XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

7 SIERPNIA 2016

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

Jesteśmy wzywani do czujności i modlitwy. Pan Jezus nieustannie zapewnia nas o nagrodzie dla tych, którzy są Mu wierni. Prośmy Go, aby umacniał naszą wiarę i zaufanie. W sierpniu możemy ćwiczyć naszą wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zachęcamy do podejmowania zobowiązania abstynenckiego. W świątyni wyłożona jest nasza Parafialna Księga Trzeźwości.

 

 


Przeżyliśmy wielkie i piękne dni, poczuliśmy się naprawdę wspólnotą podczas Światowych Dni Młodzieży, podczas papieskiej pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Niech one przyniosą w życiu każdej i każdego z nas, w życiu całego narodu obfite i trwałe owoce.

 


W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 


W czwartek od godziny 16.30. ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Na adoracje szczególnie zapraszamy osoby, które uczestniczyły już w Mszach o uzdrowienia i uwolnienia. Pod koniec adoracji w prywatnej będziemy modlić się o rozeznanie i potrzebne łaski, by rozpocząć odprawianie takich Mszy w naszej parafii.

 

 
W sobotę natomiast, z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo fatimskie połączone z apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

 

Na nabożeństwo przynosimy świece by uczestniczyć w procesji fatimskiej.

 


Pod koniec lipca było wspomnienie świętego Krzysztofa patrona kierowców. Wtedy byłem na urlopie dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach św. będę święcił i błogosławił pojazdy modląc się o opiekę w czasie podróży dla wszystkich, którzy pragną takiego błogosławieństwa. Kierowcy otrzymają obrazki z modlitwą do św. Krzysztofa i Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 


We wtorek, 9 sierpnia przypada święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, a w środę, 10 sierpnia Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych ku ich czci i wspólnej modlitwy.

 

 
Natomiast w przyszły poniedziałek, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP. Przypominamy, że jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 9.30 i 16.00. Na zakończenie Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.

 


„Od Pana Boga nie ma wakacji” – niech ta maksyma towarzyszy wyruszającym na zasłużony wakacyjny wypoczynek i z niego korzystającym, których serdecznie pozdrawiamy.35 PIESZA PIELGRZYMKA PŁOCKA NA JASNĄ GÓRĘ

 

Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Proszę o zapisywanie się na Pielgrzymkę Duchową. Można to zrobić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 

 


III Piesza Pielgrzymka z Glinojecka do Smardzewa


15 sierpnia zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Glinojecka do Smardzewa, będzie-my wędrować ten krótki odcinek, poda hasłem „Królowo Polski - Przyrzekamy” - wyjście o godz. 6:00 spod Kościoła.


Zachęcamy do podjęcia tego trudu wszystkich parafian, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.


ZAPRASZAMY!!!

 


Już od soboty spotykamy się w naszym kościele na Apelach Jasnogórskich o godz. 21.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w łączności z pielgrzymami i sanktuarium na Jasnej Górze.


Podczas apeli będziemy rozważali proroctwa o Polsce, m.in. św. Faustyny Kowalskiej, Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, Mikołaja Sikatki, o. Czesława Klimuszki, Sługi Bożego bp. Jana Cieplaka, bł. ks. Broni-sława Markiewicza i wiele innych.


Głosy z Nieba opowiadają o niezwykłej misji, jaką Polska ma odegrać w dziejach świata. To słowa krzepiące, tym bardziej że wypowiadają je ludzie święci. Wskazują nam miejsce, w którym dopełni się nasza historia. Ale dróg do zrealizowania obietnicy jest kilka. Tylko jedna z nich jest wymarzona przez Boga - nawrócenie. Na innych leży krew... Którą drogą pójdziemy? Decydujemy o tym sami. Już dziś...

 

 
Zostały naprawione kominy na kościele, które były mocno zniszczone. Także zostały poprawione zabezpieczone blachą odpływy wody z dachu przy kaplicy. Teraz wyglądają estetycznie i nie będzie już przelewała się woda.

 


W najbliższym czasie chciałbym uszczelnić okna nad prezbiterium. Gdy pada deszcz przy ołtarzu robią się kałuże a zimą w prezbiterium leży śnieg. To jest jednak poważniejsza praca, bo trzeba ustawić rusztowanie by się tam dostać. Wykonawca już jest umówiony tylko trzeba trochę poczekać.


Pan kościelny po kilka godzin dziennie szorował podłogę maszyną do mycia i choć nie wszędzie jest już wyczyszczone, to widać już różnicę. Jeśli co tydzień wyszoruje się posadzkę efekt będzie jeszcze lepszy. Poza tym nie będzie się kurzyło przy zamiataniu kościoła bo to urządzenie myje i zbiera piach. Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją potrzebę utrzymania czystości w kościele i złożyli ofiarę na nowy sprzęt. Dziękuje też za ofiarę 1 000 zł na kościół.

 


Z chwilą odejścia ks. Adama do nowej parafii ks. Biskup przysłał komisję Diecezjalnej Rady Ekonomicznej „w sprawie warunków mieszkaniowych jakie panują obecnie na wikariacie w Glinojecku”. „Przedstawiciele DRE dokonają wizji lokalnej i sporządzą protokół z przeprowadzonych oględzin.”


 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 
8 VIII – św. Dominik, wybitny kaznodzieja, który owocnie zwalczał szerzące się w ówczesnej Europie herezje; założył Zakon Kaznodziejski;

 
9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), patronka Europy; dzięki filozoficznym poszukiwaniom odnalazła wiarę w Boga, a jej poszukiwania zaowocowały także przepięknym traktatem teologicznym pt. Wiedza krzyża;

 
10 VIII – św. Wawrzyniec, diakon i męczennik.

Dodano: 2016-08-06 22:31:16

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


31 LIPCA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży - tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża. Dziś godz. 20.00 różaniec w intencji młodzieży i błogosławionych owoców Światowych Dni Młodzieży.

 


Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

 


Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha.

 

 
Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszek otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia.

 


Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czyli stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy 2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

 


W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. W piątek będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 17.00. Po Mszy św. o godz. 17.30 nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 


W sobotę będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o godz. 9.30 i 18.00. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza.Po Mszy Świętej o godz. 9.30 nabożeństwo różańcowe i spotkanie Kół Żywego Różańca.

 Pierwsza niedziela miesiąca to niedziela adoracyjna. Dziękujemy Jezusowi, że jest nieustannie obecny w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy o godz. 9.30 procesja eucharystyczna. Zapraszam asystę procesyjną, ministrantów, dzieci sypiące kwiatkami.

 


Dziś żegnamy ks. Adama Gnypa, który pracował w naszej parafii dwa lata. Dziękujemy Mu za owocną pracę w naszej parafii i życzymy jeszcze owocniejszej w swojej parafii na odpowiedzialnym stanowisku Proboszcza.

 


 

Zostały wymienione parapety zewnętrzne przy witrażach. Poprzednie były już przerdzewiałe i dziurawe. Nie zabezpieczały muru.

 

 


Chciałbym poprawić komin w kościele, który już się sypie. Trzeba go pobudować od nowa lub obłożyć. Jeśli są specjaliści w parafii to proszę o kontakt. Jeśli nie będę szukał poza parafią.

 


Wycieranie mopem naszego kościoła nie przynosi większych efektów. Sami widzimy jak jest. Do utrzymania czystości potrzebna jest maszyna do szorowania podłogi. Na ostatnich targach SACROEXPO w Kielcach, umówiłem firmę, która przywiozła taka maszynę do wypróbowania. Maszyna sprząta na mokro a wiec nie kurzy się przy sprzątaniu i doczyszcza posadzkę. W poprzedniej parafii już dawno miałem taką maszynę i wiem, że się sprawdza. Urządzenie kosztuje 8 750 zł.  W przyszła niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na ten cel. Gdy będziemy adorowali Jezusa w Najświętszym sakramencie, niech każdy pomyśli, ile może złożyć na ofiarę, by w Domu Bożym było tak czysto jak w naszych domach.

 


Teraz jest czas miłosierdzia. Jeśli nie zareagujemy miłosierdziem na tragiczne wydarzenia w świecie, na te sytuacje, które nas przerażają, na krew ks. Jacquesa, to będziemy niestety karmić swój gniew, który zabije nas szybciej niż innych ludzi. Dlatego wybierajmy miłosierdzie - zaapelował.


Bp Ryś
 

 
35. Piesza Pielgrzymka

 
z Płocka na Jasną Górę.

 


Tegoroczna pielgrzymka wyruszy pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Hasło to nawiązuje do trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia, ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Tegoroczne rekolekcje w drodze będą też dziękczynieniem za Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej w naszej diecezji. Nie zapomnimy też o modlitwie za młodzież, która w tym roku przeżyła swoje wielkie święto w postaci Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 


Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Proszę o zapisywanie się na Pielgrzymkę Duchową. Można to zrobić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 


III Piesza Pielgrzymka


z Glinojecka do Smardzewa


15 sierpnia zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Glinojecka do Smardzewa, będziemy wędrować ten krótki odcinek, poda hasłem „Królowo Polski - Przyrzekamy” - wyjście o godz. 6:00 spod Kościoła.

 
Zachęcamy do podjęcia tego trudu wszystkich parafian, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.


Cała nasza, płocka diecezja jest po odwiedzinach naszej Matki, Maryi w kopii Cudownej Ikony Jasnogórskiej. Chcemy podziękować podczas tej Pielgrzymki, za ten szczególny czas łaski dla nas wszystkich, a poza tym będziemy obejmować naszą gorącą modlitwą wszystkie ważne sprawy naszego kraju, naszych rodzin i nas samych.


ZAPRASZAMY!!!
 

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów;


4 sierpnia – św., Jan Maria Vianney, patron proboszczów, który przez swoją ascezę i gorliwą działalność duszpasterską odrodził duchowo i moralnie parafię w Ars, do której został posłany.

 


 
PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję za papier do drukowania gazetki.


 
Cieszę się, że rozeszły się wszystkie broszurki z Nowenną Pompejańską. Jeśli będzie trzeba sprowadzimy więcej. Dziś na stoliku są  wyłożone książeczki:  „Jezu Ty się tym zajmij” Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: »Jezu, Ty się tym zajmij!«. Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość!


Tysiąc modlitw nie znaczy tyle co jeden akt zawierzenia.


Książeczka kosztuje 5 zł.

 

 
Nadal zbieramy podpisy pod projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Listy do zbierania podpisów są wyłożone na stoliku z gazetami. Można się podpisać lub wziąć listę, zebrać 10 podpisów i przynieść z powrotem.
 

Dodano: 2016-07-31 11:42:28

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA


24 LIPCA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Od minionej środy trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa jednego z ewangelijnych błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). We wtorek, 26 lipca nastąpi ich oficjalne otwarcie w Krakowie, a od czwartku przewodzić im będzie Ojciec Święty. Otaczajmy modlitwą to wydarzenie, by dla wszystkich stało się ono umocnieniem w wierze, nadziei i miłości. Zapraszamy na Mszę św. i wspólny różaniec w tej intencji codziennie o godz. 18.00.


Zapraszamy w tym tygodniu młodzież, która pozostała w domu, na oglądanie transmisji ze Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Krakowie, i do wspólnej modlitwy z następcą św. Piotra i z młodymi z całego świata.

 


W środę 27 lipca 2016 roku do naszej Ojczyzny przybędzie następca św. Piotra - Papież Franciszek. To niezwykły moment, dlatego aby godnie powitać wspaniałego Gościa, zarządzam w tym dniu o godzinie 16.00 bicie dzwonów we wszystkich świątyniach diecezji płockiej.


† Piotr Libera Biskup Płocki

 


We wtorek, 26 lipca, w liturgiczne wspomnienie dziadków Pana Jezusa, Świętych Anny i Joachima, na wieczorną Eucharystię zapraszamy naszych seniorów. Będzie to specjalny dzień modlitwy i wdzięczności za nasze babcie i dziadków.

 


W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie dla rodziców i chrzestnych przygotowujące do sakramentu chrztu.

 
W przyszłą niedzielę podczas Mszy o godz. 9.30 pożegnamy ks. Adam Gnypa, który dwa lata pracował w naszej parafii. Ks. prefekt zastał mianowany administratorem parafii pod wezwaniem Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie.

 


KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE

 


Z inicjatywy ludzi świeckich zarejestrowano w Sejmie Społeczny Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, związki zawodowe oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców. Jest także poparcie ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę ponad milion osób, głównie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele i dni świąteczne.


W związku z tym zwracam się z prośbą o wsparcie działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zwłaszcza w zbieraniu podpisów pod projektem Ustawy, która przywraca niedzielę wolną od pracy zarobkowej, by stała się czasem odpoczynku i odrodzenia więzi rodzinnych i społecznych - dniem przeznaczonym dla Boga i dla rodziny.


Wszystkim, włączającym się w to przedsięwzięcie oraz popierającym je własnym podpisem, z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


Płock, dnia 29 czerwca 2016 roku.


† Piotr Libera Biskup Płocki

 


Listy do zbierania podpisów są wyłożone na stoliku z gazetami. Można się podpisać lub wziąć listę, zebrać 10 podpisów i przynieść z powrotem.

 


Karty do zgłoszenia się na Pieszą Pielgrzymkę  do Częstochowy można odebrać w zakrystii.Proszę o zapisywanie się na Pielgrzymkę Duchową. Można to zrobić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 

III Piesza Pielgrzymka z Glinojecka do Smardzewa

 

15 sierpnia zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Glinojecka do Smardzewa, będziemy wędrować ten krótki odcinek, poda hasłem „Królowo Polski – Przyrzekamy” -  wyjście o godz. 6:00 spod Kościoła.

 
Zachęcamy do podjęcia tego trudu wszystkich parafian, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.


Cała nasza, płocka diecezja jest po odwiedzinach naszej Matki, Maryi w kopii Cudownej Ikony Jasnogórskiej. Chcemy podziękować podczas tej Pielgrzymki, za ten szczególny czas łaski dla nas wszystkich, a poza tym będziemy obejmować naszą gorącą modlitwą wszystkie ważne sprawy naszego kraju, naszych rodzin i nas samych.

 

ZAPRASZAMY!!!
  
Na stoliku są dziś wyłożone broszurki z Nowenną Pompejańską. Jest w niej historia i sposób odmawiania tej modlitwy. Jest wiele świadectw skuteczności tej modlitwy, szczególnie w trudnych sprawach.  Broszurka kosztuje 3 zł.


 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


25 VII – św. Jakub, Apostoł, zwany Starszym lub Większym, brat św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który jako pierwszy z Apostołów poniósł śmierć męczeńską;


25 VII – św. Krzysztof, którego imię oznacza „niosący Chrystusa”; patron kierowców i podróżujących;


26 VII – święci Anna i Joachim, rodzice NMP i dziadkowie Pana Jezusa;


29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii; patronka życia domowego: gospodyń, kucharek, służących, pomocy domowych, hotelarzy.

 


PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję ofiarodawcom z bloku przy ulicach Polnej i Południowej za zakup obrusa na główny ołtarz.


Dziękuję pralni Ksawery za upranie materiałów do dekoracji w kościele.


Dziękuję za ofiarowany do kościoła metalowy  kwietnik.


Coraz więcej osób z naszej parafii wyjeżdża na Msze św. z modlitwą o u Uzdrowienie i Uwolnienie. Chciałbym spotkać się z tymi osobami jak również z wszystkimi, którzy pragną głębszej modlitwy. Zapraszam na spotkanie w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 i po różańcu.


 
Lourdes (Francja) rok 1999-Podczas celebracji Mszy Świętej w Lourdes w chwili konsekracji hostia uniosła się w powietrze i pozostała w takim zawieszeniu aż do momentu Komunii Świętej. Wszystko to transmitowała telewizja-Dzięki mediom można się o tym przekonać teraz na własne oczy. Nagranie jest w Internecie.

 


 
Na program Światowych Dni Młodzieży składają się dni spotkań młodzieży z Ojcem Świętym, zwane Wydarzeniami Centralnymi, oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi czy koncerty i przedstawienia.


Wtorek godz. 17.30.


Msza Święta na krakowskich Błoniach pod przewodnictwem biskupa kard. Stanisława Dziwisza.


Środa, 27 lipca


16.00 - przylot na Lotnisko im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice


CEREMONIA POWITANIA


17.00 - przyjazd na Wawel


SPOTKANIE Z WŁADZAMI I Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM


17.40 - wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


18.30 - katedra na Wawelu – spotkanie z biskupami polskimi


- cicha modlitwa przy Konfesji św. Stanisława, gdzie są wystawione też relikwie św. Jana Pawła II, uczczenie Najświętszego Sakramentu.


WIECZOREM:


PAŁAC ARCYBISKUPÓW KRAKOWSKICH


Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby powitać wiernych zebranych na placu.


Czwartek, 28 lipca


7.40 - przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem się w klasztorze s. Prezentek.


9.45 - przyjazd do klasztoru jasnogórskiego


10.30 - Msza święta z okazji

 
1050. rocznicy Chrztu Polski


Msza Święta jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim, w ramach Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski. Mszę koncelebrują biskupi i polscy kapłani, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz kraju.


17.00 - przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia


17.15 - przyjazd na Błonia.


Przejazd papamobile między wiernymi.

 
17.30 - CEREMONIA POWITANIA


Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w Oknie Papieskim, pozdrawiając wiernych zebranych na placu.


Piątek, 29 lipca 2016


7.00 - Msza święta prywatna w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich


9.30 - WIZYTA W AUSCHWITZ


W tym roku przypada 75. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Modlitwa prywatna w celi męczeństwa Ojca Kolbego.


10.30 - WIZYTA W OBOZIE BIRKENAU


Indywidualne spotkanie z 25 „Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”.


16.30 - przyjazd do Prokocimia


WIZYTA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM.


18.00 - Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach.


Sobota, 30 lipca 2016


8.30 - WIZYTA W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH


9.00 - Ojciec Święty wchodzi do Sanktuarium przez Bramę Miłosierdzia.


9.15 - Liturgia Pojednania.


10.30 – Msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi i klerykami z Polski.


19.00 – przyjazd na CAMPUS MISERICORDIAE


19.30 - czuwanie modlitewne z młodzieżą

 


Niedziela, 31 lipca 2016


8.45 - przyjazd na Campus Misericordiae


Błogosławieństwo dwóch budynków Caritas: Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba – magazynu z żywnością dla potrzebujących.


10.00 - Msza Święta Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży
Rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia.


17.00 - przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolontariuszami ŚDM.


18.15 - przyjazd do Balic.


CEREMONIA POŻEGNANIA OJCA ŚWIĘTEGO
 

 

Dodano: 2016-07-24 07:39:40

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

17 LIPCA 2016

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

Jakże ważne jest w naszym życiu rozpoznawanie przychodzącego Boga. Przypominają o tym dzisiejsze czytania mszalne. Prośmy Pana, byśmy z Jego obecności i bliskości czerpali siłę do codziennego działania, by On nam udzielał potrzebnych darów.

Trwają już zapisy na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Podobnie jak w latach poprzednich pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę po Mszy św., która odbędzie się w Katedrze płockiej 6 sierpnia o godzinie 6.00. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia w godzinach porannych.                                                     


W niedzielę 24 lipca po Mszy św. o  godz. 18.00, w Ciechanowskiej Farze odbędzie się spotkanie Grupy Białej przed Pielgrzymką na Jasną Górę.

 


Wszystkich, którzy z jakichś powodów nie mogą się udać na szlak pielgrzymkowy, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego. Pielgrzymi duchowi otrzymają modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień, wraz z dokładną trasą pielgrzymki.

 

 

III piesza Pielgrzymka z Glinojecka do Smardzewa

 

Na zakończenie duchowego pielgrzymowania zachęcamy wszystkich parafian do podjęcia trudu w pieszej pielgrzymce z Glinojecka do Smardzewa. 


15 sierpnia  -  wyjście  godz. 6.00

 

ZAPRASZAMY!!!

 


Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Kółka Różańcowe z naszej parafii chcą modlić się za Papieża Franciszka i za spotkanie młodych z całego świata. Dlatego od 25 lipca do 31 lipca po Mszy Świętej o godzinie 18.00 będziemy w naszym kościele odmawiać Różaniec. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitwę za młodych i Papieża.

 

 


Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe dla młodzieży z naszej parafii wyjeżdżającej na ŚDM w Krakowie: Cukrowni, Bankowi Spółdzielczemu w Glinojecku, panu Adamowi Nowakowskiemu, państwu Lucynie i Józefowi  Wojciechowskim, panu Wojciechowi Hermanowskiemu,  państwu Jadwidze i Sławomirowi Kowalskim, państwu Beacie i  Andrzejowi Nowakowskim.

 


Ks. Biskup Piotr Libera zwraca się z prośbą o wsparcie działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zwłaszcza w zbieraniu podpisów pod projektem Ustawy, która przywraca niedzielę wolną od pracy zarobkowej, by stała się czasem odpoczynku i odrodzenia więzi rodzinnych i społecznych – dniem przeznaczonym dla Boga i dla rodziny.

 


ZapowiedziSakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:


Paweł Waśniewski ze Śródborza
Lena Kowalewska – Waśniewska ze Śródborza
Zapowiedź II


Kamil Kocot ze Strzegowa
Marcelina Wiśniewska z Glinojecka
Zapowiedź II


Mateusz Marek Sulecki z Kowalewka
Katarzyna Więckowska z Glinojecka
Zapowiedź I

 

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym kancelarię parafialną.

 

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


20 VII – bł. Czesław, jeden z pierwszych polskich dominikanów, który zakonny habit otrzymał od samego założyciela zakonu;


22 VII – św. Maria Magdalena, uczennica Pańska, jedna z pierwszych zwiastunek radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Pana Jezusa;


23 VII – św. Brygida Szwedzka, wzorowa żona i matka, a także zakonnica i mistyczka, która spisała swoje mistyczne spotkania z Jezusem, stanowiące i dziś inspirację dla wielu chrześcijan.

Dodano: 2016-07-16 13:13:00

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

10 LIPCA 2016

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEJezus przypomina  w niedzielnej  Ewangelii o największym przykazaniu − przykazaniu miłości oraz w prosty sposób wyjaśnia, jak należy je wypełniać. W każdym człowieku należy dostrzegać brata, który może potrzebować naszej pomocy.
W sobotę, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest nam  ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza.


W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.

 

Nabożeństwo Fatimskie w środę 13 lipca po Mszy Świętej o godzinie 18.00. Zapraszamy strażaków i wszystkich wiernych do udziału w tym nabożeństwie.

 

21 lipca (czwartek) organizowany jest wyjazd do Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i bł. Jana Pawła II w Toruniu. Zapisy do 17 lipca u pani Wojciechowskiej.

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


11 VII – św. Benedykt, opat i patron Europy, autor słynnej Reguły, uważany za duchowego ojca mnichów Kościoła Zachodniego;

 

12 VII − św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, autor żywota św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, przyjaciel Polski, występujący w jej obronie u cesarza Henryka II;

 

13 VII − święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne;


15 VII – św. Bonawentura, biskup i Doktor Kościoła, duchowy syn św. Franciszka z Asyżu, który ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu jako wykładnię reguły Ojca Założyciela, co dało mu tytuł drugiego „Ojca Zakonu”.

 
Zapowiedzi:
Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:


Jerzy Jóźwiak z Polesia
Magda Sierbista z Glinojecka
Zapowiedź II


Michał Kowalski z Strożęcina
Natalia Goszczycka z Glinojecka
Zapowiedź II


Paweł Waśniewski ze Śródborza
Lena Kowalewska – Waśniewska ze Śródborza
Zapowiedź I


Kamil Kocot ze Strzegowa
Marcelina Wiśniewska z Glinojecka
Zapowiedź I


Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym kancelarię parafialną.

 

Dodano: 2016-07-09 13:06:29
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Strona 8 z 17