Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy


UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

Dziś na wszystkich Mszach św. po komunii dokonamy aktu zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz osobistego oddania się Matce Bożej. Po sumie GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA.

Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym - już dwudziestym z kolei Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian.

Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej roratnej o godz. 7.15 w poniedziałek, środę, w piątek o godz. 9.00, we wtorek, czwartek i w sobotę o godz. 16.30.

Adwentowej spowiedzi św. nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę - niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji chorych przy relikwiach ojca Pio od godz. 15.30 W czacie adoracji możliwość spowiedzi.

W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

Rekolekcje:W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenia duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się 13 grudnia, wygłosi w naszej wspólnocie O. Piotr Wiśniewski CSsR Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Truskawcu (Ukraina) Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.

W święto Niepalonego Poczęcia Matki Bożej powstało kolejne Koło Żywego Różańca rodziców za dzieci, już piąte. Patronem koła będzie św. Stanisław Kostka patron dzieci i młodzieży. Czekamy na zgłaszanie się następnych rodziców do nowego koła. to tylko 7 minut dla Twojego dziecka.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję za ofiarę na kościół 220 zł po nawiedzeniu rodzin na ul. Polnej 2 H. W intencji mieszkańców będzie odprawiona Msza św. w niedzielę 15 grudnia o godz. 12.00.

Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za zamontowanie lampki przy katederce w kaplicy.

Dziękuję za modlitwy w mojej intencji w czasie prowadzenie rekolekcji w Ciechanowie. Zebrane ofiary 3 720 zł. przeznaczam na potrzeby parafii.

Dziękuję ks. prefektowi za zastępowanie mnie podczas prowadzenia rekolekcji jak również za otwieranie i zamykanie kościoła kiedy nie ma na Mszy nikogo z obsługi kościoła.

Dziękuję panu, który pomaga mi przy sortowaniu śmieci na cmentarzy i wrzucaniu do pojemników dzięki czemu jest utrzymywany porządek. Proszę o wyrzucanie chryzantem oddzielnie, nie do pojemników i wyjmowanie z doniczek. Folie i doniczki wrzucamy do pojemników. Zadbajmy wszyscy o porządek przy cmentarzu.

Ciepło świecy Caritas
Adwent Migoczące światło świec i ich ciepło zawsze niosło otuchę i nadzieję. Budziło chęć dzielenia się miłością i okazywania miłosierdzia bliźnim... Kupując świecę pomagamy dzieciom z naszej diecezji. Uzyskane fundusze przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 gr z każdej świecy na pomoc dzieciom z afrykańskich krajów.
Świece będą rozprowadzali ministranci, którzy coraz częściej udzielają się w pracy przy kościele. Wszystkie większe ofiary będą przeznaczone na fundusz ministranci. Ks. Prefekt już raz zabrał ich na wycieczkę, będą więc mogli uzbierać na następy wyjazd.
Po Mszach będziemy święcili świece.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.

Rekolekcje Adwentowe

Piątek – 13 grudnia 2019
9:00 Spowiedź dla kl. IV-V
9:30 Msza św. dla klas I -V Szkoły Podstawowej Posługa muzyczna: Chór SP CON BRIO z p. Magdą Jędrzejewską
11:00 Msza św. dla klas VI – VIII i Liceum – spowiedź Posługa muzyczna: Chór S.P. Viva La Musica z p. Aldoną Wiśniewską
15:30 Spowiedź.
16:00 Msza św. z nauką dla wszystkich
17:30 Spowiedź.
18:00 Msza św. z nauką dla wszystkich Wieczór Uwielbienia zespół Moja Rodzina.

Sobota – 14 grudnia 2019
9:00 Spowiedź
9:30 Msza św. szczególnie dla starszych i chorych
11:00 Msza św. dla dzieci Sz. Podstawowej
Po mszy świętej spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
13:00 Wyjazdy do chorych.
15:30 Spowiedź.
16:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
17:30 Spowiedź.
18:00 Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej
19:00 Koncert muzyki wielogłosowej– Muzyka prosto z Nieba – Chór Quo Vadis pod kierunkiem Aldony Wiśniewskiej

III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2019
8,00 Msza św. z nauką dla dorosłych.
9:30 Msza św. z nauką dla dzieci.
Koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z Płocka pod dyrekcją Anny Bramskiej i patronatem ks. Proboszcza Parafii św. Stanisława B.M. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
12:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16:00 Msza św. z nauką dla młodzieży,- zakończenie rekolekcji.

Adwentowy rachunek sumienia

1. Jezus Chrystus
Czy w życiu codziennym kieruję się wolą Jezusa Chrystusa?
Czy jest On rzeczywiście na pierwszym miejscu w moim życiu?
Czy pytam Go o zdanie podejmując codzienne decyzje?
Jakie dziedziny mojego życia są jeszcze nie oddane Jezusowi?
Na ile moje dzisiejsze życie jest przygotowaniem do realizacji powołania, jakie ma dla mnie Jezus Chrystus?

2. Maryja
Jak często rozważam postawę Maryi jako wzoru dla mojego oddania się Jezusowi?
Czy potrafię w swoim życiu tak służyć, jak służyła Maryja?
Czy jestem gotów poświęcić całe swoje życie Bogu, jeśli On powoła mnie do kapłaństwa lub życia zakonnego?
Czy zawierzyłem kiedykolwiek swoje życie Maryi?
Jak często odmawiam różaniec?
Czy kiedykolwiek wzywam orędownictwa Maryi?

3. Duch Święty
Na ile trwa we mnie świadomość Chrztu i Bierzmowania, w których otrzymałem Ducha Świętego?
Czy choć czasami dziękuję Bogu za te sakramenty?
Czy wiem do czego one mnie zobowiązują?
Czy modlę się do Ducha Świętego?
Czy staram się odkryć dane mi przez Niego dary?
Czy wykorzystuję dane mi dary?
Czy wierzę w działanie Ducha Świętego?

4. Kościół
Czy mam świadomość Kościoła jako Ludu, którego jestem istotnym członkiem?
Czy jestem odpowiedzialny za swój Kościół?
Czy cenię sobie Kościół i Jego Pasterzy?
Czy wspieram ich modlitwą?
Czy troszczę się o własną wież z Bogiem dla budowania Kościoła?
Czy mam świadomość więzi z innymi wiernymi w Kościele, czy zdaję sobie sprawę, że oni są mi potrzebni i ja jestem im potrzebny?
Czy regularnie uczestniczę w spotkaniach mojej wspólnoty, grupy?
Czy ożywiam ludzi mi powierzonych mobilizując ich do podjęcia coraz większej odpowiedzialności?
Jak wygląda moja służba dla dobra Kościoła?
Czy interesuję się życiem mojej parafii?

5. Słowo Boże
Jak często rozważam Słowo Boże?
Czy szukam w Słowie Bożym światła dla życia, czy też samej wiedzy?
Czy wprowadzam w swoje życie wnioski z rozważanego przeze mnie fragmentu Pisma Świętego?
Czy mam stale w zasięgu ręki Pismo Święte?
Jak wygląda mój udział w Liturgii Słowa?

6. Modlitwa
Czy modlę się rano i wieczorem, dziękując Bogu za spożywane pokarmy, wzywam Go w ciągu dnia?
Czy w moim domu rodzinnym, w grupie koleżeńskiej jestem animatorem modlitwy?
Czy uczestniczę w ramach wolnego czasu w spotkaniach modlitewnych w mojej parafii?
Czy modlitwa sprawia mi radość?
Czy nie szukam własnej chwały i korzyści w modlitwie?
Czy pamiętam w modlitwie o ludziach mi powierzonych i o moich bliskich?
Czy dbam o obecność modlitwy na spotkaniach mojej wspólnoty?
Czy wierzę, że Bóg może przez moją modlitwę zdziałać więcej niż ja sam?
Czy uczę innych modlitwy?

7. Liturgia
Jak często uczestniczę w Eucharystii z własnej woli, z miłości do Jezusa?
Na ile wówczas mam świadomość obecności Boga?
Jak często uczestniczę w innych formach modlitwy liturgicznej i paraliturgicznej (brewiarz, nabożeństwa)?
Czy w Eucharystii znajdują swe źródło moje słowa, czyny i świętowanie?
Czy biorąc odpowiedzialność za kształt Liturgii nie zaczynam uważać jej za element "występu", "wychowania" innych?
Czy chętnie podejmuję posługi podczas Liturgii?
Czy staram się o zdobycie wiedzy celem zrozumienia znaków liturgicznych?
Czy jest moją troską, aby piękno Liturgii było siłą przyciągania ku Bogu innych?

8. Świadectwo
Czy moje zachowanie w domu, szkole, pracy jest godne miana chrześcijanina?
Czy moja postawa nie cechuje się faryzejską świętością?
Czy dzielę się radością spotkania z Panem, bogactwem, jakie On wnosi w moje życie wśród najbliższych, krewnych, we wspólnocie?
Czy nie wstydzę się mojej wiary i praktyk religijnych?
Czy potrafię dawać prawdziwe świadectwo życia z Chrystusem?
Czy jestem naprawdę sobą, nie mam podwójnego oblicza?
Czy modlę się za głoszących Słowo Boże?
Czy wykorzystuje wszystkie sytuacje do dawania świadectwa?

9. Nowa kultura
Jakie są moje zniewolenia?
Czy podejmuję z nimi walkę?
Jaki wpływ mają na mnie środki przekazu, moda, subkultury młodzieżowe?
Czy szanowałem własną godność?
Czy moja mowa, kultura bycia budowały wspólnotę?
Czy nie jestem przyczyną zgorszenia innych?
Czy zachowuję czystość w słowach, czynach?
Czy jestem strażnikiem czystości i skromności w zachowaniu, mówieniu, ubieraniu się?

10. Agape, czyli piękna miłość
Czy jestem dobrym przyjacielem?
Czy jestem stały w miłości, traktuję ją poważnie?
Czy w swojej posłudze jestem bezinteresowny, nie szukam własnej chwały i satysfakcji?
Czy potrafię przyjść z pomocą bliźniemu kosztem własnego czasu?
Jak wygląda moja praca nad sobą?
Jak często się spowiadam?
Czy potrafię być ofiarny?
Czy kocham siebie takiego, jakim jestem?
Czy nie jestem biernym uczestnikiem wspólnoty, czekając aż ktoś zleci mi zadanie do wykonania?
Czy nie unikam ludzi odrzuconych przez środowisko, niechcianych, ludzi o trudnym temperamencie?
Czy potrafię także im przyjść z pomocą?
Czy dbam o to, by nikt nie czuł się zagubiony, niechciany w mojej wspólnocie, rodzinie, środowisku?

Dodano: 2019-12-10 11:30:44

Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

Rozpoczynając kolejny rok pracy pragniemy nade wszystko Bogu w Trójcy Jedynemu złożyć nasze korne dziękczynienie, za tę niezwykłą łaskę, jaką jest dar swobodnej możliwości sprawowania Najświętszej Eucharystii każdego dnia.

W duchu medytacji i pogłębienia naszej wiary, ale i kornego dziękczynienia pragniemy rozpoczynający się nowy rok liturgiczny przeżyć, rozważając największą i najcudowniejszą z tajemnic wiary - tajemnicę Eucharystii. Zawołaniem niech więc będzie hasło:

„Oto wielka tajemnica
- Eucharystia daje nam życie”.


Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych w poniedziałek, środę i piątek o godz. 7.15 a we wtorek czwartek i sobotę o godz. 16.30. Msze Święte roratne z udziałem dzieci będą odprawiane we wtorki i czwartki o godz. 16.30. Dzieci i młodzież zachęcamy także do udziału w roratach rano przed pójściem do szkoły. Na roraty przynosimy tradycyjnie lampiony.

Rekolekcje: W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się 13 grudnia, wygłosi w naszej wspólnocie O. Piotr Wiśniewski CSsR Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Truskawcu (Ukraina) Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.

O godz. 17.00 kontynuujemy nowennę przed świętem Niepokalanego poczęcia Matki Bożej.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.

W czwartek adoracjaNajświętszego Sakramentu od godz. 15.30 w intencji kapłanów i powołań kapłańskich. Przy relikwiach św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W czacie adoracji możliwość spowiedzi.

Pierwszopiątkowa spowiedź święta od godz. 16.00. Będzie tylko jeden ksiądz, dlatego prośba by spowiadać się już w czwartek. Aby odprawić pierwsza piątki miesiąca należ być u spowiedzi i przyjąć komunię św. w czasie Mszy św. Niektórzy zaraz po spowiedzi wychodzą i nie przyjmują nawet komunii.

W pierwszą sobotę miesiąca różaniec wynagradzający o godz. 16.00.

W niedzielę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu na wszystkich Mszach św. po komunii dokonamy aktu zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz osobistego oddania się Matce Bożej. Na Mszę św. o godz. 9.30 zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi by powierzyć swoje pociechy najlepszej z Matek.

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. Przypada 8 grudnia, od 12.00 do 13.00.

Za tydzień, w święto Matki Bożej powstanie kolejne Koło Żywego Różańców rodziców za dzieci. Ceremonia przyjęcia nowych członków będzie na sumie.

Osoby pragnące wstąpić do Żywego Różańca w naszej Parafii (nie muszą należeć do naszej Parafii), zarówno kobiety jak i mężczyźni (mile widziana także młodzież) mogą zgłaszać się w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą zbierane ofiary na ten cel.

Ks. proboszcz od dziś prowadzi rekolekcje adwentowe w Ciechanowie w parafii Matki Bożej Fatimskiej i prosi o modlitwę w tej intencji.

SPOTKANIA:
W piątek spotkanie z kandydatami do bierzmowania, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 16.30.
W sobotę spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 15.30.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter,
7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup, Doktor Kościoła.

Adwent
"Adwent zmniejsza nasze zaangażowanie w szaleństwo świata posuwającego się szybko naprzód. Przyhamowuje nas. Skłania nas do myślenia. Każe nam spoglądać poza dzień dzisiejszy na "wielkie jutro" życia. Bez Adwentu, zagrzewani jedynie wyścigiem donikąd, który wyczerpuje świat wokół nas, moglibyśmy tak gorączkowo podejmować próby cieszenia się i sterowania tym życiem, że nie rozwinęlibyśmy w sobie upodobania do ducha, który nie umiera i nie przecieka nam przez palce jak topniejący śnieg." - s. Joan Chittister, "Co roku bliżej Boga"

Wiedzieć w każdym momencie życia, że jestem na dobrej ścieżce. Oto, co znaczy być gotowym na przyjście Pana, co znaczy czuwać. Wtedy sąd po śmierci nie będzie strasznym trybunałem ale odebraniem nagrody z rąk Króla. - Ks. Stanisław Mrozek SJ

Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa… św. Jan Paweł II

Rekolekcje Adwentowe

Piątek – 13 grudnia 2019
9:00 Spowiedź dla kl. IV-V
9:30 Msza św. dla klas I -V Szkoły Podstawowej Posługa muzyczna: Chór SP CON BRIO z p. Magdą Jędrzejewską
11:00 Msza św. dla klas VI – VIII i Liceum – spowiedź Posługa muzyczna: Chór S.P. Viva La Musica z p. Aldoną Wiśniewską
15:30 Spowiedź.
16:00 Msza św. z nauką dla wszystkich
17:30 Spowiedź.
18:00 Msza św. z nauką dla wszystkich Wieczór Uwielbienia zespół Moja Rodzina.

Sobota – 14 grudnia 2019
9:00 Spowiedź
9:30 Msza św. szczególnie dla starszych i chorych
11:00 Msza św. dla dzieci Sz. Podstawowej
Po mszy świętej spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
13:00 Wyjazdy do chorych.
15:30 Spowiedź.
16:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
17:30 Spowiedź.
18:00 Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej
19:00 Koncert muzyki wielogłosowej– Muzyka prosto z Nieba – Chór Quo Vadis pod kierunkiem Aldony Wiśniewskiej

III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2019
8,00 Msza św. z nauką dla dorosłych.
9:30 Msza św. z nauką dla dzieci.
Koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z Płocka pod dyrekcją Anny Bramskiej i patronatem ks. Proboszcza Parafii św. Stanisława B.M. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
12:00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16:00 Msza św. z nauką dla młodzieży,- zakończenie rekolekcji.

PODZIĘKOWANIA:
Serdecznie dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła złożone w ubiegła niedzielę. Zebraliśmy 3 200.00 zł. To nawet trochę więcej niż wyniosło zatankowanie całego zbiornika.

Dziękuję także za pomoc przy uprzątaniu śmieci przy cmentarzu. Pracowało około 20 osób. To była ogromna pomoc. Śmieci są posprzątane ale jest problem z odbiorem. Trzeba czekać na opróżnienie kontenerów, bo na wysypiskach już brakuje miejsca.

Dziękuję także za worki do śmieci, które już kilkakrotnie dostawiałem ze sklepu.

Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za pocięcie uschniętego drzewa, oraz za zamontowanie gniazdek w prezbiterium i oświetlenia przed zakrystią.

Dziękuję paniom, które posprzątały kaplicę Matki Bożej, wytarły kurze przy ołtarzu oraz odkurzyły biblioteczkę z książkami.

Dziękuje członkom Kół Żywego Różańca za i ks. Prefektowi przygotowanie dekoracji adwentowej.

Dziękuję kwiaciarni „Lawenda” za deklarację ołtarza na święto Chrystusa Króla i na dzisiejszą niedzielę.

Dziękuję mężczyznom, którzy posprzątali teren wokół kościoła, wygrabili butwiejące liście i konfetti po ślubach, wybrali śmieci z pod wycieraczki przy wejściu do kościoła.

Dziękuję panu Zalewskiemu za udostępnienie przyczepu i kilkukrotne wywożenie ziemi po chryzantemach.

Dziękuję panu Wernickiemu za przewiezienie choinek do kościoła.

Dziękuję pani Katarzynie Rutkowskiej i Robertowi Mejer za ofiarowanie choinek do kościoła.

Dziękuję ks. Prefektowi i ministrantom za posprzątanie zakrystii, wytarcie kurzu i pajęczyn przy konfesjonałach oraz wyzbieranie petów po papierosach przy zakrystii.

Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Z objawieniami Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle
związane jest nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12.00 do 13.00
O tej szczególnej godzinie objawiająca się Matka Boża powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.
Objawień w 1946 roku doznała pielęgniarka ze szpitala w Montichiari, Pierina Gilli. Widzenie przedstawiało płaczącą kobietę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami, szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie ludzkości i szerzenie kultu Matki Boskiej Róży Duchownej. Pierina Gilli zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r., nie doczekawszy się zatwierdzenia objawień. W 1971 zapadło bowiem w tej sprawie rozstrzygnięcie negatywne, lecz 29 lat później biskup Brescii uznał kult czczonej tam Matki Bożej.
Tekst z http://www.pch24.pl

W bibliotece parafialnej są nowe książki:
Homeopatia - śmierć w granulkach.
Pułapka bioenergoterapii.
Pierścień Atlantów - zdradliwa moc amuletów.
Ojciec Mateo - zakonnik egzorcysta.
Czyściec - wezwanie do modlitwy za zmarłych
Oto wielka Tajemnica wiary.
Książki można wypożyczyć i po przeczytaniu odłożyć na półkę lub przekazać komuś innemu do przeczytania.

Dodano: 2019-12-01 11:54:24

Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia. Podczas wszystkich Mszy Świętych odnawiamy dziś akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.

Pius XII w swojej encyklice Quas primas pisze: „Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami”.

Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17.00.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Od godz. 16.00 wspólne modlitwy w intencji rodzin i o dar potomstwa przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Adwent przypomina nam o pierwszym przyjściu Chrystusa, o którym anonimowy Ojciec Kościoła z IX wieku pisał: „Oto Sprawiedliwy przychodzi do nas grzeszników, aby z grzeszników uczynić sprawiedliwych; Święty przychodzi do bezbożnych, aby uczynić nas świętymi; pokorny przychodzi do pysznych, aby z pysznych uczynić pokornych. Cóż więcej? Ten, który z istoty swojej jest dobry, przychodzi do ludzi przepełnionych złem”. Ten sposób przychodzenia Chrystusa dokonuje się ciągle.

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Od piątku 29 listopada, w ramach przygotowania do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia - będziemy odprawiali nowennę po Mszy o godz. 16.30.

Chcemy by powstało kolejne Koło Żywego Różańca za dzieci na święto Matki Bożej . Można zgłaszać się do pani Chodorskiej tel. 660 860 604 lub do księży.

W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Czesława Pawlukiewicza pracującego w sanktuarium Jezusa Frasobliwego w Rosi na Białorusi. Ks. proboszcz powie kazania i będzie zbierał na budowę Rekolekcyjnego Centrum przy parafii.
W tę samą niedzielę będą prowadził rekolekcje adwentowe w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Proszę o modlitwę w intencji mojej intencji i w intencji parafii.

Został zakupiony Olej do ogrzewania. Dziś ofiary zbierane na tace przeznaczone są na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.

Wywożenie śmieci z cmentarza to ogromny koszt i kłopot dla parafii. Wszyscy wyrzucają nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Tona śmieci kosztuje 450.00 zł. Jeden pojemnik metalowy kontenera KP7 to koszt 850.00 zł. Wywiezienie śmieci, które już zalegają na cmentarzu to koszt ok. 10 tysięcy zł. Za pieniądze, które trzeba wydać na śmieci można by zrobić chodnik na cmentarzu. Oprócz tego jest ogromny kłopot. Na wywiezienie kontenera czekam już drugi tydzień bo firma ma opóźnienia, a takich pojemników trzeba wywieźć ok 10-ciu. W wielu parafiach pewne prace wykonuje się w czynie społecznym. Proszę serdecznie o pomoc parafian w uprzątnięciu śmieci. Gdyby oddzielić odpady zielone (chryzantemy, liście i trawy) od szkła i plastiku zmniejszyła by się znacząco ilość śmieci. Zapraszam do pomocy mężczyzn i kobiety we wtorek od godz. 10.00. Wystarczą rękawice i grabie. Przyda się także traktor z przyczepą do zabrania ziemi z doniczek. Liczę na życzliwość parafian. Taka praca może być też ofiarowana jako szlachetny czyn dla zmarłych.

Dodano: 2019-11-25 10:59:36

Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

W trzeci czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu przy relikwiach św. Jana Pawła II od godz. 15.30. do 16.30. Adoracje zakończymy modlitwą w intencji dzieci i młodzieży. Od godz. 17.30 do 18.30 adoracja Rycerzy Jana Pawła II. Zapraszamy na tę wieczorną modlitwę mężczyzn. Po nabożeństwie ucałowanie relikwii.

W piątek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Składamy serdeczne życzenia Panu Organiście, chórowi parafialnemu i zespołowi „Moja Rodzina”.

Za tydzień będziemy przeżywać
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.
Podczas wszystkich Mszy Świętych odnowimy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.
Rzecznik Episkopatu podkreśla, że Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do uświadomienie sobie, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. „Można powiedzieć, że Jezus jest królem miłości, miłosierdzia, prawdy i pokoju. Niedzielne odnowienie Jubileuszowego Aktu jest okazją, by zawierzać Mu swoje życie z jego wszystkimi aspektami. Oddając nas samych, nasze rodzinny, ojczyznę Chrystusowi Królowi, możemy być pewni, że On chce przyjść nam z pomocą w naszej codzienności. Jezus więc nie jest królem, który zabiera, ale królem który daje i troszczy się o swój lud” - dodaje ks. Rytel-Andrianik.

Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Dzieci na święto Chrystusa Króla przyniosą serca, na których napiszą swoje imiona i złożą przy figurze Serca Jezusowego.

8 grudnia obchodzimy ważne święto maryjne Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Z tej okazji chcemy by powstało kolejne Koło Żywego Różańca za dzieci.
Zachęcamy do zgłaszania się rodziców (potrzeba jeszcze kilka osób). Można zgłaszać się do pani Chodorskiej tel. 660 860 604 lub do księży.
Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Pamiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie wieczne dla nich. Wypominki za zmarłych przyjmujemy w kancelarii parafialnej. Kancelaria czynna od godz. 16.00 do 16.20.

W ostatnią niedzielę listopada ofiary na tacę przeznaczone będą na zakup oleju opałowego do ogrzewania kościoła

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
18 XI - św. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie czystości, patronka Ruchu Czystych Serc,
20 XI - św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik,
21 XI - Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu,
22 XI - św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu.

Apel Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie
Szanowni Państwo!
Dzisiaj przypada Światowy Dzień Ofiar Pamięci Wypadków Drogowych. Jego obchody są wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz o ich rodzinach.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zwracam się z apelem do pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami o rozwagę i poszanowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także o szacunek i wzajemną życzliwość na drodze. Brawura, nieuwaga i nieznajomość przepisów to główne przyczyny zdarzeń drogowych.
Apeluję do niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz używanie elementów odblaskowych.
Apeluje do kierujących o trzeźwość na drodze, przestrzeganie dozwolonej prędkości jazdy, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz niekorzystanie z telefonów komórkowych.
Wyrażam przekonanie, że obchody Światowego Dnia Ofiar Wypadków Drogowych zachęcą Państwa do refleksji i uświadomią, że nie szanując i nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym możemy zapłacić najwyższą cenę jaką jest życie ludzkie.

Dodano: 2019-11-16 21:40:00

Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jest to okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie. W Sudanie południowym 7 milionów ludzi głoduje, 3,5 miliona mieszkańców nie ma dachu nad głową. Dzieci włączane są do grup paramilitarnych.
Ofiary zbierane dziś puszek przeznaczone będą na pomoc Kościołowi w potrzebie.

11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie.

Msza Święta
w intencji Ojczyzny
zostanie odprawiona
jutro o godz. 17.00.

Obchody Święta Niepodległości rozpoczną się w M-GOK godz. 15.00 -koncertem patriotycznym w wykonaniu zespołu Moja Rodzina.
O godz. 16.00 -Marsz Niepodległości ulicami: Polna, Południowa, Załęskiego, Zielona Ścieżka Wojska. Polskiego. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Złożenie kwiatów na grobie żołnierzy na cmentarzu parafialnym.
O godz.17.00- Msza Święta
Serdecznie zapraszamy:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GLINOJECK
DYREKTOR MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
KSIĄDZ PROBOSZCZ PARAFII p.w. Św. STANISŁAWA B.M.

WYWIEŚ FLAGĘ
Świętujmy to święto uroczyście, dajmy wyraz naszego przywiązania do Ojczyzny. Przyprowadźmy ze sobą dzieci by czuły się dumne z tego, że są Polakami.Na Marsz Niepodległości proszę zabrać flagi.

Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17.00.

W drugi czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji chorych przy relikwiach ojca Pio i modlitwa o uzdrowienie. W tej modlitwie będziemy także modlić się za chorych na duszy, o uwolnienie od wszelkich zniewoleń. Adoracja rozpocznie się o godz. 16.30. Na zakończenie ucałowanie relikwii ojca Pio.

SPOTKANIA:
W piątek o godz. 17.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
W niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 z rodzicami dzieci klas III i IV.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
4 XI 11 XI – św. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,
12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,
13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

W czwartek 14 września o godz. 19.00 będzie Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku Popławach. Mszy św. będzie przewodniczył ks. dr Jose Maniparambil. Ojciec Jose Antonio Maniparambil urodził się w 1964 roku w Parapukkarze w Indiach. Jest księdzem katolickim diecezji Irinjalakuda. Uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych na Papieskim Instytucie św. Piotra w Bangalore. Obecnie jest profesorem biblistyki w Teras Vidyapeetha w Bangalore, prowadzi seminarium z teologii kontekstualnej i misyjnej.
W Polsce jest Ojciec znany jako przedstawiciel ruchu charyzmatycznego w Kościele katolickim. Czy to właściwy opis Ojca posługi i powołania?
To prawda – jestem charyzmatykiem, ale nie czuję się częścią żadnego ruchu tego typu w Kościele. Przecież charyzmaty są dla każdego! Moim charyzmatem jako kapłana jest przede wszystkim modlitwa. Pomagam regularnie w wielu wspólnotach, bo jestem o to proszony. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania jest centrum modlitewne, które nieprzerwanie od 40 lat gromadzi każdego tygodnia 10 tysięcy ludzi. Posługuję tam każdej soboty. Przyjeżdża tam także wielu hinduistów i muzułmanów. Wielu z nich przechodzi na katolicyzm. - Fragment wywiadu.
Proszę o zgłaszanie się na wspólny wyjazd samochodami lub autobusem jeśli będzie więcej chętnych. Tel 500 210 541.

Dodano: 2019-11-09 21:54:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 2 z 12