XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17 listopada 2019

2019-11-16 21:40:00

Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

W trzeci czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu przy relikwiach św. Jana Pawła II od godz. 15.30. do 16.30. Adoracje zakończymy modlitwą w intencji dzieci i młodzieży. Od godz. 17.30 do 18.30 adoracja Rycerzy Jana Pawła II. Zapraszamy na tę wieczorną modlitwę mężczyzn. Po nabożeństwie ucałowanie relikwii.

W piątek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Składamy serdeczne życzenia Panu Organiście, chórowi parafialnemu i zespołowi „Moja Rodzina”.

Za tydzień będziemy przeżywać
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.
Podczas wszystkich Mszy Świętych odnowimy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.
Rzecznik Episkopatu podkreśla, że Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do uświadomienie sobie, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. „Można powiedzieć, że Jezus jest królem miłości, miłosierdzia, prawdy i pokoju. Niedzielne odnowienie Jubileuszowego Aktu jest okazją, by zawierzać Mu swoje życie z jego wszystkimi aspektami. Oddając nas samych, nasze rodzinny, ojczyznę Chrystusowi Królowi, możemy być pewni, że On chce przyjść nam z pomocą w naszej codzienności. Jezus więc nie jest królem, który zabiera, ale królem który daje i troszczy się o swój lud” - dodaje ks. Rytel-Andrianik.

Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Dzieci na święto Chrystusa Króla przyniosą serca, na których napiszą swoje imiona i złożą przy figurze Serca Jezusowego.

8 grudnia obchodzimy ważne święto maryjne Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Z tej okazji chcemy by powstało kolejne Koło Żywego Różańca za dzieci.
Zachęcamy do zgłaszania się rodziców (potrzeba jeszcze kilka osób). Można zgłaszać się do pani Chodorskiej tel. 660 860 604 lub do księży.
Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Pamiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie wieczne dla nich. Wypominki za zmarłych przyjmujemy w kancelarii parafialnej. Kancelaria czynna od godz. 16.00 do 16.20.

W ostatnią niedzielę listopada ofiary na tacę przeznaczone będą na zakup oleju opałowego do ogrzewania kościoła

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
18 XI - św. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie czystości, patronka Ruchu Czystych Serc,
20 XI - św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik,
21 XI - Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu,
22 XI - św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu.

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie
Szanowni Państwo!
Dzisiaj przypada Światowy Dzień Ofiar Pamięci Wypadków Drogowych. Jego obchody są wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz o ich rodzinach.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zwracam się z apelem do pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami o rozwagę i poszanowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także o szacunek i wzajemną życzliwość na drodze. Brawura, nieuwaga i nieznajomość przepisów to główne przyczyny zdarzeń drogowych.
Apeluję do niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz używanie elementów odblaskowych.
Apeluje do kierujących o trzeźwość na drodze, przestrzeganie dozwolonej prędkości jazdy, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz niekorzystanie z telefonów komórkowych.
Wyrażam przekonanie, że obchody Światowego Dnia Ofiar Wypadków Drogowych zachęcą Państwa do refleksji i uświadomią, że nie szanując i nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym możemy zapłacić najwyższą cenę jaką jest życie ludzkie.