Ogłoszenia

2017-07-22 18:10:17

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA


23 LIPCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza niedziela przykrywa przypadające 23 lipca święto św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Panem Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Pana Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, papież św. Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
W najbliższy wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.
Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego świętego, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę po wszystkich Mszach św.
W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków - tych żyjących i tych powołanych już do wieczności. Uczynimy to we wspólnocie parafialnej podczas Mszy Świętej o godz. 17.30
W środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.50, Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30.
Podziękowanie:


Dziękuję Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za umożliwienie wyświetlenia filmu „Jak Bóg da”
IV Piesza Pielgrzymka z Glinojecka do Smardzewa15 sierpnia zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Glinojecka do Smardzewa, będziemy wędrować ten krótki odcinek, tak jak w zeszłym roku, pod hasłem „Królowo Polski – Przyrzekamy” -  wyjście o godz. 6:00 spod Kościoła.


Zachęcamy do podjęcia tego trudu wszystkich parafian, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Wystarczy przyjść na wyznaczoną godzinę i wyruszyć w drogę.


Można powiedzieć, że jest to rok pod wyjątkowym znakiem Maryi. Ona nam przypomina o konieczności nawracania naszych serc, zachęca do modlitwy różańcowej, a także prosi nas o pomoc w ratowaniu świata od zła, wojen i nienawiści. Ona, jako Dobra Matka chce ratować wszystkie swoje dzieci, zaprasza więc nas do troski o zbawienie każdego człowieka. Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcamy Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Smardzewskiej Pani. Podczas tej wędrówki będziemy obejmować naszą gorącą modlitwą wszystkie ważne sprawy naszego kraju, naszych rodzin i nas samych.


ZAPRASZAMY!!! 

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w kancelarii parafialnej.


Zapisy na Duchową Pielgrzymkę po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej.


Duchowi pielgrzymi otrzymują modlitewniki z modlitwami i rozważaniami na czas pielgrzymki i składają dobrowolna ofiarę.


Tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roku coraz mocniej wpisuje się w krajobraz naszych wspólnot parafialnych. Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.


                                                                                               Wasz Biskup PiotrDziękuję za ofiary na remont wieży. Bóg zapłać.


Agnieszka i Waldemar Trzęsiel - Kwiatowa - 100,00 zł


Robert i Wioletta Góźdź - Broniwskiego - 100,00 zł


Agnieszka i Stanisław Przybyłkiewicz - 100,00 zł


Sabina Przybyszewska - Leśna  - 100,00 zł


Teresa Wysocka - Parkowa 9 - 100,00 zł


Teresa i Marek Orłowscy - Południowa - 100,00 zł


Teresa Rychlińska - Aleja Róż - 100,00 zł


Hanna, Andrzej Korzeniowski, i Cecylia Kolczyńska - Południowa 18 B - 200,00 zł


Aurelia i Jan Piotrowscy - Leśna - 100,00 zł


Marek i Danuta Zielonkowscy - Mazowiecka 16 - 100,00 zł


Cecylia Dobrzeniewska - Broniewskiego 31 - 100,00 zł


Weronika Lipniewska - Fabryczna - 100,00 zł


Irena i Wiesław Szymańscy - Południowa 18 B - 100,00 zł


Aneta i Piotr Rułka - Leśna - 100,00 zł


Lech Boniewski - Broniewskiego - 200,00 zł


Figórscy - Załęskiego 5 - 150,00 zł


Razem 1 850,00 zł


Pieniądze zebrane 5 230,00 złPrzypominam, remont wieży będzie kosztował 130 000,00 zł. Połowę tej sumy została zebrana już wcześniej drugą część musimy uzbierać teraz. Jeśli uzbieramy tę sumę w przyszłym roku będzie można dalej prowadzić remont kościoła.


W niedzielę 30 lipca podczas Mszy św. o godz. 16:00 w sposób szczególny będziemy modlić się za małżeństwa i rodziny. Za wstawiennictwem Świętych Małżonków zaniesiemy do Boga Ojca dziękczynienie, ale także prośby o dar przebaczenia za wyrządzone krzywdy, prośbę o zgodę, jedność i pokój w sercach małżonków. Po Mszy św. podczas Wieczoru Uwielbienia wraz z zespołem Moja Rodzina będziemy prosić Pana Boga, by nas umacniał małżeństwa i rodziny w wierze, nadziei i miłości.


Wydatki parafialne:


Podatki od parafii na lipiec - 1 779,00 zł


Ubezpieczenie kościoła - 397,00 zł


Za energie elektryczną - 1 100,00 zł


Wywóz śmieci z cmentarza - 1 140,00 zł


Wydatki liturgiczne komunikanty, olej do świec, węgielki, kadzidło i inne 325,00 zł


Papier i tonery do drukowania  - 150,00 zł


Razem 4 891,00 zł


Bieżące wydatki pokrywane są z ofiar zbieranych na tacę.
APEL Komendanta Wojewódzkiego Policji


DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH


W ostatnim czasie ponownie doszło do wielu przestępstw dokonywanych na osobach starszych, z którymi przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają się za osobę bliską (np. syna, zięcia, wnuczka), urzędnika państwowego lub funkcjonariusza Policji. Dzwoniący proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej pod pozorem trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się oni sami lub ich bliscy. Mogą przekonywać, że rozpracowują grupę przestępczą i ich działania mają zapobiegać kradzieżom środków zgromadzonych na kontach w banku.


Oszuści wykorzystują naiwność i łatwowierność osób starszych. Zdarza się, że seniorzy zostawiają oszczędności swojego całego życia w koszu na śmieci lub zaciągają pożyczki w banku, wierząc, że pomagają w słusznej sprawie.


W związku z tym Mazowiecka Policja radzi aby:


nie przekazywać pieniędzy osobom, których osobiście nie znamy.


 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1999 roku;


26 VII – św. Joachim i św. Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny;


29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
W ubiegłą niedzielę szkaplerz Karmelitański Matki Bożej przyjęło 25 osób. Cieszę się, że ta forma pobożności rozwija się w naszej parafii.


ODDAJ SIĘ MARYI - zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi


W ubiegłą niedzielę zostało rozprowadzonych 200 egzemplarzy czasopisma „Dobre nowiny”. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytali o zawierzeniu Matce Bożej. Warto poszukać w Internecie świadectw ludzi, którzy zawierzyli się Matce Bożej i jak zmienia się ich życie. Są organizowane wyjazdy do Częstochowy lub do Niepokalanowa na spotkania poświęcone oddaniu się Matce Bożej. W Niepokalanowie są one w każdą pierwsza sobotę miesiąca. Można także uczynić to w parafii.


Jeśli byli by chętni pierwszy, wyjazd do Niepokalanowa byłby w sobotę 5 sierpnia.