NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO NIEDZIELA WIELKANOCNA 4 kwietnia 2021

2021-04-03 20:28:25

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał - i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie - z całego serca wam życzymy.

Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Chcemy jak niewiasty idące do grobu, by namaścić ciało Jezusa, odkryć ponownie, że On zmartwychwstał, i tę radość ponieść w świat, dzielić się nią ze wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy! Msze święte o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i o 16.00.

Ofiarami na tacę z Poniedziałku Wielkanocnego wspieramy uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce.

NOWENNĘ do Miłosierdzia Bożego odprawiamy codziennie o godz. 15.00 do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

We wtorek o godz. 18.30 zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa.Na modlitwę proszę przynieść telefony. Korzystając z nich będziemy odmawiali nieszpory z brewiarza. Będą także przygotowane teksty nieszporów.

W środę godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 w ciszy a od 17.00 w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Można przynieść napisane na kartkach imiona chorych, których chcemy polecić wspólnej modlitwie. Po zakończeniu adoracji błogosławieństwo leków i egzorcyzm wody, soli i oleju.

Za tydzień, Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
O godz. 15 spotkajmy się na GODZINIE MIŁOSIERDZIA. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.

Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów ( żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.30 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

PODZIĘKOWANIA:
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Księdzu Robertowi za przygotowanie Grobu Pańskiego i za posługę w tych dniach, szczególnie w konfesjonale. Panu kościelnemu, panu organiście.

Dziękuję osobom, które pomagały przy dekoracji kościoła, posprzątały kościół i przystroili go kwiatami. Szczególnie paniom z Kół Żywego Różańca Markowi Rychlińskiemu z Mączewa za posprzątanie obydwu zakrystii, wytarcie ławek w kościele i posadzki w kaplicy. Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II, strażakom, policjantom, chórowi, ministrantom. Dziękuję za wartę przy Grobie Pańskim strażakom z Szyjk, Plutonowi Strzeleckiemu JS 1863 z Glinojecka, harcerzom, Rycerzom Jana Pawła II.

Dziękuję strażakom z Szyjk za pożyczenie ławek do kościoła by mogło więcej osób uczestniczyć w liturgii i za wartę przy Grobie.

Wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus. Niech Bóg wynagrodzi za wszelkie dobro.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które podjęły post wynagradzający. Codziennie przez 40 dni, w intencji naszej parafii przynajmniej jedna osoba pościła o chlebie i wodzie.

Dziękuję uczestnikom Filmowych Dni Skupienia za obecność i wspólną modlitwę.

Ks. Robert i ja dziękujemy za wszystkie życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego, za modlitwę i życzliwość okazywaną nie tylko w tym dniu.

PRACE REMONTOWE:
Cieczę się, że na święta została odnowiona posadzka w prezbiterium. Prace trwały kilka tygodni. Przebudowany został stopień przy tabernakulum, na części posadzki położony nowy marmur, nowy cokolik przy ścianie. Pozostała część została posadzki została wyszlifowana i wypolerowana. Koszt remontu 34 tys. zł.

Dziękuję za bezimienne ofiary na kościół: 200 zł, 100 zł i 50 zł.

Módl się za mnie
Bolesne to, niemniej prawdziwe: za kapłanów rzadko kto się modli. Czy zamknięty w samotnym zaciszu swego mieszkania, czy rozmodlony pod wspaniałym sklepieniem świątyni, kapłan spełnia czynność, którą dzisiaj się podobno nisko ceni: kapłan się modli. Za kogo? Za Kościół i lud. Ludziom zakopanym w złocie lub błocie modlitwa wydaje się czymś bezwartościowym, ale chrześcijanin wie, jak wiele zawdzięczamy modlitwie kapłańskiej, zwłaszcza w czasie ofiary Mszy świętej... Stąd nasz obowiązek odpłacać się modlitwą za modlitwy.

Nie sądźmy, że kapłan, dlatego iż często obcuje z Bogiem, nie potrzebuje naszych modlitw. I kapłan odczuwa w sercu ową nieopisaną próżnię, która mu każe powtarzać: Módl się za mnie. I on boi się zostać sam na sam przed Bogiem, i on żywo pragnie znajdować się w otoczeniu licznych dusz pobożnych, gdy błaga Boga o łaski i błogosławieństwo. A tymczasem tak często musi podzielać los swego Mistrza w Ogrójcu, tak często musi konać w samotności lub w otoczeniu przyjaciół, którzy nie umieją modlić się za niego. Świat wymaga wiele, bardzo wiele od kapłana. Pod naciskiem tych wymogów dusza kapłana często miewa chwile konania, czego świadkiem jest sam Bóg. Niech przynajmniej jego duchowe dzieci modlą się z nim i za niego.

Przecież i on ma zbawić duszę. Ma zbawić duszę o wiele więcej nagabywaną przez szatana aniżeli dusza zwykłego chrześcijanina.

Bo szatan, jeśli mu się uda zepchnąć na manowce jednego kapłana, strąci przez to całą rzeszę na drogę zatracenia, więc na niego kieruje z największą zaciekłością swe jadowite pociski... Kapłana biorą na cel nieprzyjaciele jemu samemu znani, których złość na niego tylko się wylewa...

Za każdą czynność kapłańską czeka go odpowiedzialność przerażająca: będzie musiał zdać rachunek z każdej Mszy, z każdego kazania, z każdego sakramentu, z każdej duszy, którą prowadził przez życie. Jeżeli dla naszego dobra, dla naszego zbawienia bierze na siebie tak ciężką odpowiedzialność, to słusznie, byśmy choć modlitwą starali się ująć mu tego ciężaru.
Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

Narodowy Spis Powszechny 2021
Od 1 kwietnia na terenie całego kraju trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Podstawową metodą Narodowego Spisu Powszechnego jest samospis internetowy. Osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku,w którym jest przygotowane specjalne stanowisko do spisania się.

Więcej informacji: INFOLINIA SPISOWA 22 279 99 99
WWW.SPIS.GOV.PL

KOMUNIKAT KANCELARII KURII
Na prośbę Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła przekazujemy, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o przekazaniu maseczek antywirusowych mieszkańcom naszego regionu. Biskup Płocki Piotr Libera przychylił się do prośby Wojewody Mazowieckiego, aby realizacja tego zadania mogła odbyć się za pośrednictwem parafii.

Do każdej parafii przekazanych zostanie 5 tysięcy sztuk maseczek. Zostaną one dowiezione do parafii przez lokalne jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy je przyjąć i rozdysponować w taki sposób, aby wierni mieli możliwość osobistego ich odebrania. Należy kontaktować się ze strażą pożarną w celu ustalenia terminu ich odbioru.

Zaangażowanie się parafii w dystrybucję maseczek będzie wielką i nieodzowną pomocą w walkę z epidemią wirusa SARS-Cov-2 w kraju oraz przejawem gotowości Kościoła do dalszej współpracy z władzami w dziele przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19 wśród mieszkańców. Płock, dnia 30 marca 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski Kanclerz