Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 16.30.

W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i powołań kapłańskich i zakonnych przy relikwiach św. Stanisława Biskupa i Męczennika od godz. 15.30.

W listopadzie dziesięć minut przed Mszą św. będziemy odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych i modlitwę św. Gertrudy.

MODLITWA ŚW. GERTRUDY
uwalniająca 1000 dusz z czyśćca

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

KANCELARIA parafialna będzie czynna w sezonie zimowym od godziny 16.00 do 16.20. Można także załatwiać sprawy o godz. 17.30, zaraz po ostatniej Mszy św. Przyjmujemy jeszcze na wypominki roczne.

Na ławkach i na stoliku leżą jeszcze broszurki poświęcone pomocy zmarłym: z serii Parafialne ABC: „Pogrzeby”, Wypominki”, „Msze za zmarłych”, „Msze Gregoriańskie”. Można je zabrać do przeczytania. Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:

Serdecznie dziękuję za Ofiary na remont kościoła składane w ostatnią niedzielę października zebraliśmy 2 380.00 zł.

Uczestnicy pielgrzymki do Medjugorie złożyli ofiarę 720.00 zł. Ofiarę przeznaczam na kościół.

Wspólnota Charyzmatyczna „Cały Twój”, przy parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach, która brała udział w tej pielgrzymce podjęła się modlitwy w mojej intencji i założyła trzy grupy modlitewne apostolatu Margaretka. Jest to zobowiązanie modlitwy do końca życia za konkretnego kapłana. W naszej parafii powstały też takie grupy, które modlą się za mnie i za ks. Prefekta.

Za wszystkie dary duchowe i materialne serdeczne Bóg zapłać.

Woda święcona jest bardzo skutecznym środkiem przeciwko złym duchom, natomiast wielką ochłodą dla dusz w czyśćcu cierpiących. Kościół Św. używa jej na pociechę tych dusz przy ceremoniach i nabożeństwach dla nich sprawowanych. Kropmy często wodą święconą groby zmarłych, gdzie spoczywają ich ciała, jest to dla nich ogromna ulga, ochładza ona płomienie ognia czyśćcowego. Praktykujmy także ten zwyczaj w domu, przed i po modlitwie, wchodząc i wychodząc z Kościoła, one nam się za to odwdzięczą. Św. Teresa z Avila była bardzo wierna zwyczajowi używania wody święconej.

Poświęconą woda jest w naszym kościele w pojemniku przy chrzcielnicy. Korzystajmy z niej często.


16 listopada obchodzimy wspomnienie św. Gertrudy Wielkiej.


Gertruda przyszła na świat 6 stycznia 1256 roku na terenie dzisiejszych Niemiec. Jej rodzice zmarli kilka lat później, więc 5 letnią dziewczynkę powierzono na wychowanie siostrom cysterkom w Helfcie. Gertruda spędziła w klasztorze w Helfcie całe swoje życie - najpierw jako uczennica, a następnie jako zakonnica. Dziewczynka odebrała od sióstr staranne wykształcenie teologiczne i humanistyczne. Bardzo lubiła się uczyć. Studia pochłonęły ją do tego stopnia, że zapomniała o ich celu - Bogu. 27 stycznia 1281 r. przeżyła głębokie doświadczenie Boga, które określała jako mistyczne zaślubiny z Boskim Oblubieńcem. Od tej chwili jej miłością była nie nauka, ale Bóg. Jezus ukazywał jej się w licznych objawieniach. Gertruda doświadczała też nadprzyrodzonych ekstaz i proroczych wizji. Opisała je w dziele „Objawienia”. Mistyczka zmarła w listopadzie 1302 r. Jest patronką Ameryki Południowej i początkowo była czczona właśnie tam. Jednak na prośbę króla Polski Augusta II Sasa, papież Klemens XII w 1732 roku rozciągnął jej kult na cały Kościół.

Św. Gertruda bardzo ceniła modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące. To im poświęcała wszystkie swoje trudy i cierpienia. Ta postawa bardzo podobała się Jezusowi, który w czasie jednej z wizji powiedział do niej: Bądź pewna, moja córko, że twoje umiłowanie zmarłych nie będzie ci przeszkodą. Wiedz, że ten hojny dar, jaki złożyłaś ze wszystkich swoich uczynków duszom czyśćcowym, szczególnie mi się spodobał, a na dowód tego oświadczam, iż wszystkie kary jakie musiałabyś znosić w życiu przyszłym, zostały ci odpuszczone- co więcej, w nagrodę za twą szczodrość tak pomnażam wagę twoich zasług, że będziesz się w niebie cieszyć wieczną chwałą.

W pismach Gertrudy znajdujemy liczne historie, opisujące kontakt świętej z duszami czyśćcowymi. Była ona świadkiem, jak Maryja wybawiła z czyśćca duszę brata zakonnego Hermana, który wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej. Zmarli wskazywali jej także na wielką moc Eucharystii. Przykładem tego jest dusza zmarłej zakonnicy, która ukazała się Gertrudzie i powiedziała: Och, jakże szczęśliwa jestem, że miałam szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu w swoim życiu, ponieważ przez nie teraz otrzymałam wiele owoców. To nie potrwa już długo i zostanę przyjęta do wspaniałości nieba. Jeszcze innym razem święta Gertruda zobaczyła duszę, która była niesiona do nieba przez prośby Kościoła.

W czasie jednego z licznych objawień Jezus podyktował św. Gertrudzie modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące. Obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca 1000 dusz. Modlitwę tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia, samemu lub w grupie. Daje to niewyobrażalne wręcz możliwości pomocy duszom, które cierpią w czyśćcu.Jak wygląda czyściec?


Listopad to czas szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Wspominamy ich. Modlimy się za nich. Dlaczego? Wierzymy, że po śmierci czeka nas niebo, czyściec albo piekło - w zależności od naszego postępowania na ziemi. Dusze przebywające w niebie nie potrzebują już naszej modlitwy, ale dobry Bóg nie pozwala, aby modlitwa była zmarnowana i zalicza ją na poczet dusz najbardziej potrzebujących. Duszom, które znajdują się w piekle nasza modlitwa już pomóc nie może. Szczególną opieką powinniśmy otoczyć dusze przebywające w czyśćcu, czyli te, które są przeznaczone do nieba, nie mogą tam jednak wejść, z powodu licznych grzechów, jakie popełniły za życia. Muszą się najpierw oczyścić. Nasza modlitwa może skrócić ich cierpienia oraz sprawić, że będą one mniej dotkliwe. Co wiemy o czyśćcu? Oto zbiór przydatnych cytatów.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (1030-1032)

Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem.

Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma świętego (np. 1 Kor 3, 15; 1 P 1, 7), mówi o ogniu oczyszczającym: Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym (Mt 12, 32). Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym.

Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, o której mówi już Pismo święte: „Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA
(Dzienniczek 20)


Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą.Płomienie, które je paliły, mnie nie dotykały. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę, l zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? l odpowiedziały mi jednogłośnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w Czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi więzienia cierpiących. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale Sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi.

ŚW. JAN MARIA VIANNEY

Ogień w czyśćcu jest ten sam co w piekle; różnica na tym tylko polega, że nie jest wieczny.
Ojcowie Święci mówią, że czyściec jest w pobliżu piekła. Łatwo to pojmiemy, gdy pomyślimy, że grzech powszedni nie¬daleko jest od śmiertelnego. Według tychże Ojców nie wszystkie dusze pokutują w czyśćcu dla zadośćuczynienia Boskiej sprawiedliwości - niektóre z nich pokutują w tych miejscach, w których grzeszyły.

Jeśli chcemy, bracia drodzy, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek zbawienia, modlitwa za umarłych.

Święty Seweryn, arcybiskup koloński, w kilka lat po śmierci pokazał się jednemu ze swoich przyjaciół i powiedział, że był w czyśćcu za to, że odłożył do wieczora modlitwę, którą był powinien zmówić rano. O jakże wielu chrześcijan w czyśćcu będzie za to, że swe modlitwy odkładali na czas inny, pod pozorem że coś ważniejszego mieli do załatwienia!

BŁ. KATARZYNA EMMERICH

To niedobrze, że ludzie tak szybko zapominają o zmarłych, że tak mało ich wspierają. Te biedne dusze nie są w stanie same sobie pomóc. Tylko my możemy im tę pomoc ofiarować – cierpiąc za nie, zwyciężając nasze namiętności, ćwicząc się w pokorze i przebaczeniu, cierpliwie znosząc wady innych ludzi. Tę naszą pomoc można przyrównać do szklanki chłodnej wody, którą podajemy umierającemu z pragnienia.

SŁUGA BOŻA WANDA MALCZEWSKA

Dziś w nocy gdy się przebudziłam, usłyszałam głos płaczliwy: Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący nie macie pojęcia jakie tu męki ponosimy. Cierpimy moralnie, bo się rwiemy do oglądania Pana Boga, a osiągnąć tego nie możemy, bo najmniejsza plamka grzechowa, pokutą nie zmazana, przeszkadza nam do wyjścia stąd. Cierpimy fizycznie, bo te same prawie męki ponosimy, co potępieni w Piekle, z tą tylko różnicą, że my cierpimy do czasu, a tamci na wieki. My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas słuchanie Mszy Świętej, różne modlitwy odpustowe, ofiarujcie - dajcie jałmużnę - a najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy się postaracie o odprawienie Mszy Świętej za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy Świętej przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe.

Dodano: 2019-11-02 22:14:22

Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy Świętej - Adoracja Najświętszego Sakramentu.

W środę po różańcu odmówimy Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00

1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych będą odprawiane Msze św. o godz. 8.00, 9.30 i 11.00 w kościele. Po Mszy św. w intencji wszystkich zmarłych o godz. 11.00, będzie procesja na cmentarz parafialny i modlitwy za zmarłych na cmentarzu oraz poświęcenie grobów. O godz. 15.00 będzie Msza św. za zmarłych w kaplicy na cmentarzu komunalnym i procesja z modlitwą za zmarłych i poświęceniem grobów.

2 listopada w Dzień Zaduszny Msze św. będą odprawiane o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Po Mszy św. o 16.00 różaniec za zmarłych na cmentarzu.

Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

W kancelarii, która czynna jest codziennie od 16.00 do 16.30 , przyjmujemy zapisy na Msze Święte na rok 2020 i wypominki za zmarłych.

Dodano: 2019-10-28 12:31:14

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” - pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 17.30 oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po różańcu.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Adorację zakończymy modlitwą w intencji rodzin i o dar potomstwa przy relikwiach Zelii i Ludwika Martin.

Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. W kancelarii przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, które będą czytane 1 i 2 listopada.

1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych będą odprawiane Msze św. o godz. 8.00, 9.30 i 11.00 w kościele. Po Mszy św. w intencji wszystkich zmarłych o godz. 11.00, będzie procesja na cmentarz parafialny i modlitwy za zmarłych na cmentarzu oraz poświęcenie grobów. O godz. 15.00 będzie Msza św. za zmarłych w kaplicy na cmentarzu komunalnym i procesja z modlitwą za zmarłych i poświęceniem grobów.

2 listopada w Dzień Zaduszny Msze św. będą odprawiane o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Po Mszy św. o 16.00 różaniec za zmarłych na cmentarzu.

Największym darem dla zmarłych jest Msza św. i komunia przyjęta w ich intencji. 1 i 2 listopada a także przez 8 dni po uroczystości Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny za zmarłych czyli darowanie kar doczesnych. Warunkiem odpustu jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. w intencji zmarłych i nawiedzenie kościoła lub cmentarza. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty w ostatnie dni października. Spowiadamy przed Mszą św. o godz. 17.00 i w czasie różańca.

W piątek 25 października harcerze będą sprzątali zaniedbane groby na cmentarzu. Zachęcamy inne osoby by włączyły się w tę akcję. Harcerze będą pracowali od godz. 15.00 ale można przyjść już wcześniej o godz. 14.00.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję dzieciom, młodzieży i Kołom Żywego Różańca za przygotowanie wieczoru poświęconego Janowi Pawłowi II. Dziękuję także wszystkim, którzy przyszli, by wspólnie uczcić Wielkiego Rodaka. Niech św. Jan Paweł II błogosławi z nieba nam wszystkim i wstawia się za naszą Ojczyzną.

Pielgrzymi do Medjugorie przysłali biały ornat z emblematem eucharystii i albę w podziękowaniu za prowadzone w drodze rekolekcje o eucharystii. Serdeczne Bóg zapłać.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
Janina i Tomasz Szymańscy Kowalewko 200,00 zł
Grażyna Mysiakowska Glinojeck 100,00 zł
Ofiara anonimowa 200,00 zł
Ofiara anonimowa 100,00 zł

W przyszłą niedzielę ostatnią w miesiącu ofiary składane na tace przeznaczone będą na pokrycie kosztów remontu kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
22 X - św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

Jako lekturę na zbliżający miesiąc listopad poświęcony zmarłym polecamy książkę „Uwolnijcie nas stąd” o duszach czyśćcowych z Marią Symmą. W rozmowie z dziennikarzem Niki Eltzerem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje posłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu cierpiących. Książka kosztuje 20 zł.
Na ławkach wyłożone są broszurki „Parafialne ABC” Jak pomóc zmarłym. „Msza św. za zmarłych”. Można je zabrać i przeczytać jako przygotowanie do święta Wszystkich Świętych. Są jeszcze z tej serii broszurki „Wypominki”, „Pogrzeby” i „Msze Gregoriańskie”. Tych broszurek jest mniej i są wyłożone na stoliku z gazetami


PORZĄDEK NA CMENTARZU:
Wywożenie śmieci z cmentarza jest bardzo kłopotliwe i bardzo kosztowne. Bardzo proszę po pierwsze o zmniejszenie ilości kupowanych lampek, zniczy i kwiatów, które duszom niewiele pomagają a często mogą zastępować właściwą pomoc jaką jest modlitwa i Msza św. w ich intencji.

Po drugie nie kupujmy sztucznych kwiatów ponieważ tylko żywe kwiaty są wyrazem żywej pamięci i wiary w to że nasi zmarli żyją. Pomijam ekologię i sprawę estetyki. Raczej nie chcielibyśmy otrzymać na imieniny plastikowych kwiatów zamiast żywych.

Proszę by trawy, wycięte gałęzie, ziemię wyrzucać oddzielnie. Ale nie może być w tych odpadach ani jednego znicza czy nawet torebki foliowej. Tę część śmieci można będzie wywieźć oddzielnie. Wkłady do zniczy wrzucamy do worków, szkło i inne odpady niesegregowane do dużych pojemników plastikowych. Można także zabrać śmieci do swojego pojemnika przy domu.

Za pieniądze, które trzeba zapłacić za wywóz śmieci z cmentarza można by wyłożyć kostką kolejną alejkę na cmentarzu. Przedostatnia faktura wyniosła 14 tysięcy zł a teraz 6 tys. pięćset zł. Wszystko zależy od parafian.

Niektórzy proponują żeby założyć monitoring za cmentarzem. Monitoring jest już od zawsze. Maria Simma, której książkę polecamy do przeczytania, przekonała się, że "dusze czyśćcowe wiedzą o nas i o tym, co się dzieje, więcej, niż myślimy. Wiedzą na przykład o tym, kto bierze udział w pogrzebie i czy się modli, czy tylko idzie, aby inni go widzieli. Wiedzą, kto wysłuchał za nie Mszy św., bo dla umarłego pobożne wysłuchanie Mszy św. ma większe znaczenie aniżeli towarzyszenie zwłokom na cmentarz. Wiedzą również dusze czyśćcowe, co się o nich mówi i co się dla nich robi. Są bliżej nas, niż myślimy; są całkiem blisko nas". Każdy czyn wypełniony z miłością może przynieść im ulgę w cierpieniu. Nawet posprzątanie cmentarza.Są bliżej nas, niż myślimy
Śmierć człowieka otacza obłok tajemnicy. Odczuwa ją umierający, a najbliżsi zmarłego zadają sobie pytania: "Co się stało z tym, którego kochaliśmy? Co ze mną będzie po śmierci?".

Jedyną odpowiedź na te najważniejsze pytania daje Jezus: "Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne" (J 6, 47). Jest życie wieczne, jest niebo, które On nam otworzył swoją męką i zmartwychwstaniem, jest Jego nauka, jak to niebo osiągnąć, oraz są przestrogi przed utratą życia wiecznego. Chrystus mówi nam, że przez próg śmierci przechodzimy do nowego życia, gdzie wszystko ma wymiar duchowy, gdzie nie ma przestrzeni, materii, czasu, cierpienia i strachu, natomiast wszystkim we wszystkich jest Bóg - Miłość i Światłość odwieczna i wiekuista.

Ażeby przybliżyć człowiekowi prawdę o rzeczach ostatecznych, które go czekają, a przede wszystkim by złagodzić ten naturalny lęk przed śmiercią albo niewiedzę o losach bliskich zmarłych, Bóg udziela czasem daru kontaktowania się żywych z umarłymi. Dzieje się to jednak rzadko i tylko wtedy, gdy w planach Bożych ma z tego wyniknąć wielkie dobro.

Współcześnie taki dar - a nawet misję - otrzymała Maria Simma, zmarła w roku 2004 mieszkanka małej szwajcarskiej wioski Sonntag w Alpach.

Maria pochodziła z licznej rodziny, w której się nie przelewało. Po ukończeniu szkoły ludowej dziewczyna pragnęła wstąpić do zakonu; trzykrotnie próbowała w różnych klasztorach, lecz wszędzie odmawiano jej przyjęcia ze względu na jej słabe zdrowie. Mając od dziecka bardzo żywe nabożeństwo do Matki Bożej, złożyła prywatny ślub czystości i oddała Jej dalszą drogę swego życia, pragnąc służyć Jej przez modlitwę i ofiarę w intencji dusz czyśćcowych. Po śmierci rodziców zamieszkała sama w domu rodzinnym.

Pewnej nocy w 1940 r. Maria nagle się obudziła i dostrzegła obcego mężczyznę chodzącego po jej pokoju. Na pytanie, kim jest, nie otrzymała od przybysza żadnej odpowiedzi. Ponieważ Simma była z natury odważna, momentalnie wyskoczyła z łóżka, chcąc schwytać intruza, lecz jej ręce trafiły w próżnię; wtedy zrobiło się jej nieswojo. W tej samej chwili zjawa znikła. Zaraz rano kobieta opowiedziała widzenie swemu spowiednikowi; ten radził jej w takich momentach pytać: "Czego potrzebujesz, czego chcesz ode mnie?". Następnej nocy tajemniczy mężczyzna znów się pojawił. Na pytanie Marii odpowiedział: "Postaraj się o trzy Msze święte, a będę wybawiony".

Tak się zaczęła współpraca Marii z duszami pokutującymi w czyśćcu. Przez kilkanaście lat zjawiały się u niej w liczbie kilku rocznie. Proboszcz i spowiednik Marii, ks. Alfons Matt, którego kobieta informowała o każdej prośbie kierowanej do niej z zaświatów, polecał jej, aby żadnej duszy nie odrzucała, ale żeby starała się spełnić jej życzenie.

W 1954 r. - a był to rok maryjny - dusze zaczęły przychodzić do Marii już co noc. Gdy ten rok minął, zjawiały się znowu rzadziej, ale najczęściej w pierwszą sobotę miesiąca, w święta Matki Bożej, w wielkim poście (szczególnie w Wielkim Tygodniu), a także w listopadzie oraz w adwencie. Każdy kontakt duszy czyśćcowej z Mafią Simmą był szczególnym darem Bożym, uzyskanym przez Matkę Bożą dla danej duszy. To, co dusze mogły powiedzieć Marii Simmie, też było darem Bożym; wprawdzie wizjonerka nie mogła ich wypytywać sama, ale przez długie lata tych kontaktów uzyskała bogatą wiedzę i doświadczenie w sprawach czyśćcowych. Nie wolno jej jednak było przywoływać dusz z czyśćca: "Przychodzą po prostu, kiedy Pan Bóg im pozwoli postarać się o szybsze wybawienie" - wyjaśniała Maria. Wynika z tego, że wszelkie przywoływanie duchów, seanse spirytystyczne itp. nie są po myśli Bożej i należy się ich całkowicie wyrzec. Duchy, które mogą się w nich pojawiać, to duchy złe, podszywające się pod osoby zmarłe.

Natomiast Simma przekonała się, że "dusze czyśćcowe wiedzą o nas i o tym, co się dzieje, więcej, niż myślimy. Wiedzą na przykład o tym, kto bierze udział w pogrzebie i czy się modli, czy tylko idzie, aby inni go widzieli. Wiedzą, kto wysłuchał za nie Mszy św., bo dla umarłego pobożne wysłuchanie Mszy św. ma większe znaczenie aniżeli towarzyszenie zwłokom na cmentarz. Wiedzą również dusze czyśćcowe, co się o nich mówi i co się dla nich robi. Są bliżej nas, niż myślimy; są całkiem blisko nas".

Na pytanie, jak i za co dusze cierpią w czyśćcu najbardziej, Simma daje następujące wyjaśnienie: "Jest tyle różnych rodzajów czyśćca co dusz. Każdą duszę trapi tęsknota za Bogiem i to powoduje najboleśniejsze cierpienia ze wszystkich. Poza tym każda dusza jest tak karana, jak grzeszyła (...). Grzechy przeciwko miłości, oszczerstwo, zniesławienie, brak pojednania się, kłótnie z powodu chciwości i zazdrości są w wieczności bardzo karane (...). Jak często grzeszy się bezlitosnymi wypowiedziami i płochymi sądami o drugich (...). Słowo może zabić - słowo może uzdrowić". Do nieba może wejść tylko czysta miłość.

Pomimo wielkich cierpień doznawanych w czyśćcu "żadna dusza nie chciałaby wrócić na ziemię i nadal żyć, ponieważ ma ona poznanie, o którym my nie mamy pojęcia. Dusze pokutujące w czyśćcu pragną oczyszczenia. Czy możemy sobie wyobrazić dziewczynę, która odważyłaby się przyjść na pierwszy bal w brudnej sukience i nie uczesana? Dusza w miejscu oczyszczenia - czyli w czyśćcu - ma tak świetlane pojęcie o Bogu, że przedstawia się jej w oślepiającej piękności. Żadna siła nie zdołałaby jej zmusić, aby stanęła przed Jego Obliczem, jeżeli najdrobniejsza skaza nie została z niej jeszcze zmazana. Tylko doskonale czysta odważy się stanąć przed Bogiem, aby oglądać Go twarzą w twarz".

Dusze ukazujące się Marii Simmie prosiły przede wszystkim o Msze św., modlitwę, ale także o zwrócenie się do ich bliskich z przestrogą, z prośbą o ofiary lub o wyrównanie krzywd. Z czasem zaczęły też prosić o przyjęcie cierpień za nie. Gdy wizjonerka się na to zgadzała, przeżywała godziny wielkich cierpień fizycznych; po ich upływie wracała do normalnego samopoczucia. Ten rodzaj wspierania dusz pokutujących stał się dominującym nurtem misji Marii Simmy. Poznała, jak wielką wartość ma modlitwa i cierpienie ofiarowywane Bogu tu na ziemi w intencji zmarłych. Kilka godzin cierpień Marii skracało komuś czyściec o kilkadziesiąt lat. Dusze pokutujące z tej perspektywy żałują każdej okazji do cierpienia, której nie wykorzystały na ziemi, aby ją Bogu ofiarować w duchu pokuty.

Wszystkie prośby dusz i informacje od nich uzyskane Maria przekazywała swemu proboszczowi, ks. Mattowi, bardzo troskliwie czuwającemu nad misją duchową, którą Bóg obdarzył jego penitentkę. Przekonując się, jak dobroczynne to zadanie dla dusz pokutujących w czyśćcu, a równocześnie jaki ma ono walor ewangelizacyjny dla ich rodzin, kapłan zgodził się, aby Simma wygłaszała odczyty o czyśćcu po okolicznych parafiach. Ludzie się o to dopominali, a dusze czyśćcowe popierały tę akcję, bo pobudzała do gorliwszego nabożeństwa w ich intencji. Po odczytach Maria była zasypywana pytaniami o życie pozagrobowe.

Wielekroć dusze przychodzące do Marii Simmy mówiły o roli Matki Bożej w wypraszaniu im skrócenia lub złagodzenia cierpień czyśćcowych. Matce Bożej należy się tytuł Matki Miłosierdzia Dusz Czyśćcowych - stąd tak cenna dla nich jest modlitwa różańcowa. Jedna dusza objawiająca się powiedziała Simmie, że Matka Boża upomina się o wybudowanie kaplicy ku Jej czci na rozstaju, gdzie kiedyś już kapliczka stała. Gdy przeprowadzano nową drogę, starą kapliczkę zniesiono, a o postawieniu nowej zapomniano. Matka Boża przypomina o konieczności jej postawienia, wyrażając też życzenie, aby znajdował się w niej obraz przedstawiający Ją jako Matkę Miłosierdzia Dusz Czyśćcowych. Obraz ma być piękny. Krótko potem Simmę odwiedził ksiądz z Polski. Gdy Maria opowiedziała mu o życzeniu Matki Bożej, kapłan podjął się znalezienia malarza i pokrycia kosztów.

Obraz namalował Adolf Hyła z Krakowa, autor obrazu Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach. W maju 1959 r. obraz i kaplica w Sonntagu zostały poświęcone i są teraz miejscem pielgrzymek oraz modlitw za dusze w czyśćcu.

Dodano: 2019-10-19 18:43:40

W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi Wstańcie, chodźmy! Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.

W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas różańca o godz. 17.30.

We wtorek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Obchodzimy go 15 października, ponieważ tyle trwa ciąża - gdy poczęcie, symbolicznie, rozpoczynamy liczyć od 1 stycznia. Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpienie z powodu utraty dziecka poczętego i zapraszamy na różaniec w ich intencji o godz. 17.30.

W środę 16 października w rocznicę wyboru papieża Polaka zapraszamy na różaniec o godz. 17.30, a po różańcu na wieczór poświęcony "Janowi Pawłowi II przygotowany przez Koła Żywego Różańca.

Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasza, w piątek podczas różańca o godz. 17.30.

W piątek 18 października na godz. 18.00 zapraszamy na różaniec i spotkanie kandydatów do bierzmowania, czyli uczniów I klas szkół średnich. Na spotkaniu zostanie przygotowana lista osób, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania w przyszłym roku. Proszę by młodzież przyniosła na spotkanie swoje różańce.

W czwartek zapraszamy na różaniec mężczyzn i adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30. O godz. 19.30 spotkanie Rycerzy Jana Pawła II na plebanii.

Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 nabożeństwo fatimskie.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Przeprowadzimy także zbiórkę ofiar na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.

Koła Żywego Różańca z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II podjęły akcję modlitewną odmawiając 5 200 różańców dziękczynnych za pontyfikat świętego Papieża Polaka. "Ofiarujemy Ci Maryjo te Różańce aby podziękować Ci za wszystkie łaski, których udzieliłaś Janowi Pawłowi II i nam przez Jego pośrednictwo!

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Księdzu Prefektowi i ministrantom za posprzątanie pomieszczenia w kościele, w którym przechowywane są obrazy i chorągwie do procesji.

Uczestnicy pielgrzymki do Medjugorie, w podziękowaniu za opiekę duszpasterską i prowadzenie rekolekcji złożyli ofiarę 1 120.00, którą przeznaczam na kościół.

Jako lekturę na zbliżający miesiąc listopad poświęcony zmarłym polecamy książkę „Uwolnijcie nas stąd” o duszach czyśćcowych z Marią Symmą. W rozmowie z dziennikarzem Niki Eltzerem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje posłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu cierpiących. Książka kosztuje 20 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,
16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,
17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,
18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

Dodano: 2019-10-12 21:14:41

Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godzinie 16.00 zapraszamy na Mszę Świętą z procesją Maryjną ulicami Glinojecka, w czwartą rocznicę nawiedzenia cudownej ikony Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii

Dziękuję za zaangażowanie Kołom Żywego Różańca, strażakom, rycerzom Jana Pawła II, chórowi parafialnemu, asyście i ministrantom, lektorom, harcerzom i młodzieży, która niosła flagi.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00.

W dni powszednie różaniec o godzinie 17.30
a w niedzielę po Mszy Świętej o 16.00

Za tydzień młodzież będzie zbierała ofiary do puszek na stypendia dla uczniów Fundacji:"Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Można też nabyć książki:"Ostatnie wołanie Maryi","Kalendarz Rolników" i albumy Maryjne.

W kancelarii, która czynna jest codziennie od 16.00 do 16.30, przyjmujemy już na Msze Święte na rok 2020 i wypominki za zmarłych.

Dziękuję za ofiary na remont kościoła:
ul. Południowa (domki) - 100 zł
Ofiara bezimienna - 100 zł

Dodano: 2019-10-06 19:44:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 3 z 12