Ogłoszenia

2017-10-30 07:00:44

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


29 PAŹDZIERNIKA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDziś w 30 niedzielę w ciągu roku i ostatnią niedzielę października - miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matkę za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.
We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy na dziękczynny różaniec w czasie którego będziemy śpiewali hymn Ciebie Boga Wysławiamy. Dzieci z przedszkola, klas I, II, III, i IV złożą Matce Bożej kwiaty.Po różańcu będzie namaszczenie olejkiem z sanktuarium Matki Bożej w Loretto we Włoszech, z którego wywodzi się znana wszystkim litania loretańska.Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali i prowadzili różańce, ks. prefektowi, paniom katechetkom, dzieciom, młodzieży i dorosłym z Kół Żywego Różańca. Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie gromadzili się
W środę, 1 listopada, przypada

uroczystość Wszystkich Świętych.


Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku 8.00, 9.30, 11,00 i 15.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów - w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

 


W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. 9.30, 11.30 i o 17.00.Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
Różaniec na cmentarzu 1 listopada o godz. 17.00 i 2 listopada po Mszy św. o godz.17.00.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji dusz w czyśćcu od godz. 16.00.
Pierwszy piątek miesiąca Msza św. o Najświętszym. Sercu Pana Jezusa o godz. 17.00. Spowiedź od godz. 16.30.
W pierwszą sobotę miesiąca spotkanie Kół Żywego Różańca

 o godz. 16.00.W uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św. będą odprawiane

o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 15.00.


Uroczysta Msza św. w intencji wszystkich zmarłych będzie odprawiona o godz. 11.00 w kościele. Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.


Msza św. w kaplicy cmentarnej i procesja na cmentarzu komunalnym o godz. 15.00.


Zachęcamy do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych aby ofiarować zmarłym dary najbardziej dla nich owocne Mszę św., komunię św. i odpust, który skróci im kary doczesne. Codziennie spowiadamy przed Mszą św. i podczas różańca.
Można już zgłaszać w kancelarii wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki jednorazowe będą czytane w czasie procesji na cmentarzu parafialnym 1 listopada i podczas różańca na cmentarzu 2 listopada.
W piątek zakończy się peregrynacja Obrazu Matki Bożej we Wkrze. W niedzielę na sumie o godz. 11.30 Obraz zostanie przekazany do wioski Stary Garwarz. Proszę by delegacja z wioski odebrała Obraz.

Na 26 listopada zaplanowano wielką modlitwę wzdłuż wybrzeży całej Irlandii, w sumie w 53 miejscach. Organizatorzy wydarzenia nie ukrywają, że zainspirowali ich Polacy i ich akcja „Różaniec do granic”.
W tym tygodniu patronują nam:


4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła
.