Ogłoszenia

2017-02-26 08:47:47

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA


 26 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego.
Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.30 i 17.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy - ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja od godz. 16.30.
Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 16.00 do godz.18.00. Spowiedź będzie podczas Mszy św. i Drogi Krzyżowej, można także wyspowiadać się już w czwartek podczas adoracji. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami.Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 15.30. Różaniec wynagradzający o godz. 16.00.W piątek rozpoczniemy

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ

na które zapraszamy wszystkich parafian na godz. 17.00.Pierwszą Drogę Krzyżową ofiarujemy w intencji trzeźwości. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wymodlić trzeźwość dla siebie lub swoich bliskich. Drogę krzyżową będą prowadzić anonimowi alkoholicy, którzy chcą dać świadectwo, że można zerwać z nałogiem przy pomocy Bożej Łaski.


Do uczestnictwa w drodze krzyżowej zobowiązani są kandydaci do bierzmowania i dzieci przystępując do I i II Komunii św.


Natomiast w przyszłą niedzielę, pierwszą Wielkiego Postu będziemy śpiewać gorzkie żale po sumie.Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


2) W życiu Kościoła


„Podczas gdy w życiu świeckim ukłony najczęściej wyrażają tylko - w zależności od zwyczajów panujących w danym kraju - uprzejmy gest powitania, w liturgii są ceremoniałem przepojonym duchem wiary. Liturgia rzymska zna różne ukłony: małe, średnie i głębokie; rubryki mszału i brewiarza każdorazowo określają ich czas i charakter.


Mały ukłon polega na skłonieniu tylko głowy, średni również ramion, zaś głęboki ukłon wymaga skłonienia pod kątem prostym całego tułowia...”45.


W liturgii rzymskiej ukłon często zastępowany jest przyklęknięciem. Ukłonem pozdrawia się ołtarz, krzyż, innych liturgów, zwłaszcza celebransa, gdy np. diakon przed proklamacją Ewangelii prosi biskupa o błogosławieństwo i gdy je otrzymuje.
Nieporozumieniem i błędem jest wprowadzenie praktyki podwójnego gestu oddania czci Najświętszemu Sakramentowi po przyjściu celebransa z asystą do ołtarza: przyklęknięcie i skłon ciała lub głowy.


Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:
Pochylenie ciała, czyli głęboki ukłon jeśli w prezbiterium nie ma tabernakulum, po przyjściu do ołtarza kapłan i usługujący oddają mu (ołtarzowi) cześć „przez głęboki ukłon” (OWMR, n. 49; 122, 275).


„przed ołtarzem podczas wypowiadania modlitw: Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie” (n. 275b), kapłan czyni głęboki ukłon;


podczas odmawiania Wierzę w jednego Boga, „na słowa: I za sprawą Ducha Świętego itd. kapłan razem z ludem „głęboko się pochylają” (n. 137; 275b), poza uroczystością Zwiastowania i Bożego Narodzenia;


w Kanonie rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy (n. 275b) kapłan głęboko się pochyla;


przed proklamacją Ewangelii „kapłan... pochylony przed ołtarzem i mając ręce złożone, mówi cicho: Wszechmogący Boże, oczyść serce...” (n. 132 i 135);


„przed okadzeniem i po jego wykonaniu oddaje się głęboki ukłon w stronę okadzanej osoby lub rzeczy, z wyjątkiem ołtarza i darów złożonych na ofiarę we Mszy świętej” (n. 277);
po obrzędzie przygotowania darów ofiarnych, „gdy kapłan postawi kielich na ołtarzu, pochyla się i mówi cicho: Przyjmij nas, Panie...” (n. 143). Cdn.Niedziela Ewangelizacyjna z filmem - UFAM TOBIE.
W niedzielę 5 marca w naszej parafii odbędzie się projekcja filmu UFAM TOBIE. To film o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych został przekazany uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Projekcja odbędzie się o godz. 17.00 po ostatniej Mszy Świętej.

Po projekcji filmu adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu. Przez całą niedzielę po każdej mszy świętej będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą film „UFAM TOBIE” i pozostałe filmy.Przez całą niedzielę będziemy gościć reżysera filmu, który będzie dawał świadectwo. Jest on także organizatorem niezwykłego wydarzenia - „Wielkiej Pokuty”, które odbyło się w październiku ubiegłego roku w Częstochowie .
Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 będzie kolejny wieczór modlitwy prowadzony przez grupę modlitewną z Nasielska.


Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Izajasz49,15
Dziś rozdawany będzie kolejny numer czasopisma „Dobre Nowiny” Idźcie i głoście. Są w nim następujące artykuły: Cud na Jasnej Górze; Polska będzie wielka, jeśli...Bój o rodziny. Czasopismo po przeczytaniu przekazujemy innym.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej w czwartek o godz. 18.00.
Dziękuje pani K. Sobolewskiej z Wkry za ofiarę na kościół 100 zł.W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.