Ogłoszenia

2017-09-10 13:36:32

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


10 WRZEŚNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEJutro, w poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…”. Ale pokój może wprowadzać tylko ten, kto naprawdę żyje w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem, kto idzie drogą wiary, nadziei i miłości. Módlmy się dzisiaj także o to, aby Chrystus, którego na krzyż zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
W nadchodzący czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem - znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Zachęcam do licznego udziału w świątecznej Mszy Świętej o godz. 17.30.
W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła. Będziemy Ją o to prosić szczególnie podczas wieczornej Mszy Świętej o godz. 17.30.
W przyszłą niedzielę, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.Tego samego dnia rozpoczną się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. Będzie to również Dzień Środków Społecznego Przekazu.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Od godz. 17.00 będziemy modlić się wspólnie za wstawiennictwem św. Ojca Pio i w obecności Jego relikwii w intencji chorych, ludzi w podeszłym wieku i potrzebujących uzdrowienia na duszy i ciele. Po adoracji możliwość ucałowania relikwii świętego.
Święto św. Stanisława Kostki


W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. o godz. 9.30 a młodzież na mszę św. o godz. 16.00 z okazji święta św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. W poniedziałek 18 w sam dzień patrona dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.
Spotkania:


W sobotę zbiórka ministrantów o godzinie 11.00, a lektorów o godzinie 12.00.


W przyszłą niedzielę 17 września po Mszy św. o godz. 16.00 i w poniedziałek 18 września po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
7 października wypada druga rocznica nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopi Obrazu Jasnogórskiego. Bardzo zachęcam aby na tę rocznicę powstało kolejne Koło Żywego Różańca. Odmówienie jednej tajemnicy różańca to tylko kilka minut a otrzymujemy łaski wyproszone przez całą grupę. Proszę o zgłaszanie się chętnych do księży lub do członków kół Żywego różańca. 
W tym tygodniu patronują nam:


13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349- 407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moral-ności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich;


16 IX – św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.