Ogłoszenia

2017-03-04 20:50:32

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


5 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17.00 celebrujemy NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ.


Drugą Drogę Krzyżową będzie prowadziła młodzież z gimnazjum.Rozpięty na ramionach


Jak sokół na niebie.


Chrystusie, Synu Boga,


Spójrz proszę na ziemię.


Teksty rozważań na podstawie wierszy Wojciecha Bąka.


Do uczestnictwa w drodze krzyżowej zobowiązani są kandydaci do bierzmowania i dzieci przystępując do I i II Komunii św.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00 . Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Będziemy modlili się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II przy wstawionych relikwiach.

W przyszłą - drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.


Arcybiskup z Iraku do Europejczyków: jeśli nam teraz nie pomożecie, będą nowe fale migrantów.
Podziękowania:


Dziękuję członkom grupy Anonimowych Alkoholików „Abba” za prowadzenie pierwszej Drogi Krzyżowej. Wiele osób było wzruszonych rozważaniami. To piękne świadectwo tego, że można zerwać z nałogiem.


Cieszy też bardzo tak liczny udział dzieci młodzieży i dorosłych na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Mam nadzieję, że w każdy piątek tak licznie będziemy gromadzić się na to nabożeństwo.


Cieszę się, że rozeszło się 200 egzemplarzy kolejnego numeru czasopisma „Dobre Nowiny”. Po przeczytaniu przekazujmy je dalej, by do innych także docierały te treści.
Spotkania:


Spotkanie grupy modlitewnej „Margaretka” w czwartek po Mszy świętej o godz. 17.00.


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie lektorów w sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV i V w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30

Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:


„ponadto kapłan pochyla się nieco, kiedy w czasie konsekracji wymawia słowa Pańskie” (n. 275b).


wierni, „którzy na konsekrację nie klękają, niech wykonają głęboki ukłon, gdy kapłan podczas konsekracji przyklęka” (n. 43).


jeśli wierni przystępują do Komunii świętej „stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci” (n. 160), którym ma być wcześniejszy skłon ciała lub przyklęknięcie (WEP, n. 38).


Po obrzędzie rozesłania i ucałowaniu ołtarza celebrans, - jeśli nie ma Najświętszego Sakramentu – „razem z usługującymi świeckimi składa głęboki ukłon i wraz z nimi odchodzi” (n. 169; por. n. 186).


Skłanianie głowy:


„Usługujący, którzy niosą krzyż procesyjny lub świece, zamiast przyklęknięcia [przed tabernakulum, po przyjściu do ołtarza i przy odejściu] wykonują skłon głowy” (n. 274).


jeśli odmawia się modlitwę nad ludem lub stosuje formułę uroczystego błogosławieństwa, w odpowiedzi na odpowiednią zachętę, wierni pochylają głowy.


pochylenie głowy czyni się wymawiając razem imiona trzech osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na którego cześć odprawia się Mszę św. (n. 275a).


4. Postawa stojąca


1) W księgach Pisma świętego Nowego Testamentu


Na kartach Pisma świętego Nowego Zakonu znalazły się nieliczne zapisy, które świadczą o modlitewnej postawie Żydów w czasach Pana Jezusa, co można zapewne przenieść również na pierwszych chrześcijan:


1)Pan Jezus powiedział do uczniów: „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie, co przeciw komu” (Mk 11,25).
2) „Faryzeusz [w świątyni] stanął i tak w duszy się modlił...” (Łk 18,11).
3) „Celnik [w świątyni] stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu” (Łk 18,13).
4) „Zacheusz stanął i powiedział do Pana...” (Łk 19,8).
5) W ogrójcu Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się...” ( Łk 22,46).W dniach od 23 do 30 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie. Koszt ok. 1 200 zł. Proszę by osoby, które się zgłosiły na pielgrzymkę wpłaciły w tym tygodniu pierwszą ratę 480 zł. Jeśli jeszcze ktoś chciałby się za pisać to proszę to zrobić jak najszybciej bo już jest prawie komplet osób. 
Niedziela Ewangelizacyjna z filmem - UFAM TOBIE.


Dziś w naszej parafii odbędzie się projekcja filmu „UFAM TOBIE.” To film o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych został przekazany uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Projekcja odbędzie się o godz. 17.00 po ostatniej Mszy Świętej.

 
Po projekcji filmu adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu. Po każdej mszy świętej będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą film „UFAM TOBIE” i pozostałe filmy.


Przez całą niedzielę będziemy gościć reżysera filmu, który będzie dawał świadectwo. Jest on także organizatorem niezwykłego wydarzenia - „Wielkiej Pokuty”, które odbyło się w październiku ubiegłego roku w Częstochowie. 
Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.