XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 25 listopada 2018

2018-11-25 11:49:35

Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:Przyjdź królestwo Twoje!
Dziś ponowimy akt poświęcenia się Chrystusowi Królowi. Powierzymy siebie, nasze rodziny, parafię i cały Naród.
Pod koniec Mszy św. będzie pobłogosławiona woda święcona. Poświęćmy nią swoje mieszkania, domy, działki, place, ziemię, na znak oddania wszystkiego Chrystusowi.

W pierwszą sobotę grudnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i różaniec odprawimy o godz. 16.00. Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 15.30. O godz. 16.30 Msza św. o błogosławieństwo Boże dla członków Żywego różańca z okazji 40 rocznicy powstania stowarzyszenia.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15. 30.

Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu - czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

W sobotę 8 grudnia organizowany jest wyjazd do Krakowa przez Rycerzy Jana Pawła II. Wyjazd o godz. 6.00 powrót ok. godz. 24.00 Koszt 110 zł.

12 grudnia organizowany jest wyjazd na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie odprawiana przez Ojca Józefa Witko w Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie. ul. Jacka Kaczmarskiego 98A, (dawna Modzelewskiego). Wyjazd o godz. 15.00
Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, które jest odprawiane w ramach działalności Sekretariatu Ewangelizacji rozpoczyna się sprawowaniem Eucharystii. Po niej odbywa się dalsza modlitwa w intencji uzdrowień. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosimy Jezusa, by uzdrawiał naszych chorych. Ostatnią część modlitewnego spotkania stanowi indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk lub błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zawsze centralnym punktem jest Eucharystia, która stanowi źródło naszego uzdrowienia.


Proszę o segregowanie śmieci na cmentarzu. Wypalone wkłady do zniczy wrzucamy do niebieskich worków, chryzantemy bez doniczek na oddzielne wysypisko. Pozostałe śmieci po pojemnika. Segregowanie ułatwi wywożenie śmieci. W listopadzie za wywóz śmieci trzeba zapłacić 5 655.00 zł. Jest to bardzo duże obciążenie dla parafii. Aktualna jest refleksja, czy dusze potrzebują tylu ozdób na grobach. Może jest to tylko zaspokojenie naszej próżności. Kult zmarłych (modlitwa za zmarłych, ofiarowane odpusty, Msze św., dobre uczynki) zastępowany jest przez kult grobów.

Woda egzorcyzmowana.
Dobry Bóg, wysłuchując modlitwy Kościoła, przychodzi z pomocą używającym wody egzorcyzmowanej na wiele różnych sposobów, aby tylko czynili to z wiarą (przejawiającą się w ufności, najczęściej wyrażonej w ich modlitwie). Tak więc skrapiają nią oni mieszkanie, gospodarstwo, pola i ogrody, osoby chore i atakowane przez szatana ich łóżko i ubranie; dodają kilka kropli do pokarmu ludzi i zwierząt, wpuszczają do studni dla oczyszczenia w niej wody i uczynienia jej zdrową. Chorzy dotykają wody egzorcyzmowanej zaatakowanych części ciała, stosują kroplę do przemywań, do okładów, często do picia. Użycie jej, połączone z krótkimi egzorcyzmami dostępnymi dla ludzi świeckich, oddala burze i chmury gradowe, gasi ogień pożarów.
Woda egzorcyzmowana nie działa w sposób „magiczny”, jak zaklęcie dobre na określone sytuacje, gdyż Boga można tylko pokornie prosić o łaskę (jak przy użyciu także innych poświęconych przedmiotów), a nie narzucać Mu swojej woli, nie dyktować, co ma dać, kiedy i w jakich ilościach. Z tego względu nie zawsze odpowiedź Nieba będzie taka sama w podobnych do siebie sytuacjach, lecz zależy w pierwszym rzędzie od samego Boga i Jego planów względem nas, w drugim zaś od naszej wiary i ufności w Nim pokładanej.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.

Bóg zapłać za ofiary na remont kościoła.
Andrzej Wiśniewski ul. Kwiatowa 29 100.00 zł

Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są na remont kościoła