Ogłoszenia

2017-11-05 13:07:41

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA


5 LISTOPADA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” - communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym.

W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości.
Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 11.30.Po Mszy św. program patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Glinojecka przygotowany pod kierownictwem pani Barbary Błaszkowskiej. Serdecznie zapraszam delegacje harcerzy, poczty sztandarowe i wszystkich, którym bliska jest nasza Ojczyzna.
Burmistrz Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku zapraszają na koncert patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Dętej oraz uczniów Szkoły Podstawowej im Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie o godz. 17.30 w sali widowiskowej M-GOK w Glinojecku.
Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.Dziś kończymy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci.
Podziękowania:


Dziękuję pani Elżbiecie Chodorskiej za zorganizowanie Koła Żywego Różańca rodziców za dzieci pod patronatem Zelii i Ludwika Martin. Zachęcamy rodziców do włączenia się do kolejnego koła, które już się tworzy. Można zgłaszać się do pani Chodorskiej lub do księży.


Dziękuje harcerzom za sprzątanie Grobu nieznanego Żołnierza oraz innych grobów.


Dziękuję ministrantom za posprzątanie terenu przy kościele z papierków rozrzucanych przy okazji ślubów.
 


W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii przedstawicieli największej na świecie wspólnoty katolickich mężczyzn i ich rodzin - Rycerzy Kolumba. Przybliżą oni zasady działalności stowarzyszenia.


Po Mszy św. o godz. 16.00 będzie spotkanie w sali parafialnej dla mężczyzn zainteresowanych ich działalnością.


Rycerze Kolumba są największą na świecie wspólnotą katolickich mężczyzn i ich rodzin, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim.


Organizacja kieruje się czterema zasadami. Są to: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Rycerze Kolumba powinni być w każdej parafii swego rodzaju centrum działalności charytatywnej.
 
W tym tygodniu patronują nam:


10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża;


11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie męczennik w Kościele Zachodnim.