III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020

2020-03-15 15:34:07

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu.

Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej o godz. 17.30 i niedzielnych Gorzkich Żalach o godz. 17.00. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Podczas Drogi Krzyżowej posłużymy się rozważaniami sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Nabożeństwo będą prowadzili Rycerze Jana II.

W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz wieczorną Eucharystię o godz. 17.00. Prośmy, aby Matka Najświętsza wspierała nas w trudnym dla nas czasie.
„To jest moja Matka, ta Ojczyzna”! - Św. Jan Paweł II
W czwartek od godz. 15.30 adoracja Najświętszego Sakramentu przy relikwiach św. Jana Pawła II. Za wstawiennictwem świętego papieża będziemy modlić się nie tylko w osobistych intencjach, ale także w intencji Ojczyzny. Będziemy prosić by z „Domu Ojca” zaopiekował się naszą Ojczyzną powstrzymał szerzące się zagrożenie.

Od godz. 19.00 ADORACJA MĘŻCZYZN prowadzona przez Rycerzy Jana Pawła II. Zapraszamy nie tylko mężczyzn

W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas adoracji tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

W przyszłą niedzielę po Mszach św. Rycerze Jana Pawła II będą rozdawali czasopismo „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego”. Z pisma dowiemy się wszystkiego o duchowej adopcji. Będzie to dobre przygotowanie do podjęcia tej duchowej akcji w święto Zwiastowania Pańskiego 25 marca.

20 marca nie będzie wyświetlany film „Nieplanowane”

Św. Jan Paweł II miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. Mama małego Karola również nosiła szkaplerz, to prawdopodobnie od niej pierwszy raz o nim usłyszał. Być może zakładała go na jego ramiona. Gdy zmarła, to właśnie przez Maryję z Góry Karmel czuł się zaadoptowany. Maryja chroniła papieża również, gdy dokonano na niego zamachu na Placu św. Piotra. Na zdjęciach z Polikliniki Gemelli widać szkaplerz, który Jan Paweł II nosił na piersi. Jeszcze za życia przekazał kilka swoich szkaplerzy różnym kościołom w Polsce, aby dać świadectwo potęgi tej modlitwy. Można je zobaczyć m.in. w wadowickim sanktuarium karmelitów lub w Domu św. Jana Pawła II na Polach Lednickich.

Nabożeństwa będą odprawiane w ogłaszanych godzinach, by nie przerwać kultu Bożego. Mogą na nie przyjść ci, którzy nie boją się o swoje zdrowie. Pozostałych proszę o łączenie się w modlitwie w tych godzinach w swoich domach. Msze św. w dzień powszedni będą odprawiane nie w kaplicy lecz w kościele, gdzie jest dużo miejsca by siedzieć w odpowiedniej odległości. Nie będzie włączane ogrzewanie by nie było cyrkulacji powietrza.

W tych trudnych dniach zachęcamy od większej gorliwości w odmawianiu różańca świętego, szczególnie tych, którzy jeszcze tej modlitwy nie odmawiają. O to prosi Matka Boża już od ponad 100 lat w licznych objawieniach poczynają od wezwania w Fatimie.

Zgodnie z prośbą abpa S. Gądeckiego, proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 odmawiali w kościołach różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, kończąc go antyfoną maryjną „Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca Świętego. Włączmy się wszyscy w tę modlitwę.

Kościół będzie codziennie otwarty od godz. 8.00 do ostatniego nabożeństwa. Zachęcamy do prywatnego nawiedzania naszej świątyni i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Szczególnie zachęcamy do modlitwy w godzinie Miłosierdzia od 15.00 do 16.00 i odprawiania Drogi Krzyżowej. Jest wiele tekstów Drogi Krzyżowej wyłożonych na półce w bibliotece parafialnej.

Jako duszpasterze będziemy starali się często przebywać w kościele, w te dni i swoje modlitwy (brewiarz, różaniec, Drogę Krzyżową) odmawiać przed Najświętszym Sakramentem w intencji parafian. Wtedy zawsze będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi zupełnie prywatnie bez stania w kolejce i przyjęcia komunii św.. Szczególnie w godzinie miłosierdzia od 15.00 będziemy mieli dyżury w konfesjonale. Kratki konfesjonałów są zabezpieczone folią by nie było bezpośredniego kontaktu. Przy konfesjonale będzie numer telefonu na który można zadzwonić i poprosić o spowiedź. Czasami może się zdarzyć, że ksiądz będzie zajęty ale będzie można się umówić. Stan łaski uświęcającej jest ważny także dla naszego zdrowia.

W stanie łaski uświęcającej człowiek zasypia i budzi się bez strachu. Artur Górski

W każdy piątek będą odprawiane Msze św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi, służb sanitarnych oraz o łaskę wyzwolenia świata od szerzącej się choroby.

Zachęcamy także do całkowitego zawierzenia się Matce Bożej i nałożenia szkaplerza Szkaplerz nakłada kapłan i można zawsze o to poprosić. Jednak motywem nie może być tylko lęk lecz chęć oddania się i służenia Matce Bożej

"Noście zawsze święty szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem wiele dobra z tego nabożeństwa. Jest moją siłą". - św. Jan Paweł II

Wyjazd do Gierzwałdu nie odbył się, jednak zrealizowaliśmy program pielgrzymki w naszym kościele. O tej samej godzinie co w Sanktuarium Matki Bożej 11.30 odmówiliśmy różaniec wynagradzający, o 12.00 Była Msza św. o odpuszczenie grzechów. Po Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa. Kilka osób przyjęło szkaplerz karmelitański. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej modlitwie.

Zawsze będę przy was.

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.

W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi.

NAUCZANIE KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Kościół od nas tak mało wymaga, iż niektórzy mędrcy, teologowie, i mistycy doszli do przekonania, że wystarczy polecenie: “Miłuj i czyń, co chcesz!” W Kościele ten, kto miłuje, nie ma kłopotu z żadnymi prawami, przepisami i kodeksami karnymi, nawet nic o nich nie wie. Św. Paweł tak tłumaczy: przykazania są potrzebne tym, którzy je naruszają, a nie tym, którzy ich nie naruszają. - z rozważań o modlitwie “Ojcze Nasz”

Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. - Warszawa, 25 listopada 1953

Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość – a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać! – musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej Ojczyźnie! (Warszawa, 24 czerwca 1966)

Duch ciemności jest duchem niepokoju. On nie zawsze dąży do tego, aby nas doprowadzić wprost do grzechu. Często wie, że mu się to nie uda, bo łaska Boża jest w nas wystarczająco silna. Wtedy przynajmniej zasiewa niepokój, stwarzając sto trudności i wątpliwości, które mają charakter niesłychanie podniosły, a tematykę niemal świętą i religijną. Wynika ona nawet często z troski o Kościół Chrystusowy i Królestwo Boże, o to niemal, aby samemu Bogu starczyło sił do uratowania się i utrzymania na świecie. Wtedy boimy się o wszystkich i o wszystko. (Z rozważań o modlitwie “Ojcze Nasz”)

Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli! (Warszawa, 28 marca 1965)