećmi, a nawet rowerzyści. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom za ich obecność, a w szczególności tym, którzy włączyli się w organizację oraz prowadzenie pielgrzymki.

WYJAZDY:
W dniach 30 sierpnia do 1 września organizowany jest wyjazd do Wilna. Koszt 500 zł. Bliższe informacje u ks. proboszcza.

8 września organizowany jest wyjazd do sanktuarium Matki Bożej w Loretto koło Wyszkowa na odpust parafialny. Bliższe informacje u pani Lucyny Wojciechowskiej.

WYDATKI:
Co miesiąc w ostatnią niedzielę miesiąca ofiary zbierane na tacę przeznaczona są na pokrycie kosztów remontu kościoła. Prace przy elewacji zostały już zakończone. Do zapłacenia pozostało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z góry dziękuję za wszystkie ofiary złożone na kościół w przyszłą niedzielę.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
Jacek Grabowicz Glinojeck 50,00 zł
Ofiara anonimowa Glinojeck 100,00 zł
Tomasz Wernicki Glinojeck 50,00 zł
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Rozprowadziliśmy już 80 modlitewników „Módlmy się z Chrystusem Maryją i świętymi przez cały rok”. Jest to bardzo dobry modlitewnik, który powinien się znaleźć w każdej religijnej rodzinie. Modlitewnik liczy ponad 1700 stron i kosztuje 35 zł. Zamówiłem kolejne dziesięć egzemplarzy. Można je nabyć w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

14 września
we Włocławku rozpocznie się akcja
Polska pod Krzyżem
zorganizowana
przez Diecezję Włocławską i zespół Fundacji Solo Dios Basta. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy antychrześcijańskiej ofensywy. „To będzie dzień, który zapamiętamy do końca życia” - zachęcają organizatorzy.
„W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę” - piszą organizatorzy. „To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego” - wzywają.
Proszę o zgłaszanie się chętnych na wyjazd.

Dodano: 2019-08-17 22:54:51
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 9