NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 23 maja 2021

2021-05-22 22:44:21

Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
To również dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach z racji ukrytego wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych.
O godz. 9.00 odprawimy uroczystą Mszę Świętą za wstawiennictwem Matki Bożej o nawrócenie do kościoła i jedność. Zakończymy ją procesją maryjną z figurą Matki Bożej.
Pozostałe Msze o godz. 17.00 i 18.00

W środę 26 maja - Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość.
Nabożeństwo majowe o godz. 17.30 oraz Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ofiarujemy w intencji Matek. W sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie. Mszę zakończy szczególne błogosławieństwo dla matek.

W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń. Tę intencję będziemy polecać Bogu na Najświętszego Sakramentu o godz. 16.00 i podczas nabożeństwa majowego. W czwartek Msza św. Będzie sprawowana po łacinie.

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku będziemy mieli możliwość wyrażenia swojej wiary uczestnicząc w procesji z Najświętszym Sakramentem. Procesja przejdzie ulicami Fabryczną, Polną Południową i Ciechanowską.
Z pokorną dumą przeprowadzimy Eucharystyczny Sakrament ulicami miasta, obok domów, w których mieszkają ludzie, gdzie zaznają radości i cierpią; między sklepami i miejscami pracy, gdzie oddają się swoim codziennym zajęciom. Wprowadzimy go w nasze życie zagrożone tysiącem niebezpieczeństw, obarczone troskami i utrapieniami, podlegające powolnemu, ale nieubłaganemu upływowi czasu. – św. Jan Paweł II, 22 VI 2000 r

SPOTKANIA:
Wtorek 25 maja próba z dziećmi do II Komunii św. o godz. 15.30.
Piątek 28 maja próba z dziećmi przed I Komunią św. o godz. 15.30.
Niedziela 30 maja spotkanie z kandydatami do bierzmowania o godz. 16.00.
Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich rodzin w środę, czwartek, piątek i sobotę podczas nabożeństwa majowego od godz. 17.30.

Dziś w Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego
po Mszy św. o godz. 16.00 będzie
Wieczór Uwielbienia.
Duchu Święty Stworzycielu
ożywiaj moją modlitwę.

Oprawa muzyczna wieczoru Zespół „Moja Rodzina”
Zapraszamy do wspólnego uwielbienia Boga.


W niedzielę Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 r. została erygowana chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w glinojecku. Chorągiew powiększyła się niedawno o dwóch nowych rycerzy i liczy obecnie 15 i dwóch kadetów. Była to pierwsza chorągiew w diecezji płockiej.
Z okazji trzeciej rocznicy powstania Rycerze Jana Pawła II na Mszy św. o godz. 11.30 odnowią swoje ślubowania.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za ufundowanie kwiatów do ołtarza z okazji trzeciej rocznicy erygowania chorągwi.
Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za zrobienie podstawy do akolitek i poprawienie drzwi w kaplicy by nie trzaskały przy zamykaniu. Nałożenie podkładek pod krzesła i przedmioty liturgiczne w prezbiterium by nie rysowały odnowionej posadzki.
Dziękuję za ułożenie kwiatów przy ołtarzu.
Dziękuję za ofiarę na kościół 300 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
Oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Szyjkach
zapraszają na uroczystość obchodów
Gminnego Dnia Strażaka
wraz z Jubileuszem
50-lecia OSP Szyjki,

które odbędą się w dniu 29.05.2021 r.

Plan uroczystości:
15.00 Msza Święta w kościele parafialnym w Glinojecku
16.00 Uroczysty Apel na placu przy strażnicy OSP Szyjki
17.00 Wspólny grill dla uczestników uroczystości.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
w środę 26 maja – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, wychowawca młodzieży, opiekun ludzi chorych, założyciel wspólnoty duchownych, zwanych oratorianami, w Polsce – filipinami;
w sobotę 29 maja – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), dziewica, wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi.

SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Dar mądrości – jest to oświecenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi nadzwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa głęboką radość z ich poznania.
Dar rozumu – oświeca nas, rozlewając światło żywe, przenikliwe i nadzwyczajne, tłumaczące nam prawdy objawione i daje nam prawdziwe rozumienie słowa Bożego.
Dar umiejętności – jest nadprzyrodzonym światłem Ducha Świętego, które wykazuje nam, jak godnymi zawierzenia i przyjęcia przez nas są prawdy wiary świętej nawet wtedy, gdy się posługujemy dowodami wziętymi z porządku przyrodzonego.
Dar rady – jest światłem Ducha Świętego, przez które rozum praktyczny widzi i rozsądza w poszczególnych wypadkach, co należy czynić i jakich środków należy używać.
Dar męstwa – usposabia nas, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych przeszkód w życiu duchowym.
Dar pobożności – wlewa w naszą duszę skłonność i łatwość w oddawaniu Bogu czci należnej Mu, jako naszemu Ojcu i napełnia nas synowską ufnością względem Niego.
Dar bojaźni Bożej – pobudza nas do unikania grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą z dziecięcej czci dla Majestatu Bożego.

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
1. Grzeszyć zuchwale, w nadziei Miłosierdzia Bożego, tzn. grzeszyć świadomie, dobrowolnie i ciężko mówiąc sobie, że Bóg jest miłosierny i zawsze przebacza.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej, tzn. mówić sobie, że „Bóg mi nigdy nie przebaczy tego grzechu, bo to jest niemożliwe, aby mi przebaczył ten grzech”.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, np. odrzucać dogmat wiary (dogmat wiary jest to prawda objawiona przez Boga w Piśmie świętym, a przez Kościół podana wiernym w sposób naukowy do wierzenia).
4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub jej zazdrościć. Już sama zazdrość jest grzechem głównym, a tu chodzi nawet o dobra wyższe, duchowe.
5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziałe serce, np. faryzeusze widzieli znaki i cuda Jezusa, a nie chcieli im wierzyć, bo to było dla nich niewygodne.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci, tzn. ktoś nie pokutuje za swoje grzechy, nie spowiada się, odkłada to na koniec swojego życia mówiąc; „jeszcze mam czas do pokuty, przed śmiercią się wyspowiadam”. Wszystkie grzechy są odpuszczalne i Bóg je nam przebacza. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są nieodpuszczalne, gdyż tu człowiek odrzuca łaskę Bożą, nie chce jej przyjąć.