Dodano: 2019-04-26 17:44:00
Dodano: 2019-04-26 15:58:12

Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

Msze Święte w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego:
6.00,9.30,11.30 i 16.00.

W Poniedziałek Wielkanocny według porządku niedzielnego:
8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.
W drugim dniu Świąt Wielkanocnych naszymi ofiarami będziemy wspierali
katolickie uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce.

Trwa Nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy codziennie o godz. 15.00. "O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego"./Dz. 1320/ Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi /por. Dz/

W czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji:
- świętości w rodzinach,
- małżeństw zagrożonych,
- o dar potomstwa.

Modlimy się przy relikwiach św. małżonków Zeli i Ludwika i Martin.
Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji rodzin.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję ks. Robertowi, Kołom Żywego Różańca i panu kościelnemu za przygotowanie Grobu Pańskiego.

Dziękuję za ofiary na kwiaty do Grobu i wszystkim, którzy je zbierali. Pieniądze, które pozostały po zakupie kwiatów i materiałów do dekoracjo grobu przeznaczone będą na remont Kościoła.

Dziękuję za wartę przy Grobie Pańskim strażakom z Glinojecka i Szyjk, rycerzom Jana Pawła II, harcerzom i wszystkim, którzy znaleźli czas by adorować Jezusa w grobie.

Dziękuję Kołom Różańcowym, Szkole Podstawowej, Gimnazjum za czuwania przy grobie.

Dziękuję również młodzieżowemu chórowi mieszanemu pod dyrekcją Aldony Wiśniewskiej, chórowi parafialnemu z panem Organistą, Służbie Liturgicznej Ołtarza, oraz wszystkim tym, którzy czynnie angażowali się w Liturgię.

Dziękuję Asyście procesyjnej i dzieciom sypiącym kwiatkami.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 będzie można odebrać szatki do komunii.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzą Duszpasterze


REMONT KOŚCIOŁA
W święta wielkanocne ofiary składane na tacę przeznaczone
będą na dokończenie remontu elewacji kościoła.


Dziękuję za ofiary indywidualne:
Mirosław Szymański Radzanów 80.00 zł
Hanna Walczak Ciechanów 100.00 zł
Ofiara bezimienna Glinojeck 300.00 zł.

SPOTKANIE Z POEZJĄ
Zapraszamy
na promocję tomiku poezji
KAZIMIERZA WIŚNIEWSKIEGO
„Nie nam Panie”.
Spotkanie odbędzie się w piątek 26 kwietnia o godz. 18.40
w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku.


Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.
Urodził się 11 II 1858 r. w Lubieńcu. W 1873 r. przeniósł się do Płocka. Po ukończeniu studiów seminaryjnych 19 VI 1878 r. został skierowany na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął 10 VII 1881 r. z rąk bpa Aleksandra Gintowna. Od tego roku rozpoczął pracę w Seminarium Duchownym. Pełnił też funkcję wikariusza w parafii św. Bartłomieja, rektora kościoła poreformackiego.

W latach 1901-1908 pełnił funkcję rektora seminarium. Dał się poznać jako wymagający moderator i wybitny profesor - znawca i miłośnik liturgii. Jego szczególne zainteresowanie liturgią sprawiło, że w 1888 r. biskup Kossowski mianował go ceremoniarzem katedralnym.

Dnia 12 VI 1908 r. otrzymał nominację na biskupa płockiego. Sakrę biskupa przyjął dnia 6 XII 1908 r. w Petersburgu z rąk bpa Wnukowskiego. W roku 1930 otrzymał od papieża Piusa XI honorowy tytuł arcybiskupa Silyum. 28 II 1940 r.

W 1931 r. - w 50 rocznicę święceń kapłańskich - otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu "Polonia Restituta". W tym też roku Uniwersytet Warszawski nadał mu doktorat honoris causa, a w Płocku otrzymał tytuł Honorowego Członka Rady Miasta.

Został internowany w Stupnie. 7 III 1941 r. ponownie aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, gdzie prawdopodobnie 28 V 1941 r. poniósł śmierć męczeńską.

Myśli Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
"Tylko miłością dochodzi się do celu".


"Niechaj przykładem będą nam owi męczennicy pierwszych wieków, którzy w chwilach najtrudniejszych zapominali o sobie, pytali o jedno tylko, co by mogli dla Boga czynić".
"Największą troską... są dusze ludzkie".

Biskup Leon Wetmański
Urodził się 10 IV 1886 r. w Żurominie, Święcenia kapłańskie otrzymał 23 VI 1912 r. w Płocku z rąk bpa Nowowiejskiego; w latach 1912-1918 przebywał na studiach w Akademii Duchownej w Petersburgu, które w 1916 r. ukończył z tytułem magistra; od 1918 r. ojciec duchowny w Seminarium Duchownym w Płocku.

Dnia 19 XII 1927 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji płockiej. Sakrę biskupią przyjął 22 IV 1928 r. Dnia 28 II 1940 r. został uwięziony i osadzony wraz z Arcybiskupem w Stupnie.

W nocy z 6 na 7 marca 1941 r. został przewieziony do Płocka, a następnie do obozu śmierci w Działdowie. Tam poniósł śmierć męczeńską - najprawdopodobniej 10 X 1941 r.

W latach 1901-1908 pełnił funkcję rektora seminarium. Dnia 12 VI 1908 r. otrzymał nominację na biskupa płockiego. Sakrę biskupa przyjął dnia 6 XII 1908 r. w Petersburgu z rąk bpa Wnukowskiego. W roku 1930 otrzymał od papieża Piusa XI honorowy tytuł arcybiskupa Silyum. 28 II 1940 r. został internowany w Stupnie. 7 III 1941 r. ponownie aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, gdzie prawdopodobnie 28 V 1941 r. poniósł śmierć męczeńską.

Myśli Błogosławionego Biskupa Leona Wetmańskiego.
"Jeżelibyś, Boże Miłosierny i dobry, dał mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i tych, którzy by mi ją zadawali, aby i oni Ciebie Boże Dobry i Miłosierny całym sercem kochali".

Z testamentu bpa L. Wetmańskiego
"Niczego nie pragnę na ziemi, ale za podanie strawy, przyodzianie w imię Chrystusa jednego ubogiego, wszystko bym oddał z radością i to, co mam, i co by mnie mogło spotkać do końca życia".
Fragment listu bpa Wetmańskiego z 9 II 1932 r.

Błogosławieni arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski oraz biskup Leon Wetmański - to biskupi płoccy, którzy oddali życie za kościół rzymskokatolicki i Polskę w niemieckim obozie Soldau w dzisiejszym Działdowie.

- Nowowiejski mógł opuścić Polskę, gdy wybuchła II Wojna Światowa, a bp Hetmański uciec ze Słupna koło Płocka, gdzie był internowany przed wywiezieniem do obozu.

Żaden z nich tego nie zrobił. Zostali uznani za jednych z najgroźniejszych wrogów Rzeszy. Jako duchowni, nieśli swoim współwięźniom pociechę i nadzieję. Zginęli śmiercią męczeńską w 1941 roku. Nigdy nie udało się ustalić, gdzie zostali pochowani.

Miejscem pamięci ma być symboliczny grób duchownych przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie.

Błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski oraz błogosławiony biskup Leon Wetmański zostali beatyfikowani w 1999 roku przez papieża Jana Pawła II. Znaleźli się w grupie 108 błogosławionych męczenników.

W niemieckim obozie koncentracyjnym Soldau, gdzie duchowni zostali straceni, zamordowano 15 tysięcy osób.

W 2019 r. obchodzimy 20. rocznicę beatyfikacji pasterzy diecezji płockiej abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego. Diecezja płocka, jako jedyna w Polsce, dała w XX wieku Bogu i Ojczyźnie dwóch swoich Pasterzy Męczenników, a wraz z nimi ponad stu kapłanów męczenników brunatnego – niemieckiego i czerwonego
Do tej rocznicy nawiązuje przygotowany w tym roku Grób Pana Jezusa.
„Co piąty ksiądz diecezjalny w Polsce został zamordowany podczas II wojny światowej. Były takie diecezje, jak np. gnieźnieńska, włocławska czy chełmińska, z których co trzeci lub co drugi kapłan poniósł śmierć tylko dlatego, że był księdzem katolickim - przypomina ks. Paweł Rytel-Anidrianik w komentarzu do obchodzonego 29 kwietnia Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkreśla w nim, że trzeba podejmować inicjatywy przypominające tych, którzy oddali życie za Chrystusa, aby męczenników XX wieku ocalić od zapomnienia.

Życie ludzkie nabiera sensu jedynie w blasku Wielkanocnego Poranka.
Pewien młody król, wstępując na tron, polecił uczonym swego kraju, aby spisali dla niego historię świata. Mędrcy zabrali się szybko do pracy i po czterdziestu latach zaprezentowali królowi tysiąc tomów historii świata. Król, który miał już sześćdziesiąt lat, powiedział: Tysiąc tomów, nie zdołam już przeczytać. Skróćcie to wszystko do minimum! Po dziesięciu latach uczeni streścili dzieje ludzkości w stu tomach, ale od króla ponownie usłyszeli, że to za dużo. Mam już siedemdziesiąt lat. Napiszcie tylko to, co istotne! Uczeni ponownie zabrali się do pracy i przedstawili najważniejsze wydarzenia w jednej książce. Dotarła ona do króla w chwili, kiedy ten umierał. Konający chciał jednak poznać przynajmniej sentencję dzieła uczonych. Przewodniczący komisji uczonych podsumował zatem istotę ludzkiej historii w jednym zdaniu: Żyli oni, cierpieli i umierali.

Żyli oni, cierpieli i umierali! Czy to cała prawda o człowieku? Czy to wszystko, co można powiedzieć na temat życia własnego i innych ludzi? Czy grób to ostatnie słowo? Czy śmierć to koniec wszystkiego? Czy wszystko kończy się i w nicość obraca? Czy może jednak istnieje przyszłość po śmierci? Te pytania nurtują każdego z nas. Żyć, cierpieć i umrzeć... Jeśli to byłoby wszystko, gdyby nie było nic nad to, gdyby nic więcej po tym nie miało nastąpić, to ludzkie życie byłoby ponure i beznadziejne? Tak. Bez perspektywy i faktu Zmartwychwstania życie byłoby ponurym żartem i beznadziejnością. Golgota bez Wielkanocy byłaby najciemniejszą godziną ludzkości. Męczennicy bez Poranka Wielkanocnego byliby najbardziej żałosnymi ludźmi. Bez pustego grobu wszystkie nasze chrześcijańskie wysiłki byłyby daremne. Nasza wiara, nasze chrześcijaństwo byłoby nonsensem. Nie miałoby znaczenia to, czy urodziłem się jako człowiek, czy przyszedłem na świat jako zwierzę.

Życie ludzkie nabiera sensu jedynie w blasku Wielkanocnego Poranka. Jaki jest zatem sens Wielkanocy? Papież Benedykt XVI wyraził to tak: Zmartwychwstanie Jezusa nie jest ani mitem, ani snem, ani wizją, ani utopią. Zmartwychwstanie to nie bajka, ale wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie. Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, został pochowany, i zwycięsko wyszedł z grobu. Maria Magdalena zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Piotr i Jan naocznie przekonali się, że grób Jezusa jest pusty. Jezus spotkał kobiety i uczniów. To wszystko stanowi historyczny wymiar wydarzenia Poranka Wielkanocnego. Jednakże w Zmartwychwstaniu chodzi nie tylko o wymiar historyczny. Z chwilą Poranka paschalnego rozpoczęła się wiosna nadziei dla świata. Już tego dnia rozpoczęło się nasze zmartwychwstanie, ponieważ Wielkanoc była nie tylko momentem w historii, ale stała się początkiem nowej rzeczywistości. Chrystus nie zmartwychwstał po to, aby pozostawić o sobie pamięć w sercach swoich uczniów, lecz aby żyć w nas i byśmy my mogli doświadczyć radości życia wiecznego w Nim (por. Benedykt XVI).
Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/

Dodano: 2019-04-20 22:33:24

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.

W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 9.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej - pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa o godz. 18.00, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem do godz. 21.00.
Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.

W Wielki Piątek - w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu - o godz. 18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim.
W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.

W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia. Błogosławieństwo pokarmów co godzinę od 8.00 do 17.00. W tym czasie także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię dopełni w niedzielny poranek o godz. 6.00 radosna procesja rezurekcyjna. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.

ADORACJA

Wielki Piątek
20.00 Wólka Garwarska ul. Polna 2B/Murowanki
21.00 ul. Zielona Ścieżka, ul. Jasna ul. Złota, ul. Wojska Polskiego
22.00 Juliszewo, Krusz, Huta, ul. Polna 2H
23.00 Kamionka, Dukt, Głodowo ul. Polna 2F

Wielka Sobota
8.00 Kowalewko, Bloki przy Cukrowni ul. Polna 2E
9.00 Koła Różańcowe
10.00 ul. Wiejska, ul. Płocka ul. Południowa 18D
11.00 Żeleźnia, ul. Południowa 21A, ul. Polna 2J
12.00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej
13.00 Szyjki Stare i Nowe ul. Południowa 18C, Luszewo
14.00 Zalesie Duże i Małe ul. Targowa, ul. Południowa 18A
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
16.00 Nowy Grawarz, ul. Polna 2I i 2K ul. Krótka
17.00 Stary Garwarz, ul. Południowa 18B
18.00 Śródborze, Zarośle, ul. Polna 2G i Wkra Wieś i Kolonia
19.00 Nabożeństwo Wigilii Paschalnej
21.00 ul. Parkowa , ul. Południowa, ul. Polna, ul. Ogrodowa
22.00 Czuwanie dla młodzieży chór okolicznościowy i Zespół Moja Rodzina
23.00 ul. Kwiatowa, ul. T. Załęskiego ul. Fabryczna
24.00 ul. Kościelna, ul. Południowa 20A, 20B, 20C, ul. Polna 2D
1.00 ul. Mazowiecka, ul. Sienkiewicza, ul. Walki Młodych
2.00 ul. Ciechanowska, ul. Nadrzeczna, ul. Bema
3.00 ul. Wolności, ul. Aleja Róż, ul. Słoneczna
4.00 ul. Wł. Broniewskiego, Leśna, ul. Krzywa, ul. Południowa 20E
5.00 ul. Południowa 19A, 20D, 21 B, ul. Młodzieżowa.


W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
REZUREKCJA o godz. 6.00.

Następne msze św. o godz. 9.30, 11.30 i 16.00.
W poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy jak w niedzielę. 8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.

Do udziału w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy serdecznie zapraszam asystę procesyjną, służbę liturgiczną ołtarza, strażaków z Glinojecka i Szyjk, Orkiestrę strażacką, Chór parafialny, zespół Moja Rodzina, parafian, wszystkich wiernych i gości. Przez nasze zaangażowane niech będą to najuroczystsze dni w roku liturgicznym.

Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o g. 16.00.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.50.

Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu czwartek od godz. 20.00 do 21.00. Będziemy modlić się i rozważać psalm 22 którym modlił się Jezus na krzyżu:
„Boże mój, Boże mój,
czemuś mnie opuścił?
Boże mój, wołam przez dzień,
a nie odpowiadasz, [wołam] i nocą,
a nie zaznaję pokoju.


Wielka Sobota to czas modlitwy i wyciszenia przy grobie Chrystusa. Zapraszamy do chwil rodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i oddania czci krzyżowi św. Zapoznajmy się z programem adoracji w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Pragnąc umożliwić wiernym dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych wprowadzamy dodatkowe godziny posługi w konfesjonale. Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu: od poniedziałku do środy w godz. 17.00 - 17.30.

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 15.00 Ci, którzy nie mogą uczestniczyć na nabożeństwie w kościele mogą modlić się w domu. Teksty nowenny są wyłożone na stoliku. Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Kancelaria w wielkim tygodniu czynna jest od poniedziałku do środy od godz. 16.00 do 16.30. W wielkie dni czwartek, piątek i sobotę kancelaria nie będzie czynna.

Sprzątnie kościoła. W poniedziałek na godz. 9.00 zapraszam chętne osoby do pomocy przy sprzątaniu kościoła na święta. Niech będzie to wyrazem troski o kościół, miejsce spotkania z Bogiem.

SPOTKANIA:
Spotkanie dla rodziców i chrzestnych przygotowujące do sakramentu chrztu w środę o godz. 18.30.

Spotkanie Rycerzy Jana Pawła II w środę o godz. 19.00.

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza - ministrantów, poświęcone przygotowaniu świątecznej liturgii, w czwartek i piątek o godz. 11.00.

Spotkanie z poezją. Zapraszamy na promocję tomiku poezji Kazimierza Wiśniewskiego „Nie nam Panie”. Spotkanie odbędzie się w piątek 26 kwietnia o godz. 18.40 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Kołom Żywego Różańca za przygotowanie Drogi Krzyżowej.

Dziękuję kołu artystycznemu działającemu przy MGOK pod przewodnictwem pani Teresy Duda za piękną palmę na Niedzielę Palmową.

W Wielki Piątek podczas adoracji Krzyża składamy ofiary na rzecz Grobu Pańskiego i chrześcijan w ziemi świętej

W święta wielkanocne ofiary składane na tacę przeznaczone będą na dokończenie remontu elewacji kościoła.
"Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?" On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». (Ewangelia św. Łukasz 22,11-12 )


Dziś Wieczernikiem w którym sprawowana jest codziennie Najświętsza Ofiara - Pascha jest kościół. Wspólnym wysiłkiem możemy sprawić, że będzie on coraz ładniejszy. Prace rozpoczną się po świętach.

Dziękuję za ofiary indywidualne:
Łużykowski Krzysztof Luszewo 100,00 zł.
Danuta i Roman Zmysłowscy Polna 100,00 zł.
Maria Grażyna Klimkowska Glinojeck 100,00 zł.

W niedzielę 28 kwietnia organizowany jest przez Koła Żywego Różańca, Chór i Rycerzy Jana Pawła II wyjazd do Skandawy i do sanktuarium w Świętej Lipce. Koszt 50 zł. Zgłaszać można się do p. Lucyny Wojciechowskiej i do p. Grzegorza Goszczyńskiego.


Duchowieństwo diecezji płockiej w walce o wolność narodu i kościoła. Ks. Marian Grzybowski.
Mickiewicz, omawiając historię naszego narodu podczas wykładów paryskich o literaturze słowiańskiej, wypowiedział dość znaczące zdanie: "Godne to uwagi, że ilekroć powstała masa narodu polskiego, zawsze jej chorągiew niosła ręka kapłańska". Znaczy to, że wśród tych, co za Ojczyznę walczyli i za nią cierpieli, byli i polscy kapłani. Ci spośród nich, którzy złożyli życie swoje na ołtarzu Ojczyzny, sławy dziś od nas nie pragną ani też jej nie potrzebują. Jeśli ich czyny i postacie tu przywołujemy, to przede wszystkim dlatego, by lepiej poznać prawdę tamtych lat, a jednocześnie uświadomić sobie, że jesteśmy spadkobiercami pewnych idei i postaw, że każde czasy wymagają ofiar i wyrzeczeń, że nic nie otrzymuje się za darmo, że nie jesteśmy pokoleniem najbardziej nieszczęśliwym, nie od nas się pewne sprawy zaczęły i nie na nas się skończą. Jesteśmy po prostu jeszcze jednym pokoleniem Polski, która przeżyła tysiąc lat i wkracza w drugie tysiąclecie dziejów Narodu i Kościoła. Orzeł biały - symbol naszej państwowości, godło narodu - i krzyż Chrystusowy - godło naszej wiary, którą Naród u swego zarania przyjął, którą szczerze wyznaje, którą się chlubi, to dwa znaki, które patronowały Narodowi od zarania jego dziejów. To wiara między innymi pozwoliła Narodowi w dużej mierze przetrwać burze dziejowe; w najbardziej tragicznych i mrocznych chwilach była ona gwiazdą przewodnią, nadzieją, otuchą, balsamem kojącym dla tysięcy tych, którzy opłakując utratę bliskich w wyniku śmierci, wygnania, czy skazania na katorżnicze roboty, w pocie czoła pracowali na polskiej ziemi, oczekując na cud moralnego i politycznego zmartwychwstania Narodu. Sławne powiedzenie ks. Stanisława Staszica, że "upaść może i naród wielki, zginąć zaś tylko nikczemny", dokładnie spełniło się na Polsce, która choć przestała istnieć politycznie, nie zginęła, ale żyła nadal w sercach i umysłach szlachetnych swych synów.

Polacy pełni wiary w lepszą przyszłość nigdy nie tracili nadziei na wywalczenie wolności. Mimo że wróg katował ciało i zmuszał ducha do bierności, naród polski nie pozwolił wyrwać sobie z serc uczuć miłości Ojczyzny. Miłość tę bowiem przechowywały i podtrzymywały w sercach polskich wiara katolicka i poezja naszych wieszczów. One w czasach ciężkich dla polskości były krynicą pociechy i ukojenia, ochłodą dla spieczonych warg, ogniskiem dla zziębniętych serc, otuchą dla wątpiących dusz. Wiara i poezja przechowywały tradycje polskie, stały na straży "narodowych pamiątek i przepowiadały narodowi lepszą przyszłość". A jak zachowywało się wówczas duchowieństwo polskie? Czy kapłani katoliccy pozostali biernymi świadkami zmagania się narodu, który w najrozpaczliwszych warunkach wykazywał swą niezłomną wolę posiadania niepodległego państwa. O nie! Kapłani - Polacy dobrze rozumieli swe obowiązki obywatelskie i starali się być godnymi przewodnikami swych braci, okupując ten zaszczyt nieraz krwią ofiarną. Burzliwe lata zeszłego wieku wypełniły się wiekopomnymi czynami księży polskich, którzy podnosili na równi z resztą ludności orężny protest przeciwko ciemiężycielom.

Niewielu było księży obojętnych na sprawy Ojczyzny; wyrastali oni z tego Narodu i temu Narodowi służyli. Można by zaryzykować twierdzenie: jaki jest patriotyzm narodu polskiego, taki też jest patriotyzm kapłanów, a sądzę, że można to odwrócić i powiedzieć tak: jaki jest patriotyzm kapłanów, taki jest też patriotyzm narodu polskiego. Zachodzi tu bowiem jakieś przedziwne sprzężenie i wzajemne oddziaływanie. Temat ten jest godzien dokładnego opracowania. Bogata faktografia pozwoliłaby ukazać go w całej jego krasie. Nie sposób jednak w krótkim opracowaniu omówić działalność i postawy duchowieństwa w Konfederacji Barskiej, Powstaniu Kościuszkowskim, Legionach generał Dąbrowskiego, Powstaniu Listopadowym i Styczniowym, rewolucji 1905 r., w latach pierwszej wojny światowej, powstań śląskich, wojny polsko-rosyjskiej 1920 r., czy wreszcie wydarzeń związanych z ostatnią wojną światową.

W 2019 r. obchodzimy 20. rocznicę beatyfikacji pasterzy diecezji płockiej abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego. Obaj zginęli w 1941 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym w Działdowie. Beatyfikował ich w czerwcu 1999 r. papież Jan Paweł II.
Diecezja płocka, jako jedyna w Polsce, dała w XX wieku Bogu i Ojczyźnie dwóch swoich Pasterzy Męczenników, a wraz z nimi ponad stu kapłanów męczenników brunatnego – niemieckiego i czerwonego

Do tej rocznicy będzie nawiązywał przygotowany w tym roku Grób Pana Jezusa.

Msza św. za ks. Augustyna Krużmanowskiego proboszcza w Glinojecku będzie odprawiona w sobotę. Miał 46 lat. Aresztowany został 29 I 1863 r. i osadzony w twierdzy modlińskiej. Oskarżony był o wygłaszanie politycznych kazań, za modlitwy w intencji powstańców, za udzielenie im błogosławieństwa, za to, że dał im chorągiew, która miała zastąpić sztandar wojskowy. Wyrokiem Wojennego Audytoriatu został skazany 19 IV 1863 r. na osiedlenie na Syberii. 25 VIII został wysłany na 10-letnią katorgę do jednej z fortec syberyjskich. Zmarł na wygnaniu.

Dodano: 2019-04-13 21:25:59

Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszym kościele codziennie w godz. 17.15.
Przygotowując się do Świąt Paschalnych, w których widzimy źródło wszelkiej łaski, przypominamy o przykazaniach kościelnych, które nakładają na wierzących dwa szczególne obowiązki. „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.50.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.
Adoracja będzie wcześniej ponieważ wyjeżdżamy na bierzmowanie do sąsiedniej parafii. Msza św. o godz. 17.00

Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30. Będziemy modlić się w intencji chorych i cierpiących. Drogę Krzyżową będą prowadziły Koła Żywego Różańca
Nabożeństwo Gorzkich Żali niedzielę o godz. 16.00.

Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Zachęcamy dzieci do własnoręcznego przygotowania palm. Dzieci wezmą udział w procesji z palmami na Mszy św. o godz. 9.30. Procesja z palmami wokół kościoła na Mszy św. za parafian o godz. 11.30.

Dziś na sumie będzie przyjęcie nowych członków do czwartej już róży Różańca Rodziców za Dzieci. Będziemy tworzyli kolejną grupę. Proszę o zgłaszanie się chętnych do ks. proboszcza lub pani Chodorskiej dzwoniąc na numer 660 860 604.

KWIATY Proszę o zbieranie ofiar na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego. Listy do zbierania ofiar można wziąć w zakrystii. Kwiaty do Grobu Pańskiego, który jest jednocześnie ołtarzem adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie są podziękowaniem za jego mękę i wszystkie łaski, które otrzymujemy.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję strażakom, rycerzom Jana Pawła II, chórowi, i wszystkim obecnym za udział w Drodze Krzyżowej. Idąc z krzyżem ulicami miasta wypraszaliśmy pokój dla siebie, dla naszych rodzin i dla naszej parafii.

Dziękuję zespołowi „Moja Rodzina” za poprowadzenie wieczoru uwielbienia w sobotni wieczór.

Dziękuje ks. mgr Krzysztofowi Rucińskiemu dyrektorowi Młodzieżowego Centrum Edukacyjno - Wychowawczego „Studnia”, i diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży za przeprowadzenie rekolekcji i przygotowanie parafii do świąt wielkanocnych.

Dziękuję paniom, które przygotowywały posiłki dla kapłanów posługujących w konfesjonale podczas rekolekcji.

REMONT. Serdecznie dziękuję za ofiary na remont kościoła.
W ubiegłą niedziele zabraliśmy 3 340.00 zł.
Dziękuję także za ofiary indywidualne:
Maria i Włodzimierz Jankowscy Glinojeck 50,00 zł
Zofia i Tomasz Kowalscy Glinojeck 100,00 zł
Pani Sobolewskiej 100,00 zł

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza, poświęcone przygotowaniu świątecznej liturgii, w sobotę o godz. 14.00.

W niedzielę 28 kwietnia organizowany jest przez Koła Żywego Różańca, Chór i Rycerzy Jana Pawła II wyjazd do Skandawy i do sanktuarium w Świętej. Lipce. Koszt 50 zł. Zgłaszać można się do p. Lucyny Wojciechowskiej i do p. Grzegorza Goszczyńskiego.

W czasopiśmie Gość Niedzielny jest dziś dodatek - Film Ignacy Loyola. Żołnierz, grzesznik święty. Ignacy Loyola to święty, któremu wiele zawdzięcza Kościół i duchowość chrześcijańska. Wszyscy znamy go jako… Tymczasem, jego droga do świętości była bardzo zawiła. Po obejrzeniu tej produkcji odmieni się Twoje postrzeganie Kościoła. Być może zainteresujesz się również duchowością lub odkryjesz w niej nową duchową siłę. Film o Ignacym Loyola zachwyca przesłaniem, muzyką i doskonałą grą aktorską głównego bohatera.

Dodano: 2019-04-07 14:47:45
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Strona 9 z 12