MODLITWA NA I CZWARTEK MIESIĄCA

2020-04-01 15:50:13

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII
Łaski – obietnice
1. Obiecuję duszy, która czcić mnie będzie w Najświętszej Eucharystii i odmawiać tę nowennę oraz pokrewnym duszom z rodziny i znajomych, a także wszystkim, za których ofiarowana jest ta nowenna, wzrost świętości i pobożności oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników
1. Obiecuję wzrost powołań kapłańskich i zakonnych, gorliwych dusz powoływanych, które będą pełne miłości i ofiarności – tej prawdziwej, świętej
1. Obiecuję odnowę duchową duchowieństwa w parafii oraz parafian
1. Obiecuję, że dzięki tej nowennie będzie pokonany szatan działający na osoby i miejsca, o które prosi w modlitwie odmawiający
1. Obiecuję, że dzięki tej nowennie będzie mogła być wyproszona zgoda w rodzinach i między osobami, które będą wymienione w intencji
1. Obiecuję specjalną ochronę na ostatnie dni
1. Obiecuję łaskę wierności w ostatnich czasach oraz łaskę zachowania siebie bez grzechu ciężkiego do końca!
1. Obiecuję łaskę rozpoznawania złych duchów działających na miejsca i osoby.
Nowenna składa się z modlitw odmawianych przez dziewięć dni: modlitwy wstępnej, zasadniczej na każdy dzień i modlitw na zakończenie nowenny (tu jest to, co ja podałem) Na koniec dołączam już istniejącą litanię do Najświętszej Eucharystii.
Obowiązkowe są: modlitwa wstępna, zasadnicza oraz litania i jedna z modlitw na zakończenie. Można odmawiać wszystkie, a także te modlitwy, które są zawarte w książeczkach do nabożeństwa. Nowennę do Najświętszej Eucharystii można odmawiać w dwojaki sposób. Pierwszy zasadniczy: co dzień przez dziewięć dni po kolei, drugi: raz w miesiącu w wybranym dniu przez dziewięć miesięcy (najlepiej w pierwszą sobotę miesiąca) – będzie to wtedy tzw. wielka nowenna. Jeżeli cały naród będzie odmawiać tę nowennę, to szybko nastąpią korzystne zmiany na lepsze.
Chcę, aby wszyscy odmawiali tę nowennę, a razem z nią koronkę do Najświętszej Eucharystii, którą można też odmawiać oddzielnie.
Przez tę koronkę będzie można wyprosić sobie i najbliższym wiele łask, a szczególnie łaskę zgody, Miłości Bożej oraz łaskę opieki Bożej przed skutkami pułapek szatana.

Nowenna do Najświętszej Eucharystii
Modlitwa wstępna
O, najsłodszy Jezu, Boski Zbawicielu, prawdziwie obecny w tym Najświętszym Sakramencie! Ja nędzny grzesznik przepraszam Ciebie, mojego Zbawiciela i Odkupiciela za wszystkie moje i innych grzechy. Matko Boża, proszę Cię, pomóż mi dobrze odprawić tę nowennę i dozwól, bym mógł/a/ pod Twoją opieką i za Twoim pośrednictwem doskonale wypełniać Wolę Bożą i pokonać szatana działającego na mnie i na bliźnich Panie Jezu, Boski Zbawicielu, bardzo Ciebie kocham/my/ i pragnę/my/ wypełniać tylko Twoją Wolę. Wyrzekam się więc mojej woli i poprzez przeczyste Ręce Najświętszej Matuchny oddaję się Ci na przepadłe na całą wieczność, bezgranicznie i do końca. Niech Twoja Wola będzie moją wolą. Ty i Twoja Najświętsza Mama wiecie czego mi potrzeba. Proszę więc, o udzielenie łaski nawrócenia świata i oddalenie epidemii (dodać intencję osobistą) .................................................................................................
Proszę Ciebie Panie Jezu wysłuchaj moich próśb i błagań, ale o Panie proszę nie pozostawiaj mnie na pastwę woli szatana i niech się stanie Twoja Wola, nie moja. Nie jak ja, lecz jak Ty chcesz. Dozwól, o Panie, poprzez tę modlitwę - nowennę uzyskać potrzebne łaski do dobrego życia w tych czasach apokaliptycznych, w których żyjemy. Dopomóż, o Panie, abym mógł wytrwać w świętości życia i abym nie popełnił już nigdy grzechu ciężkiego. Daj świętość moim najbliższym i tym, za których Ciebie proszę. Naucz mnie dobrze, gorliwie się modlić. Spraw, bym zawsze oddawał najgłębszą cześć Twej Świętej Obecności w Najświętszym Sakramencie. Proszę Ciebie, o Panie, dla mnie i wszystkich ludzi na całym świecie o łaskę głębokiej czci Najświętszego Sakramentu. Spraw, o Panie, aby wszyscy ludzie przyjmowali Twoje Święte Ciało godnie według Twojej Woli na klęcząco i do ust. Proszę, o Panie, aby ta nowenna przyniosła wiele potrzebnych łask, o które Ciebie Boga Żywego pokornie proszę. Oddal, o Panie przez tę nowennę szatana, który często znieważa Twoją Świętą Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Proszę Ciebie, o Jezu, o rozwój świętości, Bożej Miłości, głębokiej pokory. Naucz mnie Jezu słuchać Ciebie i wypełniać wszystko, o co poprosisz. Naucz mnie kochać innych prawdziwą Bożą miłością – taką, jaką Ty Sam kochałeś i kochasz nas oraz doskonale wypełniać Wolę Ojca Przedwiecznego tak, jak wypełniasz ją Ty Panie Jezu składam Ci stokrotne dzięki za wszelkie dotąd otrzymane łaski. Amen

Pierwszy dzień nowenny
O, Panie pełen Miłosierdzia, proszę Cię o nawrócenie grzeszników oraz wzrost świętości mojej i bliźnich.
Kochany, słodki Panie Jezu, ja nędzny grzesznik proszę Ciebie, Mojego Zbawiciela i Odkupiciela, o łaskę nawrócenia wszystkich biednych grzeszników. Najświętsze Eucharystyczne Serce mojego Zbawcy i Boga, daj łaskę wzrostu świętości w życiu codziennym. Udziel daru Bożej Miłości i umiłowania nade wszystko Najświętszej Eucharystii. Niech miłość do Twej Świętej Obecności stale kwitnie w moim sercu. Spraw, o Panie Jezu cud, żeby w każdym sercu nastąpił wzrost miłości do Najświętszej Eucharystii, a nade wszystko w sercach Twoich kapłanów, by stali się oni świętymi i bardzo gorliwymi w swojej świętej posłudze, pociągając za sobą do świętości wiele dusz. O, Panie daj mi oraz wszystkim ludziom, a szczególnie młodym dziewczętom i chłopcom łaskę życia w świętej czystości.
Panie Jezu ześlij na wszystkich Ducha Świętego, aby udzielił swych przemożnych łask i darów wraz z owocami oraz wzmocnił we wszystkich cnoty boże, wiarę niezrównaną, nadzieję nieskończoną i nieobłudną miłość Bożą. Daj prawdziwą świętość życia do końca.
Modlitwa
O, dobry i najsłodszy Jezu, oto ja, największy grzesznik – stoję w pokorze przed Twoim Obliczem i proszę Ciebie, Boga Żywego i prawdziwego o wysłuchanie wszystkich próśb jakie w tej nowennie zanoszę. Dziękuję Ci Panie, za wszelkie dobro, za wszelkie dobro, za wszystkie łaski, które kiedykolwiek udzieliłeś mi w Swojej dobroci. Spraw, o Panie, abym był zawsze gorliwy w miłości i w wierze, oraz dbał niestrudzenie teraz i zawsze o cześć Najświętszego Sakramentu. Amen
Na zakończenie nowenny przed litanią odmawia się jeden dziesiątek Różańca Świętego i trzy razy Chwała Ojcu jako podziękowanie za już udzielone łaski.
Litania do Przenajświętszego Sakramentu
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek obecny – zmiłuj się nad nami
Przedwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami – zmiłuj się nad nami
Żywy Chlebie, któryś zstąpił z nieba – zmiłuj się nad nami
Najwyższa Tajemnico Wiary pod osłoną Eucharystii utajona– zmiłuj się nad nami
Owocu Drzewa Życia, tryskający ogniskiem najgorętszej miłości i odżywiający to umierające w niewoli grzechu pokolenie – zmiłuj się nad nami
Światłości, Mocy, Życie i Chwało Kościoła– zmiłuj się nad nami
Hostio święta, czysta, niepokalana, wielkiej chwały najgodniejsza – zmiłuj się nad nami
Nieustająca, niekrwawa Ofiaro Nowego Przymierza przebłaganie za żywych i umarłych – zmiłuj się nad nami
Jezu Sakramentalny – Kapłanie i Ofiaro łącznie – zmiłuj się nad nami
Pamiątko cudów Bożych oraz Najświętszej Męki Pańskiej – zmiłuj się nad nami
Najsłodsza Uczto, w której Aniołowie posługują – zmiłuj się nad nami
Chlebie nadprzyrodzony, o odblasku Raju – źródło łask wszelkich – zmiłuj się nad nami
Pokarmie i szczęśliwości wybranych, czystości dziewic, męstwo męczenników, zbawienie błądzących – zmiłuj się nad nami
Skarbie najcenniejszy wspomagający cierpiących i pokutujących – zmiłuj się nad nami
Wiatyku i ratunku w godzinie śmierci – zmiłuj się nad nami
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania – zmiłuj się nad nami
Korono i nagrodo wszystkich świętych – zmiłuj się nad nami
Bądź nam miłościw - przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej- zachowaj nas, Panie
Od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota -zachowaj nas, Panie.
Od lekkomyślności umysłu i wszelkich niebezpieczeństw oraz okazji do grzechu - zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim – zachowaj nas, Panie
Od grzechu każdego i śmierci wiecznej zachowaj nas, Panie
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje – wybaw nas Panie
Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją – wybaw nas Panie
Przez nieskończoną Miłość, którą okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament – wybaw nas Panie
Przez Swoją największą pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś – wybaw nas Panie
Przez pięć Ran Twojego Najświętszego Ciała wybaw nas Panie
Przez najdroższą Krew Twoją, którą na ołtarzu zostawiłeś wybaw nas Panie
My grzeszni Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie!
Abyś w nas wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku Najświętszemu Sakramentowi zawsze utrzymywał i pomnażał – wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas przez tę Tajemnicę Najświętszego Sakramentu Miłości z Sobą coraz doskonałej jednoczył i w łasce Swojej zachował – wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa, ślepoty serca oraz zasadzek wszystkich nieprzyjaciół uwolnił – wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas w godzinę zgonu tym niebieskim pokarmem wzmocnił, udzielając łaski szczęśliwej śmierci –- wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesił – wysłuchaj nas Panie!
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia: -Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Ojcze Nasz .......Zdrowaś Maryjo ........

Módlmy się:Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej przez Twoje Boskie zasługi zapewnili sobie Królestwo Niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwy na zakończenie nowenny
Modlitwa
O, dobry i najsłodszy Jezu, oto ja, największy grzesznik – stoję w pokorze przed Twoim Obliczem i proszę Ciebie, Boga Żywego i prawdziwego o wysłuchanie wszystkich próśb jakie w tej nowennie zanoszę. Dziękuję Ci Panie, za wszelkie dobro, za wszelkie dobro, za wszystkie łaski, które kiedykolwiek udzieliłeś mi w Swojej dobroci. Spraw, o Panie, abym był zawsze gorliwy w miłości i w wierze, oraz dbał niestrudzenie teraz i zawsze o cześć Najświętszego Sakramentu. Amen

Modlitwa
Nasz Obrońco, który w Swojej dobroci zechciałeś zostawić Swoje Święte Ciało jako Świętą obecność i nieodzowną pomoc i Królewski Dar, spraw, aby poprzez Twoje Najświętsze Ciało i Twoją Najświętszą Krew mogły być udzielone łaski do obrony nas biednych grzeszników przed zakusami i atakami złych duchów. Proszę Ciebie Jezu o siłę duchową i siłę ciała, na ile to będzie konieczne w mojej działalności poświęconej Tobie i bliźnim. Amen

Modlitwa
O, najmilszy Odkupicielu, cichy Baranku, którego prowadzą na rzeź, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu cierpień, które w swojej dobroci zechciałeś na mnie dopuścić. Dziękuję Ci za te drobne krzyżyki, dzięki którym w małym procencie mogę Ci pomóc w zbawieniu dusz. Spraw, o Panie, aby ani jedna dusza nie poszła na zatracenie. a przynajmniej proszę o to, abyś jak najwięcej dusz uratował od wiecznego potępienia. Niech cześć do Najświętszego Sakramentu pomoże uratować jak największą ilość dusz. Amen.

Modlitwa
Matko Bożej Miłości, ukochana Maryjo, proszę Ciebie, pomóż mi uczcić Twojego Boskiego Syna stale obecnego w Najświętszym Sakramencie. Proszę, aby wzrastała w nas taka sama miłość, jaką Ty posiadasz. Naucz nas Matuchno, wierzyć tak, jak Ty wierzyłaś i kochać Twojego Boskiego Syna ogromną, Bożą, nieskończoną Miłością. Naucz nas, Matko, Swojego zawierzenia w wypełnieniu Woli Bożej do końca, abyśmy zawsze mówili: niech się stanie według Twojej
Naucz nas Matuchno, prawdziwej czci i oddania Twemu Boskiemu Synowi obecnemu w Najświętszej Eucharystii. Matko Boża, Panie Jezu Chryste, ja nędzny grzesznik chcę Wam pomóc zbawiać świat przez odbijanie szatanowi dusz, które idą na wieczne potępienie. Mój Mistrzu, chcę być święty. Pomóż mi być wiernym Tobie do końca. Amen

Na zakończenie nowenny przed litanią odmawia się jeden dziesiątek Różańca Świętego i trzy razy Chwała Ojcu jako podziękowanie za już udzielone łaski.


Koronka do Najświętszej Eucharystii
Na wstępie: Ojcze Nasz 1 x... Zdrowaś Maryjo. 1 x.
Wierzę w Boga. Chwała Ojcu. 3 x.
Na dużych paciorkach:
Pełne miłości i bólu, przeczyste Eucharystyczne Serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach Apokalipsy.
Na małych paciorkach:
Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Na zakończenie:
Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa Naszego Zbawiciela, Pana i Boga (3 razy)

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
(Odmawia się go w pierwsze piątki miesiąca, w uroczystość Serca Jezusowego i w święto Chrystusa Króla)
O Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością: oto my, klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce. Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego, przejęci najgłębszym żalem, najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy, nie tylko przez nas popełnione, ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia i albo uparci w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice chrztu świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa.
Za te wszystkie występki, nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności i wstydu w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie Go przez budzące grozę świętokradztwa
Wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy naszą własną krwią mogli zmyć te występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na krzyżu i które na co dzień ponawiasz na ołtarzach. Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy, Matki, wszystkich Świętych i pobożnych wiernych. I przyrzekamy z głębi serca, ile tylko stać nas będzie, przy pomocy Twojej łaski wynagrodzić za grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich i za obojętność na tak wielką miłość Twoją: silną wiarą czystymi obyczajami, doskonałym wypełnianiem prawa Ewangelii, a zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag - i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas aż do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej ojczyzny, gdzie i Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.