V NIEDZIELA WIELKANOCNA 10 maja 2020

2020-05-09 18:56:32

Dziś obchodzimy uroczystość patrona naszej Ojczyzny oraz patrona naszej parafii - Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Biskup Stanisław żył w XI wieku, czyli w czasach kształtowania się polskiej państwowości, jednak jego przykład jest ciągłe aktualny i w naszych czasach. Święty Stanisław jest przede wszystkim patronem ładu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym świecie powinniśmy prosić go o wstawiennictwo u Boga, aby każdy z nas, nasze rodziny, całe społeczeństwo, naród był wierny Chrystusowi. Święty Stanisław jest też wzorem jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce. Choć kończą się już Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele, przez jego wstawiennictwo módlmy się, aby liczne powołania, rodzące się na polskiej ziemi, naprawdę były godne i święte. Nie ustawajmy w prośbach, aby Pan ciągle posyłał dobrych robotników na swoje żniwo.

Dziś przeżywamy także odpust w naszej parafii. Kazania w czasie odpustu głosił ojciec Stanisław Deleżuch z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) z Wyszogrodu. Należy także dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej uwagi duszpasterskiej na przeżycie duchowe święta patronalnego parafii. Zachęca się do korzystania z Sakramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy świętej, procesji oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Główna Eucharystia celebrowana w odpust powinna być ofiarowana za wszystkich parafian. Została zachowana także praktyka udzielania odpustu, związana z uczestnictwem w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Wszystkie inne zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z parafialnym odpustem mają znaczenie drugorzędne. Zwraca się także uwagę, że działalność różnych kramów odpustowych nie może przeszkadzać wiernym w uczestnictwie we Mszy świętej.

W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Zapraszam na środową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odmówimy po Mszy razem z nabożeństwem majowym Nabożeństwo fatimskie będzie o godz. 20.30. Codziennie o tej godzinie modlimy się o oddalenie epidemii i o nawrócenie grzeszników, by Sprawiedliwość Boża nie musiała zsyłać na ludzkość kolejnych doświadczeń.

W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci. Msza ze święta w naszym kościele o godz. 17.00 i o 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu W czwartek od godz. 16.00. Będziemy modlili się w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.

W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je o godz. 17.30. Serdecznie zachęcam do licznego udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

W środę wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem w kościele odmawiamy różaniec w intencji nawrócenia świata i zatrzymania epidemii. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

W czwartek o 20.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi, służby zdrowia, służb sanitarnych oraz o łaskę nawrócenia świata i wyzwolenia od szerzącej się epidemii.

W sobotę o godz. 15.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji strażaków z terenu miasta i Gminy Glinojeck z okazji Dnia Strażaka

W sobotę o godz. 19.00 będzie odprawiona Mszą św. o Boża opiekę dla trzeźwiejących alkoholików i chorych w 10 rocznicę działalności grupy Anonimowych Alkoholików „Abba”.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
14 V – św. Maciej Apostoł (†około 50, według innych 80), jeden z pierwszych uczniów Jezusa, wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza.
16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), prezbiter i męczennik, patron Polski.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za sprzątanie pomieszczeń w podziemiach kościoła od dłuższego czasu nagromadziło się tam dużo niepotrzebnych rzeczy, które należało uprzątnąć

Dziękuję Panu Markowi z Uniecka za posprzątanie w kościele balkonu przy prezbiterium i porządkowanie przy plebani.

Dziękuję Paniom z Kół Żywego Różańca za posprzątanie przedsionka kościoła i umycie szyb w drzwiach wejściowych.

Dziękuję ks. Prefektowi za posprzątanie zakrystii i odkurzenie korytarzy oraz dywanu przy ołtarzu.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY STAŁEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI.
Prosimy księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia III przykazania kościelnego, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną
Dnia 18 maja będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Tego dnia Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II, za co wyrażamy wielką wdzięczność Ojcu Świętemu. Zachęcamy do duchowej łączności z Następcą Świętego Piotra w tę rocznicę, która jest tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prosimy również o modlitwę w intencji Papieża Franciszka.
Prosimy księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja lub 18 maja br. we wszystkich katedrach, kościołach i kaplicach w Polsce były sprawowane Msze Święte jako diecezjalne i parafialne dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponadto w niedzielę 17 maja będzie czytany w kościołach list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin Papieża Polaka.
Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, świadectwa życia, twórczości oraz przez wsparcie dzieł charytatywnych.

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO DLA KAPŁANÓW I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBCHODÓW
100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II


Triduum modlitewne
16 maja, sobota – dzień pod hasłem: „Pamięć i tożsamość”
21.00 odśpiewamy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszej Ojczyzny.

17 maja, niedziela – dzień pod hasłem: „Przekroczyć próg nadziei”
21.00 odprawimy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszych rodzin i parafii

18 maja, poniedziałek – dzień pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”
21.00 Apel Jasnogórski w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czego wielkim promotorem był św. Jan Paweł II.

Każdego dnia, od 16 do 18 maja br., o godz. 21.37 niech biją wszystkie dzwony w Diecezji na chwałę Boga za życie i pontyfikat Świętego Papieża.

18 maja przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Chcemy podziękować za ten dar Wielkiego Polaka dla Polski i dla świata a także wypraszać łaski za Jego wstawiennictwem. Ponieważ sytuacja nie pozwala na organizowanie większych akcji, dlatego chcemy w tym dniu zorganizować „Maraton modlitewny z Janem Pawłem II”. Będzie on polegał na całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie przy relikwiach Ojca Świętego. Zapraszamy do wybrania jednej godziny na modlitwę. Zachęcamy, by pierwszą część modlitewnego czuwania poświęcić na lekturę nauczania św. Jana Pawła II (20 - 30 minut) a drugą część na modlitwę osobistą. Na stoliku w kościele będą wyłożone książki z nauczaniem papieskim, z których można skorzystać (homilie, przemówienia, rozważania na Anioł Pański). Będzie też wyłożona księga, do której można wpisać prośby, podziękowania, świadectwa i refleksje związane z pontyfikatem i osobą Wielkiego Papieża. Wszystkie dziękczynienia i prośby będą włączone do uroczystej Mszy św. dziękczynnej, która będzie odprawiona o godz. 20.00. Po Mszy św. modlitewne czuwanie do godz. 21.37 z pieśniami, które towarzyszyły Papieżowi prowadzone przez zespół Moja Rodzina.

CYTATY Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II
Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą [Homilia w Rzymie, 1979 r.]

Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. ["Wstańcie, chodźmy!", 2004 r.]

Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie. [List apostolski "Tertio millennio adveniente", 1994 r.]

Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. ["Tryptyk Rzymski", 2003 r.]

Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie [List apostolski "Salvifici Doloris", 1984 r.]