PLAN MISJI EWANGELIZACYJNYCHSOBOTA 2 VI
19:00 Msza św. na rozpoczęcie misji
          Adoracja w intencji misji do 21.00
          zakończona Apelem Jasnogórskim

NIEDZIELA 3 VI
8:00 Msza św. z nauczaniem
9:30 Msza św. z nauczaniem
11:30 Msza św. z nauczaniem
16:00 Msza św. z nauczaniem
           Wyjście ewangelizacyjne (ulicami)

PONIEDZIAŁEK 4 VI
8:45 Spotkanie dla dzieci
          (9:30-10:15 film - w M-GOK)
10:00 Msza św. z nauczaniem
12:15 Spotkanie dla Gimnazjum i Liceum
          (10:30-12:00 film - w M-GOK)
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Msza św. z nauczaniem
19:15 Spotkanie dla mężczyzn

WTOREK 5 VI
8:45 Spotkanie dla dzieci
          (9:30-10:15 film - w M-GOK)
10:00 Msza św. z nauczaniem
11:30 Spotkanie dla Gimnazjum i Liceum
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Msza św. z nauczaniem
19:15 Spotkanie dla kobiet
ŚRODA 6 VI
8:45 Msza św. dla dzieci
10:00 Msza św. z nauczaniem
11:30 Msza św. dla Gimnazjum i Liceum
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Msza św. z nauczaniem
           Droga Światła (ulicami)

CZWARTEK 7. VI
10:00 Msza św. z nauczaniem
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Msza św. z nauczaniem
           Spotkanie: Pytania do misjonarza

PIĄTEK 8 VI
10:00 Msza św. z nauczaniem
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Msza św. z nauczaniem
          Wieczór uwielbienia z modlitwą
           o uzdrowienie

SOBOTA 9 VI
10:00 Msza św. z nauczaniem
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Msza św. z nauczaniem
          Poświęcenie krzyża misyjnego
           i krzyży domowych


OKAZJA DO SPOWIEDZI

Poniedziałek-sobota: rano pół godziny przed mszą, popołudniu: godz. 17:00-18:00


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Poniedziałek-sobota: godz. 17:00-18:00


DYŻUR MISJONARZA MIŁOSIERDZIA (spowiedź, rozmowa)

Poniedziałek-sobota: godz. 17:00-17:45


MODLITWA W INTENCJI MISJI

          Boże Ojcze, chwała Tobie! Dziękuję Ci za moje życie, za Twoją miłość i opiekę. Dziękuję Ci za Syna Twego, Jezusa Chrystusa i za zbawienie, które mi dał przez swój Krzyż i zmartwychwstanie. Dziękuję za Ducha Świętego i Kościół.
          Ojcze, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla naszej parafii, która przygotowuje się do misji. Proszę, umocnij prowadzących i wszystkich, którzy będą pomagać.
          Spraw, Ojcze, by misje stały się czasem odnowienia wiary oraz doświadczenia Twojej miłości w każdej osobie z naszej społeczności. Uzdrawiaj chorych, uwalniaj tych, którzy żyją w ciemności. Boże, zwyciężaj. Amen.

Dodano: 2018-05-27 22:54:01

Bielsko-Biała, 20 maja 2018

BYĆ NAPEŁNIONYM DUCHEM ŚWIĘTYM!          Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody. Będę razem z przedstawicielami tej Wspólnoty, na zaproszenie Księdza Proboszcza, prowadził MISJE EWANGELIZACYJNE w Waszej parafii w dniach 2-9 czerwca 2018 roku.

          Chcemy zgłębić temat Być napełnionym Duchem Świętym. Najpierw jednak potrzebujemy doświadczyć mocy Ewangelii i spotkać na nowo Jezusa, który jest z nami i zbawia nas. Pragniemy zaświadczyć o Bogu, który kocha, uzdrawia i zmienia życie. Już teraz zachęcamy do poświęcenia tych szczególnych dni dla siebie i Jezusa – jedynego Zbawiciela, który żyje, działa i pragnie dotykać serca każdego człowieka. Wierzymy, że Pan przygotował na ten czas wiele swoich darów.

          Misje prowadzić będzie zespół osób. Kapłan wygłaszać będzie tematy na mszach świętych, a osoby świeckie uzupełniać będą przede wszystkim świadectwem, ale też innymi aktywnościami. Jest to więc wspólne działanie i dzielenie się Ewangelią, zgodnie z sugestiami papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W programie znajdują się: msze święte, ciekawe tematy każdego dnia, spotkania stanowe, okazja do modlitwy i rozmowy.

          To zaproszenie jest skierowane do praktykujących i niepraktykujących, do wierzących i niewierzących, do zaangażowanych w życie Kościoła i do tych, którzy mają problem z Kościołem, parafią, religią. Każdy jest zaproszony i oczekiwany. Pan Bóg jest dla wszystkich, zdrowych i chorych, pobożnych i dotąd mało religijnych. Jezus jest dla Ciebie. Przyjdź, zobacz, pobądź z nami.

          Proszę Was o modlitwę za misje. Zapraszajcie też do udziału Waszych sąsiadów, przyjaciół. Mówcie o rekolekcjach, byśmy w licznym gronie przeżyli czas nawrócenia i doświadczenia Boga, który żyje i zmienia nasze życie.

          Nasza kilkusetosobowa Wspólnota, obecna na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej, w Wielkiej Brytanii (Manchester) oraz w Irlandii, podejmująca liczne dzieła ewangelizacyjne i formacyjne w różnych miejscach w Polsce i innych krajach Europy należy do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, której założycielem jest świecki ewangelizator dr José H. Prado Flores z Meksyku. Zadaniem Szkoły jest głoszenie żywego Jezusa i dzielenie się doświadczeniem życia z Nim. Wiemy, że w głoszeniu Dobrej Nowiny niezbędna jest moc Ducha Świętego, dlatego też staramy się być otwarci na Jego działanie, na Jego dary i owoce, których doświadczamy każdego dnia. W ramach posługi organizujemy rekolekcje i misje w parafiach oraz różnego rodzaju kursy ewangelizacyjne i formacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Animujemy również o msze święte z modlitwą o uzdrowienie, wieczory uwielbienia, szkoły wiary itd.


          Niech Bóg obficie błogosławi Wam każdego dnia!


ks. dr Przemysław Sawa
Dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody

Dodano: 2018-05-27 22:50:19
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana


Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus pouczył nas o Ojcu, o sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga Trójjedynego. Z wiarą wyznawajmy wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


W czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. Msze Święte w Boże Ciało będą sprawowane o godz. 8.00 9.30 11.30 i 16.00. O godz. 11.30 zgromadzimy się w naszym kościele parafialnym i po Mszy Świętej wyjdziemy w procesji na ulice naszej miejscowości, aby zanieść błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże. Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” -powiedział Pan Jezus.

Proszę o przygotowanie ołtarzy przy Domu Kultury, na skrzyżowaniu ul. Polnej i Południowej, przy domu państwa Wojciechowskich i przy Ośrodku Zdrowia.

Zwracam się z prośbą o włączenie się wszystkich mieszkańców w przygotowanie ołtarzy.
Ofiary ze wszystkich Mszy św. w Boże Ciało przeznaczone są na remont naszej świątyni.


Na procesję zapraszamy asystę procesyjną, dzieci z klas III i IV w strojach komunijnych, chór, strażaków, orkiestrę strażacką i wszystkich, którzy pragną oddać cześć Chrystusowi Eucharystycznemu.

Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne w naszej parafii, dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas. W piątek Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 18.00, w sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji od 19.00 do godz. 21.00, w niedzielę procesja po sumie.

W pierwszy czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 16.00.
W pierwszy piątek zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Nabożeństwo czerwcowe i procesja po Mszy o godz. 18.00. Zapraszamy zwłaszcza dzieci. Będziemy prosić Pana Jezusa o szczególne błogosławieństwo dla nich z okazji Dnia Dziecka.

W pierwszą sobotę uczcimy Niepokalane Serce Maryi. Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 14.30. Różaniec wynagradzający o godz. 14.45. Nabożeństwo czerwcowe na rozpoczęcie adoracji o godz. 19.00.

Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.30 dzieci z klas czwartych odnowiły przyrzeczenia chrztu świętego.Uroczystość ta powinna nam wszystkim przypomnieć o zobowiązaniach wynikających z naszego chrztu i przynależności do Kościoła. Dzieci z klas czwartych będą przychodziły na mszę św. o godz. 17.00.

W środę zakończymy nowennę pompejańską w intencji odnowy duchowej parafii. Przez trzy ostatnie dni różaniec odmawiamy po Mszy św. o godz. 18.00. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do tej modlitwy i gratuluję wytrwałości.
Kolejna Msza św. w intencji parafii o Dary Ducha Świętego będzie odprawiona w sobotę o godz.19.00.

SPOTKANIA:
Spotkanie Rycerzy Jana Pawła II we wtorek o godz. 19.00.
Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00

Podczas Misji parafialnych razem z kapłanem będzie obecna grupa modlitewna. Już dwie rodziny zgłosiły chęć przenocowania tych osób. Może jeszcze ktoś mógłby zaofiarować nocleg tym osobom.

W dniach od 15 do 26 lipca organizowana jest pielgrzymka „Sanktuaria Włoch” Padwa, Asyż, Cascia, Roccaporena, Rzym, Montecassino, Neapol, Pompeje, San Giovani Rotondo, Serracapriola, Manoppello, Loretto.
Koszt 750 zł i 450 Euro. Zainteresowani mogą zgłaszać się do ks. proboszcza.


Kancelaria parafialna czynna jest od godziny 16.00 do 16.30

W sobotę Mszą św. o godz. 19.00 rozpoczynamy
Misje Ewangelizacyjne „Być napełnionym Duchem Świętym”,

które będzie prowadził ks. dr Przemysław Sawa Dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody wraz z grupą modlitewną.
Na stoliku jest wyłożony list ks. Rekolekcjonisty do parafian wraz z programem Misji św. Proszę o przeczytanie tego listu i zapoznanie się z programem. Możemy wziąć kilka programów i zanieść do osób, których nie ma w kościele. Postarajmy się by dotarły one do wszystkich rodzin w parafii. Stańmy się wszyscy ewangelizatorami.

Dodano: 2018-05-26 23:06:46
I odkrywam w sobie Jego owoce:

„…miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 16-25).


Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.

Zachęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na jutro.
Dnia 21 maja czcimy Maryję jako Matkę Kościoła.
Mszę św. o godz. 9.30, 17.00 i o 18.00.


Dziś w naszej parafii zostanie erygowana Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Na Mszy św. o godz. 16.00 grupa mężczyzn złoży ślubowania i zostanie przyjętą do grona Rycerzy Jana Pawła II. Na uroczystości będą Rycerze Zakonu na czele z Generałem Zakonu Ogólnopolskiego Krzysztofem Wąsowskim.

W czwartek przypada obchodzone od 5 lat w Polsce święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zachęcamy do modlitwy w intencji kapłanów i powołań kapłańskich.

W sobotę zapraszamy wszystkich do modlitwy w Dniu Matki.
Żyjącym mamom chcemy wypraszać obfitość Bożych łask, a zmarłym radość wieczną.

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W tę niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30 dzieci z klas czwartych przeżyją uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św.
Spowiedź dzieci i rodziców:
w piątek od 17.00, w czasie Mszy i majowego,
w sobotę od godz. 9.00 do 10.30
i 16.00 do 17.00.

Codziennie gromadzimy się na nabożeństwach majowych w kościele o godz. 17.30.
Kontynuujemy nowennę pompejańską w intencji odnowy duchowej parafii. Różaniec będzie odmawiany po Mszy św. o godz. 17.00, razem z nabożeństwem majowym, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00.

W sobotę 26 maja Burmistrz
Miasta i Gminy Glinojeck
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Szyjkach
zapraszają na uroczyste obchody
Gminnego Dnia Strażaka
wraz z otwarciem rozbudowanej Strażnicy OSP w Szyjkach.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 Mszą św. w intencji strażaków w kościele parafialnym w Glinojecku.

Serdecznie zapraszamy.


Kolejna Msza św. w intencji parafii o Dary Ducha Świętego będzie odprawiona w piątek o godz.18.00. Jest to przygotowanie do Misji świętych i w intencji bierzmowanych.
Dziękujemy za przybycie do naszej parafii i wygłoszenie świadectwa ks. Markowi Bałwasowi. Po Mszy będzie można kupić jego książki i płyty z konferencjami.

SPOTKANIA:
Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do II Komunii św. we wtorek, czwartek i piątek o godz. 15.30.
Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania w piątek o godz. 18.00.
Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00

Podczas Misji parafialnych razem z księdzem misjonarzem będzie obecna grupa modlitewna, która pomaga w prowadzaniu rekolekcji ewangelizacyjnych. Jeśli ktoś mógłby przyjąć na nocleg te osoby byłbym bardzo wdzięczny. Proszę o zgłoszenie się chętnych.

W dniach od 15 do 26 lipca organizowana jest pielgrzymka „Sanktuaria Włoch” Padwa, Asyż, Cascia, Roccaporena, Rzym, Montecassino, Neapol, Pompeje, San Giovani Rotondo, Serracapriola, Manoppello, Loretto.
Koszt 750 zł i 450 Euro. Zainteresowani mogą zgłaszać się do ks. proboszcza.


Dziękuję za wszystkie ofiary na remont kościoła, także te składane na tacę. Coraz więcej osób dostrzega potrzebę remontu i widzi postępujące prace. Od ofiarności parafian zależy jak szybko uporamy się z remontem elewacji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zrozumienie.
Dziękuję ks. Prefektowi i młodzieży z liceum za posprzątanie pomieszczeń w kościele, zakrystii dla księży i zakrystii dla ministrantów.
Kancelaria parafialna czynna jest od godziny 16.00 do 16.30


Bóg zapłać za ofiary na remont kościoła:
Anna i Jacek Grochowieccy Kwiatowa 200,00 zł
K. Soblewska Wkra 100,00 zł
Konrad Nowociński Szyjki Nowe 100,00 zł
Józef Gorzkiewicz Południowa A m 2 100,00 zł
Wacława Domańska Parkowa 15 100,00 zł
Anna i Stanisław Kucińscy Stary Komunin 100,00 zł
Marianna Śliwińska Wojska Polskiego 100,00 zł
Martyna Włodkowska Glinojeck 80,00 zł
Barbara Gomółka Polna 2G/8 50,00 zł
Jasiński Łukasz Zalesie 50,00 zł
Ofiara bezimienna 100,00 zł
Ofiara bezimienna Luszewo 100,00 zł
Janusz Masny Warszawa ul J. Kazimierza 29/109 30,00 zł
Elżbieta i Łukasz Bieńkowscy Zielona Ścieżka 50,00 zł
Arkadiusz Grzymkowski Luszewo 50,00 zł
Marcin Wrotny Bema 50,00 zł
Pieniądze zebrane 40 848.00 zł
Brakująca kwota 24 322.00 zł

Dodano: 2018-05-20 21:29:36
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Pan wśród radości wstępuje do nieba


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 nabożeństwo fatimskie - różaniec i procesja z figurą Matki Bożej.
Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki.
Nabożeństwo majowe po Mszy św. o godz. 17.00.
W białym tygodniu dzieci będą przychodziły na Mszę św. o godz. 17.00.

W środę po Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się w intencji Ojczyzny kontynuując nowennę na 100 lecie odzyskania niepodległości. W tym dniu wspominamy św. Andrzeja Bobolę patrona Polski.
W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego. Codziennie odprawiamy nowennę do Ducha Świętego po różańcu.
Kontynuujemy nowennę pompejańską w intencji odnowy duchowej parafii.
Różaniec będzie odmawiany po Mszy św. o godz. 18.00.

W przyszła niedzielę będziemy gościć w naszym kościele ks. Marka Bałwasa, niepełnosprawnego kapłana, który po wypadku porusza się na wózku. Jest duszpasterzem młodzieży, prowadzi konferencje, audycje radiowe, pisze książki. Mówi o sobie „Jestem osiołkiem na kółkach, który przywozi Jezusa”. Ks. Marek będzie na mszach o godz. 9.30, 11.30 i 16.00. Po spotkaniach będzie można kupić książki i płyty z jego konferencjami.

Za tydzień w niedziele 20 maja podczas Mszy św. o godz. 16.00
odbędzie się Uroczystość Ślubowania Rycerzy Jana Pawła II.
Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.

Kolejna Msza św. w intencji parafii o Dary Ducha Świętego będzie odprawiona w sobotę o godz.18.00. Jest to przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego a także do Misji świętych i w intencji bierzmowanych.

SPOTKANIA:
Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do II Komunii św. środę i piątek o godz. 15.30.
Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania w piątek o godz. 18.00 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.
Spotkanie mężczyzn - kandydatów na Rycerzy Jana Pawła II w środę o godz. 19.00.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej w czwartek o godz. 19.00.

TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
14 V - św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów, męczennik.
16 V - św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród prawosławnych,
zamęczony przez kozaków, patron Polski.


WYDATKI PARAFIALNE W KWIETNIU:
Podatki od parafii 1 779.00 zł.
Wywóz śmieci z cmentarza 5 655.00 zł.
Akumulatory do szorowarki 1845.00 zł.
Energia elektryczna 625.00 zł.
Kwiaty do kościoła 150.00 zł.
Wydatki liturgiczne 132.00 zł.
Razem 10 186.00 zł.
Zaliczka na remont elewacji kościoła 30 000.00 zł.

REMONTY W PARAFII:
Jest już wykonana część elewacji kościoła - ściana z witrażami.
Obecnie będzie robiona ściana przednia i bok kościoła.


Bóg zapłać za ofiary na remont kościoła.
Ofiara od rodziców dzieci przystępujących do I Komunii św. 4 900 zł.
Grażyna Kowalska z Ciechanowa, która szyła szatki do komunii dla dzieci 200.00 zł.
Ofiary po Nawiedzeniu Obrazu Kowalewko 340,00 zł.
ofiara po Nawiedzenia Obrazu ul. Nadrzeczna 200,00 zł.
Ofiara od pielgrzymów do Medjugorie 500,00 zł.
Ofiara bezimienna Paśniki 100,00 zł.
Milena i Jarosław Mioduszewscy 200,00 zł.
Zbigniew Dryka Glinojecka 100,00 zł.
Z. Prusakiewicz 100,00 zł.
Grochowieccy Kwiatowa 200,00 zł
Barbara Gomółka Polna 2G/8 50,00 zł
K. Soblewska Wkra 100,00 zł
Ofiara bezimienna 100,00 zł
Ofiara bezimienna Luszewo 100,00 zł
Janusz Masny Warszawa ul J. Kazimierza 29/10 9 30,00 zł
Martyna Włodkowska Glinojeck 80,00 zł
Jasiński Łukasz Zalesie 50,00 zł
Eklżnieta i Łukasz Bieńkowscy Zielona Ścieżka 50,00 zł
Konrad Nowociński Szyjki Nowe 100,00 zł
Józef Gorzkiewicz Południowa A m 2 100,00 zł
Wacława Domańska Parkowa 15 100,00 zł
Arkadiusz Grzymkowski Luszewo 50,00 zł
Marcin Wrotny Bema 50,00 zł
Anna i Stanisław Kucińscy Stary Komunin 100,00 zł
Marianna Śliwińska Wojska Polskiego 100,00 zł
Pieniądze zebrane 40 848.00 zł
Brakująca kwota 24 322.00 zł

Dodano: 2018-05-13 13:32:30
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Strona 8 z 12