NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31 maja 2020

2020-05-30 15:37:07

W dzisiejszą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na Eucharystię o godz. 17.00 zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie o godz. 17.30 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa
W tym roku przypada kilka jubileuszy niezwykle istotnych dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
100.rocznicę kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque, wizytki z Francji, której objawił się Chrystus, ukazując swoje pełne miłości Serce.
100.rocznicą poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które to wydarzenie miało miejsce 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze, w czasie gdy bolszewicy stali u bram Warszawy.
100.rocznica urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego orędownika kultu Najśw. Serca Bożego. Wzywam zatem wszystkich wierzących, aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać. św. Jan Paweł II

Z tej okazji pragniemy w parafii podjąć WIELKIE WYNAGRODZENIE SERCU BOŻEMU. Prosimy, by każda rodzina uczestniczyła w nabożeństwie czerwcowym przynajmniej trzy razy. Codziennie będzie odmawiany akt wynagrodzenia Sercu Bożemu i akt poświęcenia się Bożemu Sercu. Każdego dnia na nabożeństwie rodziny oraz poszczególne osoby będą mogły wynagrodzić i poświęcić się Sercu Bożemu.

W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Codziennie przed Mszą Świętą okazja do spowiedzi św.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Kontynuujemy Nowennę do Najświętszej Eucharystii. W czwartym miesiącu będziemy prosić o wypędzenie szatana z osób i miejsc, w których przebywa i udaremnienie zgubnego działania na kogokolwiek.

Pierwszy piątek jest dniem Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo o godz. 17.00.

W pierwszą sobotę różaniec wynagradzający i spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.00. Wieczorna Msza Święta o godz. 17.00.

W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.

Od przyszłej niedzieli będą odprawiane
Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.


SPOTKANIA:
W ramach przygotowania do I komunii św. spotkanie z rodzicami i dziećmi o godz. 17.30
środa klasa 3 A
czwartek klasa 3 B
piątek klasa 3 C

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję kolejnym osobom, za sprzątanie w kościele i w kaplicy Matki Bożej.
Dziękuję pani Janinie Wudarskiej i Celinie Wodzyńskiej za uszycie pokrowców na feretrony do procesji.
Dziękuję za ofiarę na kościół 100 zł.
Dziękuję za ofiarę 430 zł na kościół od bloku 21 B z ulicy Południowej. Msza św. będzie odprawiona w niedzielę o godz. 11.30


Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Aleksandra Fijałkowska z Glinojecka
Krzysztof Czajkowski z Unierzyża
Zapowiedź II

Małgorzata Jasińska z Kowalewka
Hubert Sitek z Szyjk
Zapowiedź I

Nina Matuszewska z Glinojecka
Adrian Burdecki z Glinojecka
Zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
3 VI - św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa,
5 VI - św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

Kult Najświętszego Serca Jezusowego rozkwita różnorodnością form. Jedną z nich jest wynagrodzenie (z łac. miserentissimus redemptor) - czyli naprawianie popełnionego zła. Ma ono swoje źródło w miłości do Boga.
Wynagrodzenie jest bowiem następstwem miłości, świadomym współudziałem z Chrystusem w naprawianiu krzywdy, jakiej doznaje Boże Serce poprzez nasze grzechy. Jednocześnie poprzez wynagradzanie otrzymujemy niepojętą siłę dla ratowania nie tylko własnej, ale i innych dusz. Jednym z pragnień Bożego Serca względem każdego człowieka jest to - by był On miłowany ponad wszystko. Bóg wiedząc, że człowiek jest słaby, grzeszny i nieustannie potrzebujący Jego Miłosierdzia - prosi, by kochał Go nie tylko za siebie, ale za tych wszystkich, którzy ranią Jego Boskie, pełne dobroci, Serce. Jezus prosi o prawdziwą miłość, wierną i ofiarną aż do krzyża. Jezus pragnie pocieszenia za zranienia jakich doznaje od tych dusz, które tak bardzo umiłował.
Nie wszyscy mamy świadomość, że poprzez wynagradzanie nie tylko pocieszamy Jezusa, przywracamy chwałę Jego Boskiemu Majestatowi znieważoną przez grzech, ale również odcinamy drogę do zła tym duszom, które dążą ku zgubie wiecznej. Jeśli poświęcę wszystko co mam, by wynagradzać Jezusowi i łączyć się z Jego Ofiarą - Bóg może udzielić łaski zbawienia zagubionym duszom. Dobrze wiemy, że najlepiej sztuki wynagradzania może nauczyć nas tylko i wyłącznie Ten, który sam jest WYNAGRODZICIELEM.
On najlepiej może wskazać nam jak wynagradzać spełniając wolę Ojca Niebieskiego. Musimy pamiętać, że dzieło wynagrodzenia Jezusa dokonało się w męce i śmierci. Najgłębszą wartością Chrystusowego wynagrodzenia jest Odkupienie. Chrystus wynagrodził Swojemu Ojcu za nasze grzechy przez heroiczną, bo najofiarniejszą miłość, objawiającą się przez najdoskonalsze poddanie się Woli Swojego Ojca.
Posłuszeństwo i miłość nadały Jego życiu, męce i śmierci wartość wynagradzającą. Nie umniejszamy przez to olbrzymiej rzeczywistości, jaką w życiu Chrystusa i dziele Odkupienia jest Jego ofiara krzyżowa, czyli cierpienie. Faktem, któremu zaprzeczyć nie można, jest to, iż nad dziełem Wynagrodzenia Chrystusowego dominuje krzyż. Krzyż ten jest również udziałem dusz, które w ciągu wieków Zbawiciel powołuje do specjalnego współudziału w Swoim dziele wynagrodzenia. Nie znaczy to, że Bóg ma upodobanie w cierpieniu, ale w heroicznym umiłowaniu Jego woli i poddaniu się jej. Dlatego męka Jezusa otrzymała wartość wynagradzającą. A zatem moją drogą - jedynym sposobem wynagrodzenia, które mi wskazał Jezus własnym życiem, męką i śmiercią jest całopalna, płynąca z miłości ofiara streszczająca się w oddaniu Bogu własnej woli. Czyli nie w cierpieniach Swego Syna i w Jego konaniu Bóg Ojciec miał upodobanie, lecz w Jego umiłowaniu i pełnieniu Woli Bożej, pomimo iż swą wierność Woli Ojca musiał On przypłacić prześladowaniem, upokorzeniami i najokrutniejszą śmiercią. I w tej to właśnie heroicznej wierności Woli Bożej teologia widzi wartość wynagradzającą Jego życia i Jego śmierci.
Dziś Zbawiciel każdemu z nas podaje kilka sposobów wynagradzania Jego Sercu poprzez:
- częste przyjmowanie komunii św. w intencji wynagrodzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca
- ustanowienie i uroczyste obchodzenie święta ku czci Serca Jezusowego
- godzinę świętą - czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzeszników
- oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego
Wynagradzać można modlitwą, słowem, czynem, gorącą wiarą, przyjętym cierpieniem i w taki sposób w jaki podpowie nam Duch Boży. Wynagradzać trzeba zawsze i wszędzie mając serce wdzięczne, nieustannie pamiętające ile sami zawdzięczamy Bogu. Najpierw jednak musimy zatroszczyć się o czystość własnego serca, aby móc wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za wszystkie boleści jakich doznaje od ludzi. Oby nasze serca rozpalił ogień Bożej miłości, byśmy wraz ze Św. Siostrą Faustyną Kowalską mogli się modlić słowami:
"O Jezu mój, będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności, bluźnierstwa, oziębłość, nienawiść bezbożnych, świętokradztwa. O Jezu, pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami".
Trzy rzeczy, które szczególnie bolą serce Jezusa. To oziębłość, brak czci i świętokradztwo. Jezus chciałby otrzymać miłość od swojego ludu, nie chce jej jednak wymuszać, bo istotą życia człowieka jest wolna wola, podarowana nam przez Boga. Człowiek, na odrzuceniu Jego miłości, traci, a na jej przyjęciu wiele zyskuje.