Dodano: 2016-07-05 16:58:42

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

3 LIPCA 2016

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

Dzisiejsza liturgia zachęca nas, aby zastanowić się nad poważną odpowiedzialnością, jaką mamy, aby rozpowszechniać Ewangelię Jezusa i głosić wszędzie obecność Królestwa Bożego. Czytania biblijne tej niedzieli mówią o podstawowych wymaganiach, które muszą charakteryzować głoszenie Ewangelii oraz umiejętności ucznia Chrystusa w wypełnianiu swojego posłannictwa. Każdy chrześcijanin, jako, że jest ochrzczony, jest misjonarzem w służbie Ewangelii. Wszyscy, zatem, wezwani jesteśmy przez Mistrza i jesteśmy posłani przez Niego do głoszenia Królestwa Bożego.

 


28 czerwca przez naszą parafię przechodziła Piesza Pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu. Pielgrzymi zatrzymali się w Śródborzu na odpoczynek. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie posiłku dla pielgrzymów mieszkańcom Śródborza a szczególnie: Bożenie Kulimaga, Barbarze Stępniewskiej, Bożenie Korzybskiej, Iwonie Kępczyńskiej, Krzysztofowi i Iwonie Piotrowskim z Glinojecka, Romanowi Przybyłkiewiczowi i Andrzejowi Jakubowskiemu.
Zapowiedzi:


Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:


Katarzyna Tomczyk z Glinojecka
Grzegorz Piotr Keczmerski z Starogub
Zapowiedź II


Beata Łukasiewicz z Glinojecka
Mariusz Kubik z Sieradza
Zapowiedź II


Katarzyna Kłodarska z Kondrajca Szlacheckiego
Bartosz Zieliński z Nowego Garwarza
Zapowiedź II


Jerzy Jóźwiak z Polesia
Magda Sierbista z Glinojecka
Zapowiedź I


Michał Kowalski z Strożęcina
Natalia Goszczycka z Glinojecka
Zapowiedź I


Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym kancelarię parafialną.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


3 VII − św. Tomasz Apostoł, należał do grona Apostołów; Pan Jezus nakazał mu włożyć ręce w swój bok i w miejsce gwoździ; wyznał wiarę w Zmartwychwstałego słowami; „Pan mój i Bóg mój”;


6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska, patronka dzieł misyjnych w Polsce; swoje talenty i zdolności poświęciła dziełu misyjnemu Kościoła, zwłaszcza dla rozkrzewiania wiary w Afryce;


8 VII – św. Jan z Dukli, pustelnik, a później franciszkański kapłan, który zasłynął jako wybitny spowiednik i kaznodzieja.
 

 

 

Dodano: 2016-07-02 15:52:09

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA


26 CZERWCA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


W pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się temat powołania. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, że w czasie odpoczynku mamy być świadkami Bożej obecności i działania w świecie? Prośmy o siłę w dawaniu wiarygodnego świadectwa i o to, byśmy w wolnym czasie nie zaniedbywali naszych chrześcijańskich obowiązków.


Rozpoczął się ostatni tydzień czerwca. Jeszcze raz pragniemy zachęcić do wspólnej modlitwy do JEZUSOWEGO SERCA.


Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele o godz. 17.50. Po nabożeństwie Msza Święta.

 

 


Tradycyjnie nowenną nieustanną modlimy się w każdą środę. W tym tygodniu uczynimy to także w poniedziałek, 27 czerwca z racji przypadającego w tym dniu wspomnienia Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

W środę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Zapraszamy na wspólną modlitwę na Mszach Świętych o godz. 17.30 i o 18.00 w intencji całego Kościoła, papież, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy stawali się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku. Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej.

 

 


W ostatni dzień czerwca przypadnie czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Pierwsze dni lipca to pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

 


W czwartek, podczas ostatniego czerwcowego nabożeństwa, pomodlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej, a także o nowe i święte powołania.

 

 
W pierwszy piątek przed południem odwiedzimy starszych i chorych parafian z Komunią Święta po południu zapraszamy na modlitwę adoracyjną od godz. 16.30. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Adorację zakończymy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Mszą Świętą wotywną o Sercu Bożym.

 

 
W sobotę spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.30 i nabożeństwo różańcowe.

 


W przyszłą niedzielę, pierwszą w miesiącu adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św. Po Mszy św. o godz. 9.30 procesja eucharystyczna.

 


Do czasu przyjścia nowego księdza wikariusza, w lipcu i sierpniu

 
będą odprawiane Msze św. o godz.


8.00, 9.30 i 16.00


nie będzie Mszy św. godz. 11.30.

 

 
W tym tygodniu sprawy w kancelarii załatwia ks. prefekt.

 


Biblioteka Są nowe książki w bibliotece parafialnej. Zachęcamy do pogłębiania wiary przez czytanie książek religijnych.

 

29 czerwca organizowany jest wyjazd


do Częstochowy. Zapisy u pani Wojciechowskiej.

 

 

28 czerwca przez naszą parafię będzie przechodziła Piesza Pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu. Pielgrzymi zatrzymają się w Śródborzu na odpoczynek około godz. 14.00. Serdecznie proszę o przygotowanie posiłku dla pielgrzymów.

 

 


 
REALNA OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII

 
Dlaczego eucharystyczna obecność Chrystusa jest wyjątkowa?


Pomimo różnych rzeczywistych form obecności Chrystusa w Kościele Jego obecność Eucharystyczna jest wyjątkowa. Przez ten Sakrament cały Chrystus, Bóg-człowiek, substancjalnie uobecnia się pośród nas. Obecność eucharystyczna Jezusa Chrystusa "nazywa się «rzeczywistą» nie z racji wyłączności, jakby inne nie były «rzeczywiste», ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek" (Paweł VI, encyklika. Mysterium fidei.)." (KKK 1374)


Od jakiego momentu Chrystus jest realnie obecny pod postaciami chleba i wina? Mk 14,22-25


Momentem przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest konsekracja. Kiedy kapłan w imieniu Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim mówi słowa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane” oraz „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”, wówczas chleb i wino przeistaczają się w prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Chlebem używanym do sprawowania Eucharystii powinien być chleb pszenny, winem - wino gronowe.


Co znaczy, że obecność Chrystusa w Eucharystii jest stała?


We wszystkich sakramentach Chrystus jest obecny przez swoje działanie. Ono to urzeczywistnia się w samym momencie sprawowania danego sakramentu, np. w chwili polewania wodą chrzczonej osoby i wypowiadania nad nią sakramentalnych słów albo też w momencie udzielania rozgrzeszenia przez kapłana. W Eucharystii natomiast Chrystus obecny jest w sposób trwały, czyli także po konsekracji, a nawet po Mszy św. Dlatego też można Najświętszy Sakrament przechowywać w tabernakulum, zanosić Komunię św. chorym itp.

 
Jaką wartość posiada adoracja Najświętszego Sakramentu?


Zmartwychwstały Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina prawdziwie jako Bóg i jako człowiek -ze Swoim ciałem, krwią i duszą.  Ze względu na tę stałą i realną obecność czymś bardzo pożytecznym jest adoracja Najświętszego Sakramentu, częste wstępowanie do kościoła na modlitwę. Praktyki te stają się okazją do wewnętrznego wyciszenia, uspokojenia się i modlitwy. Powinno to być pełne miłości spotkanie z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Adoracja Najświętszego Sakramentu stanowi pomoc w głębszym przeżywaniu Komunii św., przypomina o obecności Zbawiciela w naszej duszy, o Jego bliskości, miłości i pokorze, która skłania Go do ukrycia swojej wielkości i potęgi pod osłoną odrobiny chleba i wina. Wszystko to dla nas, abyśmy bez lęku i przymusu zbliżali się do Niego, rozmawiali z Nim i okazywali Mu naszą miłość.

 
Maryja pokazuje nam, jak patrzeć z miłością na Jej Syna, jak Go prawdziwie i z wielką pokorą adorować. Kto pragnie nauczyć się właściwej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ten niech wpatruje się w Matkę Najświętszą i niech Ją prosi o taką miłość do Jej Syna, jaka rozpalała i nadal rozpala Jej Serce.

 


Dziś po Mszach św. będzie zbiórka do puszek Caritas „Pola Nadziei”. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.

 


 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


28 VI – św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik, który odegrał ważną i wybitną rolę w dziejach Kościoła, bo dzięki jego dziełu Adversus hæreses możemy poznać błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo, oraz wykład autentycznej wiary.

 

 

O Antychryście mówi się wiele. Ale co tak naprawdę o nim wiemy? Jak będzie wyglądał? Jak go rozpoznać? Będzie człowiekiem, demonem? Żydem, poganinem, a może chrześcijaninem? Czy pojawią się jakieś znaki, które będą zwiastować jego nadejście? Jak długo będzie panował? Czy jego śmierć oznaczać będzie koniec świata? … i najważniejsze: Czy jest już tutaj, na ziemi?


Dziś będzie można nabyć książkę


ANTYCHRYST


narodziny i upadek

 

 
Autor zabiera Czytelników w podróż po ideach, opiniach, biblijnych prawdach, tworach ludzkiej wyobraźni... Ku przestrodze i poznaniu ucieleśnionego zła - człowieka grzechu, syna zatracenia, Antychrysta! Książka kosztuje 10 zł.

 


Hildegarda z Bingen o czasach Antychrysta: wśród ludzi wielce powstaną: rozwiązłość obyczajów, chełpliwość umysłów, a także mnóstwo zmysłowości i innych próżności bez czci, gdyż oni (tj. ludzie) odpoczywający w spokoju pokoju i opływający w obfitości owoców, nie będą przestraszeni żadnym wtargnięciem wojny, ani ograniczeni brakiem owoców. Ale przypisujący je samym sobie, Bogu od którego pochodzą wszelkie dobra, nie będą okazywali w nich należnej czci.
 

Dodano: 2016-06-25 18:21:05

XII NIEDZIELA ZWYKŁA


19 CZERWCA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
„Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?” − to pytanie trzeba nam zadawać nieustannie i całym życiem udzielać właściwej odpowiedzi, że jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Prośmy o potrzebne dary i siłę, by nasza odpowiedź była naprawdę wiarygodna.Każdego czerwcowego wieczoru o godz. 17.50 zapraszamy na


 nabożeństwa ku czci


Serca Pana Jezusa.Po nabożeństwie Msza Święta.Cud w Lanciano VIII wiek. Badania  przeprowadzone w 1971 r. wykazały, że w cudownej Hostii jest kompletne ludzkie serce. Są w nim wszystkie elementy, które je tworzą.


Cud w Buenos Aires 1996 r. - Badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. To serce żyło w chwili pobierania wycinka. To serce cierpiało - np.. Jak ktoś, kto był  ciężko bity w okolicach klatki piersiowej.


Cud w Sokółce 2008 r. - badania wykazały , że tajemnicza substancja, w którą przemienił się fragment Hostii Przenajświętszej jest z cała pewnością tkanką mięśnia ludzkiego serca, które żyje, bardzo cierpi i jest w stanie agonalnym, jakby przedzawałowym.


Cud w Legnicy 2013 r. - badania wykazały, że mamy do czynienia z tkanką mięśnia sercowego w momencie agonii.


                                    Ile jeszcze potrzeba znaków aby uwierzyć!


Wyczekuję nieustannie na wasz powrót i składam nieustanna ofiarę z Siebie, by was ratować.
Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W piątek, 24 czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 podziękujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.


Spowiedź na zakończenie roku szkolnego codziennie od godz. 17.00. Proszę by rodzice dopilnowały swoje dzieci by skorzystały z sakramentu pokuty i pojednane z Bogiem bezpiecznie i szczęśliwie przeżyły wakacje.
W piątek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. To poza Jezusem i Jego Matką, Maryją, jedyny Święty, którego ziemskie narodziny czcimy w liturgii. Przez jego wstawiennictwo pragniemy modlić się o łaskę bycia wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Zapraszamy do udziału w Eucharystii o godz. 17.30 i 18.00 Z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


Dziękuję pani katechetce Elżbiecie Nazar i młodzieży z gimnazjum za rozprowadzenie ewangelizacyjnego czasopisma „Dobre Nowiny”. Dzięki zaangażowaniu młodzieży czasopismo to dotarło do 600 rodzin naszej parafii.
29 czerwca organizowany jest wyjazd do Częstochowy. Zapisy u pani Wojciechowskiej.
Kancelaria będzie czynna od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach proszę dzwonić na numer 500 210 541.


28 czerwca przez naszą parafię będzie przechodziła Piesza Pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu. Pielgrzymi zatrzymają się w Śródborzu na odpoczynek około godz. 14.00. Serdecznie proszę o przygotowanie posiłku dla pielgrzymów.
Ks. prefekt Adam Gnyp w najbliższym czasie zostanie proboszczem w Ciechanowie. Do czasu nominacji nowych wikariuszy, czyli do końca sierpnia nie będzie w naszej parafii wikariusza. Z tego powodu do przyjścia nowego kapłana będą odprawiane w niedziele tylko trzy Msze św., ponieważ jeden ksiądz nie może odprawić więcej Mszy św. w ciągu dnia. W lipcu i w sierpniu będą odprawiane Msze św. o godz. 8.00, 9.30 i 16.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


21 VI – św. Alojzy Gonzaga, jezuita pragnący poświęcić się całkowicie Panu Bogu, odznaczający się gorliwością w spełnianiu zakonnych praktyk i pielęgnowaniu chorych;


24 VI – św. Jan Chrzciciel, prorok, który wskazał Narodowi Wybranemu Baranka Bożego.
 


REALNA OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII


Co wskazuje na to, że zapowiadając ustanowienie Eucharystii, Jezus miał na myśli swoje prawdziwe Ciało i swoją prawdziwą Krew?


- Wy też chcecie odejść z powodu nauki o Eucharystii?


Nie miał na myśli żadnego symbolicznego swojego Ciała czy symbolicznej Krwi Chrystus, kiedy zapowiedział ustanowienie przedziwnego Sakramentu swojej obecności. Powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem." (J 6,55). Słuchacze nie mogli inaczej, jak tylko w sensie ścisłym zrozumieć tę naukę, dlatego, jak mówi św. Jan, sprzeczali się między sobą, mówiąc: "Jak On może nam dać (swoje) ciało do spożycia?" (J 6,52). Jezus, Nauczyciel Prawdy, nie dał żadnych dodatkowych wyjaśnień, aby rozwiać ewentualne pomyłki lub mylne rozumienie Jego słów. Nie udzielił ich nawet swoim wybranym uczniom, którym zwykle wyjaśniał na osobności niezrozumiałe przypowieści (por. Łk 8,9). Zamiast wyjaśnienia usłyszeli słowa: "Czyż i wy chcecie odejść?" (J 6,67). Jezus dał im przez to do zrozumienia, że dobrze pojęli Jego naukę ci, którzy odeszli, bo faktycznie nie mówił o symbolicznym, lecz o realnym i prawdziwym swoim Ciele i Krwi - pokarmie eucharystycznym.


W jakie inne niż eucharystyczna formy obecności Chrystusa wierzy Kościół?


- Wielorakie formy obecności Chrystusa


Zbawiciel obiecał, że pozostanie w swoim Kościele do końca dni jego istnienia na ziemi: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. " (Mt 28,20). Obietnica Chrystusa spełnia się dzięki Eucharystii, ponieważ pod postaciami chleba i wina jest On prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie obecny ze swoim Ciałem, Krwią, duszą i Bóstwem pośród nas.


Jednak Zbawiciel jest z nami nie tylko dzięki Eucharystii. Przebywa w Kościele i będzie w nim przebywał aż do skończenia świata także w słowie Bożym, w zgromadzeniu modlitewnym, w ubogich i cierpiących, w sakramentach. Przypomina tę prawdę Katechizm słowami:


"Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami" (Rz 8, 34), jest obecny na wiele sposobów w swoim Kościele (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48.): w swoim słowie, w modlitwie Kościoła, tam "gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje" (Mt 18, 20), w ubogich, chorych, więźniach (Por. Mt 25, 31-46.), w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze Mszy świętej i w osobie szafarza, ale "zwłaszcza (jest obecny) pod postaciami eucharystycznymi" (Sobór Watykański II, konstytucja. Sacrosanctum Concilium, 7.)." KKK 1373)
 

Dodano: 2016-06-19 16:11:06

XI NIEDZIELA ZWYKŁA


 12 CZERWCA 2016


 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Święty Łukasz Ewangelista nazywany jest piewcą Bożego miłosierdzia. W wielu miejscach swojej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga, m.in. we fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy. Ufając w nieskończone miłosierdzie Boże, nie bójmy się do niego zbliżać – korzystajmy z tej łaski jak najczęściej. Objawia się ona zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, do którego można przystąpić przed i w czasie każdej Mszy Świętej.


 Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św. o godz. 17.30.Z pierwszego objawienia

Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami. Jutro, z okazji 13. dnia miesiąca, wspólna modlitwa za wstawiennictwem Pani Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie z procesją po Mszy św. o godz. 17.30.
 ŁUCJA: „Chciałabym prosić, aby nas Pani zabrała do nieba”.

MATKA BOŻA: „Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron”.
 Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy młodzież na grilla, śpiew, tańce lednickie i wspólną zabawę przy plebanii.


 29 czerwca organizowany jest wyjazd do Częstochowy.

Zapisy u pani Wojciechowskiej.
Przy gazetkach jest wyłożony modlitewnik „Pół godziny przed Najświętszym Sakramentem”


 • Co powiedzieć Bogu, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem?

• Jak wyrazić miłość, uwielbienie i zaufanie?

 • Jak skupić myśli, by nie uciekały do codzienności?

 • Jak się otworzyć na to, co Bóg chce powiedzieć?


Pół godziny to tak niewiele z naszego życia, co możemy ofiarować Panu Bogu. Uczyńmy to przepięknymi słowami adoracji którymi możemy się zwracać bezpośrednio do Boga.


Modlitewnik kosztuje 2 zł. Pieniądze wkładamy do skarbonki na druk „Gazetki”.Chciałabym prosić, aby nas Pani zabrała do nieba”. Prosi Łucja. Tym, którzy przyjmą nabożeństwo do mego Niepokalanego serce obiecuję zbawienie. Odpowiada Maryja. Na nabożeństwo fatimskie zapraszamy wszystkich, którzy chcą iść do nieba, szczególnie dzieci, które w tym roku przyjęły I komunię św.Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych co sądzili niesprawiedliwie będzie odprawiona 15 czerwca o godz. 17.30. Dziękuję za ofiary składane na te Msze św. za zmarłych.
 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:13 VI – św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych;


14 VI – bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau;


15 VI – bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich klasztorów, w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła w opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek;


17 VI – św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył przede wszystkim potrzebującego człowieka. Leoś urodził się z połową serduszka - HLHS. Przeszedł do tej pory dwie z trzech operacji serca. Jest niezwykle pogodnym chłopcem z niesamowitą wolą walki o każdy następny dzień. Przed nim ostatnia bardzo kosztowna operacja w Niemczech. Musimy zebrać jak najszybciej 35,5 tys. € aby jego serduszko mogło bić jak najdłużej; Serdecznie prosimy o pomoc w zebraniu funduszy na operacje.


Po Mszach będą zbierane ofiary do puszek na operację dla Leosia.
REALNA OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII 


Jaką prawdę wyraża stwierdzenie, że Chrystus jest obecny pod postaciami eucharystycznymi z Ciałem, Krwią, duszą i Bóstwem? Dlaczego słowa: "to jest Ciało Moje", "To jest Moja Krew", w odniesieniu do Eucharystii Kościół rozumie dosłownie, jako mówiące o prawdziwym Ciele i prawdziwej Krwi Chrystusa?


 - To jest Ciało Moje, To jest Moja Krew


 Swoją wiarę w prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecność Chrystusa w Eucharystii Kościół opiera przede wszystkim na Jego słowach, wypowiedzianych w czasie ustanowienia tego sakramentu. Jezus nie powiedział o chlebie: "oto symbol, oto przypomnienie mojej obecności", lecz: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje." (Mt 26,26). Aby nie było wątpliwości, o jakie Ciało chodzi, św. Łukasz uściśli: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" (Łk 22,19). Nie chodzi zatem o jakieś pozorne ciało ani o jego symbol, lecz o to Ciało, które za kilka godzin po ustanowieniu Eucharystii miało być wydane na śmierć. Podobnie o prawdziwej swojej Krwi — a więc o tej, którą przelał w niedługim czasie po ustanowieniu Eucharystii — mówi Chrystus: "to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów." (Mt 26,28) Ku odkryciu


W Litanii można wyróżnić trzy grupy wezwań. Jest to ważne wskazanie dla odkrycia rytmu Bożego Serca. W pierwszej grupie odsłania się przed nami stosunek Jezusa do Ojca i Ducha Świętego. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone... Ukazane jest Serce Jezusa w łączności z Trójcą Przenajświętszą. Życie naznaczone kontemplacją tej Rzeczywistości było rysem charakterystycznym wielu świętych. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje św. Ignacy Loyola. Dla niego szukanie Boga we wszystkich rzeczach oznaczało odnajdywanie Bożej obecności i Bożego działania w świecie. Święty Ignacy, mówiąc o Bogu, zawsze miał na myśli Trójcę Przenajświętszą, która objawiała mu się poprzez proste, napotykane codziennie rzeczy. Raz były to trzy klawisze organów, innym razem trzy listki. Zawsze jednak obrazy te napełniały Ignacego ogromną radością, stając się drogą do mistycznego zjednoczenia. Żywa relacja z Trójcą Przenajświętszą to postawa, do której jesteśmy wciąż zapraszani. Nie wymaga ona od nas wyjątkowej wiedzy teologicznej czy filozoficznej. Przykład życia świętego Ignacego pokazuje nawet, że wymaga ona jedynie dobrej woli. Dostrajanie rytmu naszego serca do Serca Bożego rozpoczyna się właśnie od budowania wyjątkowej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jest ona, używając terminologii muzycznej, pięciolinią, na której nanoszone będą dalsze nuty naszej wiary. W drugiej grupie wezwań odnajdujemy ciąg przymiotów Serca Jezusa. Dostrzegamy, że jest Ono gorejącym ogniskiem miłości, skarbnicą sprawiedliwości i miłości, pełne dobroci, cierpliwe, miłosierne, hojne dla wszystkich, którzy szukają w Nim pomocy i ratunku. Odkrycie to nie pozostawia człowieka obojętnym. Musi wzbudzić w nim uczucie radości. Na pięciolinii pojawiają się pierwsze nuty. Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają... Melodia staje się wielobarwna. Boże Serce dotyka wielu przestrzeni naszego życia. Jego obecność nie jest zarezerwowana tylko dla bogatych wnętrz świątyń. Ono bije tam, gdzie szczególnie potrzeba miłości, dobroci, gdzie trudno o hojność i pomocną dłoń. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze, dla nieprawości naszych starte, źródło wszelkiej pociechy... Dostrzegamy, że rytm Serca staje się odważny, zdecydowany, zapraszający nas do współbrzmienia w tych miejscach, gdzie najbardziej tego potrzeba. Dopełnienie rozumienia Serca Jezusa przynosi nam trzecia grupa litanijnych wezwań. Akcentują one stosunek Boga do ludzi. Prawdziwie część ta nadaje ostateczny kształt odkrywanej przez nas melodii. Owa ostateczność jest tu szczególnie ważna. Serce Jezusa jest krwawą ofiarą grzeszników na wieczność, ostateczną radością i pokojem naszym, a w ostatniej godzinie naszego życia jedyną naszą nadzieją. Melodia dopełnia się, wzbudzając w uważnym słuchaczu nadzieję i wdzięczność. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Rytm zamyka się ostatnim uderzeniem.  

Dodano: 2016-06-11 22:11:59
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Strona 9 z 17