Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość. Po Komunii Świętej uklękniemy przy żłóbku, by Świętej Rodzinie zawierzyć rodziny naszej parafii.

Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 17.30, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Początek adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 15.30.

Pierwszy piątek miesiąca to szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi oraz zadośćuczynienie Sercu Pana Jezusa za grzechy. Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca od godz. 15.30.

Pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Spotkanie Kół Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych o godz. 16.00.

Przewodnik grupy białej pieszej pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę zaprasza na spotkanie kolędowo-opłatkowe do sali parafialnej 05.01.2020r. o godz. 16. Po kolędowaniu zapraszamy na Mszę świętą z oprawą pielgrzymkową.

W niedzielę, 05 stycznia będziemy mogli obejrzeć „Jasełka” w wykonaniu Kół Żywego Różańca z naszej parafii.

KOLĘDA:
Poniedziałek, 30.12.2019 – Luszewo od godz. 9.00
Wtorek, 31.12.2019 – Zalesie Duże od godz. 9.00
Czwartek, 02.01.2020 – Kowalewko od godz. 9.00
Piątek, 03.01.2020 – Wkra kolonia od godz. 9.00
Sobota, 04.01.2020 – ul. Nadrzeczna od godz. 10.00

Dodano: 2019-12-28 22:13:56

W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. We wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.

Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od PASTERKI, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z wtorku, 24 grudnia, na środę, 25 grudnia.

Pół godziny przed Pasterką będzie program przygotowany przez Chór Parafialny. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce przy stole wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską, wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

Zapraszam do udziału w Pasterce w naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. Msze Święte w dzień Bożego Narodzenia o godz. 9.30, 11.30 i 16.00 i w drugi dzień świąt jak w każdą niedzielę.

Zachęcam do przystąpienia do spowiedzi św. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. W naszym kościele okazja do przedświątecznej spowiedzi świętej przed lub po roratach.

W poniedziałek i we wtorek o godz. 7.15 ostatnie roraty Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tej Mszy Świętej wotywnej.

Przy gazetkach jest wyłożona broszurka „BOŻONARODZENIOWE VADEMECUM KATOLIKA”. Jest to esencja wiedzy na temat Narodzenia Pańskiego. Praktyczne informacje oraz ciekawostki, o których nie miałeś pojęcia, pomogą Ci w świadomym przeżywaniu tego wyjątkowego czasu. Jest w niej także modlitwa przy wigilijnym stole. Za broszurkę składamy dobrowolną ofiarę.

Są jeszcze do nabycia świece Caritas oraz KSIĄŻKI DLA DZIECI na prezent.

PRACE REMONTOWE NA PRZYSZŁY ROK:
W przyszłym roku chciałbym odnowić kościół wewnątrz. Najpierw zrobić prezbiterium tak ja ono było pierwotnie zaplanowane, a wiec z figurami Matki Bożej i osób stojących pod krzyżem. Jestem już umówiony z architektem, który zajmuje się aranżacją nowoczesnych świątyń, by zaprojektować prezbiterium i malowanie kościoła. Po odnowieniu pomyślimy o odpowiednim oświetleniu prezbiterium. Prace te, jak Bóg pozwoli, wykonamy w całości lub etapami w zależności od życzliwości parafian.

Ofiary na tace zbierane w Święto Bożego Narodzenia przeznaczone będą na remont kościoła
Ofiary z drugiego dnia świąt przeinaczone będą na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku


Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Nr. 177/2019
W dniu 27 września 2019 r. inspektorzy PINB w Ciechanowie, przeprowadzili po ustnej interwencji jednego z mieszkańców Glinojecka, kontrolę doraźną na działce przy ul. Kościelnej 1 w Glinojecku, w sprawie wykonanych robót budowlanych polegających na zamurowaniu dwóch otworów okiennych w budynku kościoła. […]
- ks. Adam Staniszewski przedłożył pismo, w którym zawarte jest wyjaśnienie, że zgodnie z załącznikiem graficznym (str.44- Rzut parteru, rys, nr 2) do decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Nr 72/2017, z dnia 15 maja 2017 r., znak: PINB.7356.77.2015, pn. Projekt budowlany „Zabezpieczenie elewacji wraz z poprawą izolacyjności termicznej przegród”, prace elewacyjne obejmowały zabudowę przedmiotowych otworów okiennych. Ponadto zabudowa przeszkleń nie spowodowała naruszenia konstrukcji nośnej budynku kościoła, nie spowodowała oszpecenia elewacji i widoku ściany wewnętrznej od strony kościoła za ołtarzem głównym, miała pozytywny wpływ na docieplenie kościoła.
W protokole kończącym sprawę: PINB.7356.77.2015 jest zapis: „roboty wykonano zgodnie z opracowanym w tym zakresie projektem budowlanym”.
Ponieważ „interwencje” się powtarzają, pracownicy Inspektoratu prosili mnie o ogłoszenie tej decyzji. Zamiast interwencji w Ciechanowie wystarczyło przyjść do mnie na kawę i zapoznać się z dokumentacją.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, pierwszy męczennik za wiarę.
27 XII – św. Jan Apostoł i Ewangelista, najmłodszy z grona Apostołów, umiłowany uczeń Pana Jezusa.
28 XII – Święci Młodziankowie, męczennicy, którzy ponieśli śmierć z powodu przyjścia na świat Zbawiciela na rozkaz Heroda.

Dodano: 2019-12-21 18:50:03

W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy „Gaudete”, niedzielą „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe.

Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez niespokojne współczesne czasy.

Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritas. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Świece rozprowadzają ministranci, którzy zbierają na fundusz ministrancki. Po nabyciu świec, będą one poświęcane przy ołtarzu. Świece pobłogosławione przez kapłana, mają w sobie zatopioną modlitwę. Gdy później zapalamy je w domu, modlitwa zostaje uwolniona i wypełnia pomieszczenia. Dlatego warto mieć w domu poświęcone świece, które będziemy palić w różnych ważnych momentach. Podczas modlitwy o pobłogosławienie świec kapłan wypowiada w modlitwie między innymi te słowa: „…Gdziekolwiek te świece będą postawione lub zapalone, niech wyjdą stamtąd władcy ciemności, niech drżą i uciekają z mieszkań ludzi przestraszone demony wraz ze wszystkimi swoimi sługami i niechaj już więcej nie zamierzają zakłócać spokoju lub nękać tych, którzy służą Tobie, Boże Wszechmogący…” (Rituale romana 1954 r., s. 315,394,397).

Ministranci będą także sprzedawali KSIĄŻKI DLA DZIECI z serii „Kocham Polskę” oraz ilustrowane Biblie dla dzieci. Te wartościowe książki mogą być pięknym prezentem na gwiazdkę.

Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej roratnej o godz. 7.15 w poniedziałek, środę, w piątek, we wtorek, czwartek i w sobotę o godz. 16.30. Adwentowej spowiedzi św. nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę - niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu przy relikwiach św. Jana Pawła II od godz. 15.30 a o godz. 18.00 adoracja dla mężczyzn prowadzona przez Rycerzy Jana Pawła II. Zapraszamy mężczyzn.O godz. 19.00 spotkanie Rycerzy Jana Pawła II na plebanii. Zapraszamy także mężczyzn, którzy chcieliby wstąpić do rycerstwa.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Ojcu Piotrowi Wiśniewskiemu, proboszczowi w Truskawcu na Ukrainie za przeprowadzenie rekolekcji adwentowych, głoszone Słowo Boże, modlitwę, oraz przygotowanie parafii do świąt Bożego Narodzenia.

Dziękuję posługę muzyczną w rekolekcje:
Chórowi CON BRIO ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku pod kierunkiem pani Magdaleny Jędrzejewskej.

Chórowi ze Szkoły Podstawowej Viva La Musica pod kierunkiem pani Aldony Wiśniewskiej

Chórowi Quo Vadis pod kierunkiem pani Aldony Wiśniewskiej.

Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z Płocka pod dyrekcją pani Anny Bramskiej.

Dziękuję zespołowi Moja Rodzina za poprowadzenie wieczoru uwielbienia i Fundacji Tak dla Rodziny za zorganizowanie koncertu muzyki chóralnej „Muzyka prosto z Nieba

Dziękuję za życzliwe słowa po ostatniej niedzieli i zawierzeniu się Matce Bożej w jej święto Niepokalanego poczęcia. Wiele osób bardzo przeżyło tę uroczystość.

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, aby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

Dodano: 2019-12-14 14:45:34Dodano: 2019-12-14 10:38:58
Rekolekcje:W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenia duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się 13 grudnia, wygłosi w naszej wspólnocie O. Piotr Wiśniewski CSsR Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Truskawcu (Ukraina) Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.

Rekolekcje Adwentowe

Piątek – 13 grudnia 2019
9:00 Spowiedź dla kl. IV-V
9:30 Msza św. dla klas I -V Szkoły Podstawowej Posługa muzyczna: Chór SP CON BRIO z p. Magdą Jędrzejewską
11:00 Msza św. dla klas VI – VIII i Liceum – spowiedź Posługa muzyczna: Chór S.P. Viva La Musica z p. Aldoną Wiśniewską
15:30 Spowiedź.
16:00 Msza św. z nauką dla wszystkich
17:30 Spowiedź.
18:00 Msza św. z nauką dla wszystkich Wieczór Uwielbienia zespół Moja Rodzina.

Sobota – 14 grudnia 2019
9:00 Spowiedź
9:30 Msza św. szczególnie dla starszych i chorych
11:00 Msza św. dla dzieci Sz. Podstawowej
Po mszy świętej spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
13:00 Wyjazdy do chorych.
15:30 Spowiedź.
16:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
17:30 Spowiedź.
18:00 Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej
19:00 Koncert muzyki wielogłosowej– Muzyka prosto z Nieba – Chór Quo Vadis pod kierunkiem Aldony Wiśniewskiej

III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2019
8,00 Msza św. z nauką dla dorosłych.
9:30 Msza św. z nauką dla dzieci.
Koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z Płocka pod dyrekcją Anny Bramskiej i patronatem ks. Proboszcza Parafii św. Stanisława B.M. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
12:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16:00 Msza św. z nauką dla młodzieży,- zakończenie rekolekcji.

Dodano: 2019-12-13 11:33:32
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 12