Ogłoszenia

2017-10-21 21:58:33


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA


22 PAŹDZIERNIKA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne.
Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu. Zapraszam do tej modlitwy w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
W dzisiejszą niedzielę przypada też 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo tego Sługi Bożego prośmy Pana Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.
Nadal są zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL. Można wziąć listę zebrać 10 podpisów i przynieść do kościoła.
Podziękowania:


Dziękuję harcerzom za przygotowanie loterii fantowej dla dzieci.Spotkania:


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz.11.00, a lektorów o godz. 12.00.
W Internecie warto obejrzeć film
www.proroctwo.com.pl


Jest to na pewno ważny film dla Polaków, z wielu względów, z których najważniejszy jest chyba ten, by dowiedzieli się oni jak bardzo Bóg nas ukochał i jak wiele nadziei w nas pokłada. 
W uroczystość Wszystkich Świętych


Msze św. będą odprawiane o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 15.00.


Uroczysta Msza św.


w intencji wszystkich zmarłych


będzie odprawiona o godz. 11.00 w kościele.

              Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.


        Msza św. w kaplicy cmentarnej i procesja na cmentarzu                                            komunalnym o godz. 15.00.
Zachęcamy do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych aby ofiarować zmarłym dary najbardziej dla nich owocne Mszę św., komunię św. i odpust, który skróci im kary doczesne. Codziennie spowiadamy przed Mszą św. i podczas różańca.
Można już zgłaszać w kancelarii wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki jednorazowe będą czytane w czasie procesji na cmentarzu parafialnym 1 listopada i podczas różańca na cmentarzu 2 listopada.
W tym tygodniu podczas różańca będziemy modlili się w następujących intencjach:


Środa - Tajemnice radosne o uwolnienie od konsekwencji grzechów z dzieciństwa i młodości.


Czwartek - tajemnice światła o uwolnienie od konsekwencji grzechów wieku dorosłego.


Piątek - tajemnice bolesne o uwolnienie od konsekwencji grzechów wieku podeszłego


Sobota - tajemnice chwalebne o dobre przygotowanie się do wieczności.


Niedziela - tajemnice radosne ufne oddanie się Jezusowi i Maryi. Różaniec połączony z Wieczorem Uwielbienia prowadzonym przez zespół „Moja Rodzina”Coraz więcej osób w parafii chce klękać podczas komunii św. Bardzo się z tego cieszę bo jest to wyraz czci dla obecnego w eucharystii Jezusa. Proszę by, te osoby klękały na stopniu ołtarza obok osób przyjmujących komunię na stojąco. Zachęcam dzieci i młodzież aby klękała podczas komunii. W tym wieku nie ma jeszcze kłopotów z klękaniem.


Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury - kultury prawdy”.

kard. Józefa Ratzinger
Trzecie zjawienie się Anioła dzieciom w Fatimie na podstawie Wspomnień Siostry Łucji tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria.


Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam Anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę:


- „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników".


Następnie podnosząc się z klęczek wziął znowu w rękę kielich i Hostię. Hostię podał mnie, a zawartość kielicha podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia mówiąc równocześnie:


-„Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!"


Potem znowu uklęknął i odmówił z nami trzy razy tę samą modlitwę: „Trójco Przenajświętsza" i znikł.


Poruszeni siłą nadprzyrodzoną, która nas otaczała naśladowaliśmy we wszystkim Anioła, tzn. uklękliśmy jak on na ziemi i powtarzaliśmy modlitwy, które on odmawiał.