III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019

2019-03-23 20:42:21

Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji - jest bowiem czasem łaski od Pana.

W poniedziałek 25 marca przypada UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Święto Wcielenia Bożego Słowa. Maryja przyjmując Boże Słowo stała się pokorną Służebnicą, Nową Ewą, która przez posłuszeństwo jest Matką nowej ludzkości. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele: Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 17.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.20.
Na to nabożeństwo przynosimy napisane intencje.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30.
Na adorację zapraszamy ludzi zapracowanych.
Gdyby jedno z twoich dzieci powiedziało: „Tato jestem naprawdę zmęczony
ale chciałbym pobyć z Tobą przesz chwilę. Więc czy mogę tutaj usiąść.” czy ucieszyłbyś się?
Wystarczy siąść u Twych stóp Jezu.

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach:
Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30
i Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 16.00.
Droga Krzyżowa będzie w tym tygodniu w intencji dzieci


REKOLEKCJE: Odpowiadając na wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie” weźmy udział w rekolekcjach parafialnych, które rozpoczną się 5 kwietnia. Nauki wygłosi dla nas Ks. mgr Krzysztof Ruciński dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno - Wychowawczego „Studnia”, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Myślą przewodnią rekolekcji będą słowa papieża Benedykta XVI
„Nawrócić się do Chrystusa, wierzyć w Ewangelię oznacza w gruncie rzeczy właśnie to: wyzbyć się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaakceptować własny brak, brak innych i Boga, potrzebę Jego przebaczenia i Jego przyjaźni”.

W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:
rodzice naturalni,
rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
rodzice chrzestni,
Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą zgłosić się do ks. proboszcza lub pani Chodorskiej dzwoniąc na numer 660 860 604.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Pani Agnieszce Markowskiej oraz młodzieży za przygotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej, która ukazała, że krzyż Chrystusa jest szkołą miłości.

W sobotę ustalaliśmy z wykonawcą kontynuację prac remontowych naszego kościoła. Prace rozpoczną się na przełomie maja i czerwca. Mamy do tej pory zgromadzonych połowę środków na dokończenie elewacji.

W przyszłą niedzielę, ostatnią w miesiącu ofiary na tace przeznaczone będą na remont kościoła.

Co to jest duchowa adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Aby złożyć przyrzeczenie należy zabrać i wypełnić deklarację. Kartki do wypełnienia leżą na stoliku.

TRZY LEKARSTWA DLA DUSZY:
POST
MODLITWA
JAŁMUŻNA

W intencji zbliżających się rekolekcji możemy ofiarować różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego, post o chlebie i wodzie, jałmużnę lub inne wyrzeczenie. Przy ołtarzu stoi puszka do której składajmy napisane na kartkach duchowe dary. Niech nie będzie ona tylko dekoracją na Wielki Post ale naszymi darami i skierowaną do Boga prośbą o miłosierdzie.