Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście. Dziś łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

O godz. 11.30 będzie odprawiona Msza święta
w intencji prześladowanych chrześcijan.

Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.
Prześladowania chrześcijan na świecie osiągnęły rekordowe liczby w 2016 i 2017 r. Raport wiedeńskiego OIDAC przywołuje na wstępie dane Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego „Open Doors” (Otwarte Drzwi), które mówią o ponad 200 mln chrześcijan cierpiących prześladowania w 50 krajach świata i przypomina, że „w ciągu tych dwóch lat zamordowano ponad 3 tys. chrześcijan, dwa razy więcej niż w porównywalnym okresie w przeszłości”.

Dziś kolejny etap obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.
Uroczysta Msza św. za Ojczyznę
o godz. 15:00.
Po Mszy św. wkopanie „Dębu Niepodległości” na placu przy kościele.
O godz. 16:30 Koncert p.t: "Polonia Restituta" w hali sportowej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku.
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

W intencji Ojczyzny zostało odmówionych 625 różańców.
Nie zapominajmy w naszych modlitwach o naszej Ojczyźnie.


W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii,
pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć
Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

W tym dniu ponowimy akt poświęcenia się Chrystusowi Królowi: osobisty, naszych rodzin, parafii i całego Narodu. Chcemy także, by wszyscy w tym dniu, gdy wrócą do domów poświęcili swoje mieszkania, domy, posesje, działki, place, ziemię, na znak oddania wszystkiego Chrystusowi. Przynieśmy za tydzień na liturgię butelki z wodą, która zostanie poświęcona po Mszy św. W modlitwie poświęcenia wody są następujące słowa:

Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze i zlej moc Swego błogosławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby; a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30
będzie uroczystość zaprzysiężenia nowych Rycerzy Jana Pawła II.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15.30.
Od piątku odmawiamy Nowennę do Chrystusa Króla po Mszy św. o godz. 17.30.

W sobotę 8 grudnia organizowany jest wyjazd do Krakowa przez Rycerzy Jana Pawła II. W programie Msza św., zwiedzanie sanktuarium, wyjazd do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, obiad w Domu Siostry Faustyny. Wyjazd o godz. 6.00 powrót ok. godz. 24.00 Koszt 110 zł.

25 listopada w ostatnią niedzielę miesiąca
będą zbierane ofiary na remont kościoła.


PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za przygotowanie miejsca do posadzenia Dębu Niepodległości.

E SUPREMI APOSTOLATUS - O ODNOWIENIU WSZYSTKICH RZECZY W CHRYSTUSIE
W encyklice Piusa X, „E Supremi Apostolatus” 4 października 1903 roku, w której Papież przedstawił problemy (choroby), które stały się dla ówczesnego Kościoła konkretnym, widzialnym alarmem: tworzenie się stowarzyszeń skierowanych przeciw Bogu, ukrywanie (maskowanie) grzechów i grzeszności, prześladowanie aktów religijności, walka z dogmatami wiary, niszczenie każdej relacji człowieka z tym, co Boskie, szerzące się wojny i materializm. Po prezentacji i nazwaniu tych niemocy społeczeństwa Papież wskazał, że tylko poprzez Jezusa Chrystusa, głęboko biorąc sobie do serca Jego naukę, można odnowić świat, który kroczy błędnymi drogami. Pius X podał lekarstwo dla tak błądzącego rodzaju ludzkiego: Należy rozpoznać i wyznać Jezusa Chrystusa, Jego Królestwo i Jego panowanie, gdyż tylko On posiada moc zwrócenia ludzkości jedynemu i prawdziwemu Bogu-Ojcu. Encyklika jest też bezpośrednim nawoływaniem skierowanym do ludzkości do ciągłego oddawania się, uległości panowaniu Chrystusowemu w różnych przejawach życia społecznego.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik.
21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu.
22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu.
24 XI – święci Andrzeja Dung-Lac i Towarzysze, 117 męczenników wietnamskich, świadków wiary z lat 1745-1862.
Dodano: 2018-11-17 23:05:59
Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

Święto stulecia odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
Dziś o godz. 15.30 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej. Po programie wkopanie Dębu Niepodległości, następnie przemarsz ulicami miasta. Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej powstańców styczniowych.

Msza św. w intencji Ojczyzny
o godz. 17.00.

Pokaz teatru „Widmo” na placu przy kościele.
Za tydzień będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary. Za tydzień o godz. 11.30 będzie odprawiona Msza święta w intencji prześladowanych chrześcijan.Po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.

18 listopada Fundacja „Tak dla Rodziny” serdecznie zaprasza na obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w ramach projektu p.t: Polonia Restituta - tu jest nasz DOM".
Uroczysta Msza św. za Ojczyznę
o godz. 15:00.

Po Mszy św. wkopanie „Dębu Niepodległości” na placu przy kościele. Jest to Dąb z certyfikatem, poświęcony przez ks. biskupa Piotra Liberę 16 października 2018 r. w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, zasadzony z inicjatywy Rycerzy Jana Pawła II z parafii Glinojeck.
Koncert p.t: "Polonia Restituta" w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku o godz. 16:30. W programie artystyczne akcenty społeczności dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół, organizacji i jednostek, z terenu miasta i gminy Glinojeck, wystawa o lokalnych bohaterach, koncert Julii i Grzegorza z Poznania, Marty i Pawła Stawińskich, zespołu Moja Rodzina oraz widowisko muzyczne p.t: "Polonia Restituta" w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego i zespołu Pieśni i Tańca "Wisła" z Płocka. Całość poprowadzi aktor filmowy i teatralny pan Adam Woronowicz.
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.
Więcej informacji na: www.takdlarodziny.pl
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

Za tydzień w niedzielę 18 listopada
Msza popołudniowa będzie o godz. 15.00.


W sobotę 12 grudnia organizowany jest wyjazd do Krakowa do Sanktuarium św. Jana Pawła II przez Rycerzy Jana Pawła II. W programie Msza św. wraz z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II, zwiedzanie sanktuarium, wyjazd do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, obiad w Domu Siostry Faustyny. Wyjazd o godz. 6.00 powrót ok. godz. 00. Koszt 110 zł.


Od piątku przez dziewięć dni będziemy odmawiać Nowennę do Chrystusa Króla po Mszy św. o godz. 17.30. W ten sposób przygotujemy się do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.
Ta prosta nowenna jest hojnym podarunkiem Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Oto nadzwyczajne obietnice: "Obiecuję wam, że za każdym razem gdy odprawiacie tę nowennę, Ja nawrócę dziesięciu grzeszników, uwolnię dziesięć dusz z czyśćca oraz że będę mniej surowy wobec waszego kraju w godzinie sądu".


PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za przygotowane dekoracji na placu przed kościołem.
Dziękuję panu kościelnemu za ustawienie dekoracji w kościele.
Dziękuję chórowi i Kołom Żywego Różańca za sobotni program patriotyczny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
12 XI - św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.
13 XI - święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.
17 XI - św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.
Dodano: 2018-11-11 08:44:51
Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do Królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

Za tydzień w niedzielę - 11 listopada,
przypada
100 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości

po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. Do tego wyjątkowego święta narodowego przygotujemy się przez trzy dni wspólnej modlitwy, od czwartku do soboty codziennie po Mszy św. o godz. 16.30.

10 listopada w sobotę zapraszamy programem patriotycznym przygotowanym przez Koła Żywego Różańca i Chór Parafialny. Program rozpocznie się o godz. 19.00.

11 listopada uroczystości rozpoczną się o godz. 15.30 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury koncertem utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej. Po programie wkopanie Dębu Niepodległości przy M-GOK, następnie przemarsz ulicami miasta ze śpiewem pieśni patriotycznych i żołnierskich. Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej powstańców styczniowych.

Msza św. w intencji Ojczyzny
o godz. 17.00.

Pokaz teatru „Widmo” na placu przy kościele.

18 listopada Fundacja „Tak dla Rodziny” serdecznie zaprasza na obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w ramach projektu p.t: Polonia Restituta - tu jest nasz DOM".

Uroczysta Msza św. za Ojczyznę
o godz. 15:00.

Po Mszy św. wkopanie „Dębu Niepodległości” na placu przy kościele. Jest to Dąb z certyfikatem, poświęcony przez ks. biskupa Piotra Liberę 16 października 2018 r. w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, zasadzony z inicjatywy Rycerzy Jana Pawła II z parafii Glinojeck.

Koncert pt.: "Polonia Restituta" w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku o godz. 16:30. W programie artystyczne akcenty społeczności dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół, organizacji i jednostek, z terenu miasta i gminy Glinojeck, wystawa o lokalnych bohaterach, koncert Julii i Grzegorza z Poznania, Marty i Pawła Stawińskich, zespołu Moja Rodzina oraz widowisko muzyczne p.t: "Polonia Restituta" w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego i zespołu Pieśni i Tańca "Wisła" z Płocka. Całość poprowadzi aktor filmowy i teatralny pan Adam Woronowicz.
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Więcej informacji na: www.takdlarodziny.pl
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

Na Mszy za Ojczyznę, jako dar ołtarza będą złożone kartki wrzucane do urny jako znak odmówionego różańca za Ojczyznę. Jeszcze w tym tygodniu prosimy o różnice w tej intencji.
W darach będzie także złożona flaga ofiarowana przez premiera rządu Mateusza Morawieckiego.
Jako znak naszej miłości i szacunku do Ojczyzny wywieśmy biało-czerwone flagi na to wyjątkowe święto, setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Na przemarsz ulicami miasta 11 listopada zapraszamy z flagami.

Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych. Codziennie modlimy się za zmarłych odmawiając koronkę ich intencji po Mszy św. o godz. 16.30.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Ofiarujmy ją w intencji dusz w czyśćcu.

W przyszłą niedzielę 11 listopada Msza popołudniowa będzie o godz. 17.00. Natomiast w niedzielę 18 listopada msza popołudniowa będzie o godz. 15.00. Będą wtedy odprawiane Msze św. za Ojczyznę. Intencje zamawiane na godz. 16.00 będą odprawione o godz. 11.30.

SPOTKANIA:
W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 11.00.
Spotkanie z młodzieżą na plebanii w poniedziałek o godz. 17.30.

Przypominamy, że przyjmujemy wypominki, które pomogą nam w modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Wypominki przyjmujemy w kancelarii parafialnej od godz. 16.00 do 16.30.

PODZIĘKOWANIA:
W ubiegła niedzielę na remont kościoła zebraliśmy 2 540 zł. Składam serdeczne Bóg zapłać. Chciałbym w przyszłym roku zakończyć remont elewacji. Będzie to zależało od zebranych na ten cel funduszy.
Ofiara od ks. Proboszcza na remont 2 000 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
10 XI - św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież, obrońca wiary i obrońca Rzymu przed najazdami barbarzyńców.

Dnia 6 listopada 2018 r. (wtorek) od godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym
w Glinojecku odbędzie się pobór krwi
Wymagania:
dobry stan zdrowia
dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
Za oddane 450 ml krwi otrzymuje się:
Sok, czekoladę, baton,
dzień wolny od pracy/szkoły w dniu poboru krwi.
Dodano: 2018-11-03 23:05:40

Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana Jezusa w naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy chcieli go uciszyć, bo miał żywą wiarę. Pan Jezus nie pozostaje nigdy obojętny na nasze wołanie z wiarą


Kończy się październik. Jeszcze do środy wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe o godz. 17.30
Prowadzenie różańca:
poniedziałek - Rycerze Jana Pawła II
wtorek - dzieci – dziękczynny
środa - Koła Żywego Różańca
Rozważania do różańca będą zaczerpnięte z kazań bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.


W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i dzień wolny od pracy, dlatego Msze Święte będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 11.00 - po tej Mszy procesja na cmentarz parafialny i o 15.00 msza św. w kaplicy na cmentarzu komunalnym i procesja.

Tradycyjnie gromadzimy się na Mszy Świętej i procesji aby polecać miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a szczególnie naszych parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.

Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

W piątek, w Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, będziemy modlić się za zmarłych. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz 8.00 9.30, 11.00 i o 17.00. W czasie Mszy św. będziemy modlili się za tych, którzy zmarli w tym roku. Po Mszy św. o godz. 17.00 różaniec za zmarłych na cmentarzu.

W tym miesiącu nie będzie specjalnych nabożeństw związanych z pierwszym czwartkiem i piątkiem miesiąca, ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek.

W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi podczas różańca o godz. 16.00 i Mszy św. o godz. 16.30. Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 15.30.

Różaniec na cmentarzu 1 listopada o godz. 17.00
i 2 listopada po Mszy św. o godz.17.00.


Ofiary z dzisiejszej niedzieli będą przeznaczone na remont kościoła.

Przygotowujemy się do uczczenia setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Obchody rozpoczną się 10 listopada wieczorem programem patriotycznym przygotowanym przez Koła Żywego Różańca i Chór Parafialny.

11 listopada uroczystości rozpoczną się o godz. 15.30 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury programem artystycznym. Po programie Marsz Niepodległości zakończony Mszą św. w intencji Ojczyzny o godz. 17.00.

18 listopada Fundacja Tak dla Rodziny serdecznie zaprasza na obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w ramach projektu p.t: Polonia Restituta - tu jest nasz DOM". Uroczysta Msza św. z modlitwą za Ojczyznę o godz. 15:00. Koncert pod tytułem: "Polonia Restituta" w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku o godz. 16:30.

SPOTKANIA:
W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 11.00.
Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie osób,które naszą szkaplerz Maryjny.

Przypominamy, że przyjmujemy wypominki, które pomogą nam w modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Wypominki przyjmujemy w kancelarii parafialnej od godz. 16.00 do 16.30.

We wtorek zapraszamy wszystkie dzieci
na RÓŻANIEC DZIĘKCZYNNY.
Dzieci złożą Matce Bożej kwiaty,
po różańcu zapraszamy na tort od Matki Bożej.

Tort ufundował zakład cukierniczy „Wanilia”


Św. Augustyn wspomina ostatnie chwile życia św. Moniki:
"Podczas choroby pewnego dnia omdlała i na krótki czas straciła przytomność. Zbiegliśmy się do niej, lecz niebawem odzyskała przytomność, popatrzyła na stojących nad nią - mnie i mego brata - jakby ze zdziwieniem i zapytała: ,,Gdzie byłam?" A gdy spostrzegła, że stoimy niemi z przerażenia i smutku, powiedziała: "Tu pochowacie waszą matkę". Ja nadal milczałem i dusiłem w sobie płacz. Brat zaś powiedział coś w tym sensie, że byłoby dla niej lepiej gdyby umarła we własnym kraju, a nie na obczyźnie.
Spojrzała na niego z niepokojem i same jej oczy wyrażały naganę za takie poglądy. A zwróciwszy wzrok ku mnie, rzekła: "Słyszysz, co on mówi?" I znowu przemówiła do nas obu: "To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim".

Dodano: 2018-10-27 19:36:11
Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie - Zbawicielu świata. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasz kontynent. Prosimy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach.

W intencjach misyjnych będziemy modlić się
szczególnie podczas nabożeństw różańcowych codziennie o godz. 17.30

Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, w wielu kościołach
świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.

Ofiary z przyszłej niedzieli będą przeznaczone na remont kościoła.

Adoracja w czwartek od godz. 16.00. Od godziny będziemy modlić się psalmami i pieśniami wielbiącymi Boga. Często zwracamy się do Boża z prośbami a mało dziękujemy i uwielbiamy Go.

Prowadzenie różańca:
poniedziałek młodzież
wtorek dzieci - w intencji misji
środa Koła Żywego Różańca - w intencji chorych
czwartek dzieci - różaniec za wnuki
piątek młodzież
sobota Koła Żywego Różańca.
niedziela Koła Żywego Różańca.

W środę różaniec ofiaruje my w intencji chorych aby wspomóc ich modlitwy o zdrowie. Szczególnie będziemy modlić się za chorych na nowotwór. Dziś ta choroba dotyka tak wieli osób, nawet dzieci.

W czwartek zapraszamy na różaniec dzieci z dziadkami.
Dzieci będą modlić się w intencji swoich dziadków, dziękując za ich miłość a dziadkowie za wnuki.

Zachęcamy do odmawiania różańców w intencji Ojczyzny. Na stulecie odzyskania Niepodległości.
Złóżmy taki dar dla Niepodległej.

Zbliża się miesiąc listopad poświęcony modlitwie za zmarłych. Zanieśmy zmarłym dary, które przyniosą im duchowa pomoc. Komunia św. odpust za nich ofiarowany. Warunkiem uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej. Dlatego zachęcamy do spowiedzi. Będziemy spowiadać od godz. 16.30 i podczas różańca o godz. 17.30.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję młodzieży, która roznosiła czasopismo „Miłujcie się”. Kiedyś Pan Jezus wysłał z misją po dwóch Apostołów do ludzi. Po powrocie Apostołowie opowiadali z radością o tym jak przyjmowali ich ludzie. Młodzież zdobyła podobne doświadczenie. Większość ludzi przyjmowała ich życzliwie. Byli jednak i tacy, którzy reagowali nerwowo i niegrzecznie. Bierzmowanie zobowiązuje nas do mężnego wyznawania wiary. Św. Jan Paweł II mówi „Nie ma miłości bez odwagi. Tchórz nie potrafi Boga Kochać”.

SPOTKANIA:
W środę spotkanie Rycerzy Jana Pawła II o godz. 19.00.
W piątek po różańcu zapraszamy na spotkanie młodzież, która chce włączyć się
w przygotowanie uroczystości z okazji 100 rocznicy niepodległości.
W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 11.00.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie, które naszą szkaplerz Maryjny.

Przypominamy, że przyjmujemy wypominki, które pomogą nam w modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Wypominki przyjmujemy w kancelarii parafialnej od godz. 16.00 do 16.30.

Msze św. 1 listopada będą o godz. 8.00, 9.30, 11.00 - po tej Mszy procesja na cmentarz parafialny
i o 15.00 msza święta w kaplicy na cmentarzu komunalnym.


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
22 X - św. Jan Paweł II (1920-2005), jeden z największych papieży naszych czasów.

Bóg zapłać za ofiary na remont kościoła.
Bogumiła i Wojciech Kupniewscy ul. Fabryczna 2E 100.00 zł
Krystyna Paśpiech Szyjki Nowe 100.00 zł

Dodano: 2018-10-22 19:54:44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 2 z 12