II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3 stycznia 2021

2021-01-03 11:32:08

W środę uroczystość Trzech Króli. Porządek Mszy Świętych niedzielny. Po każdej Mszy Świętej poświęcenie kredy i kadzidła. Będzie je rozprowadzał Pan Józef – nasz kościelny. Ofiary są przeznaczone dla Pana Józefa jako podziękowanie za jego całoroczną pracę w kościele.

Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na misje.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Będziemy modlili się o powołania kapłańskie, zwłaszcza dla naszej diecezji płockiej. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku do kapłaństwa przygotowuje się tylko 19 kleryków. Na stronie internetowej: www.wsdplock.pl w zakładce INICJATYWY – W 2021 R. MODLĘ SIĘ O POWOŁANIA można zapisać się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając formę modlitwy o powołania do płockiego seminarium duchownego. W gazetce na drugiej stronie jest tekst modlitwy o powołania.

MODLITWA O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA
ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONYCH
BISKUPÓW MĘCZENNIKÓW PŁOCKICH


Panie Jezu Chryste, nasz jedyny Mistrzu i Nauczycielu,
Ty dałeś naszemu Kościołowi jako przewodników w drodze do świętości
Bł. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i Bł. Biskupa Leona Wetmańskiego,
a w ich męczeństwie zechciałeś ukazać
promienny wzór wierności najwyższym ideałom miłości i braterstwa.
Za ich wstawiennictwem prosimy Cię dzisiaj,
abyś wzbudzał w naszych rodzinach i wspólnotach
liczne powołania kapłańskie i zakonne,
otwierał młode serca na ich przyjęcie
i wspomagał w trwaniu w Twojej miłości do końca.
Panie dobry jak chleb, niech wszyscy na naszej ziemi doświadczają,
jak wciąż potrzebna jest pokorna posługa
kapłana przebaczającego i proszącego o przebaczenie,
świadomego swoich braków, ale nigdy niezdradzającego
ani Ciebie, ani powierzonych mu owiec, zwłaszcza najmniejszych.
Prosimy, niech za wstawiennictwem
Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich
także dzisiaj nie zabraknie Twojemu Kościołowi
licznych i świętych kapłanów, którzy na ich wzór
będą nieść wszystkim owoce Twojej Śmierci i Zmartwychwstania.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.