III NIEDZIELA ZWYKŁA 27 stycznia 2019

2019-01-26 19:43:25

Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.

Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Światowy Dzień Trędowatych. Ogarnijmy naszą osobistą modlitwą cierpiących z powodu tej choroby i tych, którzy niosą im pomoc.

Ze względu na kolędę adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek będzie od godz. 14.30 do 15.30

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 17.00. Spowiedź święta w od godz. 16.30.

W sobotę 2 lutego
obchodzimy święto
Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem
Matki Bożej Gromnicznej.
Msze Święte o godz. 9.30 i 17.00.


W to święto przynosimy do kościoła świece na pamiątkę przyniesienia do świątyni małego Jezusa. Przed Mszą św. (ranną i wieczorną) będzie poświęcenie gromnic. Dzieci przynoszą świece od chrztu lub komunii św. Po Mszy św. będzie uroczyste oddanie dzieci w opiekę Matki Boskiej i błogosławieństwo dzieci. Zawierzajmy swoje dzieci opiece Maryi. Tak wiele czeka dziś na nie zła w świecie. Niech broni je najlepsza z Matek.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca (różaniec, rozważanie jednej tajemnicy) będzie po Mszy św. o godz. 17.00.

Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.40 w kaplicy.

W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych, które posługują i pochodzą z naszej parafii. Ofiary na tace z 2 lutego przeznaczone są na zakony kontemplacyjne.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie Kół Żywego Różańca Rodziców za Dzieci. Bardzo serdecznie zachęcamy do włączenia się w dzieło RÓŻAŃCA W INTENCJI DZIECI tak, aby objąć modlitwą największą liczbę dzieci z naszej parafii.Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.
W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców:


Poniedziałek - 28.01.2019
ul. Fabryczna strona prawa - 1 ksiądz od godz. 15.00

Wtorek - 29.01.2019
ul. Fabryczna strona lewa - 1 ksiądz od godz. 15.00

Środa - 30.01.2019
Luszewo 1 ksiądz od 9.00

Czwartek - 31.01.2019
ul. Leśna - 2 księży od godz. 15.30

Piątek - 1.02.2019
Wkra 2 księży od godz. 9.00

Proszę o przywiezienie i odwiezienie księdza po kolędzie.

Ofiary składane podczas kolędy przeznaczone będą na remont kościoła. Wykonanie ostatniej ściany kościoła będzie kosztowało 140 tys. zł. Mam nadzieję, że dzięki hojności parafian uda się zaplanowaną pracę wykonać.

Ofiarowanie dzieci Maryi, wypraszanie przez Jej Niepokalane Serce potrzebnych dla nich łask - to pozwolenie rodziców na wszelką interwencję Maryi w rozwój dziecka. To najwspanialszy prezent rodziców i najlepsza inwestycja, jaką mogą uczynić dla swoich dzieci

ODDAJ DZIECKO MATCE BOŻEJ

Ksiądz Aleksander Woźny (1910-1983) był duszpasterzem, który często poruszał tematy wychowania dzieci i młodzieży i zwracał uwagę na odpowiedzialność wszystkich za wychowanie przyszłych pokoleń. Fundamentalną zasadą wychowawczą ks. Aleksandra Woźnego było, że dziecko jest własnością Boga, stąd rodzice mają je wychowywać dla Boga. Tak ujmował cel wychowania. Wychowywać można tylko w atmosferze miłości, a miłować prawdziwie tylko w Bogu.” (1)

W 1994 roku wydana została książeczka "Wychowanie dla Boga”, w której odnaleźć możemy rozdział pt. "Oddaj dziecko Matce Bożej”. Treści w nim zawarte są niezwykle aktualne w dzisiejszym świecie i dają odpowiedź na pytania i troskę rodziców dotycząca zagrożeń, jakie się w nim pojawiają. Czy dziś trudniej dobrze wychować dziecko? Czy jest więcej zagrożeń? Odpowiedź powinna brzmieć – są inne czasy, inne zagrożenia, a dobre wychowanie w każdych czasach wymagało świadomości rodziców, wychowawczego trudu i mądrej, dojrzałej miłości.

Kiedy człowiek liczy na własne siły może się przeliczyć i pobłądzić. Kiedy rozumie, że dziecko jest darem i zadaniem od Boga i prosi Go o pomoc, by pomógł mu to zadanie dobrze wypełnić może być pewien dobrze rozumianego sukcesu wychowawczego. Jednym z kroków ku temu jest ofiarowanie dziecka Matce Bożej. "Nie oddania go pod opiekę Maryi, ale oddania w pełnym sensie, całkowicie, na własność.
Nie chodzi tu też o zrobienie czegoś niezwykłego dla uczczenia Maryi, lecz raczej o gotowość przyjęcia Jej wielkiego daru dla nas i naszego dziecka. W istocie rzeczy nie chodzi tu jednak o nic innego, jak o pełną realizację zobowiązań wynikających z ochrzczenia dziecka. Chrzest, o który proszą rodzice, jest przecież oddaniem dziecka Bogu, wyborem Boga, a wyrzeczeniem się zła i tego, co do zła prowadzi - przede wszystkim egoizmu i pychy.” (2)

Oto droga zmierzająca do oddania dziecka Matce Bożej:
• Przyjęcie prawdy, że dziecko nie jest naszą własnością, ale należy do Boga.
• Wyzbycie się lęku i obaw związanych z oddaniem dziecka i zrozumienie, że Maryja jest najlepszą Matką i zna nasze dziecko lepiej niż my sami.
• Uświadomienie sobie własnych niedoskonałości i egoizmu, który może szkodzić dziecku, wyrzeczenie się siebie, miłości własnej. Popełniamy błędy i nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wychowania. Poprośmy Maryję, by zakryła je przed dzieckiem i wypełniła nasze braki.
• Zrozumienie, że każde dziecko i każdy człowiek jest jeden jedyny na świecie i każdy potrzebuje innego prowadzenia. Maryja wie jak to zrobić.
• Wypowiedzenie przed Maryją aktu oddania Jej dziecka na własność i wypowiadania tego zawierzenia, zwłaszcza w trudnych chwilach. Na przykład: "Maryjo, ja nie wiem jak postąpić, co mojemu dziecku doradzić, ale Ty wiesz. Pomóż mi proszę. Ześlij rozwiązanie”.
• Nie jesteśmy w stanie chronić dziecka przed różnymi niebezpieczeństwami. Ani teraz, gdy dziecko jest małe (chociaż poświęcamy mu wiele uwagi), ani tym bardziej, gdy będzie starsze i zupełnie samodzielne. Maryja zawsze może je chronić: przed zgorszeniem, niebezpieczeństwem utraty zdrowia, zagubieniem itd. Prośmy o to w momentach, gdy nie mamy kontroli nad dzieckiem.
• Liczenie na własne siły jest niebezpieczne. Nawet najlepszy pedagog, czy · doświadczona matka posiadająca wiele dzieci nie ma pełnej wiedzy wychowawczej i nie zna do końca serca dziecka. Prośmy Maryję o różne wskazówki i konkretne rady. "Ona ma na to najróżnorodniejsze sposoby: może ci dać dobrą książkę do ręki, więcej cierpliwości, podsunie dobre myśli… Ile znajdzie środków, abyś ty umiała coraz lepiej to Jej dziecko wychować!.... Otrzymasz na pewno natchnienie i będziesz wiedziała co i jak robić”. (3)
• " Nie myśl, że wychowanie przez Matkę Najświętszą będzie zbyt łagodne. Ty byś już nieraz powiedziała <> Tymczasem Matka Najświętsza powie ci wtedy: Nie możesz tak mówić. Nie wolno ci ustąpić. Ja cię tu postawiłam na straży”. (4)
• Rozważanie życia Maryi z Ewangelii i traktowanie Jej jako najlepszego wzoru wychowawczego pomoże dobrze wychowywać dziecko.
Zamieszczony poniżej akt oddania siebie Najświętszej Maryi Pannie, św. Ludwika Marii de Montfort, można wykorzystać zawierzając siebie i rozszerzyć tę modlitwę również na zawrzenie Jej dziecka. Można oczywiście wypowiedzieć ten akt własnymi słowami płynącymi z serca lub skorzystać z innej gotowej modlitwy. Najważniejsze, by tego aktu dokonać i prosić najlepszą Matkę o pomoc we wszystkich sprawach dotyczących wychowania dziecka.

Akt oddania się Matce Bożej
św. Ludwik Maria de Montfort


Matko Boża, Niepokalana Maryjo!Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewole miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielsko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Akt ofiarowania kogoś
(np. syna, córki)
Niepokalanemu Sercu Maryi


Niepokalane Serce Maryi, które w zamian za Twoją miłość do nas otrzymujesz tyle obelg, ofiaruję Ci i poświęcam na zawsze moją córkę (mojego syna). Gestem tym pragnę podziękować za Twoją matczyną tkliwość, zadośćuczynić Ci za zniewagi, które znosisz ze strony swoich niewdzięcznych dzieci. Pragnę też przyczynić się do poświęcenia całego świata, czego tak bardzo pragnie Twoje Serce.
Zechciej przyjąć tę moją pokorną, lecz szczerą ofiarę.
Dusza mojej córki (mojego syna), jej (jego) ciało, jej (jego) życie są Twoje; a ponieważ należą do Ciebie, czuwaj nad nimi i chroń je od wszelkiego zła niczym Twoje dziecko. Amen.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter, Doktor Kościoła, dominikanin, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów chrześcijańskich,
31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń salezjańskich,
2 II – święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Rozpoczęły się ferie zimowe. Przypominamy, że rodzice mają obowiązek zatroszczyć się o uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.

Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na finansowanie remontu
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję za ofiarę na kościół złożoną przez mieszkańców ul Mazowieckiej i Krótkiej 260 zł. z okazji Nawiedzenia Obrazu. W intencji mieszkańców będzie odprawiona Msza św. w przyszłą niedzielę o godz. 11.30.

Spotkanie Rycerzy Jana Pawła II w środę o godz. 19.00 na plebanii.

Niedziela Chorych - 10 lutego 2019 r.
w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.
Z naszej parafii organizowany będzie wyjazd autokarem do Obór.
Proszę o zgłaszanie się chętnych. Wyjazd o godz. 8.20.
Koszt 25 zł. Dobrze jest zabrać ze sobą coś do siedzenia.