NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10 stycznia 2021

2021-01-09 21:41:23

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem - epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

ADORACJA. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Od godz. 16.30 wspólna modlitwa w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Można przynieść napisane na kartkach imiona chorych, których chcemy polecić wspólnej modlitwie. Po zakończeniu adoracji błogosławieństwo leków i egzorcyzm wody, soli i oleju.

Przez cały najbliższy rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.30 pragniemy szczególnie błogosławić i modlić się w intencji małżeństw. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które w styczniu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

Od poniedziałku rozpoczynamy spotkania kolędowe z rodzinami w kościele.
Codziennie o godz. 18.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji rodzin.


Będziemy kolejno zapraszali mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic (podobnie jak chodziliśmy po kolędzie). Po Mszy św. będzie błogosławieństwo rodziny. Każda rodzina otrzyma modlitewnik „Pomoc moja od Pana” Modlitewnik na czas pandemii oraz obrazek z modlitwą „Błogosławieństwo domu”. Na Mszę św. przynosimy wodę, która będzie poświęcona w kościele. Po powrocie do domu święcimy nią mieszkanie.

Aby wyprosić jak najwięcej łask dla rodzin, z którymi spotkamy się w kościele, każdego dnia ofiarujemy w ich intencji wszystkie modlitwy które kapłan odmawia w ciągu dnia: brewiarz, różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Składane przez rodziny ofiary będą przeznaczone na kościół.

SPOTKANIA W KOŚCIELE:
Poniedziałek - 11.01.2021 - Żeleźnia, Juliszewo, Krusz, Huta

Wtorek - 12.01.2021 - Wkra - wioska, Wkra - kolonia, Luszewo

Środa - 13.01.2021 - Kowalewko, Szyjki Stare i Szyjki Nowe

Czwartek - 14.01.2021 - Śródborze, Zalesie Małe i Zalesie Duże

Piątek - 15.01.2021 - Kamionka, Dukt, Głodowo

Sobota - 16.01.2021 - Nowy Garwarz i Wólka Garwarska

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję serdecznie mężczyznom, którzy w czasie mojej nieobecności zajmowali się piecem, aby nie było zimno na plebanii.

Dziękuję panu Józefowi Milewskiemu. za obcięcie żywopłotu przy chodniku z kościoła do plebanii. Wystające gałęzie przeszkadzały chodzącym po chodniku.

Dziękuję serdecznie za ofiary na remont prezbiterium.
Teresa Ryzińska Wólka Garwarska 1 00 zł.
Rodzina Ronkiewicz i Kwiatkowskich 400 zł.
Ofiara bezimienna z parafii 100 zł.
Irena i Franciszek Zabłoccy z Kamionki na ogrzewanie kościoła 100 zł.
Dziękuję także za wszystkie ofiary składane na tacę w niedzielę.
Serdeczne Bóg zapłać.

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
prosi o modlitwę w intencji powołań.

Liczba kandydatów do kapłaństwa drastycznie maleje. Czy zatem to oznacza, że Bóg nie obdarza darem powołania? Zdecydowanie nie, powołaniu w młodym sercu należy pomóc rozgrzać, rozkochać je w Bogu. Wiele jest sposobów rozbudzana powołania, ale Nasz Pan Jezus pozostawił nam jedynie modlitwę. „Proście Pana Żniwa aby wysłał robotników na żniwo swoje”.
Inicjatywa „W 2021 r. modlę się o powołania” jest odpowiedzą na wezwanie Chrystusa. Pragniemy zaprosić osoby świeckie, konsekrowane, wspólnoty formacyjne, ruchy i stowarzyszenie do włączenia się w nieustanne błaganie „Pana Żniwa o nowych robotników”. Na stronie Seminarium w Płocku http://wsdplock.pl/modlitwa możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć do wspólnej modlitwy.

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY
W CZERWIŃSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM.

Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, w sanktuarium w Czerwińsku. można uzyskać zupełny odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych.