XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


9 PAŹDZIERNIKA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Musimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie. O Bożą pomoc w procesie kształtowania w sobie wiary, ufności i wdzięczności pomodlimy się wieczorem w czasie nabożeństwa różańcowego.
DZIŚ RÓŻANIEC o godz. 17.00. Tę modlitwę do Boga zaniesiemy wraz z Maryją, Królową Polski, razem z Nią przemierzając ulice naszego miasta. Procesję różańcową organizujemy dwa dni po święcie Matki Bożej Różańcowej, które związane jest ze zwycięską bitwą pod Lepanto i z okazji rocznicy Nawiedzenia naszej parafii przez Maryję w Kopi Obrazu Jasnogórskiego. Rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi w przestrzeni publicznej, chcemy wyprosić wiele łask na rozpoczynającą się w naszej parafii peregrynację Obrazu Matki Bożej. Przynieśmy na procesję świece lub lampiony.
Po procesji Obraz Matki Bożej, Księga Nawiedzenia i modlitewniki będą przekazane do wioski Żeleźnia.
Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski.
To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe podczas wieczornego nabożeństwa w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania papieża Polaka. Chcemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówił, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia o godz. 17.30.
W czwartek, w 13. dzień miesiąca, ostatni w tym roku dzień fatimski. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 17.30, a po nim na Mszę Świętą.
Od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców i katechetów z naszej wspólnoty parafialnej.
Różaniec w tygodniu będą prowadzić następujące grupy:


Poniedziałek -  młodzież.


Wtorek  - Koła Żywego Różańca.


Środa  - dzieci z klas IV i V.


Czwartek  - młodzież z gimnazjum.


Piątek   - Koła Żywego Różańca.


Sobota   - Koła Żywego Różańca.
Kandydaci do bierzmowania zobowiązani są do udziału w różańcu w poniedziałek i piątek oraz dowolny dzień w tygodniu.


Dzieci przygotowujące się do Pierwszej komunii (kl. III) i Odnowienia przyrzeczeń chrztu (kl. IV i V) w środę i czwartek oraz dowolny dzień w tygodniu.
 
SPRAWY GOSPODARCZE:


W ubiegła niedzielę zabraliśmy na remont pomieszczeń, w których mieszkał wikariusz i sali katechetycznej 1 325 zł.


Dziękuję wszystkim za ofiary.


Dziękuje za ofiarę na kościół 50 zł Hannie Połomskiej z ulicy Wiejskiej.


Dziś ofiary na bieżące potrzeby kościoła.


Przegląd pieców do ogrzewania kościoła i kaplicy 800 zł.


Kwiaty do kościoła  250 zł.


Materiały do drukowania gazetki 380 zł.


Cieszę się, ze rozeszły się wszystkie książeczki Jak odmawiać różaniec. (40 sztuk) podobnie książeczki z błogosławieństwami dzieci.(30 sztuk.)
Dziś można nabyć książeczki:


Jezu Ty sam się tym zajmij - Jeżeli masz przed sobą trudny wybór . Jeżeli codzienność jest podobna do ciemnego oceanu problemów. Jeśli chcesz być niesiony na ramiona przez samego Boga te słowa są dla Ciebie.


Osiem nawyków miłosierdzia - ćwiczenia do doskonalenia się w postawie miłosierdzia.
SPOTKANIA:


Spotkanie K.S.M. w piątek o godz. 18.30.


Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie dla lektorów w sobotę o godz. 12.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:11 X - św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź „Dobry Papież Jan”, który zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;


13 X - bł. Honorat Koźmiński, kapłan, zakonnik ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów, założyciel zgromadzeń „bezha-bitowych”, „męczennik konfesjonału”;


15 X – św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, reformatorka karmelitańskiej rodziny zakonnej, ogłoszona przez bł. Pawła VI Doktorem Kościoła i nazwana przez niego „doktorem mistycznym”.
Wielką Pokutę za wszystkie


grzechy popełnione w Polsce.
Wiem, że pokuta jest Polsce potrzebna, jest konieczna. Bez nazwania rzeczy po imieniu, nazwania grzechu grzechem, dobra dobrem, zła złem, nie będziemy w stanie dalej funkcjonować jako naród, który ma przecież swoją historię, ma swoje fundamenty mówi Maciej Bodasiński, producent telewizyjny i dokumentalista, współinicjator Wielkiej Pokuty.


Duchowy kryzys pojedynczego człowieka wpływa na cały naród. Jeśli osób, które trwają w nim jest więcej, to zmienia się cała rzeczywistość, jaka nas otacza. Dzisiaj znaczna część polskiego narodu odrzuca porządek Boży i Jego przykazania, które Bóg nam daje, abyśmy naprawdę byli szczęśliwi w wolności wewnętrznej i dążyli do zbawienia. Ta sytuacja poważnego odejścia Polaków od wiary dramatycznie wpływa na naszą rzeczywistość, na nasze relacje, rodzinę, wybory polityczne, na moją pracę, na wszystko. Zaczynamy wtedy żyć w świecie, który ma inny porządek, inne fundamenty.


Pokuta i ekspiacja za grzechy odbywa się w wymiarze czysto duchowym. Natomiast wymiar duchowy ma ogromny wpływ na rzeczywistość: polityczną, gospodarczą… Wychodzimy z założenia, że bez przemiany serca, niemożliwa jest przemiana naszego kraju. Musimy najpierw zadbać, żeby serca Polaków były zdrowe, żeby szanowały życie, potrafiły przebaczać i żeby nie poddawały się trudnościom, jakie napotykamy w małżeństwie i rodzicielstwie. Gdy będziemy mocni duchowo, to te następne sprawy, społeczne i polityczne, same będą się układały, ponieważ będziemy wiedzieli jakich wyborów dokonywać. Uznając przed Bogiem nasze słabości, przyjmując też Jego porządek, zgadzamy się na Jego prowadzenie. I to wydarzenie, Wielka Pokuta, jest przez nasze uniżenie, przez nazwanie grzechów, przyjęciem propozycji Boga i zgodą na okazanie nam Miłosierdzia.


Spotkanie poprowadzi ks. Dominik Chmielewski, konferencje i modlitwę ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas. Początek godz. 11.00.


Wybieram się na to spotkanie i mogę zabrać kilka osób. Proszę o zgłoszenie się chętnych.  Wyjazd o godz. 6.00.


W łączności z modlącymi się na Jasnej Górze w sobotę odmówimy różaniec przebłagalny.
 


Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW


WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Przypomnienie aktualnie obowiązujących w Kościele przepisów dotyczących postaw wobec Obecności Boga i przestroga przed zeświecczeniem.


Tradycja chrześcijańska podkreśla nie tylko, że przedmiotem uwielbienia–adoracji jest Bóg i Chrystus, ale wyjaśnia, że adoracja ziemska, indywidualna (np. przyklęknięcie przed przyjęciem Komunii świętej) i społeczna (Kościoła) przekształci się w wieczną uszczęśliwiającą adorację w niebie. Adoracja jest centralnym aktem i podstawową formą wszystkich przejawów kultu Boga; jest odpowiedzią człowieka na spotkanie osobowe ze Stwórcą w Jego nieskończenie doskonałej świętości; jest samoistnym aktem religijnym, który może być przeżyciem czysto wewnętrznym lub ujawnionym na zewnątrz; ma charakter indywidualny i społeczny.


II. Postawy wobec Obecności Bożej w Piśmie świętym Nowego Zakonu i w życiu Kościoła.


1. Padanie na twarz


W Piśmie świętym Nowego Testamentu Mędrcy ze Wschodu przed Bożym Dzieciątkiem „upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,11). Maria, siostra Marty, „upadła do nóg” Pana Jezusa, gdy przybył do Betanii po śmierci Łazarza (J 11,32). Trędowaci padali na twarz przed Jezusem i prosili Go o uzdrowienie (Mt 8,2; Łk 5,12). Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin (Łk. 17,15-16).


Tak samo uczynili: Kananejka (Mt 15,25), przełożony synagogi Jair (Mk 5,22; Łk 8,41), kobieta od dwunastu lat cierpiąca na krwotok (Mk 5,33), Syrofenicjanka (Mk 7,25-26), a także Apostołowie w łodzi, po uratowaniu tonącego Piotra (Mt 14, 30-33)8 oraz po przemienieniu Pana Jezusa na Taborze (Mt 17,6).


Nawet opętany upadł przed Panem Jezusem i prosił, aby go nie dręczył (Łk 8, 28).


Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym (według św. Mateusza 26,39) „upadł na twarz”, (według św. Marka 14, 35) „upadł na ziemię” i modlił się do swego Ojca. Jezus przez te gesty chce niejako wyrazić, że przyjmuje na siebie upadek człowieka, że swoją wolę poddaje woli Ojca, wolę ludzką woli Boskiej. Przyjmuje wszelką niezgodę ludzkiej woli i cierpi z tego powodu. „Upadek człowieka polega, bowiem na sprzeczności woli, na przeciwstawieniu woli ludzkiej woli Bożej” Cdn.
 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności co za tych, co stają w tej chwili na Sąd Boży, będzie odprawiona 14 października o godz. 17.00. Dziękuję za ofiary składane na Msze św. za zmarłych.

Dodano: 2016-10-09 15:05:47

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA


2 PAŹDZIERNIKA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam wiary!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 15.30, kiedy będziemy modlić się o silną, głęboką wiarę dla wszystkich parafian.
Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa o godz. 17.30. W niedzielę o godz. 15.30.
Różaniec w tygodniu będą prowadzić następujące grupy:


Poniedziałek - młodzież.


Wtorek  - Koła Żywego Różańca.


Środa  - dzieci z klas IV i V.


Czwartek  - dzieci z klas III.


Piątek   - młodzież.


Sobota   - Koła Żywego Różańca.
Kandydaci do bierzmowania zobowiązani są do udziału w różańcu w poniedziałek i piątek oraz dowolny dzień w tygodniu.


Dzieci przygotowujące się do Pierwszej komunii (kl. III) i Odnowienia przyrzeczeń chrztu (kl. IV i V) w środę i czwartek oraz dowolny dzień w tygodniu.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, o 17.30 różaniec.W piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30.
W piątek także przypada wspomnienie NMP Różańcowej, ustanowione na pamiątkę wyproszonego przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 roku. Uświadamia to nam po raz kolejny wielką moc tej modlitwy, zatem nie zaniedbujmy jej.
W przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka -  Świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe podczas wieczornego nabożeństwa w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania papieża Polaka. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę” w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
W piątek, w święto Matki Bożej Różańcowej będziemy obchodzili rocznicę nawiedzenia naszej parafii w obrazie Jasnogórskim.


W tym dniu o godz. 18.00 będzie odprawiona


UROCZYSTA MSZA ŚW.
DZIĘKCZYNNA


za otrzymane łaski.


Po Mszy św. różaniec i czuwanie przy Obrazie Jasnogórskim. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim.


W czasie Mszy św. zostanie poświęcony Obraz Matki Bożej, który będzie nawiedzał rodziny.


W niedzielę na sumie o godz. 11.30 będzie ceremonia przyjęcia członków nowego Koła Żywego Różańca.


W niedzielę po południu po Mszy o godz. 16.00 na rozpoczęcie Nawiedzenia odmówimy różaniec idąc ulicami miasta z poświęconym Obrazem.


Po zakończonym różańcu Obraz będzie uroczyście przekazany mieszkańcom Żeleźni.
Z Obrazem będzie wędrowała Parafialna Księga Zawierzenia, do której będą wpisywać się rodziny przyjmujące obraz. Będzie też modlitewnik „Matka Boża nawiedza naszą rodzinę”, w którym jest program przywitania i pożegnania Obrazu, modlitwy i pieśni, którymi można się modlić w dniu nawiedzenia.


Modlitewnik można także nabyć w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, by wcześniej przygotować się do dnia nawiedzenia i korzystać z niego później.
Nie marnuj skarbu cierpienia!


Jeżeli spotka Cię jakiekolwiek cierpienie, to pamiętaj, że trzeba natychmiast ofiarować je Bogu, jednocząc się z cierpieniem Jezusa na krzyżu, wtedy cierpienie nie będzie Cię niszczyć, lecz stanie się wielką łaską .


Proszę by wszyscy ofiarowali swoje cierpienia w intencji rozpoczynającej się peregrynacji.
 
 SPRAWY GOSPODARCZE:


Taca z ubiegłej niedzieli na podatki i świadczenie parafialne do kurii wyniosła 1 329 zł. Opłaty do kurii od naszej parafii wynoszą 1 779 zł. Brakującą kwotę 450 zł. pokryjemy z ofiar z następnej niedzieli.


Dziś ofiary na tace przeznaczone są na remont pomieszczeń, w których mieszkał wikariusz i sali katechetycznej.


Za wywóz śmieci z cmentarza zapłaciliśmy 1 140 zł. kwota ta jest pokrywana z ofiar składanych w kopertach na „śmieci z cmentarza”. W intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu odprawiana jest co miesiąc Msza święta.Dziś można nabyć książeczki:


Jak odmawiać - bogaty wybór rozważań


Osiem nawyków miłosierdzia - ćwiczenia do doskonalenia się w postawie miłosierdzia.
SPOTKANIA:


Spotkanie K.S.M. w piątek o godz. 18.30.


Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie dla lektorów sobotę o godz. 12.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


4 X – św. Franciszek z Asyżu, który po burzliwej młodości nawrócił się i wyrzekłszy się wszelkich dóbr, postanowił naśladować Chrystusa w całkowitym ubóstwie; radykalizm jego życia do dziś znajduje wielu naśladowców;


5 X – św. Faustyna Kowalska, apostołka, sekretarka Bożego Miłosierdzia.; jej Dzienniczek jest zaliczany do najwybitniejszych dzieł mistycznych.
 
Zapraszamy na Jasną Górę,


na Wielką Pokutę za wszystkie


grzechy popełnione w Polsce.
Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie.


Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.


Spotkanie poprowadzi ks. Dominik Chmielewski, konferencje i modlitwę ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas.


Mszę Św. będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki.


Wybieram się na to spotkanie i mogę zabrać kilka osób. Proszę o zgłoszenie się chętnych.
WYJAZDY:


Zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca 8 października do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Proszę o zapisywanie się chętnych na wyjazd.
PODZIĘKOWANIA:


Jezus oczekuje nie tyko wiary człowieka, ale również wyznawania tego faktu i dawania jej świadectwa. Św. Jan Chryzostom.


Dziękuję młodzieży, która wzięła udział w akcji ewangelizacyjnej „Miłosierdzia kroki na bloki”.


Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo Królowo Pokoju, w ramach powstałego w Medjugorje Apostolatu Margaretka przyrzekam wieczną modlitwę za ks. Roberta. Moje  zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi.


Ks. Robert dziękuje za podjętą modlitwę w jego intencji.


Ja także dziękuję grupie Margaretka za trwającą już dwa lata modlitwę w mojej intencji. 
 
Msza św. za zmarłych, spoczywających na naszym cmentarzu będzie odprawiona 7 października o godz. 17.30.
 Dodano: 2016-10-01 19:32:22
Dodano: 2016-10-01 09:50:04

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA


25 WRZEŚNIA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Działa w niej szereg grup modlitewnych i apostolskich. O spotkaniach tych grup informujemy w gazetce i na stronie internetowej.
W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których będziemy wspominać w liturgii w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi.
W czwartek na adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 - prywatna. Pod koniec adoracji odmówimy Zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy.
Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października - miesiąca różańcowej modlitwy. W tym miesiącu będziemy spotykać się przed wieczorną Eucharystią na nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc o godz. 17.30. W niedzielę o godz. 15.30.
W przyszłą niedzielę adoracja Najświętszego Sakramentu po wszystkich Mszach św. Po sumie procesja eucharystyczna.W święto Matki Bożej Różańcowej 7 października będziemy obchodzili rocznicę nawiedzenia naszej parafii w obrazie Jasnogórskim.  W tym dniu odprawiona zostanie 


UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA


za otrzymane łaski o godz. 18.00. po Mszy św. różaniec i czuwanie przy obrazie Jasnogórskim. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim. W niedzielę 9 października rozpocznie się peregrynacja  obrazu w parafii.  Nawiedzenie rodzin rozpoczniemy od Żeleźni.


Spotkania


Spotkanie K.S.M. w piątek o godz. 18.30.


Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie dla w lektorów sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie Kół Żywego Różańca w sobotę o godz. 16.00.
Wyjazdy:Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Proszę o zgłaszanie się chętnych na wyjazd.


We Mszy św. o uwolnienie i uzdrowienie wzięły udział 24 osoby. Wszyscy byliśmy świadkami działania Bożej Mocy i działania Łaski Bożej.

Podziękowania


Dziękujemy pani Barbarze Błaszkowskiej, Lyudmile Lekh, Elżbiecie Nazar i ks. Robertowi za zorganizowanie wyjazdu do Rostkowa i opiekę nad dziećmi i młodzieżą. W uroczystościach ku czci św. Stanisława Kostki w Rostkowie udział wzięło 75 osób z naszej parafii.


Dziękujemy państwu Rudnickim ze sklepu Alfa za napoje na ognisko dla dzieci.


Dziękuję pani Agnieszce Wernickiej za uszycie korporału do tabernakulum.


Dziękuję panu kościelnemu za przygotowanie ogniska dla dzieci w poniedziałek i dla młodzieży w niedzielę.


 

Sprawy gospodarcze:


Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na podatki i świadczenie parafialne do kurii. Opłaty do kurii od naszej parafii wynoszą 1 779 zł.Dziś będzie zbiórka do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech w Accumoli.
Remonty w parafii:


Rozpoczęty został remont pomieszczeń, w których mieszkał wikariusz i już zrobiona jest łazienka. Miałem nadzieję, że Rada Gospodarcza pomoże w wykonaniu tego zadania. Jednak Rada uznała, że nie należy remontować tych pomieszczeń. Pomimo to uważam, że trzeba to wykonać z kilku powodów:


1. Jeśli pomieszczenia pozostaną w takim stanie za jakiś czas nie będą się w ogóle nadawały do użytku.


2. Ks. prefekt organizuje spotkania z ministrantami i różnymi grupami młodzieżowymi i takie pomieszczenia będą do tego służyły. Trudno zachęcić kogokolwiek do spotykania się w pomieszczeniach, które są jak stwierdziła komisja „obskurne”.

 
3. W tej chwili mieszkamy na plebanii, ale plebania też jest w bardzo złym stanie. O generalnym remoncie plebanii rozmawiano już na Radzie Gospodarczej w 2004 roku. Już na początku trzeba było wymieniać piec do centralnego ogrzewania bo stary nie nadawał się do użytku. Jeśli wynikną jakieś poważniejsze problemy w tym starym budynku to po wyremontowaniu pomieszczeń w kościele przynajmniej jeden ksiądz będzie miał gdzie mieszkać by obsługiwać parafię.


Po ostatnich „naradach” wstrzymałem remont pomieszczeń w kościele lecz po przemyśleniu (argumenty podałem wyżej) będę go kontynuował. Ostatnio ofiary na tacę wzrosły. Tace z I i II niedzieli w miesiącu będą przeznaczone na ten remonty. Liczę na zrozumienie parafian.Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Przypomnienie aktualnie obowiązujących w Kościele przepisów dotyczących postaw wobec Obecności Boga i przestroga przed zeświecczeniem.


W historii miłości, którą opowiada Biblia, Bóg wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć – aż do Ostatniej Wieczerzy, aż do Serca przebitego na krzyżu, aż do objawień Zmartwychwstałego i wielkich dzieł za pośrednictwem których, poprzez działanie Apostołów, przewodził rodzącemu się Kościołowi. Również w późniejszej historii Kościoła. Pan [...] zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw – poprzez ludzi, w których objawia swą obecność, poprzez Słowo, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii. W liturgii Kościoła, w jego modlitwie, w żywej wspólnocie wierzących doświadczamy miłości Boga, odczuwamy Jego obe-ność i tym samym uczymy się również rozpoznawać Go w naszej codzienności. On pierwszy nas umiłował i nadal nas miłuje jako pierwszy, dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego «pierwszeństwa» umiłowania ze strony Boga może, jako odpowiedź, narodzić się miłość również w nas” Cdn.


SPOTKANIE ŚDM


Do naszej parafii przyjedzie młodzież z Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego "Studnia" z Płocka wraz z ks. dyrektorem Rafałem Grzelczykiem, oraz młodzież z dekanatu.W programie:


14.30 - zawiązanie wspólnoty. 15.00 - akcja ewangelizacyjna: "Miłosierdzia kroki na bloki", w czasie której młodzież przemaszeruje na bloki odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i mieszkańcom osiedla wręczy pamiątki ze Światowych Dni Młodzieży.


16.00 - EUCHARYSTIA, po Mszy św. Ogniska płomienie na zakończenie (ognisko przy plebanii).


W spotkaniu biorą udział kandydaci do bierzmowania. Zapraszamy także młodzież, która w zeszłym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania i całą młodzież z parafii.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


27 IX – św. Wincenty à Paulo, prezbiter, który założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do lepszej formacji duchowieństwa i opieki nad ubogimi;


28 IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król przykładem własnego życia utwierdzał wiarę chrześcijańską w swoim kraju; został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława;


29 IX – święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał - „któż jak Bóg”, Gabriel - „moc Boża”, Rafał - „Bóg uzdrawia”;


30 IX – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy rozpropagowanie znajomości Pisma Świętego w Kościele przez jego łacińskie tłumaczenie zwane Wulgatą;

 
1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka misji.

Dodano: 2016-09-25 10:19:36
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 5 z 17