Ogłoszenia

2017-01-08 21:22:52

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 

8 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi - po to jesteśmy posłani do świata.
W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
W piątek po Mszy św. 16.30 nabożeństwo fatimskie - różaniec i procesja fatimska. Jest to kolejny miesiąc nowenny przed 100 rocznicą objawień w Fatimie i nawoływania Matki Bożej do modlitwy o pokój i nawrócenie grzeszników. Warunkiem pokoju jest nawrócenie. „Boże odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju”.


Różaniec będziemy odmawiali po polsku i po łacinie.W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.


Porządek kolędy:


Poniedziałek - ul. Broniewskiego od 15.00 dwóch księży.


Wtorek - Śródborze, Zalesie Małe dwóch księży od 8.00.


Środa - domki przy cukrowni od 15.00.


Żeleźnia od 8.00.


Czwartek - ul. Zielona Ścieżka dwóch księży od 15.00.


Piątek - Luszewo od 8.00.


ul. Parkowa od 15.00.


Sobota - Wkra od 8.00. dwóch księżyPo księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.
Skończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej w wiosce Głodowo. W piątek rozpocznie się Nawiedzenie Matki Bożej w obrazie Jasnogórskim we wiosce Śródborze. Obraz będzie przekazany w czasie nabożeństwa fatimskiego. Zapraszam przedstawicieli wioski na te nabożeństwo.
Podziękowanie:


Dziękuję panu Andrzejowi Nowakowskiemu za przywiezienie drzwi do wikariatu i sali katechetycznej.

PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN


Co 6 minut ginie wy-znawca Chrystusa


Prześladowanie chrześcijan nie należy jednak do historii, ale stanowi element dramatycznie naznaczający naszą codzienność. Papież Franciszek wielokrotnie przypominał, że współcześnie wyznawcy Chrystusa są bardziej prześladowani niż w pierwszych wiekach. Szacuje się, że w 2016 r. zabitych zostało 90 tys. chrześcijan, a od 500 do 600 mln doświadczyło represji z powodu swej wiary. Wskazuje na to ostatni raport Centrum Studiów nad Nowymi Religiami, którego dyrektorem jest prof. Massimo Introvigne.


„Nie zapominamy ani też nie próbujemy umniejszyć cierpień przedstawicieli innych religii, jednak wyraźnie musimy powiedzieć, że to chrześcijanie stanowią grupę religijną najbardziej prześladowaną na świecie. Różnice w liczbach podawanych przez niektóre organizacje związane są z różnym podejściem do omawianego zjawiska – mówi Radiu Watykańskiemu prof. Introvigne. – Niektórzy zaliczają tylko te przypadki, gdy ktoś staje w obliczu tragicznego wyboru: «albo zanegujesz swą wiarę, albo umrzesz», a takich sytuacji są rokrocznie setki. Inni wymieniają kategorię osób, które świadomie zdawały sobie sprawę z tego, że za pełnienie pewnych dzieł, gestów, czy praktyk może czekać je śmierć. I tu można już mówić o tysiącach ludzi. Jeśli jednak skupimy się na osobach, którym odebrano życie tylko dlatego, że były chrześcijanami, liczba ta sięga 90 tys., co znaczy, iż ktoś zostaje zabity co sześć minut”.


Włoski historyk zauważa, że obecnie wyznawcy Chrystusa

 szczególnie cierpią z ręki przedstawicieli tzw. Państwa Islamskiego.


 

Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej pomocy o nawrócenie grzeszników


Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii / rodzinie żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.


Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen