IV NIEDZIELA ADWENTU 22 grudnia 2019

2019-12-21 18:50:03

W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. We wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.

Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od PASTERKI, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z wtorku, 24 grudnia, na środę, 25 grudnia.

Pół godziny przed Pasterką będzie program przygotowany przez Chór Parafialny. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce przy stole wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską, wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

Zapraszam do udziału w Pasterce w naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. Msze Święte w dzień Bożego Narodzenia o godz. 9.30, 11.30 i 16.00 i w drugi dzień świąt jak w każdą niedzielę.

Zachęcam do przystąpienia do spowiedzi św. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. W naszym kościele okazja do przedświątecznej spowiedzi świętej przed lub po roratach.

W poniedziałek i we wtorek o godz. 7.15 ostatnie roraty Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tej Mszy Świętej wotywnej.

Przy gazetkach jest wyłożona broszurka „BOŻONARODZENIOWE VADEMECUM KATOLIKA”. Jest to esencja wiedzy na temat Narodzenia Pańskiego. Praktyczne informacje oraz ciekawostki, o których nie miałeś pojęcia, pomogą Ci w świadomym przeżywaniu tego wyjątkowego czasu. Jest w niej także modlitwa przy wigilijnym stole. Za broszurkę składamy dobrowolną ofiarę.

Są jeszcze do nabycia świece Caritas oraz KSIĄŻKI DLA DZIECI na prezent.

PRACE REMONTOWE NA PRZYSZŁY ROK:
W przyszłym roku chciałbym odnowić kościół wewnątrz. Najpierw zrobić prezbiterium tak ja ono było pierwotnie zaplanowane, a wiec z figurami Matki Bożej i osób stojących pod krzyżem. Jestem już umówiony z architektem, który zajmuje się aranżacją nowoczesnych świątyń, by zaprojektować prezbiterium i malowanie kościoła. Po odnowieniu pomyślimy o odpowiednim oświetleniu prezbiterium. Prace te, jak Bóg pozwoli, wykonamy w całości lub etapami w zależności od życzliwości parafian.

Ofiary na tace zbierane w Święto Bożego Narodzenia przeznaczone będą na remont kościoła
Ofiary z drugiego dnia świąt przeinaczone będą na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku


Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Nr. 177/2019
W dniu 27 września 2019 r. inspektorzy PINB w Ciechanowie, przeprowadzili po ustnej interwencji jednego z mieszkańców Glinojecka, kontrolę doraźną na działce przy ul. Kościelnej 1 w Glinojecku, w sprawie wykonanych robót budowlanych polegających na zamurowaniu dwóch otworów okiennych w budynku kościoła. […]
- ks. Adam Staniszewski przedłożył pismo, w którym zawarte jest wyjaśnienie, że zgodnie z załącznikiem graficznym (str.44- Rzut parteru, rys, nr 2) do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Nr 72/2017, z dnia 15 maja 2017 r., znak: PINB.7356.77.2015, pn. Projekt budowlany „Zabezpieczenie elewacji wraz z poprawą izolacyjności termicznej przegród”, prace elewacyjne obejmowały zabudowę przedmiotowych otworów okiennych. Ponadto zabudowa przeszkleń nie spowodowała naruszenia konstrukcji nośnej budynku kościoła, nie spowodowała oszpecenia elewacji i widoku ściany wewnętrznej od strony kościoła za ołtarzem głównym, miała pozytywny wpływ na docieplenie kościoła.
W protokole kończącym sprawę: PINB.7356.77.2015 jest zapis: „roboty wykonano zgodnie z opracowanym w tym zakresie projektem budowlanym”.
Ponieważ „interwencje” się powtarzają, pracownicy Inspektoratu prosili mnie o ogłoszenie tej decyzji. Zamiast interwencji w Ciechanowie wystarczyło przyjść do mnie na kawę i zapoznać się z dokumentacją.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, pierwszy męczennik za wiarę.
27 XII – św. Jan Apostoł i Ewangelista, najmłodszy z grona Apostołów, umiłowany uczeń Pana Jezusa.
28 XII – Święci Młodziankowie, męczennicy, którzy ponieśli śmierć z powodu przyjścia na świat Zbawiciela na rozkaz Heroda.