XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 19 lipca 2020

2020-07-19 10:26:55

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry. Tego dnia zapraszam również na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy Świętej o godz. 17.30.

W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów odbędzie się w niedzielę 26 lipca po wszystkich Mszach św.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00 będzie liturgiczny obrzęd przyjęcia do apostolatu Margaretka. Nowe grupy obejmą modlitwą sześciu kapłanów. W uroczystości będzie uczestniczył ks. Radosław Zawadzki, dotychczasowy misjonarz w Peru i wykładowca w Seminarium Duchownym w Iquitos, obecnie mianowany prefektem Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektorem Centrum Powołań w Płocku. Zapraszamy wszystkie grupy modlitewne Margaretki.

W wakacje za względu na urlopy Msze św. w naszym kościele będą o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30. W ten czwartek miesiąca prosimy w intencji rodzin i o dar potomstwa za wstawiennictwem Zeli i Ludwika Martin.

W piątek 24 lipca o godz. 18.30 nauka dla rodziców i chrzestnych przed chrztem.

Grupa biała pieszej pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę wyrusza i wraca 07.08.2020. Osoby chętne i zdrowe do 60. roku życia zapraszam do zapisów przez adres mailowy: dectomasz@wp.pl . ks. Tomasz Dec.

Bardzo serdecznie dziękuję za modlitwę, wyrazy współczucia i obecność na pogrzebie mojego brata Marka Staniszewskiego, który po długiej chorobie zmarł w wieku 52 lat.

Godzina „W”
Ks. Proboszcz parafii św. Stanisława B.M.
oraz Kierownik Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku
zapraszają w sobotę 1 sierpnia o godz. 15.00
na MSZĘ ŚWIĘTĄ.
w intencji poległych
powstańców oraz cywilnej
ludności Warszawy
w 76 rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Po Mszy św. program patriotyczny w wykonaniu chóru „Lira” z Nasielska.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
22 VII – św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2), wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.
23 VII – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy.
24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; św. Jan Paweł II kanonizował ją w 1999 roku.
25 VII – św. Jakub Apostoł (†44), powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów, poniósł śmierć męczeńską ścięty mieczem na rozkaz Heroda.
25 VII – św. Krzysztof (†około 250), męczennik, jeden z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Monika Domagała z Mławy
Paweł Pośpiech z Szyjk
Zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.