Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” - pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 17.30 oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po różańcu.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Adorację zakończymy modlitwą w intencji rodzin i o dar potomstwa przy relikwiach Zelii i Ludwika Martin.

Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. W kancelarii przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, które będą czytane 1 i 2 listopada.

1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych będą odprawiane Msze św. o godz. 8.00, 9.30 i 11.00 w kościele. Po Mszy św. w intencji wszystkich zmarłych o godz. 11.00, będzie procesja na cmentarz parafialny i modlitwy za zmarłych na cmentarzu oraz poświęcenie grobów. O godz. 15.00 będzie Msza św. za zmarłych w kaplicy na cmentarzu komunalnym i procesja z modlitwą za zmarłych i poświęceniem grobów.

2 listopada w Dzień Zaduszny Msze św. będą odprawiane o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Po Mszy św. o 16.00 różaniec za zmarłych na cmentarzu.

Największym darem dla zmarłych jest Msza św. i komunia przyjęta w ich intencji. 1 i 2 listopada a także przez 8 dni po uroczystości Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny za zmarłych czyli darowanie kar doczesnych. Warunkiem odpustu jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. w intencji zmarłych i nawiedzenie kościoła lub cmentarza. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty w ostatnie dni października. Spowiadamy przed Mszą św. o godz. 17.00 i w czasie różańca.

W piątek 25 października harcerze będą sprzątali zaniedbane groby na cmentarzu. Zachęcamy inne osoby by włączyły się w tę akcję. Harcerze będą pracowali od godz. 15.00 ale można przyjść już wcześniej o godz. 14.00.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję dzieciom, młodzieży i Kołom Żywego Różańca za przygotowanie wieczoru poświęconego Janowi Pawłowi II. Dziękuję także wszystkim, którzy przyszli, by wspólnie uczcić Wielkiego Rodaka. Niech św. Jan Paweł II błogosławi z nieba nam wszystkim i wstawia się za naszą Ojczyzną.

Pielgrzymi do Medjugorie przysłali biały ornat z emblematem eucharystii i albę w podziękowaniu za prowadzone w drodze rekolekcje o eucharystii. Serdeczne Bóg zapłać.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
Janina i Tomasz Szymańscy Kowalewko 200,00 zł
Grażyna Mysiakowska Glinojeck 100,00 zł
Ofiara anonimowa 200,00 zł
Ofiara anonimowa 100,00 zł

W przyszłą niedzielę ostatnią w miesiącu ofiary składane na tace przeznaczone będą na pokrycie kosztów remontu kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
22 X - św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

Jako lekturę na zbliżający miesiąc listopad poświęcony zmarłym polecamy książkę „Uwolnijcie nas stąd” o duszach czyśćcowych z Marią Symmą. W rozmowie z dziennikarzem Niki Eltzerem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje posłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu cierpiących. Książka kosztuje 20 zł.
Na ławkach wyłożone są broszurki „Parafialne ABC” Jak pomóc zmarłym. „Msza św. za zmarłych”. Można je zabrać i przeczytać jako przygotowanie do święta Wszystkich Świętych. Są jeszcze z tej serii broszurki „Wypominki”, „Pogrzeby” i „Msze Gregoriańskie”. Tych broszurek jest mniej i są wyłożone na stoliku z gazetami


PORZĄDEK NA CMENTARZU:
Wywożenie śmieci z cmentarza jest bardzo kłopotliwe i bardzo kosztowne. Bardzo proszę po pierwsze o zmniejszenie ilości kupowanych lampek, zniczy i kwiatów, które duszom niewiele pomagają a często mogą zastępować właściwą pomoc jaką jest modlitwa i Msza św. w ich intencji.

Po drugie nie kupujmy sztucznych kwiatów ponieważ tylko żywe kwiaty są wyrazem żywej pamięci i wiary w to że nasi zmarli żyją. Pomijam ekologię i sprawę estetyki. Raczej nie chcielibyśmy otrzymać na imieniny plastikowych kwiatów zamiast żywych.

Proszę by trawy, wycięte gałęzie, ziemię wyrzucać oddzielnie. Ale nie może być w tych odpadach ani jednego znicza czy nawet torebki foliowej. Tę część śmieci można będzie wywieźć oddzielnie. Wkłady do zniczy wrzucamy do worków, szkło i inne odpady niesegregowane do dużych pojemników plastikowych. Można także zabrać śmieci do swojego pojemnika przy domu.

Za pieniądze, które trzeba zapłacić za wywóz śmieci z cmentarza można by wyłożyć kostką kolejną alejkę na cmentarzu. Przedostatnia faktura wyniosła 14 tysięcy zł a teraz 6 tys. pięćset zł. Wszystko zależy od parafian.

Niektórzy proponują żeby założyć monitoring za cmentarzem. Monitoring jest już od zawsze. Maria Simma, której książkę polecamy do przeczytania, przekonała się, że "dusze czyśćcowe wiedzą o nas i o tym, co się dzieje, więcej, niż myślimy. Wiedzą na przykład o tym, kto bierze udział w pogrzebie i czy się modli, czy tylko idzie, aby inni go widzieli. Wiedzą, kto wysłuchał za nie Mszy św., bo dla umarłego pobożne wysłuchanie Mszy św. ma większe znaczenie aniżeli towarzyszenie zwłokom na cmentarz. Wiedzą również dusze czyśćcowe, co się o nich mówi i co się dla nich robi. Są bliżej nas, niż myślimy; są całkiem blisko nas". Każdy czyn wypełniony z miłością może przynieść im ulgę w cierpieniu. Nawet posprzątanie cmentarza.Są bliżej nas, niż myślimy
Śmierć człowieka otacza obłok tajemnicy. Odczuwa ją umierający, a najbliżsi zmarłego zadają sobie pytania: "Co się stało z tym, którego kochaliśmy? Co ze mną będzie po śmierci?".

Jedyną odpowiedź na te najważniejsze pytania daje Jezus: "Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne" (J 6, 47). Jest życie wieczne, jest niebo, które On nam otworzył swoją męką i zmartwychwstaniem, jest Jego nauka, jak to niebo osiągnąć, oraz są przestrogi przed utratą życia wiecznego. Chrystus mówi nam, że przez próg śmierci przechodzimy do nowego życia, gdzie wszystko ma wymiar duchowy, gdzie nie ma przestrzeni, materii, czasu, cierpienia i strachu, natomiast wszystkim we wszystkich jest Bóg - Miłość i Światłość odwieczna i wiekuista.

Ażeby przybliżyć człowiekowi prawdę o rzeczach ostatecznych, które go czekają, a przede wszystkim by złagodzić ten naturalny lęk przed śmiercią albo niewiedzę o losach bliskich zmarłych, Bóg udziela czasem daru kontaktowania się żywych z umarłymi. Dzieje się to jednak rzadko i tylko wtedy, gdy w planach Bożych ma z tego wyniknąć wielkie dobro.

Współcześnie taki dar - a nawet misję - otrzymała Maria Simma, zmarła w roku 2004 mieszkanka małej szwajcarskiej wioski Sonntag w Alpach.

Maria pochodziła z licznej rodziny, w której się nie przelewało. Po ukończeniu szkoły ludowej dziewczyna pragnęła wstąpić do zakonu; trzykrotnie próbowała w różnych klasztorach, lecz wszędzie odmawiano jej przyjęcia ze względu na jej słabe zdrowie. Mając od dziecka bardzo żywe nabożeństwo do Matki Bożej, złożyła prywatny ślub czystości i oddała Jej dalszą drogę swego życia, pragnąc służyć Jej przez modlitwę i ofiarę w intencji dusz czyśćcowych. Po śmierci rodziców zamieszkała sama w domu rodzinnym.

Pewnej nocy w 1940 r. Maria nagle się obudziła i dostrzegła obcego mężczyznę chodzącego po jej pokoju. Na pytanie, kim jest, nie otrzymała od przybysza żadnej odpowiedzi. Ponieważ Simma była z natury odważna, momentalnie wyskoczyła z łóżka, chcąc schwytać intruza, lecz jej ręce trafiły w próżnię; wtedy zrobiło się jej nieswojo. W tej samej chwili zjawa znikła. Zaraz rano kobieta opowiedziała widzenie swemu spowiednikowi; ten radził jej w takich momentach pytać: "Czego potrzebujesz, czego chcesz ode mnie?". Następnej nocy tajemniczy mężczyzna znów się pojawił. Na pytanie Marii odpowiedział: "Postaraj się o trzy Msze święte, a będę wybawiony".

Tak się zaczęła współpraca Marii z duszami pokutującymi w czyśćcu. Przez kilkanaście lat zjawiały się u niej w liczbie kilku rocznie. Proboszcz i spowiednik Marii, ks. Alfons Matt, którego kobieta informowała o każdej prośbie kierowanej do niej z zaświatów, polecał jej, aby żadnej duszy nie odrzucała, ale żeby starała się spełnić jej życzenie.

W 1954 r. - a był to rok maryjny - dusze zaczęły przychodzić do Marii już co noc. Gdy ten rok minął, zjawiały się znowu rzadziej, ale najczęściej w pierwszą sobotę miesiąca, w święta Matki Bożej, w wielkim poście (szczególnie w Wielkim Tygodniu), a także w listopadzie oraz w adwencie. Każdy kontakt duszy czyśćcowej z Mafią Simmą był szczególnym darem Bożym, uzyskanym przez Matkę Bożą dla danej duszy. To, co dusze mogły powiedzieć Marii Simmie, też było darem Bożym; wprawdzie wizjonerka nie mogła ich wypytywać sama, ale przez długie lata tych kontaktów uzyskała bogatą wiedzę i doświadczenie w sprawach czyśćcowych. Nie wolno jej jednak było przywoływać dusz z czyśćca: "Przychodzą po prostu, kiedy Pan Bóg im pozwoli postarać się o szybsze wybawienie" - wyjaśniała Maria. Wynika z tego, że wszelkie przywoływanie duchów, seanse spirytystyczne itp. nie są po myśli Bożej i należy się ich całkowicie wyrzec. Duchy, które mogą się w nich pojawiać, to duchy złe, podszywające się pod osoby zmarłe.

Natomiast Simma przekonała się, że "dusze czyśćcowe wiedzą o nas i o tym, co się dzieje, więcej, niż myślimy. Wiedzą na przykład o tym, kto bierze udział w pogrzebie i czy się modli, czy tylko idzie, aby inni go widzieli. Wiedzą, kto wysłuchał za nie Mszy św., bo dla umarłego pobożne wysłuchanie Mszy św. ma większe znaczenie aniżeli towarzyszenie zwłokom na cmentarz. Wiedzą również dusze czyśćcowe, co się o nich mówi i co się dla nich robi. Są bliżej nas, niż myślimy; są całkiem blisko nas".

Na pytanie, jak i za co dusze cierpią w czyśćcu najbardziej, Simma daje następujące wyjaśnienie: "Jest tyle różnych rodzajów czyśćca co dusz. Każdą duszę trapi tęsknota za Bogiem i to powoduje najboleśniejsze cierpienia ze wszystkich. Poza tym każda dusza jest tak karana, jak grzeszyła (...). Grzechy przeciwko miłości, oszczerstwo, zniesławienie, brak pojednania się, kłótnie z powodu chciwości i zazdrości są w wieczności bardzo karane (...). Jak często grzeszy się bezlitosnymi wypowiedziami i płochymi sądami o drugich (...). Słowo może zabić - słowo może uzdrowić". Do nieba może wejść tylko czysta miłość.

Pomimo wielkich cierpień doznawanych w czyśćcu "żadna dusza nie chciałaby wrócić na ziemię i nadal żyć, ponieważ ma ona poznanie, o którym my nie mamy pojęcia. Dusze pokutujące w czyśćcu pragną oczyszczenia. Czy możemy sobie wyobrazić dziewczynę, która odważyłaby się przyjść na pierwszy bal w brudnej sukience i nie uczesana? Dusza w miejscu oczyszczenia - czyli w czyśćcu - ma tak świetlane pojęcie o Bogu, że przedstawia się jej w oślepiającej piękności. Żadna siła nie zdołałaby jej zmusić, aby stanęła przed Jego Obliczem, jeżeli najdrobniejsza skaza nie została z niej jeszcze zmazana. Tylko doskonale czysta odważy się stanąć przed Bogiem, aby oglądać Go twarzą w twarz".

Dusze ukazujące się Marii Simmie prosiły przede wszystkim o Msze św., modlitwę, ale także o zwrócenie się do ich bliskich z przestrogą, z prośbą o ofiary lub o wyrównanie krzywd. Z czasem zaczęły też prosić o przyjęcie cierpień za nie. Gdy wizjonerka się na to zgadzała, przeżywała godziny wielkich cierpień fizycznych; po ich upływie wracała do normalnego samopoczucia. Ten rodzaj wspierania dusz pokutujących stał się dominującym nurtem misji Marii Simmy. Poznała, jak wielką wartość ma modlitwa i cierpienie ofiarowywane Bogu tu na ziemi w intencji zmarłych. Kilka godzin cierpień Marii skracało komuś czyściec o kilkadziesiąt lat. Dusze pokutujące z tej perspektywy żałują każdej okazji do cierpienia, której nie wykorzystały na ziemi, aby ją Bogu ofiarować w duchu pokuty.

Wszystkie prośby dusz i informacje od nich uzyskane Maria przekazywała swemu proboszczowi, ks. Mattowi, bardzo troskliwie czuwającemu nad misją duchową, którą Bóg obdarzył jego penitentkę. Przekonując się, jak dobroczynne to zadanie dla dusz pokutujących w czyśćcu, a równocześnie jaki ma ono walor ewangelizacyjny dla ich rodzin, kapłan zgodził się, aby Simma wygłaszała odczyty o czyśćcu po okolicznych parafiach. Ludzie się o to dopominali, a dusze czyśćcowe popierały tę akcję, bo pobudzała do gorliwszego nabożeństwa w ich intencji. Po odczytach Maria była zasypywana pytaniami o życie pozagrobowe.

Wielekroć dusze przychodzące do Marii Simmy mówiły o roli Matki Bożej w wypraszaniu im skrócenia lub złagodzenia cierpień czyśćcowych. Matce Bożej należy się tytuł Matki Miłosierdzia Dusz Czyśćcowych - stąd tak cenna dla nich jest modlitwa różańcowa. Jedna dusza objawiająca się powiedziała Simmie, że Matka Boża upomina się o wybudowanie kaplicy ku Jej czci na rozstaju, gdzie kiedyś już kapliczka stała. Gdy przeprowadzano nową drogę, starą kapliczkę zniesiono, a o postawieniu nowej zapomniano. Matka Boża przypomina o konieczności jej postawienia, wyrażając też życzenie, aby znajdował się w niej obraz przedstawiający Ją jako Matkę Miłosierdzia Dusz Czyśćcowych. Obraz ma być piękny. Krótko potem Simmę odwiedził ksiądz z Polski. Gdy Maria opowiedziała mu o życzeniu Matki Bożej, kapłan podjął się znalezienia malarza i pokrycia kosztów.

Obraz namalował Adolf Hyła z Krakowa, autor obrazu Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach. W maju 1959 r. obraz i kaplica w Sonntagu zostały poświęcone i są teraz miejscem pielgrzymek oraz modlitw za dusze w czyśćcu.

Dodano: 2019-10-19 18:43:40

W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi Wstańcie, chodźmy! Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.

W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas różańca o godz. 17.30.

We wtorek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Obchodzimy go 15 października, ponieważ tyle trwa ciąża - gdy poczęcie, symbolicznie, rozpoczynamy liczyć od 1 stycznia. Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpienie z powodu utraty dziecka poczętego i zapraszamy na różaniec w ich intencji o godz. 17.30.

W środę 16 października w rocznicę wyboru papieża Polaka zapraszamy na różaniec o godz. 17.30, a po różańcu na wieczór poświęcony "Janowi Pawłowi II przygotowany przez Koła Żywego Różańca.

Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasza, w piątek podczas różańca o godz. 17.30.

W piątek 18 października na godz. 18.00 zapraszamy na różaniec i spotkanie kandydatów do bierzmowania, czyli uczniów I klas szkół średnich. Na spotkaniu zostanie przygotowana lista osób, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania w przyszłym roku. Proszę by młodzież przyniosła na spotkanie swoje różańce.

W czwartek zapraszamy na różaniec mężczyzn i adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30. O godz. 19.30 spotkanie Rycerzy Jana Pawła II na plebanii.

Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 nabożeństwo fatimskie.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Przeprowadzimy także zbiórkę ofiar na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.

Koła Żywego Różańca z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II podjęły akcję modlitewną odmawiając 5 200 różańców dziękczynnych za pontyfikat świętego Papieża Polaka. "Ofiarujemy Ci Maryjo te Różańce aby podziękować Ci za wszystkie łaski, których udzieliłaś Janowi Pawłowi II i nam przez Jego pośrednictwo!

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Księdzu Prefektowi i ministrantom za posprzątanie pomieszczenia w kościele, w którym przechowywane są obrazy i chorągwie do procesji.

Uczestnicy pielgrzymki do Medjugorie, w podziękowaniu za opiekę duszpasterską i prowadzenie rekolekcji złożyli ofiarę 1 120.00, którą przeznaczam na kościół.

Jako lekturę na zbliżający miesiąc listopad poświęcony zmarłym polecamy książkę „Uwolnijcie nas stąd” o duszach czyśćcowych z Marią Symmą. W rozmowie z dziennikarzem Niki Eltzerem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje posłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu cierpiących. Książka kosztuje 20 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,
16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,
17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,
18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

Dodano: 2019-10-12 21:14:41

Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godzinie 16.00 zapraszamy na Mszę Świętą z procesją Maryjną ulicami Glinojecka, w czwartą rocznicę nawiedzenia cudownej ikony Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii

Dziękuję za zaangażowanie Kołom Żywego Różańca, strażakom, rycerzom Jana Pawła II, chórowi parafialnemu, asyście i ministrantom, lektorom, harcerzom i młodzieży, która niosła flagi.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00.

W dni powszednie różaniec o godzinie 17.30
a w niedzielę po Mszy Świętej o 16.00

Za tydzień młodzież będzie zbierała ofiary do puszek na stypendia dla uczniów Fundacji:"Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Można też nabyć książki:"Ostatnie wołanie Maryi","Kalendarz Rolników" i albumy Maryjne.

W kancelarii, która czynna jest codziennie od 16.00 do 16.30, przyjmujemy już na Msze Święte na rok 2020 i wypominki za zmarłych.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
ul. Południowa (domki) - 100 zł
Ofiara bezimienna - 100 zł

Dodano: 2019-10-06 19:44:10

Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg. Ostatnią cząstkę różańca będziemy ofiarowali w intencji Ojczyzny by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

"Nabożeństwa różańcowe będę odbywały się w dni powszednie o godz. 17.30 oraz w niedziele po Mszy św. o godz.. 16.00.
We wtorki i czwartki zapraszamy dzieci. Szczególnie dzieci przygotowujące się do uroczystości I i II Komunii świętej.
W Piątki zapraszamy młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.
W poniedziałki środy i soboty różaniec będą prowadziły Koła Żywego Różańca.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
ADORACJA W CZWARTEK od godz. 16.00. Na zakończenie adoracji będziemy modlili się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
W PIĄTEK spowiedź od godz. 16.30. i podczas różańca. Najświętsze Serce Jezusa uczcimy odmawiając litanię do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 17.00.
W SOBOTĘ różaniec wynagradzający o godz. 16.00. Spotkanie KŻR 15.30.

W sobotę 05 października o godz. 15.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji naszej parafii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego we Wilnie.

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia, w sobotę przed Mszą Świętą odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8.00, 9.30 i 11.30. "Po Mszy św. o godz. 16.00 będzie różaniec ulicami miasta. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do publicznego wyrażenia swojej wiary i wypraszania błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi dla naszego miasta i całej parafii. Tym nabożeństwem uczcimy 5 rocznicę nawiedzenia parafii przez Maryję w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Zapraszam na to nabożeństwo strażaków, asystę procesyjną, chór, ministrantów rycerzy Jana Pawła II i harcerzy.

"Serdecznie dziękuję wszystkim za ofiary na remont kościoła.
Zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 3 435.00 zł.
Bóg zapłać.


Z inicjatywy sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II rozpoczął się post i modlitwa w intencji jesiennych wyborów. Inicjatywa „Modlitwa i post” polega na wybraniu jednego dnia do 13 października w którym będziemy pościć o chlebie i wodzie w intencji dobrych wyborów dla Polaków w dniu głosowania. Zachęcamy także do udziału we Mszy św. w tym dniu i przyjęcia komunii św. Chęć udziału w inicjatywie „Modlitwa i post” można zgłaszać telefonicznie pod numerem 693 168 248 lub poprzez e-mail sanktuarium@radiomaryja.op.pl.

Dziś ministranci będą rozdawali gazetę ewangelizacyjną: „DOBRE NOWINY”
Warto przeczytać „Przesłanie Matki Bożej wypełnia się na naszych oczach” - o objawieniach w Quito. Maryja mówiła do wizjonerki: „jakże mi przykro, że mówię to tobie, iż będą miały miejsce liczne i wielkie świętokradztwa publiczne i Najświętszej Eucharystii. Choć przesłanie, które przyniosła ze Matka Boża jest trudne, to niesie ze sobą nadzieję.”

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,
1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła,
2 X – święci Aniołowie Stróżowie,
4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,
5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, Apostołka Miłosierdzia Bożego.

Ks. PIOTR GLAS: „OSTATNIE WOŁANIE MARYI”
Aby świat poznał, jak straszny jest gniew Ojca Niebieskiego wobec współczesnego świata, Bóg przygotowuje wielkie oczyszczenie całej ludzkości. Matka Boża w Akicie Ksiądz Stefano Gobbi, Sekretarz Matki Bożej, pisał, że Maryja jest straszna i potężna. Straszna dla wszystkiego, co demoniczne, i potężna, gdy roztacza nad nami swoją opiekę. Jak rozumieć wydarzenia ostatnich dekad? Co Maryja chce nam powiedzieć o czasach zamętu, w których żyjemy? Jaką nadzieję nam pozostawia? Ksiądz Piotr Glas, który Maryi oddał całe swoje kapłańskie życie, prowadzi nas przez kolejne orędzia naszej Matki ? w Fatimie, Akicie, Kibeho i La Salette ? w których Maryja wzywała do przemiany serc. Jej wołania to odpowiedź na współczesny kryzys wiary. To także konkretne wskazówki, co mamy zrobić, by przygotować się na przyjście naszego Pana.
Książka będzie rozprowadzana w październiku

Dodano: 2019-09-27 11:38:59

Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

W tym tygodniu w poniedziałek wspominamy św. Pio z Pietrelciny, wytrwałego spowiednika i kierownika duchowego. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w naszej świątyni w dni powszednie od godz. 16.45. Po Mszy św. o godz. 17.30 odmówimy litanię do św. Ojca Pio i będzie możliwość ucałowania relikwii.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy o godz. 17.30

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 do 17.30. Zapraszamy do modlitwy w intencji rodzin za wstawiennictwem świętych Zeli i Ludwika Martin. O godz. 17.00 będzie odprawiona
Msza św. w intencji:
- świętości w rodzinach,
- małżeństw zagrożonych,
- o dar potomstwa.


Z inicjatywy grupy modlitewnej "Iskra Bożego Miłosierdzia" działającej przy kościele Ojców Jezuitów w Łodzi, od 2008-go roku organizowana jest wspólna modlitwa, "Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata". Dniem wspólnej modlitwy dla całego świata jest 28 września, rocznica beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki - spowiednika św. Siostry Faustyny.

Krótka kilkunasto-minutowa modlitwa koronką może odmienić serca, rodziny, miasto, kraj a nawet cały świat. Jako mieszkańcy Glinojecka już po raz drugi włączymy się w tą modlitwę. Przyjdź i pomódl się razem z nami tą prostą a jakże bardzo skuteczną modlitwą. Będziemy modlić się 28 września o godz. 15.00 w parku przy ul. Parkowej. Jeśli nie możesz dołączyć do nas to stań wtedy przy najbliższym skrzyżowaniu ulic, na chodniku przed swoim domem lub tam gdzie jesteś, samotnie, w parze lub w małej grupie, odmawiając Koronkę, duchowo włącz się w modlitewną akcję.

29 września wspominamy świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Przed ich świętem w tym tygodniu będziemy odmawiali litanię do św. Michała Archanioła. Po Mszach św. w dzień powszedni odmawiamy modlitwę do Michała Archanioła. Od przyszłej niedzieli będziemy ją również odmawiać przed błogosławieństwem w niedziele i święta.

Dziś ministranci będą sprzedawali modlitewniki do Michała Archanioła. Modlitewniki kosztują 10 zł. Ministranci będą także rozdawać modlitwy w intencji małżeństw. Na odwrocie tych modlitw jest informacja o wspólnocie „SYCHAR” pomagającej małżeństwom w kryzysie. Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję dzieciom z klas IV i VI za przygotowanie loterii dla dzieci z okazji święta św. Stanisława Kostki.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
23 IX - św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony zdolnością czytania w ludzkich sercach
27 IX - św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy,
28 IX - św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.

W czasie pięciu lat mojej posługi w parafii Glinojeck zostały wykonane następujące prace remontowe:
Chodnik na cmentarzu 22 000.00 zł.
Nagłośnienie w kościele 32 000.00 zł.
Maszyny do sprzątania kościoła 8 000.00 zł.
Remont wikariatu 31 000.00 zł.
Elewacja kościoła 488 000.00 zł.
I wiele innych drobniejszych rzeczy.

Starałem się także rozbudzić i pogłębić życie religijne w parafii przez dbałość o godne sprawowanie Mszy św. i sakramentów. Służyły temu różne dodatkowe nabożeństwa jak adoracje, modlitwa za zmarłych (dusze w czyśćcu są też częścią parafii) przed Mszą św., włączanie wiernych we wspólny śpiew, ponawiane akty oddania parafii Jezusowi Królowi i Matce Bożej. Były także podejmowane akcje modlitewne w intencji parafii. Już na początku zastała odmówiona cząstka różańca za każdą rodzinę. Później nowenna pompejańska za parafię (odmawiało 60 osób), Droga Krzyżowa przez cały rok w intencji parafii i wiele innych. W intencji parafii są zamówione Msze św. wieczyste w różnych sanktuariach we Włoszech i na Litwie.

Ważnym elementem ewangelizacji jest rozpowszechnianie książek i czasopism religijnych. Od pięciu lat wydawana jest Gazetka Parafialna. 235 numerów po 300 sztuk to ponad 70 tys. gazetek. Rozprowadzane są także czasopisma „Gość Niedzielny”, „Dobre Nowiny” „Miłujcie się”. Czasopismo „Miłujcie się” było rozdawane przez młodzież na blokach. Łącznie to ok 6 tys. czasopism. Często rozprowadzane są książki religijne, dla dorosłych i dla dzieci. Do parafian trafiło ich już kilka tysięcy.

Dodano: 2019-09-21 17:49:17
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 10