I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 lutego 2021

2021-02-20 23:26:09

Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz.17.30.W najbliższy piątek to nabożeństwo ofiarujemy w intencji małżeństw. Będziemy przepraszali za brak miłości w rodzinach i prosili o ofiarną miłość w rodzinach. Po nabożeństwie modlitwa wstawiennicza nad małżeństwami.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy o godz.16.00 gorzkie żale.
Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

W środę godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy o napisanie próśb i podziękowań.

Obchody 90. rocznicy pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego
Główne uroczystości 90-lecia objawienia odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdziu w Płocku, w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 17.00. Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu.
W uroczystościach w Płocku dziś i jutro o godz. 17.00 wezmą udział Rycerze Jana Pawła II z naszej parafii.
W naszej parafii z tej okazji w poniedziałek będzie „Wieczernik Miłosierdzia” Rozpoczniemy Msza św. o godz. 15.00 o Miłosierdziu Bożym
Po Mszy przed Najświętszym Sakramentem będziemy dziękować i wypraszać Boże Miłosierdzie

22 lutego br. o godzinie 21.00 program 1 Telewizji Polskiej wyemituje film Piotra Weycherta pt. „Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia”. Jest to udramatyzowany dokument, który słowami świadków opowiada o życiu św. Faustyny i potędze Bożego Miłosierdzia. Film zbudowany jest wokół idei oddziaływania św. Faustyny na współczesny świat i jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak trafnie jej misja odpowiada na potrzeby ludzi żyjących w XXI wieku.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00 prywatna, a od godz. 16.30 wspólna modlitwa w intencji rodzin i o dar potomstwa przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.

Także w tym roku w Wielkim Poście, podjęliśmy post o chlebie i wodzie w intencji wynagrodzenia za grzechy. Jeszcze można wybrać sobie jeden dzień w marcu. Postanowienie postu zgłaszamy w zakrystii do księży.
Święci o Poście.
Św. Augustyn z Hippony
Post oczyszcza duszę, oświeca umysł, podporządkowuje ciało duchowi, podtrzymuje serce ciche i pokorne, rozprasza chmury pożądania, gasi płomień rozwiązłości i zapala płomień prawdziwej czystości.

Św. Piotr Chryzolog
Post jest duszą modlitwy, a miłosierdzie jest siłą napędową postu. A więc jeśli modlisz się, to powinieneś też pościć; jeśli pościsz to jednocześnie okazuj innym miłosierdzie. Jeżeli chcesz, aby twoja modlitwa została wysłuchana, wysłuchaj próśb innych ludzi. Jeśli nie zamkniesz swoich uszu na innych, to otworzysz ucho Boga na ciebie.

Św. Izaak Syryjczyk
Kiedy człowiek pości prostuje własne tęsknoty w swoim umyśle i zaczyna rozmawiać z Bogiem.

Św. Bazyli Wielki
Pokuta bez postu jest pusta i bezużyteczna.

Św. Grzegorz Wielki
Nie można podjąć duchowej walki bez wcześniejszego ujarzmienia własnego apetytu.


MSZA ŚW. TRYDENCKA: W tym tygodniu ks. Andrzej Wychucki odprawi po łacinie Mszę św. trydencką w środę 24 lutego o godz. 15:00 - w intencji Maćka Wochowskiego o błogosławieństwo i opiekę od św. Macieja Apostoła (święto). Zapraszamy osoby, które chcą uczestniczyć w takiej Mszy św.

Msza św. za parafian. Często parafianie proszą mnie o modlitwę w różnych intencjach: o zdrowie, o szczęśliwą operację, w intencji trudnych spraw, za rodzinę. Dołączam te intencje do modlitw, które odmawiam prywatnie. Chciałbym włączać je do coniedzielnej Mszy św. za parafian. Proszę o podawanie intencji na tę Mszę św. Intencje można składać przed sumą lub w tygodniu do przygotowanej skrzynki. Intencje powinny być krótkie i bez nazwisk. Na przykład - o zdrowie dla mamy, o szczęśliwa operację dla Janiny, o zgodę w naszej rodzinie, o trzeźwość dla męża itp.. Niech Msza św. za parafian będzie uroczysta i bardziej nasza.

PRACE REMONTOWE: W tym tygodniu rozpoczęliśmy prace przy posadzce w prezbiterium. Po przebudowie prezbiterium trzeba uzupełnić marmur i zrobić cokół przy ścianach. Będzie poszerzony stopień przy tabernakulum aby mogło swobodnie stanąć dwóch księży. Niektóre płyty na stopniach ołtarza już nie trzymały się podłoża. Zostały one na nowo zamontowane i przyklejone. W następnym tygodniu prace będą kontynuowane.

Został zakupiony olej do ogrzewania. W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

SPOTKANIA:
Spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV przygotowujące do II Komunii św. dziś po Mszy św. o godz. 9.30.
W przyszłą niedziele po sumie o godz. 11.30 będzie można będzie zamówić szatki dla dzieci do I Komunii św.
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w piątek po Drodze Krzyżowej.
Spotkanie ministrantów w sobotę o 11.00.

Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, miejsca pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej, podczas którego otrzymała polecenie namalowania obrazu z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

Dziś po Mszach kolejny raz będzie kiermasz ciast dla ratowania Laury Paczuły. Cieszę się tak dużo osób włączyło się w tę pomoc dla chorego dziecka.

Rok św. Józefa. Papież Franciszek 8 grudnia 2020 r. ogłosił Rok Świętego Józefa, który potrwa w Kościele powszechnym do 8 grudnia 2021 r. W Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego, Franciszek napisał: „Syn Wszechmogącego przyszedł na nasz świat w stanie wielkiej bezbronności. Józef musiał go bronić, chronić, opiekować się nim i wychowywać. Bóg zaufał Józefowi, podobnie jak Maryja, która znalazła w nim kogoś, kto nie tylko uratuje jej życie, ale zawsze będzie utrzymywał ją i jej dziecko.

Odpusty związane z Rokiem św. Józefa
Zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej, udzielającym daru specjalnych odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa z dnia 8 grudnia 2020 r. odpustu zupełnego udziela się „pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską”:
• „Udziela się (…) odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie”;
• „Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego”;
• „Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi”;
• „Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna”;
• „Udziela się (…) odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju;
• „Udziela się odpustu zupełnego wiernym którzy, odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej”;
• „W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia”.

Modlitwa do św. Józefa.
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.