Ogłoszenia

2017-03-26 09:47:24

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


26 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.
Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.
W piątek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Będzie je prowadził redemptorysta Ojciec Wojciech Skroboszewski z Gdyni. Jest on między innymi autorem muzyki do przepięknej Drogi Krzyżowej „Ślad losu”.
W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi.


                             Już można nabyć wielkanocne baranki Caritas.
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 20.00 Będziemy ją odprawiali idąc ulicami miasta. Przynieśmy ze sobą lampki, które zostawimy na grobach zanosząc zmarłym naszą modlitwę.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.


Wymiana tajemniczek różańcowych w piątek przed mszą o godz. 16.00 i w sobotę przed Mszą św. o godz. 9.30.
Kontynuujemy nowennę pompejańską o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w świecie. Różaniec będzie odmawiany w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 w tygodniu między mszą św. o godz. 17.30 a 18.00. Proszę by osoby, które przychodzą na drugą Mszę św. brały udział także w modlitwie różańcowej. W czwartki różaniec będzie odmawiany w czasie adoracji. W rekolekcje będzie odmawiany o godz. 17.45.
Na stoliku wyłożone są teksty rachunków sumienia. Zapoznajmy się z nimi przed przystąpieniem do sakramentu pokuty.
Młodzież z gimnazjum będzie zbierała ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkim ofiarodawcom będą przekazywać broszurkę „Jak przeżyć Wielki Tydzień”.
Jest kolejny numer bezpłatnej gazety ewangelizacyjnej „Dobre Nowiny”.
Są w nim ciekawe artykuły związane z przeżywaniem Wielkiego Postu. Będą ją rozdawali ministranci.
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
„Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała pełne i skuteczne kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nigdy nie była postrzegana jako «prywatna własność» kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawowana jest tajemnica».
„Biskup diecezjalny, pierwszy szafarz Bożych tajemnic w powierzonym mu Kościele partykularnym, jest kierownikiem, krzewicielem i stróżem całego życia liturgicznego60. [...]”.
postanawia:
„Do Konferencji Episkopatu należy [zgodnie z OWMR n. 390] określenie adaptacji i, po ich zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską, wprowadzenie do mszału elementów, które zosta-ły wskazane w tym Ogólnym wprowadzeniu oraz w Obrzędach Mszy świętej. Są one [m.in.] następujące:
[...] – gesty i postawy ciała wiernych (por. n. 43 [...], sposób przyjmowania Komunii świętej (por. n. 160)..”.
Podejmowanie decyzji przez osoby nieuprawnione (np. przez księdza lub przełożonego(-ą) zakonnego(-ą) w rodzaju: my nie przyklękamy, z powoływaniem się na motyw zachowania jednolitej postawy ciała), jest nieposłuszeństwem względem Kościoła i szkodliwym w skutkach naruszeniem obowiązujących norm prawnych oraz „podaniem ręki laicyzacji”. Praktyka: My nie przyklękamy doprowadziła już do kolejnego wyłamania się spod przepisów kościelnych w formie: My nie wykonujemy „skłonu ciała”. Pozostała, więc tylko sama postawa stojąca (zobacz: przystępowanie do Komunii świętej w naszych kościołach i kaplicach zakonnych) w imię swoiście pojętej wolności, jedności i równości. Służy to z pewnością osłabianiu wiary i zeświecczeniu. Jestem przekonany, że Kościół święty – w świetle Wprowadzenia - „jednolite postawy ciała” zachowuje wtedy, gdy dochowuje wierności zebranym tu w jedno, aktualnie obowiązującym przepisom liturgicznym.

Niech osoby niekompetentne, działające w omawianym zakresie z własnej inicjatywy, nie usprawiedliwiają się tym, że chodzi tu tylko o drobne sprawy w zakresie nauczania Kościoła, niech pamiętają o przestrodze Pana Jezusa: „Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,19-20).


Tarnów, dnia 29 X 2010.
Kiedy kończy się noc?


Pewien stary rabin zapytał kiedyś swoich uczniów, na podstawie czego można rozpoznać dokładnie chwilę w której kończy się noc a zaczyna dzień.
- Może jest to ów moment, gdy można już łatwo odróżnić psa od owcy?
- Nie - powiedział rabin.
- A gdy można odróżnić drzewo daktylowe od drzewa figowego?
- Nie - powtórzył rabin.
- A więc kiedy? - spytali uczniowie.
- Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiejkolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata lub siostrę. Aż do tego momentu panuje noc w twoim sercu - wyjaśnił rabin.
"Nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia"


(Martin Luther King)
Bruno Ferrero."
Ból przemija, piękno pozostaje


Mimo iż Henri Matisse był blisko dwadzieścia osiem lat młodszy niż Auguste Renoir, obaj wielcy artyści byli serdecznymi przyjaciółmi i często spędzali razem czas. Kiedy Renoir prawie nie opuszczał domu w ostatnich latach swego życia, Matisse odwiedzał go codziennie. Niemal sparaliżowany artretyzmem Renoir mimo swej choroby nie przestawał malować. Pewnego razu Matisse obserwował, jak starszy kolega maluje w swojej pracowni, zmagając się ze straszliwym bólem utrudniającym każde pociągnięcie pędzla. W końcu nie wytrzymał i poruszony wykrzyknął:
- Auguste, dlaczego nadal malujesz, gdy dręczy Cię tak okropny ból?
Renoir odrzekł z prostotą:
- Ból przemija, a piękno pozostaje.
I tak, prawie do dnia swojej śmierci Renoir nakładał farbę na płótno. Jeden ze swoich najsłynniejszych obrazów: „Kąpiące się” artysta ukończył na dwa lata przed śmiercią, czternaście lat po tym, jak zaatakowała go bolesna choroba.


Autor nieznany


 
ADORACJA Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30.
Na internetowej stronie parafii w zakładce „Warto przeczytać” jest artykuł „Komunia Święta w kosmosie?”

Spotkania:


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.
Podziękowania:


Dziękuję za przygotowanie Drogi Krzyżowej pani Aldonie Wiśniewskiej i wszystkim małżeństwom, które czytały rozważania.


Dziękuję osobom, które ufundowały relikwiarz do relikwii św. Ludwika i Zeli Martin.
Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 17.00 do 17.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

„Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka, który, nie zaznawszy łaski, nie odszedł od Boga i niesie krzyż cięższy od innych – krzyż duchowej ciemności”


Mikołaj Gogol