Ogłoszenia

2017-05-21 07:55:10

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA


22 MAJA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.
Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.
We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.
Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.
W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz.17.30, podczas której przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym trudzie.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30 i nowenna do Ducha Świętego.
Spowiedź przed Uroczystością I Komunii Świętej w piątek od godz. 17.00 do 18.30. w sobotę od godz. 10.00 do 11.00 i po południu od godz. 17.00 do 18.30. Spowiadamy także w czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy wszystkich członków rodziny by przyjęli komunię św. w intencji dziecka, które pierwszy raz przyjmuje komunię.
Spotkania:


Próby do I Komunii św. w poniedziałek i środę o godz. 18.30.


Próby do Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. w poniedziałek i piątek o godz. 16.00.


Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00.


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00, a o godz. 12.00 - zbiórka lektorów.


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w piątek o godz. 18.30.
Podziękowania:


Serdecznie dziękuję panu Lechowi Boniewskiemu, dyrektorowi Gimnazjum za przygotowanie trasy na bieg Dla Zmartwychwstałego i wszystkim uczestnikom biegu. Wzięło w nim udział 19 osób.
W miesiącu maju warto posłuchać piosenki zespołu Heres „Mamo”, oraz innych piosenek tego zespołu np. „Chodź z nami”
Sprawy gospodarcze:


Jest już wykonany projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia elewacji kościoła wykonany przez Centrum Zabezpieczeń Budowli w Olsztynie. Projekt obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji, w skład której wchodzi:


- opracowanie ekspertyzy technicznej elewacji kościoła – 3000 zł;

 
- opracowanie audytu energetycznego budynku kościoła – 2000 zł;

 
- opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji – 5000 zł;


- opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z specyfikacjami – 2000 zł;
Łącznie: 12000 zł + VAT. = 14 760 zł.


W kwietniu dokumentacja została przekazana do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na rozpoczęcie robót budowlanych.


Ta sama dokumentacja przekazana została do dwóch firm budowlanych, które mają zaproponować kosztorys wykonania prac remontowych. (mogą zgłaszać się także inne firmy dokumentacja jest dostępna w kancelarii). Po wyłonieniu najlepszej firmy będzie można rozpocząć prace.


W tym roku ofiary składane z okazji I Komunii św., Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu i bierzmowania oraz tace zbierane na tych uroczystościach będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowanych projektów. Będzie to wspólny prezent od dzieci i młodzieży dla naszej parafii.


Pod koniec kwietnia zostały wymienione stare, jeszcze żeliwne rury kanalizacyjne odprowadzające ścieki z plebanii i kościoła. Często dochodziło do awarii, nie były odprowadzane ścieki i zalewane były piwnice w kościele. Prace ziemne kosztowały 1 300 zł.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


26 V - św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, Polaków, założyciel Kolegium Polskiego w Rzymie