XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 1 listopada 2020

2020-10-31 18:34:30

W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam - jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.
W Dniu Zadusznym kapłan może odprawić trzy Msze święte jedną według własnej intencji drugą za wszystkich wiernych zmarłych i trzecią według intencji Ojca Świętego.
W poniedziałek, 2 listopada w naszym będą sprawowane
Msze Święte w następujących godzinach: 9.30, 11.30 i 17.00.

Dodatkowo będą Msze św. o godz.
10.30 według intencji Ojca Świętego.
15.00 według intencji Ojca Świętego.
16.00 według zamówionej intencji.
17.00 w intencji wszystkich zmarłych.

W tym roku przez całe 30 dni duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

W środę podczas nowenny o godz. 16.20 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności, oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 16.30.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15.00. do 16.30. i od 17.30 do 21.00 Będziemy przepraszali za profanacje wtargnięcia do kościołów podczas Mszy św., profanacje kościołów, symboli religijnych.

W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia po Mszy Świętej o godz. 16.30. Okazja do pierwszo piątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16.00.
W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas różańca o godz. 16.00. Spotkanie Kół Żywego różańca o godz. 15.30.

33-dniowe rekolekcje
We wtorek 3 listopada rozpoczynamy 33 - dniowe rekolekcje Ad Jezu per Maryjam. O godz. 17.00 będzie odprawiona Msza św. wotywna o Dary Ducha Świętego w intencji rekolekcji. Jest to jednocześnie ostatni dzień zapisów.
W przyszłą niedzielę spotkanie po Mszy św. o 16.00


03.11.2020 o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku będzie wyświetlany film o tematyce religijnej pt. „CZYŚCIEC”. Zapraszam - Wojciech Bruździński Dyrektor M-GOK w Glinojecku.

W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 będzie odprawiona Msza św. w intencji chorych i zakażonych wirusem covd19 w naszej parafii i o ustanie pandemii, a także za wszystkich chorych cierpiących na inne choroby.

Prace remontowe:
Dziękuję serdecznie za ofiary na prowadzone remonty:
Rybka Wioleta parafia Krajkowo 500 zł.
Elżbieta Rychlińska Glinojeck 300 zł.
Ofiara bezimienna 100 zł.
Ofiara bezimienna 30 zł.
W tym tygodniu będą wykonane ostatnie prace przygotowujące do malowania - wygładzenie ścian. W przyszłym będzie malowanie i montowanie oświetlenia. Na materiały i wykonaną już pracę została wypłacone kwota 50 tys. złotych.
Bardzo proszę o ofiary na remont prezbiterium. Mam nadzieją, że każda rodzina według swoich możliwości złoży na ten cel ofiarę. Ofiary można także wpłacać na konto parafialne: Nr konta bankowego
82 8229 0005 0000 1044 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Glinojecku.
Ofiary z dzisiejszego święta przeznaczone będą na remont kościoła


Kancelaria czynna jest od godz. 16.00 do 16.30. W tym czasie przyjmujemy na wypominki roczne.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.