PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

2021-01-23 16:00:42
Przygotowanie do Uroczystości
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.
2 lutego 2021 r.
NAZARET MOIM DOMEM
Poświęć swój dom Rodzinie z Nazaretu.
Niech dom zapłonie światłem Chrystusa.


Cel:
Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.
Dlaczego:
Dlaczego oczyszczenie?
Aby stanąć w prawdzie o sobie samym i móc mocniej przybliżyć się do Pana. Dopiero widząc prawdę o sobie, możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Stając w postawie uniżenia przed Bogiem, otwieramy się na Jego działanie.
Dlaczego z Matką Bożą?
Maryja, która jest Kecharitomene – pełna łaski, powiedziała Bogu „Tak”. Maryja najdoskonalej wypełnia Bożą wolę, a pod krzyżem Swego Syna, stała się Matką każdego człowieka (Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie. – J19,27 ). Niepokalana kocha całym swym sercem każdego z nas. Maryja jest najwspanialszą z Matek nas wszystkich, najpewniejszą Wstawienniczką, jako Matka Miłosierdzia i Wspomożycielką wiernych. Niepokalana jest Arką, w której można się schronić i wraz z Nią podążać w pielgrzymce życia do zbawienia. Maryja jest Królową nieba i ziemi. a ofiarując Jezusowi siebie i wszystkie sprawy przez Jej ręce,
pozwalamy na Jej królowanie w naszym życiu i w naszych rodzinach.
Dlaczego 02.02.21
Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to, jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata i Światło na oświecenie pogan jest dla nas nie tylko symbolem ale też prawdą. Pragniemy, by Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, którym jest sam Jezus rozświetlił wszelkie ciemności w naszym życiu i wypełnił je światłem.


Do 2 lutego pozostało 9 dni, przeżyjmy je na modlitwie w rodzinach a w święto Ofiarowania Pańskiego przyjdźmy na Mszę św., by oddać swoje rodziny w opiekę świętej Rodziny z Nazaretu.
Msze św. będą o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.
Przed Mszą św. poświęcenie gromnic.

Plan modlitwy:

Modlitwa codzienna:
- Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne
- 1 dziesiątka różańca-tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi ustanowienie Maryi królową naszych rodzin
- Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece
W Czwartek: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online* (czas dowolny)
Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim.

Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka
(Ef 4, 23-24)


Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
Boże, mój Zbawco,
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty,
Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary:
dary i całopalenia,
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Dziesiątka Różańca
Ukoronowanie Maryi
na Królową nieba i ziemi
Psalm 121
Stróż Izraela


Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.

Za dnia nie porazi cię słońce,
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię chroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.

Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.