NIEDZIELA PALMOWA 25.03.2018

2018-03-24 11:35:40
KAŻDEGO RANA POBUDZA ME UCHO

          To niesamowite doświadczenie, gdy możemy słuchać głosu Pana przychodzącego do nas w czytanym podczas liturgii słowie.
          W dzisiejszej Eucharystii Jego słowo przychodzi z przesłaniem radości. Sam Mistrz i Mesjasz, Syn Dawida i Król wjeżdża do Jerozolimy. Zaczyna się Wielki Tydzień, wielki w swej władzy i przesłaniu, bo mówi o sensie naszego ludzkiego życia i miłości Boga.
          Podkreśla to hasło tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży:” Nie bój się ,Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga”(Łk 1, 30). Zwracając się tak do Maryi, Bóg okazuje, że każdy człowiek jest Mu miły. Każdego z nas bezinteresownie obdarza miłością, przepełnia łaską i nieustannie pragnie to okazywać, m. in. posyłając do nas swego Jedynego Syna, którego ucho jest najbardziej wrażliwe na przyjmowanie woli swego umiłowanego Ojca. Słuchanie łączy się z posłuszeństwem. Jezus, słuchając Ojca, przyjmuje ludzie ciało z Maryi i przychodzi na świat, by zostać wywyższony na krzyżu, a potem zmartwychwstać.
          Jest to piękne zaproszenie dla świętujących dzisiaj młodych ludzi, by nie bali się słuchać głosu Pana, szczególnie słów napisanych w Jego liście do każdego człowieka: w Piśmie Świętym. Codziennie możemy je czytać, przyjmując postawę ucznia, wsłuchiwać się w Jego słowa, w których w każdym miejscu Pisma Świętego mówi o swej miłości do człowieka.
Mieć ucho gotowe do słuchania i serce gotowe do przyjmowania wymaga wiary i zaufania z czasem natomiast przynosi owoce w odkrywaniu sensu życia i własnego powołania.
Otwierajmy nasze ucho szczególnie w czasie dzisiejszej celebracji. Tutaj, na nowo, Bóg mówi do nas, oddaje nam siebie i powtarza nam: Nie bój się, kocham cię, oddaje za ciebie moje życie


NIEDZIELA 6.00Krzyż święty, wielki znak zbawienia ludzkiego rodu, zawsze dla chrześcijan jest znakiem wielkiej wiary i uwielbienia. A dla mnie krzyż - to największe dobro i skarb! U stóp krzyża tyle razy szukałam rady i znajdowałam ją. U stóp krzyża tyle razy łzy żalu i smutku wylewałam, a zostały ukojone i otarte. Chrystus mi wskazał swój ciężki krzyż i rzekł: Nieś krzyż! Więc jam wzięła krzyż i szczęśliwa jestem! Chciałabym żeby Polska rosła nie tylko w bogactwo ziem szerokich i dalekich, lecz żeby rosła w skarby cnót i w siły ducha tak, ażeby wobec innych narodów Europy świecić mogła jak gwiazda płonąca, jako słońce sprawiedliwości, prawdy i cnoty ... Chciałabym, aby cały kraj mój drogi był jako jedna., wielka świątynia, jako jeden kościół, w którym by CZCZONO i WIELBIONO Krzyż Zbawiciela i w krzyżu tym czerpano naukę życia, pracy i poświęcenia.

Św. Królowa Jadwiga          Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci.
          Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.
          Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako spotkanie młodych Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.
          Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.
          W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 9.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.

          Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej - pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa - o godz. 18.00, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem do godz. 21.00.
          Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.
          W Wielki Piątek - w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu - o godz. 18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim.
          W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu PańskiegoADORACJA PRZY GROBIE PANA JEZUSA

Wielki Piątek
20.00 Wólka Garwarska ul. Polna 2B/Murowanki
21.00 Czuwanie dla młodzieży - chór okolicznościowy i Zespół Moja Rodzina
22.00 Juliszewo, Krusz, Huta, ul. Polna 2H
23.00 Kamionka, Dukt, Głodowo ul. Polna 2F
Wielka Sobota
8.00 Kowalewko, Bloki przy Cukrowni ul. Polna 2E.
9.00 Koła Różańcowe
10.00 ul. Wiejska, ul. Płocka ul. Południowa 18D
11.00 Żeleźnia, ul. Południowa 21A, ul. Polna 2J
12.00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej
13.00 Szyjki Stare i Nowe ul. Południowa 18C, Luszewo
14.00 Zalesie Duże i Małe ul. Targowa, ul. Południowa 18A
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
16.00 Nowy Grawarz, ul. Polna 2I i 2K ul. Krótka
17.00 Stary Garwarz, ul. Południowa 18B
18.00 Śródborze, Zarośle, ul. Polna 2G i Wkra Wieś i Kolonia
19.00 Nabożeństwo Wigilii Paschalnej
21.00 ul. Parkowa , ul. Południowa, ul. Polna, ul. Ogrodowa
22.00 ul. Zielona Ścieżka, ul. Jasna ul. Złota, ul. Wojska Polskiego
23.00 ul. Kwiatowa, ul. T. Załęskiego ul. Fabryczna
24.00 ul. Kościelna, ul. Południowa 20A, 20B, 20C, ul. Polna 2D
1.00 ul. Mazowiecka, ul. Sienkiewicza, ul. Walki Młodych
2.00 ul. Ciechanowska, ul. Nadrzeczna, ul. Bema
3.00 ul. Wolności, ul. Aleja Róż, ul. Słoneczna
4.00 ul. Wł. Broniewskiego, Leśna, ul. Krzywa, ul. Południowa 20E
5.00 ul. Południowa 19A, 20D, 21 B, ul. Młodzieżowa.

          W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia.
Błogosławieństwo pokarmów co godzinę od 8.00 do 17.00. W tym czasie także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
          Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię dopełni w niedzielny poranek o godz. 6.00 radosna procesja rezurekcyjna. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.
Gorzkie Żale: Dzisiaj o godz. 15.45.w czwartek i piątek po nabożeństwie a w sobotę o godz. 18.30.

          

W niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte
o godz. 6.00, 9.30, 11.30 i 16.00.


Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Wspólnotowo będziemy modlić się o godz. 15.00.
Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. Spowiadać będziemy przed i podczas wieczornych Mszy św.
W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życiazostał przeniesiony na 9 kwietnia.
Jutro ze względu na wspomnienie Dobrego Łotra otaczamy modlitwą więźniów, którzy pragną odpokutować za swoje winy.
Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy Nowennę pompejańską w intencji Misji Parafialnych - o odnowę duchową parafii. Polega ona na odmawianiu różańca (trzy części) w jednej intencji przez 54 dni. 27 (3x9) dni z modlitwą błagalną i 27 (3x9) dni z modlitwą dziękczynną. Będziemy zapisywali osoby, które podejmą się takiej modlitwy. Można zadeklarować odmawianie trzech części różańca lub tylko jednej dziennie. Wszyscy z zgłaszający się otrzymają kartki z rozpisaną Nowenną i modlitwami.
Zachęcam do codziennego odmawiania modlitwy „Zanurzenia we Krwi Chrystusa”, która otrzymaliśmy w ubiegłą niedzielę. Rozeszło się ok 900 modlitw. Jeśli będzie potrzeba wydrukujemy więcej. Dziś wyłożone są teksty objaśniające tę modlitwę.

Spotkania:
Spotkanie Rady Duszpasterskiej we wtorek o godz. 18.00
Zbiórka ministrantów w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 11.00

Remonty w parafii: Rozpoczynamy już dalsze prace remontowe kościoła. Jest już postawione rusztowanie i będzie robiona elewacje kościoła i ociepleni. Mamy zgromadzone pieniądze na ok. 1/3 kościoła są to ofiary na kościół i na kolędę. Chciałbym jednak w tym roku zrobić przynajmniej połowę kościoła i zakończyć w przyszłym roku. Tak jak ogłaszałem wcześniej ofiary z Niedzieli Palmowej i ze Świąt wielkanocnych przeznaczone będą na remonty. W Wielkim Poście prowadziłem rekolekcje w dwóch parafiach w Rogowie i w Niedzborzu. Dziękuję parafianom tych parafii za ofiary na remont naszego kościoła.
Proszę o ofiary na kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego. Ofiary zbiera młodzież. Proszę o włączenie się także dorosłych. Listy do zbierania ofiar można odebrać w zakrystii.

Zakończyła się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na ulicy Nadrzecznej.
Msza św. w intencji ul. Nadrzecznej i jej mieszkańców będzie odprawiona 2 kwietnia o godz. 11.30. Złożona z tej okazji ofiara 200 zł przeznaczona jest na kościół.
W Poniedziałek Wielkanocny 2 kwietnia Nawiedzenie rozpocznie się w Paśnikach. Obraz będzie przekazany po Mszy św. o godz. 11.30 W zakrystii są do nabycia modlitewniki dla rodzin podczas nawiedzenia.

Podziękowania:
Dziękuję dzieciom, młodzieży i dorosłym za liczny udział w nabożeństwach Dragi Krzyżowej. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przygotowywali te nabożeństwa.
Dziękuję paniom z grupy „Rękodzieło Artystyczne” z Glinojecka za przygotowanie palmy na Niedzielę Palmową, która była niesiona w procesji przez celebransa.

W 100 lecie święceń kapłańskich św. Maksymiliana Marii Kolbego organizowane jest I Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz wspólnot modlących się za kapłanów. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia w Niepokalanowie. Proszę o zgłaszanie się chętnych na ten wyjazd.
W gablocie wywieszony jest plakat z informującą gdzie mogą znaleźć pomoc osoby mające trudności z zajściem w ciąże. Można się skontaktować z Centrum Troski o Płodność.
tel: 52 229 252
aleksandra.stupecka@plodność-plock.pl
www.plodnosc-plock.pl
www.facebook.com/centrum.fertilita