XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA


25 WRZEŚNIA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Działa w niej szereg grup modlitewnych i apostolskich. O spotkaniach tych grup informujemy w gazetce i na stronie internetowej.
W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których będziemy wspominać w liturgii w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi.
W czwartek na adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 - prywatna. Pod koniec adoracji odmówimy Zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy.
Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października - miesiąca różańcowej modlitwy. W tym miesiącu będziemy spotykać się przed wieczorną Eucharystią na nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc o godz. 17.30. W niedzielę o godz. 15.30.
W przyszłą niedzielę adoracja Najświętszego Sakramentu po wszystkich Mszach św. Po sumie procesja eucharystyczna.W święto Matki Bożej Różańcowej 7 października będziemy obchodzili rocznicę nawiedzenia naszej parafii w obrazie Jasnogórskim.  W tym dniu odprawiona zostanie 


UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA


za otrzymane łaski o godz. 18.00. po Mszy św. różaniec i czuwanie przy obrazie Jasnogórskim. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim. W niedzielę 9 października rozpocznie się peregrynacja  obrazu w parafii.  Nawiedzenie rodzin rozpoczniemy od Żeleźni.


Spotkania


Spotkanie K.S.M. w piątek o godz. 18.30.


Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie dla w lektorów sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie Kół Żywego Różańca w sobotę o godz. 16.00.
Wyjazdy:Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Proszę o zgłaszanie się chętnych na wyjazd.


We Mszy św. o uwolnienie i uzdrowienie wzięły udział 24 osoby. Wszyscy byliśmy świadkami działania Bożej Mocy i działania Łaski Bożej.

Podziękowania


Dziękujemy pani Barbarze Błaszkowskiej, Lyudmile Lekh, Elżbiecie Nazar i ks. Robertowi za zorganizowanie wyjazdu do Rostkowa i opiekę nad dziećmi i młodzieżą. W uroczystościach ku czci św. Stanisława Kostki w Rostkowie udział wzięło 75 osób z naszej parafii.


Dziękujemy państwu Rudnickim ze sklepu Alfa za napoje na ognisko dla dzieci.


Dziękuję pani Agnieszce Wernickiej za uszycie korporału do tabernakulum.


Dziękuję panu kościelnemu za przygotowanie ogniska dla dzieci w poniedziałek i dla młodzieży w niedzielę.


 

Sprawy gospodarcze:


Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na podatki i świadczenie parafialne do kurii. Opłaty do kurii od naszej parafii wynoszą 1 779 zł.Dziś będzie zbiórka do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech w Accumoli.
Remonty w parafii:


Rozpoczęty został remont pomieszczeń, w których mieszkał wikariusz i już zrobiona jest łazienka. Miałem nadzieję, że Rada Gospodarcza pomoże w wykonaniu tego zadania. Jednak Rada uznała, że nie należy remontować tych pomieszczeń. Pomimo to uważam, że trzeba to wykonać z kilku powodów:


1. Jeśli pomieszczenia pozostaną w takim stanie za jakiś czas nie będą się w ogóle nadawały do użytku.


2. Ks. prefekt organizuje spotkania z ministrantami i różnymi grupami młodzieżowymi i takie pomieszczenia będą do tego służyły. Trudno zachęcić kogokolwiek do spotykania się w pomieszczeniach, które są jak stwierdziła komisja „obskurne”.

 
3. W tej chwili mieszkamy na plebanii, ale plebania też jest w bardzo złym stanie. O generalnym remoncie plebanii rozmawiano już na Radzie Gospodarczej w 2004 roku. Już na początku trzeba było wymieniać piec do centralnego ogrzewania bo stary nie nadawał się do użytku. Jeśli wynikną jakieś poważniejsze problemy w tym starym budynku to po wyremontowaniu pomieszczeń w kościele przynajmniej jeden ksiądz będzie miał gdzie mieszkać by obsługiwać parafię.


Po ostatnich „naradach” wstrzymałem remont pomieszczeń w kościele lecz po przemyśleniu (argumenty podałem wyżej) będę go kontynuował. Ostatnio ofiary na tacę wzrosły. Tace z I i II niedzieli w miesiącu będą przeznaczone na ten remonty. Liczę na zrozumienie parafian.Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Przypomnienie aktualnie obowiązujących w Kościele przepisów dotyczących postaw wobec Obecności Boga i przestroga przed zeświecczeniem.


W historii miłości, którą opowiada Biblia, Bóg wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć – aż do Ostatniej Wieczerzy, aż do Serca przebitego na krzyżu, aż do objawień Zmartwychwstałego i wielkich dzieł za pośrednictwem których, poprzez działanie Apostołów, przewodził rodzącemu się Kościołowi. Również w późniejszej historii Kościoła. Pan [...] zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw – poprzez ludzi, w których objawia swą obecność, poprzez Słowo, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii. W liturgii Kościoła, w jego modlitwie, w żywej wspólnocie wierzących doświadczamy miłości Boga, odczuwamy Jego obe-ność i tym samym uczymy się również rozpoznawać Go w naszej codzienności. On pierwszy nas umiłował i nadal nas miłuje jako pierwszy, dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego «pierwszeństwa» umiłowania ze strony Boga może, jako odpowiedź, narodzić się miłość również w nas” Cdn.


SPOTKANIE ŚDM


Do naszej parafii przyjedzie młodzież z Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego "Studnia" z Płocka wraz z ks. dyrektorem Rafałem Grzelczykiem, oraz młodzież z dekanatu.W programie:


14.30 - zawiązanie wspólnoty. 15.00 - akcja ewangelizacyjna: "Miłosierdzia kroki na bloki", w czasie której młodzież przemaszeruje na bloki odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i mieszkańcom osiedla wręczy pamiątki ze Światowych Dni Młodzieży.


16.00 - EUCHARYSTIA, po Mszy św. Ogniska płomienie na zakończenie (ognisko przy plebanii).


W spotkaniu biorą udział kandydaci do bierzmowania. Zapraszamy także młodzież, która w zeszłym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania i całą młodzież z parafii.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


27 IX – św. Wincenty à Paulo, prezbiter, który założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do lepszej formacji duchowieństwa i opieki nad ubogimi;


28 IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król przykładem własnego życia utwierdzał wiarę chrześcijańską w swoim kraju; został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława;


29 IX – święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał - „któż jak Bóg”, Gabriel - „moc Boża”, Rafał - „Bóg uzdrawia”;


30 IX – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy rozpropagowanie znajomości Pisma Świętego w Kościele przez jego łacińskie tłumaczenie zwane Wulgatą;

 
1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka misji.

Dodano: 2016-09-25 10:19:36
Dodano: 2016-09-20 15:37:32

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA


18 WRZEŚNIA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.
Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. W tym tygodniu, przed wieczorną Eucharystią, zapraszamy do wspólnej modlitwy za dzieci i młodzież, za ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. W środę ta intencja będzie towarzyszyć nam w czasie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek na adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy modlili się prosząc o wstawiennictwo św. Ojca Pio.


Czas wykorzystany dla chwały Boga i zbawienia duszy,

nie jest nigdy czasem

 źle wykorzystanym. Ojciec Pio.
Nabożeństwo do św. Stanisława Kostki.


Poniedziałek


Msza św. i nabożeństwo o godz. 18.00.


Po nabożeństwie ognisko


dla dzieci i młodzieży.
Od godz. 17.00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.


Należy wszystkich przebudzić, zwołać i zmobilizować na drodze ku zbawieniu.   Św. Stanisław Kostka.
Już niedługo, 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej będziemy obchodzili rocznicę nawiedzenia naszej parafii w obrazie Jasnogórskim. Chcemy w tym dniu podziękować za wszystkie otrzymane łaski i prosić o opiekę Maryi nad naszą parafią.SPOTKANIA:


Spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV i V w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w środę o godz. 18.30 na plebanii.


Spotkanie koła modlitewnego „Margareteka” w czwartek o godz. 18.30 na plebanii.


Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie K.S.M. w piątek o godz. 18.30.


Spotkanie dla lektorów i kandydatów na lektorów w sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie rodziców i chrzestnych przygotowująca do sakramentu chrztu będzie w sobotę o godz. 16.00. Po spotkaniu możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
WYJAZDY:


23 września (piątek) planowany jest wyjazd na Msze św. o uwolnienie i uzdrowienie do Ostrołęki. Mszę św. prowadzi O. Pacyfik Iwaszko OFM. Wyjazd o godz. 15.30. Koszt 25 zł.
Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi i opiekunami zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 2016 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie.


Proszę o zgłaszanie się chętnych na wspólny wyjazd.
Dziękuję panu kościelnemu za wyszorowanie posadzki w kaplicy Matki Bożej.
Zachęcam do nabyć modlitewnika z błogosławieństwami dla dzieci i jak najczęstszego używania go by błogosławić swoje dzieci. Błogosławiąc dzieci zapewniamy im Bożą pomoc i opiekę gdy dziecko jest w szkole, na wycieczce lub gdy odrabia lekcje. Modlitewnik kosztuje 2 zł.
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;


20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;


21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;


23 X – św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia; z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.
 
25 września odbędzie się


SPOTKANIE


uczestników i wolontariuszy ŚDM,


którzy byli w Krakowie.
Do naszej parafii przyjedzie młodzież z Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego "Studnia" z Płocka wraz z ks. dyrektorem Rafałem Grzelczykiem, oraz młodzież z dekanatu.


W programie:


14.30 - zawiązanie wspólnoty.

 
15.00 - akcja ewangelizacyjna:  
"Miłosierdzia kroki na bloki",w czasie której młodzież przemaszeruje na bloki odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i mieszkańcom osiedla wręczy pamiątki ze Światowych Dni Młodzieży.


16.00 - EUCHARYSTIA, po Mszy św. Ogniska płomienie na zakończenie
(ognisko przy plebanii)
W spotkaniu obowiązkowo biorą udział kandydaci do bierzmowania. Zapraszamy także młodzież, która w zeszłym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania i całą młodzież z parafii.
 
SPRAWY GOSPODARCZE:


Ofiary na urządzenie do mycia posadzki w kościele


W ostatnią niedziele zebraliśmy  1 446,45 zł.


Brakująca kwota to  1 186,20 zł.


saldo 260,25 zł.


 Przeznaczone na cele parafialne.Dziękuję wszystkim za złożone ofiary ostatnio bardziej hojne niż zwykle. To ważne, by w świątyni było czysto, jest to także wyraz czci dla obecnego w kościele Najświętszego sakramentu. 


Kolejna rzecz przybyła naszej parafii i nawet gdy ja nie będę już proboszczem, to będzie służyła parafii.Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium w Płocku.


Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na podatki i świadczenie parafialne do kurii.
W niedzielę 25 września będzie zbiórka do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech w Accumoli.
Remont wieży.


Już roku 2004 na spotkaniu Rady Gospodarczej parafii Glinojeck postawiony był problem remontu wieży.


Protokół z dnia 14.06.2004 r. punkt 3 zaplanowano „tynkowanie wieży i ściany za ołtarzem w celu zabezpieczenia łuszczącej się cegły”.


W roku 2005, protokół z 08.06.2005 r. „W sprawie stanu elewacji kościoła i wieży oraz ewentualnego sposobu naprawy wnioski przedstawi pan…...”.


Protokół z 05.03.2012 r. Lasowanie się cegły na ścianach wieży dzwonnicy powodującej odpadanie na ziemię co grozi  przechodniom. W tej sprawie należy zaciągnąć rady fachowca, który stwierdzi stan cegieł i wskaże ewentualne sposoby zabezpieczenie. Należy wymienić drewniane kratki na wieży. Na chwilę obecną należy zamontować siatki ochronne. Które zabezpieczą spadające odłamki cegły.


Protokół z dnia 19.03.2012 r. „w sprawie kruszenia się cegły [...] należy sprowadzić fachowca, który określi sposób postępowania i sporządzi stosowny projekt”.


Obejmując parafie w lipcu 2014 r. nie znalazłem żadnego dokumentu, który pozwoliłby rozpocząć prace związane z remontem wieży.


W 2015 r. odtworzyłem dokumentację budowy kościoła, która zaginęła, w formie papierowej i cyfrowej możliwością powielenia gdyby się zagubiła. Założyłem książki obiektu budowlanego kościoła i plebanii, odnalazłem akt oddania do użytki kościoła. Zleciłem także architektowi (nazwisko pomijam) przygotowanie projektu przebudowy wieży. Wspomniany architekt przygotował projekt graficzny, który jest wywieszony na tablicy i zobowiązał się do zrobienia projektu technicznego oraz znalezienia firmy, która zrealizuje ten projekt do końca 2015 r. tak by w 2016 r. rozpocząć prace przy kościele. Na początku 2016 r. na spotkaniu z Radą Gospodarczą zobowiązał się, że na pewno już się tym zajmie. Niestety wspominany architekt nie wywiązał się ze zobowiązań i nadal nie mamy projektu. We wszystkich spotkaniach z tym architektem uczestniczyli członkowie Rady Gospodarczej. Obecnie sprawą zajmuje się doc. dr. inż. Marek Kapela z Płocka. Zrobił on ekspertyzę na przemarzalność cegły. Ma też przygotować sposób przeprowadzenia remontu. Na takim etapie są obecnie przygotowania do remontu.


Gdyby osoby obecnie tak „zatroskane” o sprawy kościoła przygotowały od 2004 r choć część dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia prac remont już by trwał lub byłby zakończony.


Na koniec chciałem zaznaczyć, że pieniądze zbierane na remont kościoła są na koncie parafialnym i czekają na rozpoczęcie prac.
Cmentarz:


Dziękuję wszystkim, którzy dbają o porządek przy cmentarzu i wrzucają śmieci do pojemników. Wiem, że są także osoby, które zwracają uwagę innym by zachowali porządek i zgłaszaj do mnie, kto robi na cmentarzu nieporządek.
 


Dodano: 2016-09-18 14:23:27XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA


11 WRZEŚNIA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia. Codziennie przed i podczas Mszy Świętej kapłani służą posługą w konfesjonale.
Przyszła niedziela będzie naznaczona wieloma intencjami modlitewnymi.
Będzie to trzecia niedziela września, która w naszej Ojczyźnie jest Dniem Środków Społecznego Przekazu. Towarzyszyć nam będzie modlitwa w intencji dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.
Rozpoczniemy też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz szósty już Tydzień Wychowania. Te dni będą okazją do szczególnej modlitwy za młode pokolenie Polaków, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o nie. 
We wtorek, 13 września kolejny dzień fatimski. Odpowiadając na wezwanie Maryi w Fatimie zapraszamy do wspólnej modlitwy o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie. Po Mszy św. o godz. 18.00 różaniec i procesja ze świecami. Zapraszam strażaków do niesienia figury Matki Bożej. Tym nabożeństwem rozpoczynamy nowennę (dziewięć miesięcy) przed 100 rocznicą objawień w Fatimie, którą będziemy obchodzić w maju 2017 roku.
W 2017 roku będziemy obchodzić 300 rocznicę historycznego wydarzenia z 1717 r., gdy odbyła się pierwsza poza Rzymem koronacja obrazu Pani Jasnogórskiej.


Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić.


Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
W czwartek od godz. 16.30 przed Najśw. Sakramentem i przy relikwiach św. Jana Pawła II patrona rodzin będziemy modlili się w intencji rodzin. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Modlitwa za rodziny będzie w każdy trzeci czwartek miesiąca. Będzie to przygotowanie do rekolekcji adwentowych i wprowadzenia relikwii rodziców św. Teresy.
Triduum do św. Stanisława Kostki.


Sobota wyjazd dzieci i młodzieży do Rostkowa


Niedziela o godz. 9.30 msza św. dla dzieci o godz. 16.00 Msza św. dla młodzieży.


Poniedziałek Msza św. i nabożeństwo o godz. 18.00. Po nabożeństwie ognisko dla dzieci i młodzieży.
Spotkania:


Spotkanie z rodzicami dzieci z klas III w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.


Spotkanie dla wszystkich ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę 10 września o godz. 11.00.


Spotkanie dla lektorów i kandydatów na lektorów w sobotę o godz. 12.00.
Wyjazdy:


34. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 17 września br. pod hasłem „M jak Miłosierdzie”. Wyjazd o godz. 9.00.
Proszę o zgłaszanie się dzieci i młodzieży na wyjazd do Rostkowa do księży lub katechetów.
Dziś można nabyć modlitewnik „Błogosławimy dzieci”. Są w nim błogosławieństwa dzieci na różne okazje: przy odrabianiu lekcji, przed wyjazdem, w czasie choroby, w rocznicę urodzin i inne. Modlitewnik kosztuje 2 zł.
Sprawy gospodarcze:


Dziękuję za ofiary na urządzenie do mycia posadzki w kościele.

 
Pieniądze już zebrane 5 651,80 zł.

 
W ostatnią niedzielę zebraliśmy 1 174,10 zł.


Ofiary z odpustu 366,90 zł.


Ofiary ze święta 8 września 221 zł.


Elżbieta i Zbigniew Boryszewscy ul Leśna 50.00 zł.


Ofiara bezimienna 50,00 zł.


Ofiara bezimienna 50,00 zł.


Razem 1 912,00 zł.


Pozostało jeszcze do zebrania 1 186,20 zł.
Mam nadzieje, że dzisiejsze ofiary na tacę wystarczą by zakończyć zbiórkę na urządzenie do mycia posadzki. Myślę, że o wiele lepiej jest kupić maszynę do mycia kościoła niż jednorazowo zamówić firmę do sprzątania.


Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium w Płocku.
Na ostatnim spotkaniu Rady Gospodarczej usłyszałem totalną krytykę wszystkiego, co do tej pory robiłem. Kolejny raz usłyszałem, że niepotrzebnie zrobiłem chodnik na cmentarzu, niepotrzebne było nagłośnienie w kościele, niepotrzebne tymczasowe zabezpieczenie wieży przed spadającymi odłamkami, nie potrzebny jest też wikariat. Krytyce poddano także moje kazania. Parafia funkcjonowała bardzo dobrze, a kłopoty pojawiły się gdy zostałem proboszczem. Chciałbym zaznaczy, że trudnej sytuacji gospodarczej parafii nie spowodowałem ale taką zastałem. Już w pierwszych miesiącach mojego pobytu pojawiła się inspekcja nadzoru budowlane-go w kościele, inspekcja nadzoru budowlanego w plebanii, inspekcja sanitarna na cmentarzu stwierdzając wiele braków. Najpóźniej, bo po dwóch latach zjawiła się inspekcja z Kurii i stwierdziła, że wikariat obecnie nie nadaje się do mieszkania choć nie nadawał się od początku. Niektórym problemom udało się już zaradzić. Sytuację remontu wieży przedstawię za tydzień. Proszę o odrobinę obiektywizmu przy ocenie mojej pracy.


Rada Gospodarcza i Sołtysi domagali się, abym obiecał, że, będę wykonywał ustalenia Rady. Zobowiązuję się, wykonywać pod warunkiem, że będą to ustalenia konkretne.
Ogłoszenie podane przez uczestników ostatniego spotkania:
„Dnia 07.09.2016 odbyło się spotkanie Rady Gospodarczej i Sołtysów”. Obecna Rada złożyła rezygnację. Zapraszamy do współpracy nowych członków Rady Gospodarczej i Sołtysów. Spotkanie w środę o godz. 18.30.

Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia. 
W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom. Zapraszamy w tym dniu na Msze Świętą, które odprawimy o godz. 18.00.

W czwartek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą Bolesną. Msze Święte o zwykłej porze, do udziału w których serdecznie zachęcamy.
W dniu 16 września (piątek) godz. 8,00- 12,00 w Poradnia Gajda -Med. W Glinojecku ul. Targowa 6, odbędą się badania USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic i żył kończyn dolnych i górnych, USG tarczyce, USG prostaty. Badania płatne 60 zł.


Zapisy osobiście lub pod numerem przy-chodni tel. 23 674-00-05.

Dodano: 2016-09-11 11:29:16
Dodano: 2016-09-04 08:57:01
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 12