NOWE ŻYCIE CHRYSTUSA I NASZE

„Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia”(Dz10,40)


Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest potwierdzeniem całej Jego ziemskiej misji. Odpowiedzią Ojca na odrzucenie Go przez ludzi. Bóg do końca umiłował grzesznego człowieka. Nie pozostawił go w stanie, do jakiego doprowadził się on przez własne grzechy.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą wiary w nasze zmartwychwstanie. Jednak by je osiągnąć, trzeba przyjąć wiarę w Jego zbawcze dzieło. Świadczą o nim uczestnicy wydarzeń. Najbliżsi uczniowie, którzy swoje zadanie przekazali następcom.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że dotarła do nas Dobra Nowina. Że przez chrzest zostaliśmy włączeni w Chrystusowe odkupienie. W tym sakramencie przeżyliśmy głęboką odnowę wewnętrzną. Pozostały jednak następstwa grzechu słabość rozumu i woli. Dlatego ważna jest wytrwała, konsekwentna praca nad sobą. Troska, by wprowadzić w życie naukę Chrystusa. Dzielić się z innymi radością z odkupienia, które przyszło przez Krzyż. Chrystus kiedyś przyjdzie jako Sędzia żywych i umarłych. Żyjemy prawdziwie jeśli wiara jest podstawą naszego życia. Jeśli dążymy stale do tego, co na górze. Tam jest nasz Zbawiciel. On wskazuje nam drogę. Sam jest Drogą do domu Ojca.
Odrzućmy wszelkie pozostałości grzechu. Wzrastajmy w prawdzie i czystości. Starajmy się coraz lepiej rozumieć Pisma. One uczą o Zbawicielu. Pokazują jak żyć, by się z Nim zjednoczyć. Naśladujmy gorliwość Marii Magdaleny i dwóch uczniów. Odczytujmy właściwie znaki, które Chrystus nam daje. Ufajmy posłudze Piotra. Razem z nim przekazujmy Dobrą Nowinę słowem i życiem.

o. Tomasz Dąbek, benedyktyn


Z okazji kolejnej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. zapal świeczkę 2 kwietnia o godzinie 21.37 dziękując za wszystkie otrzymane łaski i drogowskazy. Orędzia Jana Pawła II głoszone w niedzielny wielkanocny poranek. Orędzie te maja charakter "Urbi et orbi" ("Miastu i światu"). Papież po raz pierwszy wygłosił je w 1979, a ostatnie (dał do odczytania) w pamiętnym 2005 roku.
„Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach” (Ps 118[117],23). Tak! Jesteśmy świadkami cudu; świadkami Bożej mocy. Bożej mocy, która jest Życiem objawionym i nam przekazanym, aby nadać nowe oblicze bytowaniu i oczekiwaniom ludzi także w naszej epoce. Mocy, która objawia dobro, piętnuje zło i jego dramatyczne konsekwencje. Bożej mocy, która jest źródłem nowych sił, zdolnych wstrząsnąć nawet zatwardziałymi sercami i przywrócić odwagę tym, którzy zagubiwszy drogę, błąkają się bez celu niczym pielgrzymi nicości. Bożej mocy, która jest warunkiem prawdziwej wolności człowieka i która głosi mu - dzisiaj i zawsze:
Miłość zwyciężyła nienawiść.


„MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA” - Jan Paweł II
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej,nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej,która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.
Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam
o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.


Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
ŻYCZYMY WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, ZDROWIA, SZCZĘŚCIA
ORAZ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA!
NIECH TEN ŚWIĄTECZNY CZAS WYPEŁNIONY BĘDZIE RADOŚCIĄ ZMARTWYCHWSTANIA I POKOJEM.

DUSZPASTERZE PARAFII GLINOJECKOd wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

Msze Święte dzisiaj o godz. 9.30, 11.30 i 16.00. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na czele.

Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego.

Spotkanie Kół Żywego Różańca i różaniec wynagradzający o godz. 15.30.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Ofiarujemy ją w intencji powołań kapłańskich. Będziemy modlili się za wstawiennictwem św. Jana Pała II i w obecności jego relikwii.

Codziennie o godz. 15.00 odmawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, a w następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.


Jutro przypada 13 rocznica przejścia do domu Ojca papieża Polaka św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za jego życie i dzieło. Módlmy się za jego wstawiennictwem w intencjach Ojca Świętego i całego Kościoła. Po Mszach św. odmówimy litanię do św. Jana Pała II i będzie możliwość ucałowania relikwii.
W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia. W tym dniu podejmiemy kolejny raz modlitwę Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Zachęcamy do tego dzieła.

Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ w intencji Misji Parafialnych - o odnowę duchową parafii. Proszę o zgłaszanie się chętnych do odmawiania tej nowenny. Osoby, które podejmą się odmawiania różańca otrzymają kartki z modlitwą, rozpisaną nowennę i rozważania. Różaniec odmawiamy w domu. Uroczyste rozpoczęcie Nowenny pompejańskiej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00.
Kancelaria parafialna czynna jest od godziny 16.00 do 16.30.

REMONTY W PARAFII: Ofiary zbierane dziś na tace przeznaczone są na zrobienie elewacji i ocieplenia kościoła. W projekcie kościoła od razu przewidziane było tynkowanie kościoła dlatego użyta cegła nie była najlepszej jakości a mury bez jednolitej, równej fugi. Ściany pozostawione bez zabezpieczenia już od dawna kruszą się a spadające odłamki stanowią zagrożenie dla ludzi. Zrobienie elewacji jest konieczne a Powiatowy Inspektorat Budowlany w Ciechanowie już od dawna (jeszcze przed moim przyjściem do parafii) domagał się wykonania tego remontu pod sankcją zamknięcia kościoła.PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję za przygotowanie Grobu Pańskiego ks. prefektowi Robertowi Kamińskiemu, panu kościelnemu Józefowi Balickiemu i paniom z Kół Żywego Różańca.

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz wszystkim, którzy zbierali ofiary, a w szczególności młodzieży z gimnazjum.

Dziękuję za wartę przy Grobie Pańskim strażakom z Glinojecka i Szyjk, i wszystkim, którzy znaleźli czas by adorować Jezusa w grobie.

Dziękuję Kołom Różańcowym, Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Chórowi Okolicznościowemu z Zespołem Moja Rodzina za czuwania przy grobie.

Dziękuję również młodzieżowemu chórowi mieszanemu pod dyrekcją Aldony Wiśniewskiej, Chórowi parafialnemu z panem Organistą, Służbie Liturgicznej Ołtarza, oraz wszystkim tym, którzy czynnie angażowali się w Liturgię.

Dziękuję Asyście procesyjnej i dzieciom sypiącym kwiatkami.

W dniach 13-15 kwietnia 2018r. Katolickie Stowarzyszenie i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Theoforos” zaprasza
na rekolekcje pt. „Napełnieni Duchem Świętym”
MIEJSCE REKOLEKCJI:
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków
Zapisy: www.wyszkow.theoforos.plPremiera filmu "Świętokradztwo"
Film o kradzieży relikwii Drzewa Krzyża Świętego z bazyliki o. Dominikanów w Lublinie
zobaczymy 2 kwietnia o godz. 12.20.
Ten film ogląda się z niezwykłym zaciekawieniem, niezwykłe wrażenie robią zdjęcia i dynamiczna akcja

Dodano: 2018-03-31 15:00:07
KAŻDEGO RANA POBUDZA ME UCHO

          To niesamowite doświadczenie, gdy możemy słuchać głosu Pana przychodzącego do nas w czytanym podczas liturgii słowie.
          W dzisiejszej Eucharystii Jego słowo przychodzi z przesłaniem radości. Sam Mistrz i Mesjasz, Syn Dawida i Król wjeżdża do Jerozolimy. Zaczyna się Wielki Tydzień, wielki w swej władzy i przesłaniu, bo mówi o sensie naszego ludzkiego życia i miłości Boga.
          Podkreśla to hasło tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży:” Nie bój się ,Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga”(Łk 1, 30). Zwracając się tak do Maryi, Bóg okazuje, że każdy człowiek jest Mu miły. Każdego z nas bezinteresownie obdarza miłością, przepełnia łaską i nieustannie pragnie to okazywać, m. in. posyłając do nas swego Jedynego Syna, którego ucho jest najbardziej wrażliwe na przyjmowanie woli swego umiłowanego Ojca. Słuchanie łączy się z posłuszeństwem. Jezus, słuchając Ojca, przyjmuje ludzie ciało z Maryi i przychodzi na świat, by zostać wywyższony na krzyżu, a potem zmartwychwstać.
          Jest to piękne zaproszenie dla świętujących dzisiaj młodych ludzi, by nie bali się słuchać głosu Pana, szczególnie słów napisanych w Jego liście do każdego człowieka: w Piśmie Świętym. Codziennie możemy je czytać, przyjmując postawę ucznia, wsłuchiwać się w Jego słowa, w których w każdym miejscu Pisma Świętego mówi o swej miłości do człowieka.
Mieć ucho gotowe do słuchania i serce gotowe do przyjmowania wymaga wiary i zaufania z czasem natomiast przynosi owoce w odkrywaniu sensu życia i własnego powołania.
Otwierajmy nasze ucho szczególnie w czasie dzisiejszej celebracji. Tutaj, na nowo, Bóg mówi do nas, oddaje nam siebie i powtarza nam: Nie bój się, kocham cię, oddaje za ciebie moje życie


NIEDZIELA 6.00Krzyż święty, wielki znak zbawienia ludzkiego rodu, zawsze dla chrześcijan jest znakiem wielkiej wiary i uwielbienia. A dla mnie krzyż - to największe dobro i skarb! U stóp krzyża tyle razy szukałam rady i znajdowałam ją. U stóp krzyża tyle razy łzy żalu i smutku wylewałam, a zostały ukojone i otarte. Chrystus mi wskazał swój ciężki krzyż i rzekł: Nieś krzyż! Więc jam wzięła krzyż i szczęśliwa jestem! Chciałabym żeby Polska rosła nie tylko w bogactwo ziem szerokich i dalekich, lecz żeby rosła w skarby cnót i w siły ducha tak, ażeby wobec innych narodów Europy świecić mogła jak gwiazda płonąca, jako słońce sprawiedliwości, prawdy i cnoty ... Chciałabym, aby cały kraj mój drogi był jako jedna., wielka świątynia, jako jeden kościół, w którym by CZCZONO i WIELBIONO Krzyż Zbawiciela i w krzyżu tym czerpano naukę życia, pracy i poświęcenia.

Św. Królowa Jadwiga          Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci.
          Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.
          Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako spotkanie młodych Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.
          Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.
          W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 9.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.

          Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej - pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa - o godz. 18.00, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem do godz. 21.00.
          Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.
          W Wielki Piątek - w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu - o godz. 18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim.
          W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu PańskiegoADORACJA PRZY GROBIE PANA JEZUSA

Wielki Piątek
20.00 Wólka Garwarska ul. Polna 2B/Murowanki
21.00 Czuwanie dla młodzieży - chór okolicznościowy i Zespół Moja Rodzina
22.00 Juliszewo, Krusz, Huta, ul. Polna 2H
23.00 Kamionka, Dukt, Głodowo ul. Polna 2F
Wielka Sobota
8.00 Kowalewko, Bloki przy Cukrowni ul. Polna 2E.
9.00 Koła Różańcowe
10.00 ul. Wiejska, ul. Płocka ul. Południowa 18D
11.00 Żeleźnia, ul. Południowa 21A, ul. Polna 2J
12.00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej
13.00 Szyjki Stare i Nowe ul. Południowa 18C, Luszewo
14.00 Zalesie Duże i Małe ul. Targowa, ul. Południowa 18A
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
16.00 Nowy Grawarz, ul. Polna 2I i 2K ul. Krótka
17.00 Stary Garwarz, ul. Południowa 18B
18.00 Śródborze, Zarośle, ul. Polna 2G i Wkra Wieś i Kolonia
19.00 Nabożeństwo Wigilii Paschalnej
21.00 ul. Parkowa , ul. Południowa, ul. Polna, ul. Ogrodowa
22.00 ul. Zielona Ścieżka, ul. Jasna ul. Złota, ul. Wojska Polskiego
23.00 ul. Kwiatowa, ul. T. Załęskiego ul. Fabryczna
24.00 ul. Kościelna, ul. Południowa 20A, 20B, 20C, ul. Polna 2D
1.00 ul. Mazowiecka, ul. Sienkiewicza, ul. Walki Młodych
2.00 ul. Ciechanowska, ul. Nadrzeczna, ul. Bema
3.00 ul. Wolności, ul. Aleja Róż, ul. Słoneczna
4.00 ul. Wł. Broniewskiego, Leśna, ul. Krzywa, ul. Południowa 20E
5.00 ul. Południowa 19A, 20D, 21 B, ul. Młodzieżowa.

          W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia.
Błogosławieństwo pokarmów co godzinę od 8.00 do 17.00. W tym czasie także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
          Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię dopełni w niedzielny poranek o godz. 6.00 radosna procesja rezurekcyjna. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.
Gorzkie Żale: Dzisiaj o godz. 15.45.w czwartek i piątek po nabożeństwie a w sobotę o godz. 18.30.

          

W niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte
o godz. 6.00, 9.30, 11.30 i 16.00.


Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Wspólnotowo będziemy modlić się o godz. 15.00.
Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. Spowiadać będziemy przed i podczas wieczornych Mszy św.
W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życiazostał przeniesiony na 9 kwietnia.
Jutro ze względu na wspomnienie Dobrego Łotra otaczamy modlitwą więźniów, którzy pragną odpokutować za swoje winy.
Od Niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy Nowennę pompejańską w intencji Misji Parafialnych - o odnowę duchową parafii. Polega ona na odmawianiu różańca (trzy części) w jednej intencji przez 54 dni. 27 (3x9) dni z modlitwą błagalną i 27 (3x9) dni z modlitwą dziękczynną. Będziemy zapisywali osoby, które podejmą się takiej modlitwy. Można zadeklarować odmawianie trzech części różańca lub tylko jednej dziennie. Wszyscy z zgłaszający się otrzymają kartki z rozpisaną Nowenną i modlitwami.
Zachęcam do codziennego odmawiania modlitwy „Zanurzenia we Krwi Chrystusa”, która otrzymaliśmy w ubiegłą niedzielę. Rozeszło się ok 900 modlitw. Jeśli będzie potrzeba wydrukujemy więcej. Dziś wyłożone są teksty objaśniające tę modlitwę.

Spotkania:
Spotkanie Rady Duszpasterskiej we wtorek o godz. 18.00
Zbiórka ministrantów w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 11.00

Remonty w parafii: Rozpoczynamy już dalsze prace remontowe kościoła. Jest już postawione rusztowanie i będzie robiona elewacje kościoła i ociepleni. Mamy zgromadzone pieniądze na ok. 1/3 kościoła są to ofiary na kościół i na kolędę. Chciałbym jednak w tym roku zrobić przynajmniej połowę kościoła i zakończyć w przyszłym roku. Tak jak ogłaszałem wcześniej ofiary z Niedzieli Palmowej i ze Świąt wielkanocnych przeznaczone będą na remonty. W Wielkim Poście prowadziłem rekolekcje w dwóch parafiach w Rogowie i w Niedzborzu. Dziękuję parafianom tych parafii za ofiary na remont naszego kościoła.
Proszę o ofiary na kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego. Ofiary zbiera młodzież. Proszę o włączenie się także dorosłych. Listy do zbierania ofiar można odebrać w zakrystii.

Zakończyła się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na ulicy Nadrzecznej.
Msza św. w intencji ul. Nadrzecznej i jej mieszkańców będzie odprawiona 2 kwietnia o godz. 11.30. Złożona z tej okazji ofiara 200 zł przeznaczona jest na kościół.
W Poniedziałek Wielkanocny 2 kwietnia Nawiedzenie rozpocznie się w Paśnikach. Obraz będzie przekazany po Mszy św. o godz. 11.30 W zakrystii są do nabycia modlitewniki dla rodzin podczas nawiedzenia.

Podziękowania:
Dziękuję dzieciom, młodzieży i dorosłym za liczny udział w nabożeństwach Dragi Krzyżowej. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przygotowywali te nabożeństwa.
Dziękuję paniom z grupy „Rękodzieło Artystyczne” z Glinojecka za przygotowanie palmy na Niedzielę Palmową, która była niesiona w procesji przez celebransa.

W 100 lecie święceń kapłańskich św. Maksymiliana Marii Kolbego organizowane jest I Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz wspólnot modlących się za kapłanów. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia w Niepokalanowie. Proszę o zgłaszanie się chętnych na ten wyjazd.
W gablocie wywieszony jest plakat z informującą gdzie mogą znaleźć pomoc osoby mające trudności z zajściem w ciąże. Można się skontaktować z Centrum Troski o Płodność.
tel: 52 229 252
aleksandra.stupecka@plodność-plock.pl
www.plodnosc-plock.pl
www.facebook.com/centrum.fertilita

Dodano: 2018-03-24 11:35:40
UCZYŃMY POST ZNÓW WIELKIM!

W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity,
że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła.
Na uroczystą Mszę Świętą z zawierzeniem mężów i ojców św. Józefowi zapraszamy o godz. 17.00.
Pozostałe Msze o godz. 7.30 i 16.30.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 17.00. Zapraszamy na medytację.W tym czasie będzie także możliwość spowiedzi.

W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00, a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.45.
Drogę Krzyżową będą prowadziły Koła Żywego Różańca.

Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Przed Mszą św. o godz. 9.30 będzie procesja z palmami w kościele, na którą zapraszamy wszystkie dzieci. Przed Sumą o godz. 11.30 zgromadzimy się przed kościołem, skąd wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

W Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do światowego spotkania w przyszłym roku w Panamie gromadzi się w swoich diecezjach, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

Już dzisiaj zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne.
W naszym kościele posługujemy w konfesjonale przed Mszami św. wieczorowymi.

Zachęcamy również, aby rodziny zatroszczyły się o zaproszenie duszpasterzy do odwiedzenia chorych w domach. Chorych można zgłaszać w kościele po Mszach św. lub w kancelarii.

Caritas rozprowadza czekoladowe Baranki Paschalne do koszyczków wielkanocnych. Można je nabyć wychodząc z kościoła. Cena 5 zł. Ofiary przeznaczone są dla najuboższych.

Proszę o ofiary na kwiaty i dekoracje Grobu Pańskiego. Ofiary będzie zbierała młodzież Listę do zbierania ofiar można odebrać w zakrystii. Na ten cel będą także przeznaczone ofiary zbierane w piątek na ostatniej Drodze Krzyżowej.

Chcemy dobrze przegotować się do Misji Parafialnych dlatego w ich intencji będziemy odmawiali Nowennę pompejańska. Nowenna pompejańska polega na codziennym odmawianiu różańca przez 54 dni z dodaniem krótkich modlitw. Nowenna pompejańska dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Nowennę rozpoczniemy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego do Misji. Osoby, które podejmą się tej modlitwy otrzymają kartki z modlitwami tej nowenny. Od przyszłej niedzieli będziemy zapisywali osoby, które podejmą się takiej modlitwy.

W kwietniu rozpoczną się prace remontowe przy kościele. Część pieniędzy mamy już zgromadzone dzięki ofiarom składanym podczas kolędy. Chciałbym jak najwięcej zrobić w tym roku .Zależy to od zebranych funduszy. Dlatego ofiary z Niedzieli Palmowej i Wielkiej Nocy będą przeznaczone na remont elewacji kościoła.

Zaproszenie Biskupa Płockiego na Niedzielę Palmową 2018 r.
Drodzy Młodzi Diecezji Płockiej!
W tym roku przeżywamy w Kościele w Polsce 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. To czas szczególnej modlitwy za młode pokolenie, które dojrzewa w naszych domach, szkołach i parafiach. W październiku br. w Rzymie odbędzie się Synod Biskupów poświęcony młodzieży.
Serdecznie zapraszam Was w Niedzielę Palmową 25 marca br. na godz. 15.00 do parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. To zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania i do młodzieży zaangażowanej w duszpasterstwo parafialne. Proszę, żebyście dostępnymi wam środkami komunikacji przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy młodego Kościoła, którego zadaniem jest iść i głosić Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela człowieka.
Podczas Mszy św. przekażę delegacji młodzieży Obraz z relikwiami św. Stanisława Kostki, które będą nawiedzały parafie naszej diecezji. Po Mszy św. przejdziemy do hali sportowej Wyższej Uczelni im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Wasz Biskup Piotr
Prosimy o zgłaszanie się chętnych na wyjazd do ks. proboszcza i ks. Prefekta


ZAPROSZENIE NA KONCERT
W kościele farnym św. Józefa w Ciechanowie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 11 22 marca tj. w przyszłym tygodniu w czwartek o godz. 18.45, wystąpi zespół „Mazowsze”. Soliści, chór i orkiestra, w sumie 80 osób wykonają Requiem /Mszę żałobną/ Mozarta. Jest to największe dzieło sakralne Mozarta, a jednocześnie ostatni jego utwór skomponowany w 1791 r.
Na koncert zaprasza ks. proboszcz kan. Zbigniew Adamkowski i pani poseł Anna Cicholska.

Dodano: 2018-03-17 18:12:14
Uczyńmy Post znów Wielkim!

          Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

Rekolekcje

W piątek i w sobotę odbędą się rekolekcje wielkopostne i dni spowiedzi przed Wielkanocą.
Msze św. będą odprawiane o godz. 9.30, 16.00 i o 18.00. Na Msze św. o godz. 9.30 i18.00 zapraszamy dorosłych, dzieci i młodzież na Mszę św. o godz. 16.00. Dzieci i młodzież nie będą zwalniane ze szkoły, ponieważ wolne dni na rekolekcje wykorzystamy w czasie misji świętych. Spowiedź, pół godziny przed nabożeństwami. Rekolekcje przeprowadzi Ojciec Marek Kowalski ze zgromadzenia Pallotynów pracujący na Ukrainie.
W sobotę będą zbierane ofiary dla rekolekcjonisty.

W dniach od 16 do 18 marca będę prowadził rekolekcje w parafii Rogowo.
Proszę o modlitwę w tej intencji oraz w intencji naszych rekolekcji.


W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych:
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00, a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.45. Drogę Krzyżową będą prowadzili mężczyźni należący do liturgicznej służby ołtarza.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 17.30. Kontynuujemy rozmowy z Jezusem Eucharystycznym, który poprzez słowa skierowane do rumuńskiej mistyczki sam uczy czym jest Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.

"Gorzkie Żale" czyli Pasja

          Przez cały czas Wielkiego Postu odprawia się we wszystkich kościołach w Polsce, w niedzielę po południu, tak zwaną Pasję czyli "Gorzkie Żale". Pasją nazywa się to wielkopostne nabożeństwo od łacińskiego słowa passio, tj. ból, cierpienie, męka. Polega ono bowiem na śpiewaniu smutnych i żałosnych hymnów, pieśni opiewających w prostych a rzewnych słowach szczegóły gorzkiej męki i śmierci Pana Jezusa. Mają one pobudzić lud wierny do współczucia i miłości dla tak ciężko cierpiącego Zbawiciela, a zarazem do żalu i skruchy serdecznej za grzechy, jako właściwej przyczyny męki i śmierci Chrystusa Pana. Nazwa zaś tego nabożeństwa "Gorzkich Żalów" stąd pochodzi, iż od tych właśnie słów rozpoczynają się owe smętne i rzewne pieśni.

          "Gorzkie Żale" zostały ułożone w 1707r. za staraniem istniejącego wówczas przy kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie arcybractwa św. Rocha, zwłaszcza zaś protektora bractwa, ks. Wawrzyńca Stanisława Benika. Stąd też, to w tzw. intencji, poprzedzającej część III "Gorzkich Żalów" czytamy, że "te plagi, bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi (które w tej III części ma się rozważać) "ofiarować będziemy Ojcu Niebieskiemu za fundatorów i dobrodziejów, za wszystkich społem braci i siostry konfraterni naszej" (tj. bractwa naszego św. Rocha). Powodem do ułożenia tego czysto polskiego nabożeństwa pasyjnego było, jak księga posiedzeń brackich z owych lat wspomina, że "dawne śpiewania (tj. po łacinie) nie było przystępne i zrozumiałe dla ludzi". Dlatego ułożono czysto polską pasję, która ludowi pobożnemu bardzo się spodobała i coraz bardziej w całej Polsce się rozpowszechniała. Tym to sposobem stało się, że dziś we wszystkich prawie kościołach polskich, śpiewa się "Gorzkie Żale".

          Obecnie odprawia się u nas "Gorzkie Żale" na sposób jutrzni. Zaczynają się od tzw. "pobudki" czyli wezwania do rozmyślania Męki Pańskiej. Pierwsze słowa tej pobudki są: "Gorzkie żale przybywajcie". Po tej "pobudce" następują trzy części samego rozmyślania męki Pańskiej. Poprzedza każdą z nich odczytanie tzw. intencji, tj. zapowiedzi, które szczegóły męki Pańskiej w tej części ma się rozważać, tudzież na jaką intencję Bogu - Ojcu Niebieskiemu ofiarować się ma to rozmyślanie. Każda zaś z tych głównych trzech części składa się znowu z trzech rozdziałów, to jest "Hymnu", "Lamentu duszy nad cierpiącym Jezusem", śpiewanego na modłę litanii, po czym następuje "Rozmowa duszy z żałosną Matką nad Synem swym bolejącą". Przed rozpoczęciem "Gorzkich Żalów" odbywa się wystawienie Najśw. Sakramentu. Po ukończonej zaś trzeciej części śpiewa się trzy lub pięć razy "Któryś cierpiał za nas rany", po czym następuje kazanie pasyjne, wreszcie suplikacje i zakończenie błogosławieństwem Najśw. Sakramentu.

          Wielkie wrażenie wywarło to nader piękne polskie nabożeństwo na obecnie nam miłościwie panującym Ojcu św. Piusie XI, który pragnąć zaznajomić się z ulubionymi w całej Polsce "Gorzkimi Żalami", wysłuchał tego nabożeństwa na klęczkach, a mając w rękach egzemplarz "Gorzkich Żalów", śledził słowo za słowem, wiersz za wierszem, myśli i rzewną melodię tych niezrównanych, choć prostych pieśni. A po trzech, całych godzinach trwania nabożeństwa opuścił kościół, nie szczędząc pochwał zarówno dla "Gorzkich Żali", jak i pobożności ludu polskiego.

          I my umiejmy cenić to prawdziwe polskie nabożeństwo, którego inne narody słusznie pozazdrościć nam mogą.


W lutym rozpoczęliśmy nowennę w intencji Ojczyzny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Będzie ona kontynuowana przez kolejne miesiące do 11 listopada. W dzisiejszą niedzielę po wszystkich Mszach pomodlimy się za Ojczyznę i odśpiewamy hymn „Boże coś Polskę„


1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze...
3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze ...
4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze ...
5. Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze ...
6. Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy
Oddaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.
Przed Twe ołtarze ...
7. Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
Przed Twe ołtarze ...
8. Boże Najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
Przed Twe ołtarze ...
9. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwa uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
Przed Twe ołtarze ...
10. Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużymy na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Przed Twe ołtarze ...
11. Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znów swobodnie Orzeł Biały krąży !


HISTORIA PIEŚNI

          Katolicka pieśń patriotyczna, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

          Autorem słów był Aloizy Feliński (1771-1820), poeta i dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli klasycyzmu w literaturze polskiej, uczestnik powstania i sekretarz Tadeusza Kościuszki.

          Napisał Pieśń narodową za pomyślność Króla w 1816 r., na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego jako hołd dla cara Aleksandra I. Refren brzmiał Przed Twe oblicze zanosim błaganie, naszego króla zachowaj nam Panie.

          Już w następnym roku, w niepopularnej w społeczeństwie polskim pieśni hołdującej zaborcy, zmieniono refren, który odtąd śpiewano: Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie. Do początkowych dwóch zwrotek dwie kolejne, zatytułowane Hymn do Boga o zachowanie wolności dodał Antoni Gorecki. Anonimowi autorzy dodawali później kolejne zwrotki, także że w 1860 roku było ich aż 11.

          Autorem pierwszej wersji muzyki był Jan Nepomucen Kraszewski, ale wkrótce została ona zastąpiona melodią polskiego hejnału maryjnego z XVIII wieku Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo

          W 1862 roku w zaborze rosyjskim pieśń została zakazana. Już rok później towarzyszyła powstańcom i stąd nazwano ją Marsylianką 1863 roku.

          W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku hymn był znany i śpiewany w wielu językach, głównie jako pieśń religijna, a wśród narodów słowiańskich jako pieśń patriotyczna.

          Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, pieśń dzięki swojej patriotycznej tradycji i ze względu na podniosły charakter hymniczny, stała się jedną z kandydatek do miana hymnu państwowego. W refrenie zaczęto śpiewać Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

Dodano: 2018-03-10 15:56:28
UCZYŃMY POST ZNÓW WIELKIM!

          W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas,
by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem.
Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 17.00
i na Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 15.45. Drogę krzyżową w tym tygodniu ofiarujemy w intencji rodzin.
Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w czasie tych nabożeństw.

W czwartek, 8 marca zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 17.00,
podczas której będziemy modlili się w intencjach kobiet.

Po Mszy św. o godz. 17.30 zapraszamy na adorację eucharystyczną.
Kolejny raz będziemy wsłuchiwali się w słowa Jezusa o Jego obecności w Najświętszym Sakramencie, czci jaką powinien odbierać i łaskach jakie spływają na adorujących.

W lutym rozpoczęliśmy nowennę w intencji Ojczyzny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Będzie ona kontynuowana przez kolejne miesiące do 11 listopada. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach pomodlimy się za Ojczyznę i odśpiewamy hymn „Boże coś Polskę„

Warto wiedzieć, że nabożeństwo Gorzkich Żali, czysto polskie, było przez długie lata niewoli także nabożeństwem patriotycznym. Użalając się nad cierpiącym Jezusem modlili się za udręczoną Ojczyznę. W czasach narodowych powstań prawie każda rodzina miała kogoś, kto był wcielony do armii carskiej, zginął w powstaniu, dostał się do niewoli lub został zesłany na Sybir.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Jako adorację odśpiewamy Gorzkie Żale po każdej Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem. Za odprawienie tego nabożeństwa można uzyskać odpust. Ten duchowy dar możemy ofiarować duszom w czyśćcu lub za siebie.

W piątek o godz. 18.00 będzie spotkanie z dr Dariuszem Gałaszewskim naczelnikiem warszawskiego oddziału IPN poświęcone setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Na spotkaniu będzie obecna pani poseł Anna Cicholska i przedstawiciele władz samorządu z Ciechanowa. Możliwe, że będą także inni posłowie.
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

W piątek miałem zaszczyt wygłosić krótkie przemówienie w sejmie wobec przedstawicieli władz państwowych i zasłużonych w walce o niepodległość. Poproszono mnie także o poprowadzenie modlitwy w intencji żywych i zmarłych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dane, które podają badacze tego okresu mówią o 100 tysiącach żołnierzy walczących z systemem totalitarnym. Była to więc armia a nie pojedyncze grupki. Mówię o tym, ponieważ na tym forum zaistniała także parafia Glinojeck.
Link do całego materiału: https://www.youtube.com/watch?v=zGrXywyvI4E

28 lutego w ciechanowskim Centrum Kultury i Sztuki zostało przyznane pośmiertnie wyróżnienie
Drzwi do Wolności Stanisławowi Wiśniewskiemu długoletniemu organiście w parafii Glinojeck. Wyróżnienia przyznawane są osobom, które w szczególny sposób, przyczynili się do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Serdecznie dziękuję za ofiarę na zakup nowej drukarki 1 000 zł. Dzięki temu nadal będziemy mogli wydawać „Gazetkę”. Pan Bóg błogosławi wszelkie dobro.

Ofiary składane dziś na tace przeznaczone są na ogrzewanie kościoła.

REKOLEKCJE

W dnia 16 i 17 marca będą w naszej parafii rekolekcje i dni spowiedzi przed Wielkanocą.
Rekolekcje przeprowadzi Ojciec Marek Kowalski ze zgromadzenia Pallotynów pracujący na Ukrainie.

W tym roku będziemy też przeżywali misje parafialne
od 3 do 9 czerwca.


Kancelaria parafialna czynna jest od godziny 16.00 do 16.30.
Przed 17.00 idziemy do kościoła i trudno jest przed samym nabożeństwem przyjmować interesantów.

Na stoliku są wyłożone książki. Za te książki składamy dobrowolną ofiarę.

WYDATKI PARAFIALNE W LUTYM:
Podatki od parafii 1 779 zł.
Fundusz Budowy Kościołów 1 100 zł.
Olej do ogrzewania kościoła 1 600 zł.
Energia elektryczna 1 150 zł.
Ubezpieczenie kościoła 986 zł..
Materiały do drukowania gazetki 220 zł.
Wydatki liturgiczne 160 zł.
Razem 6 995 zł.
Dodano: 2018-03-03 22:49:27
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Strona 10 z 12