CAŁODZIENNA ADORACJA

2020-03-27 00:54:33

W piątek 27 marca powinny rozpocząć się nasze rekolekcje parafialne. Obowiązujące przepisy uniemożliwiają przeprowadzenia rekolekcji.

Zawsze były to święte dni. Pan Bóg odbierał w tym czasie cześć i uwielbienie: Msze Święte, spowiedzi, nawrócenia, liczne komunie św., Droga Krzyżowa ulicami miasta, wieczór wielbienia.

W te dni, w piątek i sobotę

w naszym kościele będzie

całodzienna adoracja od godz. 8.00 do 21.00

Będą takżeodprawione trzy Mszę św. o godz. 9.00, 17.00 i 18.00 (Msze o 17.00 i 18.00 tylko dla rodzin, które zamówiły intencje 5 osób). W czasie adoracji zawsze będzie w kościele ksiądz. Będzie można się wyspowiadać i przyjąć komunię św.. Spowiedź może być w konfesjonale lub w kaplicy w odpowiedniej odległości. W kościele podczas nabożeństw może być tylko 5 osób dla tego trzeba się wymieniać.

W tym trudnym czasie szczególnie potrzebne jest nawrócenie i głośne wołanie do Boga, by uchronił nas od zarazy i od nagłej i niespodzianej śmierci.