Ogłoszenia

2017-04-02 07:57:12

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

2 KWIETNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.DROGĘ KRZYŻOWĄ w tym tygodniu o godz. 17.00 będą prowadziły Koła Żywego Różańca.
„Ekstremalna Droga Krzyżowa” dla młodzieży rozpocznie się o godz. 19.00 przy cmentarzu komunalnym. Będziemy ją odprawiali idąc drogą przez las ok. 3 km.
Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.
Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Adoracja od godz. 16.30.
W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.
Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa - Mesjasza.
Kontynuujemy nowennę pompejańską o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w świecie. Różaniec będzie odmawiany w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 w tygodniu między mszą św. o godz. 17.30 a 18.00.
Sprawy gospodarcze:


Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie już kompletna dokumentacja i projekt naprawy elewacji kościoła. Więcej informacji podam już po świętach, gdy dokumenty będą miał już u siebie.


W najbliższym czasie chciałbym dokończyć remont wikariatu i salki. Zostały jeszcze do zamontowania parapety, panele podłogowe i zewnętrzne dziw. Parapety są już do odebrania. Ofiary z Niedzieli Palmowej i świąt Wielkanocnych będą przeznaczone na ten cel.
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


Przyklękanie obowiązuje wszystkich wiernych przy wchodzeniu i wychodzeniu ze świątyni Przyklękając nie czyni się przy tym żadnych innych gestów, np. znaku krzyża lub skłonu, ciało powinno być wyprostowane, nie należy przyklękać w biegu, lecz zatrzymać się zwrócić się w odpowiednim kierunku i dopiero wtedy przyklęknąć, gdy przyklękamy parami lub wszyscy ministranci razem, należy to uczynić równo.


„Jeśli nie stoją na przeszkodzie względy zdrowotne, ciasnota lub obecność znacznej liczby uczestników albo inne uzasadnione przyczyny, wierni klęczą podczas konsekracji” (OWMR, n. 43).


Przystępujący do Komunii świętej muszą wierzyć, że przyjmują Jezusa Chrystusa sakramentalnie obecnego pod postacią chleba; muszą mieć szacunek dla świętych postaci, wynikający ze świadomości wielkości Boga, a z drugiej strony z realnej oceny siebie; szczere i kochające serce" (B. Nadolski).


 
„Synod wzywa wszystkich księży, diakonów, alumnów oraz siostry zakonne, aby własnym przykładem zachęcali do [...] adoracji Najświętszego Sakramentu. Duch adoracji wyraża się w [...] Wynikającym z wiary przyklękaniu i klęczeniu przed tabernakulum [...]. Znakiem wiary jest także zwyczaj przyklękania, kiedy Najświętsze Postacie są niesione chorym, a także uchylenia nakrycia głowy, pokłon lub przeżegnanie się przed świątynią”(stat. 92).


Jeśli ktoś ma opory w udzieleniu odpowiedzi: Amen przy komunii św., można mieć obawę o brak wiary w prawdziwą Obecność. Redeptionis Sacramentum), n. 89.
Postawa siedząca jest postawą wewnętrznego odprężenia, w której człowiek słucha i rozważa. Wyraża ona gotowość serca na przyjęcie [słowa] na wzór Marii z Betanii, która usiadłszy u stóp Jezusa, słuchała słowa. „Wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów – zależnie od okoliczności, – kiedy zachowuje się święte milczenie po Komunii świętej” „i milczenia po niej” (WEP, n. 49).


Podczas przystępowania do Komunii świętej nie wolno nikogo zmuszać do postawy stojącej.


Przed dwoma laty w dużej miejskiej parafii przewodniczyłem koncelebrze z okazji jubileuszu ks. proboszcza. Podałem Komunię świętą 50. dzieciom, które przed tygodniem po raz pierwszy przyjęły Ciało i Krew Pańską. Ani jedno z nich nie przyklękło, ani nie wykonało „skłonu ciała”. Do czego to prowadzi?! 
Podziękowania:


Dziękuję panu Leszkowi Betlewicz z firmy GEOBET za zrobienie, za symboliczna opłatą map geodezyjnych terenu przy kościele do celów projektowych .


Dziękuję panu Arturowi Wiśniewskiemu za nagłośnienie nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta. Dziękuję także wszystkim czytającym rozważania Męki Pańskiej, ministrantom i strażakom oraz wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w tym nabożeństwie. Niektóre osoby pytały gdzie można znaleźć teksty, które były czytane na Drodze Krzyżowej. W najbliższym czasie będą one zamieszczone na stronie parafialnej.


Dziękuję zespołowi „Moja Rodzina” za poprowadzenie wieczoru uwielbienia.


Dziękuję młodzieży z gimnazjum za zbieranie ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie od godz. 17.00 do 17.30 oprócz poniedziałku i czwartku ponieważ w te dni będziemy spowiadali w sąsiednich parafiach.