NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 7 czerwca 2020

2020-06-07 10:48:03

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą - jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.

Z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

W środę podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00 zwracamy się ku Matce, z prośbami i podziękowaniami.

W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało.
Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu.

Kuria Diecezjalna Płocka opublikowała komunikat dyrektora tamtejszego wydziału duszpasterskiego ks. Jarosława Kamińskiego, w którym wskazano w porozumieniu z biskupem Piotrem Liberą i po konsultacjach z kapłanami, w jaki sposób należy zorganizować obchody Bożego Ciała, które w tym roku przypadają 11 czerwca. Z uwagi na zaistniałą sytuację tradycyjne procesje Bożego Ciała ulicami poszczególnych parafii zastąpią w diecezji płockiej procesje wokół kościołów lub wewnątrz nich.
"Mając na względzie zalecenia sanitarne władz państwowych, szczególnie zachowanie dystansu społecznego, proszę zachęcić parafian do uczestnictwa w tej formie Bożego Ciała poprzez modlitwę w świątyni, ale również obecność na terenie przykościelnym".
Tegoroczne obchody nawiązywać będą do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Procesja w naszej parafii będzie po sumie o godz. 11.30. Pierwszy ołtarz będzie w kościele, drugi przy figurze Jezusa Odkupiciela Człowieka, trzeci przy figurze Serca Bożego przed kaplicą i czwartą stacje odprawimy przy figurze Jezusa Odkupiciela po której będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Proszę, by ołtarze przygotowali mieszkańcy ulic po prawej stronie Glinojecka i mieszkańcy bloków.
Zapraszamy na procesję asystę procesyjną, chór, Rycerzy Jana Pawła II, ministrantów, dziewczynki sypiące kwiatkami.
Po nabożeństwach w kościele, od godz. 17.00 będzie jeździć ulicami miasta z Najświętszym Sakramentem i błogosławić domy i mieszkańców miasta. Podobnie jak po wielkiej nocy rozpoczniemy od ulicy Wiejskiej i zakończymy na ulicy Wojska Polskiego.
W oktawie Bożego Ciała zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe.

W sobotę 13 czerwca nabożeństwo fatimskie o godz. 20.30. O tej godzinie codziennie odmawiamy różaniec w intencji ustania epidemii i opiekę Matki Bożej nad naszą parafią przed wszelkimi nieszczęściami. Po różańcu procesja z figurą Matki Bożej.

WIELKIE WYNAGRODZENIE SERCU BOŻEMU.
Prawdziwe poświęcenie się Sercu Pana Jezusa łączy się ściśle z wynagrodzeniem za obrazę Jego nieskończonej miłości. Gdy bowiem oddajemy się i poświęcamy Sercu Bożemu, zrywamy z każdym grzechem.
Codziennie w czasie nabożeństwa czerwcowego o godz. 17.30 wynagradzamy Sercu Bożemu i zawierzamy siebie, swoje rodziny i naszą parafię. Prosimy, by każda rodzina uczestniczyła przynajmniej kilka razy w tym nabożeństwie, zawierzając siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

SPOTKANIA:
W ramach przygotowania do I komunii św. dzieci przyjdą na nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30
poniedziałek klasa 3 A
wtorek klasa 3 B
środa klasa 3 C

Spotkanie z rodzicami i dziećmi z kasy IV we wtorek o godz. 17.30.


Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Małgorzata Jasińska z Kowalewka
Hubert Sitek z Szyjk
Zapowiedź II

Nina Matuszewska z Glinojecka
Adrian Burdecki z Glinojecka
Zapowiedź II

Karolina Chmielewska z Glinojecka
Krzysztof Sobiecki z Gożynka
Zapowiedź I

Anna Szymankiewicz ze Wkry
Andrzej Piórkowski ze Wkry
Zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VI - św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i litewskiego.
13 VI - św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.

Są do nabycia książki:
„Najświętsze Serce Jezusa” Autor ksiądz sercanin odkrywa dla nas owoce płynące z osobistego oddania się Sercu Jezusowemu przybliża wagę adoracji, praktykowania pierwszych piątków czy odmawianie Litanii do serca Pana Jezusa, przypominając że jest Ono drogą i bramą naszego zbawienia. Cena 25 zł.
„Tarcza Najświętszego Serca Jezusa” Zachęcamy do poznania historii powstania tarczy Najświętszego Serca i prześledzenia szerzącego się kultu Serca Jezusowego, a także do odkrycia cudów opatrznościowych dziejących się za Jego przyczyną. Do książki dołączona Tarcza Najświętszego Serca Jezusa w formie usztywnionego obrazka pasującego do przegródek w portfelu Cena 8 zł.
„Adoruję Cię Panie” Propozycja dziesięciu adoracji, będących pomocą w sztuce trwania przy obecnym ciałem wśród nas Chrystusie. Poszczególne spotkania z Jezusem dotykają różnych tematów, które możemy podjąć w rozmowie ze Zbawicielem obecnym w Hostii. Każdą modlitwę poprzedzają słowa św. Jana Pawła II. Cena 5 zł.

POŚWIĘCENIE I WYNAGRODZENIE
Prawdziwe poświęcenie się Sercu Pana Jezusa łączy się ściśle z wynagrodzeniem za obrazę Jego nieskończonej miłości. Gdy bowiem oddajemy się i poświęcamy Sercu Bożemu, zrywamy z każdym grzechem. Aby Go nie obrażać, lecz coraz bardziej miłować, staramy się być zawsze z Nim zjednoczeni przez łaskę uświęcającą. Łączymy się z Jego bóstwem i człowieczeństwem w czasie Eucharystii, przyjmując Komunię Świętą, aby wynagradzać za tych, którzy oddalili się od Niego. Zjednoczenie z Nim przez uczestnictwo w Najświętszej Ofierze przez Komunię Świętą, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, aby Mu wynagradzać naszą niewdzięczność, jest następstwem i owocem oddania się i poświęcenia Jego Sercu.
Niepojęta miłość Boga, której czytelnym znakiem jest Serce Chrystusa, często spotyka się z obojętnością i odrzuceniem. „Miłość nie jest kochana” – wołał w XIII wieku św. Franciszek z Asyżu, przebiegając po wioskach i miastach Włoch. Wzywał ludzi do miłości i oddania należnej czci Bogu. Jeszcze wyraźniej ukazany jest motyw miłości wzgardzonej i zapomnianej w orędziu św. Małgorzaty Marii. Jan Paweł II w katechezie podczas audiencji generalnej 12 stycznia 1994 roku przytoczył słowa Blaise’a Pascala – filozofa i myśliciela francuskiego – że „Jezus będzie konał aż do skończenia świata, i nie wolno nam spać przez ten czas”.
Ciągle prawdziwe i aktualne są słowa aktu poświęcenia: „Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi”, jak również słowa skargi przekazane św. Małgorzacie Marii: „Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie umiłowanych, tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność”.
Przyjaźń i zjednoczenie z Sercem Jezusa prowadzi Jego czcicieli do poświęcenia się Jego Sercu oraz pozwala zrozumieć potrzebę wynagrodzenia. To wynagrodzenie można różnie rozumieć. Ale zawsze chodzi w nim o to, aby grzesznicy, czyli wszyscy ludzie zwrócili się do swego Boga i Pana oraz odpowiedzieli miłością na Jego miłość. Chodzi także i o to, by byli wierni Bożym przykazaniom, pełnili wolę Bożą oraz żyli prawdziwą miłością bliźniego.
„Kult Najświętszego Serca Jezusowego jest w swej istocie przede wszystkim odpowiedzią naszej miłości na miłość Boga względem nas” – uczy papież Pius XII w encyklice Haurietis aquas. Natomiast encyklika papieża Leona XIII Annum sacrum uczy, że „Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemnienia się również miłością za miłość”. Ludzkim wyrazem miłości odpowiadającej jest zawsze oddanie siebie umiłowanej osobie, czyli dar, i pragnienie, aby do niej należeć na zawsze. To pragnienie przynależności do ukochanej osoby jest jedną z głównych potrzeb każdego ludzkiego serca. Podobnie jest z relacją kochającego człowieka do osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego czciciele Serca Jezusowego – zakochani w Bożym Sercu – pragną z Nim być zjednoczeni, i dlatego Mu się oddają i poświęcają. Papież Leon XIII uważał za „rzecz najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu”. Uważał, że ta forma kultu jest wspanialsza niż inne, a nawet stanowi „koronę i szczyt wszystkich hołdów, jakie kiedykolwiek były Mu oddawane”. Dlatego całą encyklikę Annum sacrum poświęcił temu wyrazowi kultu Bożego Serca. Pragnął przez oddanie całej ludzkości Najświętszemu Sercu Zbawiciela przygotować chrześcijan na Wielki Jubileusz roku 1900 jako święty rok zbawienia.
Również papież Pius XI w encyklice Miserentissimus Redemptor widział w poświęceniu Bożemu Sercu ważną formę kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Pisał tam: „Wśród wielu praktyk związanych z kultem Najświętszego Serca na specjalną uwagę zasługuje akt poświęcenia temuż Sercu siebie samych i wszystkiego, co posiadamy, a co stanowi dar odwiecznej miłości Boga”. To poświęcenie stanowi wyznanie naszej przynależności do Chrystusa: „Twoją jesteśmy własnością”. Równocześnie umacnia ono jedność z Chrystusem. Papież Paweł VI dodał, że przez gorącą więź z Chrystusem czyni On nas podobnymi do Boga, który jest miłością.
Papież Pius XII w encyklice Haurietis aquas uczy, że akty miłości są istotnymi elementami kultu Serca Pana Jezusa. Całkowite i wewnętrzne oddanie siebie Chrystusowi stanowi podstawowy akt w kulcie Bożej miłości objawionej i czekającej na odpowiedź miłości człowieka.
Czciciele Serca Chrystusa, widząc, że miłość nie jest kochana, starają się bardziej Je kochać, żyć z Nim w przyjaźni, a także być apostołami tego Serca, aby coraz więcej ludzi kochało Chrystusa i odpowiadało miłością na miłość.
„Także dzisiaj trzeba tak prowadzić wiernych, aby stawali się ludźmi życia wewnętrznego, którzy słyszą i realizują powołanie do nowego życia, do świętości, do wynagrodzenia, które jest apostolskim współuczestnictwem w dziele zbawienia świata” – uczył Jan Paweł II.
Czy pamiętasz, aby zwłaszcza pierwszy piątek miesiąca przeżywać w duchu wynagrodzenia? Czy jesteś wierny praktyce pierwszych piątków miesiąca?
By ks. Józef Gaweł SCJ