RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

2018-06-03 16:21:13
W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. Zachęcamy rodziców do włączenia się do wspólnej modlitwy.


PODEJMIJMY WSPÓLNOTOWE DZIEŁO MODLITWY
RÓŻAŃCEM W INTENCJI NASZYCH DZIECI

ZAPRASZAMY