III NIEDZIELA WIELKANOCNA 18 kwietnia 2021

2021-04-17 23:01:43

Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

Na stoliku przy wyjściu są wyłożone różne rodzaje Pisma Świętego, komentarze i słowniki biblijne. Są także kartki z numerami rozdziałów ksiąg Nowego Testamentu - 262 rozdziały. Bardzo proszę chętnych o zabranie jednej kartki i przeczytanie dziś jednego rozdziału. Jeżeli każdy przeczyta jeden wyznaczony rozdział wspólnie przeczytamy dziś całą Ewangelię i Listy Apostolskie. W ten sposób oddamy cześć Słowu Bożemu zawartemu w Piśmie świętym.

We wtorek o godz. 18.30 adoracja dla mężczyzn. Na zakończenie adoracji odmówimy nieszpory z brewiarza.

W środę godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Proszę o podawanie intencji modlitewnych.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 w intencji rodzin, o dar potomstwa i o znalezienia dobrego współmałżonka przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.

W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie. W tym dniu podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji nie tylko naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. Wojciech. Po Mszy św. Odmówimy litanię do św. Wojciecha.

Dziś na Mszy o godz.11.30 będziemy modlili się w intencji rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Na tę Mszę zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które w kwietniu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

W następną niedzielę w Niedzielę Dobrego Pasterza o godz. 11.30 będzie odprawiona Msza św. w intencji kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii i kapłanów, których spotkaliśmy w naszym życiu zapisanych w księdze modlitw za kapłanów. Można jeszcze wpisywać kapłanów, których chcemy objąć modlitwą.

SPOTKANIA:
W piątek spotkanie z kandydatami do bierzmowania o godz. 18.30.
W następną niedzielę spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Po Mszy św. o godz. 9.30.

Książki: Na stoliku są wyłożone modlitewniki i książki do św. Józefa:
Wydanie pamiątkowe na rok św. Józefa cena 10 zł.
Tydzień z opiekunem Jezusa 3 zł.
Św. Józef najlepszy opiekun Jezusa - książeczka dla dzieci 5 zł.
W zakrystii można nabyć Biblię „z papugą”. Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy jako najbardziej wartościowy dar dla naszych dzieci czy wnuków 60 zł.

Proszę o zapisywanie się na film „Wyrok na niewinnych”. Cena wirtualnego biletu z kodem dostępu zamówionego w parafii wynosi 5 zł. Aby zamówić bilet zbiorowy musi zgłosić się 40 osób. Proszę o zapisywanie się na listę.

Z okazji Imienin życzymy Księdzu Robertowi błogosławieństwa Bożego, obfitych łask i opieki Maryi. Niech Duch Święty Księdza prowadzi, umacnia w posłudze kapłańskiej. Życzymy niegasnącej radości z codziennego odkrywania nieskończonej miłości Bożej i dzielenia się nią z innymi, stałego zapału do podejmowania nowych wyzwań.
Niech nigdy nie zabraknie Księdzu marzeń i odwagi ich realizowania, a Pan Bóg otacza Księdza dobrymi, życzliwymi ludźmi.
Do życzeń dołączamy duchowy prezent w postaci modlitwy Szczęść Boże!
10 powodów, dla których warto czytać 4 rozdziały Biblii dziennie
Od kiedy pamiętam towarzyszyło mi Pismo Święte czytane przez rodziców. Gdy miałem 8 lat, tato dał mi pieniądze na zakup pierwszej Biblii w zborowej księgarni. Będąc w szkole podstawowej wykazywałem moim kolegom z klasy jak bardzo się mylą w tym co wierzą, argumentując swoje zdanie przytaczanymi wersetami Słowa Bożego. Choć nigdy nie wątpiłem w wartość i prawdziwość przekazu biblijnego, to dopiero gdy skończyłem 16 lat zacząłem nim żyć, a nie jedynie o nim wiedzieć. Powierzyłem wtedy swoje życie Bogu, wyznałem Mu swoje grzechy i prosiłem Go, aby uczynił ze mnie swojego ucznia. Od tamtego czasu pokochałem tę Księgę ponad wszystkie inne, a od kilku lat czytam ją całą w ciągu jednego roku. Zaczynam 1 stycznia od 1 rozdziału Księgi Rodzaju, kończę pod koniec grudnia na 22 rozdziale Objawienia Jana. Wystarczy oddać się lekturze 4 rozdziałów Biblii dziennie, aby przeczytać ją w rok. Nie jestem w tym temacie ekspertem, sam wiele jeszcze się uczę, ale widzę jak w wiele wspaniałych zmian wprowadziło to do mojego życia. Chętnie się nimi z tobą podzielę. Poniżej przedstawiam 10 powodów, dla których warto zacząć czytać Biblię w rok, szczególnie, że ten dopiero się zaczął.

1. Czytanie wszystkich ksiąg Biblii uczy, że całe Pismo jest natchnione.
Jeden z najbardziej znanych fragmentów biblijnych brzmi: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (2 Tym. 3:16-17). Apostoł Paweł pisząc te słowa, ma na myśli przede wszystkim Stary Testament. Księgi Nowego Testamentu dopiero się tworzyły. Jeśli jesteś „człowiekiem Bożym” i chcesz być „doskonałym, do wszelkiego dobrego działa przygotowanym” sięgaj po całą Biblię, bo cała ona jest natchniona. Księga Liczb i Pieśń nad Pieśniami są tak samo Słowem Bożym, jak Ewangelia Jana i List do Rzymian. Opisy budowy szat kapłańskich z Księgi Wyjścia 28, są nie mniej natchnione przez Boga niż werset z Ewangelii Jana 3:16. To, że coś wydaje się nudne i mało dopasowane do twoich preferencji, w tym co chciałbyś wyczytać, nie znaczy, że należy to traktować po macoszemu. Zacznij doszukiwać się informacji i wiedzy mówiącej, o tym czego dotyczy dany fragment, jakie ma zastosowanie i dlaczego Bóg umieścił go w Piśmie. Nie idź na łatwiznę, porzucając to co trudne, szukaj na to odpowiedzi, a poznasz słodki smak znajomości i zrozumienia Słowa Bożego.

2. Przestań czytać o sobie, a zacznij czytać o Bogu.
Ten punkt związany jest z poprzednim. Jeśli zaczniesz czytać całą Biblię, a nie jedynie twoje ulubione wyrywki, to zrozumiesz, że Biblia nie jest o tobie. Zbyt często traktujemy ją jako poradnik mówiącym o tym jak mieć lepsze życie niż nasi niewierzący znajomi, a zbyt rzadko jako księgę, która mówi o Bogu, objawia Boga i wywyższa Boga. Ile razy słyszałeś kazanie oparte na historii Dawida pokonującego Goliata? Ja co najmniej kilka. Ile razy zastosowanie tego kazania mówiło „Z Bogiem ty też możesz pokonać Goliata w twoim życiu!”? Czy rzeczywiście to jest pierwsze znaczenie tego tekstu? Czy ta historia nie jest dużo głębsza? Czy faktycznie jest o tym, abym ja pokonał swojego Goliata, a nie o tym, że Bóg zachował swój naród używając do tego młodego, niedoświadczonego w boju chłopaka? Użył go, bo powołał go na przyszłego Króla, i tym samym Dawid stał się typem Chrystusa. Jezus bowiem, kiedy przyszedł na świat okazał się lepszym i doskonalszym Dawidem, który pokonał najstraszniejszego wroga. Oczywiście, że ma to praktyczne znaczenie dla naszej codzienności i prawdziwie Bóg może pokonać nasze problemy, ale zacznij kopać głębiej. Czytaj całą Biblię, a otworzy ona przed tobą znacznie szerszy świat niż twój własny ogródek.

3. Czytaj całą Biblię, aby zobaczyć Jezusa.
Ponownie, punkt związany z poprzednim. Jeśli zaczniesz czytać całą Biblię, to szukaj w niej Jezusa. Nie mówi o nim jedynie Nowy Testament. Na kartach Starego Testamentu można znaleźć mnóstwo odniesień do jego osoby. Jeden z przykładów podałem w punkcie drugim. Jezusa odnajdziesz w stworzeniu świata, w spełnieniu przymierza jakie Bóg zawiera z Abrahamem, w spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem, w Józefie ratującym swoich braci, którzy go zdradzili, w Jakubie wypowiadającym słowa błogosławieństwa nad jego synem Judą i tak można by wymieniać jeszcze bardzo długo. Cała Biblia mówi o Jezusie i wielkim planie zbawienia. Zacznij ją czytać w całości, a zachwycisz się Chrystusem jeszcze bardziej.

4. Znajdziesz historie, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś.
Są takie historie, szczególnie w Starym Testamencie, o których nie usłyszysz zza kazalnicy. Po prostu się ich nie głosi, lub jest to bardzo rzadkie. Na przykład, czy kiedykolwiek słyszałeś rozważanie z tekstu mówiącego o tym jak Pan natarł na Mojżesza aby go zabić, na co w odpowiedzi, żona Mojżesza szybko obrzezała swojego syna i … nie zdradzę. Sam przeczytaj – Księga Wyjścia 4:24-26. Często słyszałem kazania i rozważania z wersetów wcześniejszych i późniejszych, a z tych nie. Czy są one gorsze? Bynajmniej! Z pewnością są znacznie trudniejsze w zrozumieniu, tego co się stało, ale czy to oznacza, że nie powinniśmy ich czytać? Wręcz przeciwnie. Nie jest to wina kaznodziejów, po prostu nie zawsze jest czas na to aby omawiać szczegółowo każdy werset danego fragmentu. Jeśli twoja wiedza biblijna i wiara opiera się jedynie na popularnych tekstach to umknie ci wiele fascynujących historii.

5. Poznawanie całej Biblii uczy czytania w kontekście.
Każdy z nas ma swoje ulubione wersety i fragmenty. Jednak jeśli skupimy się tylko na wyrywku tekstu, to może nam umknąć jego głębsze i prawdziwe znaczenie. Jak często widziałeś udostępniany na portalach społecznościowych werset z listu do Filipan 4:13 „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”? Zdarzało mi się słyszeć studenta, który nie przygotował się do egzaminów, ale miał szczerą wiarę w to, że zda, bo „wszystko może w tym, który go wzmacnia.” Ten werset nie ma być motywatorem do uzupełniania naszych braków i „sięgania wyżej”, a raczej zachętą do cieszenia się i poprzestawania na tym co mamy. Jeśli nie przeczytamy całego rozdziału, a czasami całej księgi czy listu, to ciężko będzie nam zrozumieć sens wersetu. Czytanie całej Biblii, uczy czytania w kontekście, a tym samym poznawania wersetów wedle tego co chciał przekazać autor, a nie tego co my chcemy w nich znaleźć.