II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11 kwietnia 2021

2021-04-11 13:33:18

Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego może-my uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

Dziś od godz. 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.00. W GODZINIE MIŁOSIERDZIA, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.

Ze świętym Józefem We wtorek o godz. 18.30 zapraszamy osoby, które noszą imię św. Józefa, kobiety i mężczyźni, na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa. Na modlitwę proszę przynieść telefony Korzystając z nich będziemy odmawiali na zakończenie adoracji nieszpory z brewiarza. Będą także przygotowane teksty nieszporów.

W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Od-nosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.
W środę godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ofiarujemy ją w intencji Ojczyzny. Na zakończenie za-śpiewamy pieśń „Bogarodzica.”

Św. Jan Paweł II mówi do młodzieży: „Macie być stróżami Poranka” W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 w intencji dzieci i młodzieży za wstawiennictwem Jana Pawła II. Zapraszamy rodziców z dziećmi szczególnie z klas komunijnych oraz młodzież.
Na godz. 18.30 zapraszamy Rycerzy Jana Pawła II adorację i spotkanie formacyjne.

Podziękowania:
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za złożone na kościół ofiary.
W Wielkanoc zebraliśmy 6 tys. 400 zł.
Dziękuję za ofiarę 200 zł Monice i Dariuszowi Malinowskim z ul. Leśnej.
Dziękuję za ofiary bezimienne 100 zł. 70 zł. i 50 zł.

Ze względu na ograniczenia w kinach jest możliwość obejrzenia w Internecie bardzo ważnego premierowego filmu „Wyrok na niewinnych”. To historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w dziejach. Głównym bohaterem jest dr Bernard Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik tamtej sprawy, który kilka lat później stał się obrońcą życia i autorem głośnego filmu „Niemy krzyk”. Film odsłania burzliwe kulisy procesu, który przesądził o legalizacji aborcji, oraz demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Film można zobaczyć w kinie internetowym pod adresem: www.RafaelKino.pl. Polecamy go szczególnie rodzicom i ich dorastającej młodzieży. Cena wirtualnego biletu wynosi 19,90 zł. Bilety z kodem dostępu zamawiane zbiorowo w parafii kosztują 5 zł. Proszę o zapisywanie się na listę aby można było zamówić bilety zbiorowo.


Dziś wiele mówi się o kryzysie w Kościele. To jednak branie pod uwagę jedynie wycinka rzeczywistości. Zapomina się przy tym o trwających stulecia dokonaniach Kościoła. O jego wkładzie w cywilizację, naukę i życie duchowe. A przede wszystkim zbawienie wieczne.
Rola mnichów
Kościół doprowadził do zachowania dzieł antyku. Po upadku imperium rzymskiego nastała ponura dla świata epoka. Dorobkowi starożytnemu groziło zniszczenie. Tak też niewątpliwie by się stało, gdyby nie żmudna praca zakonników, takich jak benedyktyni, którzy zajęli się przepisywaniem dawnych ksiąg czy cystersi ogromne połaci lasów, z jakich składała się ówczesna Europa. Bez tego niemożliwy byłby rozwój rolnictwa.
Uniwersytet
Uniwersytet stanowi dzieło katolickiego średniowiecza. Jego podział na wydziały, jak również na stopnie – licencjat, magister przypomina ten średniowieczny. Znane słowo „profesor” oznacza zaś wyznawcę. Papieże zapewniali społeczności akademickiej przywileje, zapewniając jej bezpieczeństwo i swobodę nauki. Pierwsze i po dziś dzień znane uniwersytety – na przykład w Paryżu, Bolonii, Oksfordzie czy Krakowie powstały w dobie rzekomo ciemnego średniowiecza. Jak zauważa Thomas Woods w książce „Jak Kościół zbudował cywilizację zachodnią” „wówczas, gdy system szkolnictwa wyższego był jeszcze młody, papieże pełnili rolę najbardziej konsekwentnych protektorów; stanowili autorytet, do którego zwracali się zarówno studenci, jak i pracownicy uniwersytetów. Kościół nadawał przywileje, chronił prawa uniwersytetu, trzymał stronę uczonych przeciw dotkliwej ingerencji apodyktycznych władz, budował międzynarodową społeczność akademicką z przywilejem ius ubique docendi, a także (…) przyczyniał się do ożywionej i wolnej debaty naukowej, która kojarzona jest dzisiaj z działalnością wyższej uczelni”.
Nauka
Jak uczy Pismo Święte „Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi!” [Mdr 11,20]. To przekonanie o świecie jako o rozumnym tworze rozumnego Boga doprowadziło do przekonania o możliwości poznania praw rządzących światem. To przekonanie okazało się obce cywilizacji islamu. W średniowieczu muzułmańscy teologowie nie godzili się nawet na tak podstawową dla rozwoju nauki koncepcji, jak przekonanie o oddziaływaniu jednych rzeczy naturalnych na drugie. Według islamskich wierzeń bowiem bezpośrednią przyczyną wszelkich zmian we wszechświecie jest nieprzewidywalna wola Allaha. Przy takim podejściu odkrywanie fizycznych czy przyrodniczych praw rządzących naturą staje się niemożliwe. W efekcie liczba filozofów w tym filozofów przyrody malała, a świecka myśl ograniczała się do „podziemia”. Thomas Woods w książce „Jak Kościół zbudował zachodnią cywilizację” zwrócił też uwagę, że przekonania o świecie jako o dziele Boga zachęcało do pokory względem niego i poznawania go na drodze eksperymentów - bez z góry założonych tez.
Katoliccy naukowcy
Według publikacji 100 Years of Nobel Prize (Shalev, Baruch) 65,4% laureatów nagrody Nobla było wyznawcami chrześcijaństwa. Pius XI założył Papieską Akademię Nauk. Wśród jej członków wymienia się fizyka Stephena Hawkinga, fizyka-noblistę Charlesa Harda Twonesa czy brytyjskiego astronoma królewskiego Martina Reesa. Wśród wybitnych duchownych naukowców znajdują się między innymi Athanasius Kircher SJ - twórca egiptologii, błogosławiony biskup Nicolaus Steno - uznawany za twórcę geologii, czy ksiądz Georges-Henri Le-maître twórca teorii wielkiego wybuchu i kosmologii relatywistycznej oraz Roger Joseph Boscovich SJ twórca teorii atomowej z Dubrownika. Niezliczona ilość pobożnych świeckich katolików również wniosła ogromny wkład w rozwój nauki. Warto wspomnieć tu o twórcy heliocentryzmu Mikołaju Koperniku czy Ludwiku Pasteurze – mikrobiologu, odpowiedzialnym za powstanie pierwszej szczepionki.
Kobiety dzieci i niewolnicy
Kościół położył w znacznej mierze kres dyskryminacji kobiet cechującej świat antyczny. Sprzeciwiając się poligamii sprawił, że kobieta stała się zasadniczo równorzędna mężczyźnie. Odrzucając rozwody sprawił, że mężczyzna nie mógł samowolnie porzucić żony. To okazało się szczególnie ważne w czasach, gdy kobiety nie dysponowały zasadniczo metodami zdobycia źródeł utrzymania. Katolicki kult Matki Bożej również przyczynił się do szacunku dla kobiet, podobnie jak obecność katolickich zakonów umożliwiających powołanym niewiastom rozwój duchowy i intelektualny.
https://www.pch24.pl/marcin-jendrzejczak--nieocenione-dary-kościoła/


Módl się za mnie
Gdy wstępuje na ambonę, módlmy się za niego, by go Bóg oświecił, umocnił, zapalił gorliwością, aby jego słowa były światłem dla naszego umysłu, iskrą, płomieniem dla naszego serca, siłą i mocą dla naszej chwiejnej woli. Gdy przystępuje do ołtarza, módlmy się za niego, aby Ciało i Krew Zbawiciela tak ściśle zjednoczyły go z Bogiem, iżby się nigdy od Niego nie oddalił. Gdy mamy się przed nim spowiadać, módlmy się, aby pewną ręką umiał dotknąć i leczyć rany naszej duszy, by mu nie zabrakło cierpliwości w ciernistej i długiej pracy podjętej dla naszego wiecznego szczęścia.
Jeśli jest młody, prośmy Boga, aby hamował jego młodzieńcze zapędy pamięcią o wieczności. Jeśli stary, módlmy się, by go Bóg wspierał wspomnieniem dzieł dokonanych dla Jego chwały i pozwolił dopełnić swe zasługi nowymi cnotami, życiem cichym, skupionym, żarliwą modlitwą, przygotowaniem ostatniego sprawozdania w oczekiwaniu zasłużonego wieńca. Jeśli godnie odpowiada swemu powołaniu, módlmy się, by ani jedno słowo, ani jeden jego przykład nie padł na ziemię niewdzięczną; a jeśli na nieszczęście nie stoi na wysokości swego posłannictwa, prośmy Boga, ażeby ci, co go widzą lub słuchają, mieli tyle chrześcijańskiego rozsądku, by umieli odróżnić perły od błota, godność kapłańską od nędzy osobistej, by nie zapomnieli nauk i przykładów ewangelicznych na widok uczynków mniej poprawnych. Upraszajmy dla niego to samo miłosierdzie Boże, które nas może wiele razy wyrwało z otchłani zatracenia.
Kościół potrzebuje tak bardzo kapłanów pełnych Ducha Świętego, gotowych do poświęcenia, zapalonych gorliwością i rwących się do pracy z czystą intencją: oddać chwałę Bogu i zbawiać dusze. Ale pamiętajmy, iż narody mają zazwyczaj takich kapłanów, na jakich zasługują. Dobry kapłan to zaiste wielki dar dobroci Bożej, ale zjawia się on tylko tam i wtedy, gdzie go ściąga serdeczna i gorąca modlitwa. A zatem, gdy się modlimy do otwartego Serca naszego Boskiego Zbawiciela, polecajmy Mu gorąco naszych kapłanów, prośmy Go serdecznie, by pomnażał ich liczbę, w miarę jak mnoży się liczba Jego wyznawców, by dał nam kapłanów według Serca swego - gorliwych i zatroskanych o Jego chwalę, o zbawienie dusz naszych.
„Kółko Różańcowe” 1923, nr 2, które wydawali redagował bł. ks. Ignacy Kłopotowski

O CUDOWNA POTĘGO KAPŁANA! JAKŻE KAPŁAN JEST NIEZBĘDNIE POTRZEBNY DO ZBAWIENIA ŚWIATA! Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.30 pragniemy sprawować Mszę Świętą w intencji kapłanów, których znaliśmy, lub znamy. Wpisujmy ich imiona i nazwiska do przygotowanej w tym celu księgi.