Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

W środę kierujemy nasze prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas nowenny o godz. 17.30 prosimy Ją we wszystkich naszych osobistych, rodzinnych i wspólnotowych potrzebach.

W poniedziałek nabożeństwo Fatimskie po Mszy św. o godz. 17.00. Nabożeństwo Fatimskie, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. „Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.”
Jan Paweł II, Fatima 1982 r.


W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi - karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.
W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 wszystkich, którzy noszą szkaplerze oraz osoby, które chcą przyjąć szkaplerz. Po Mszy św. nabożeństwo i uroczyste nałożenie szkaplerza
Szkaplerze można nabyć w zakrystii.
W uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel (16 lipca) odpust zupełny mogą otrzymać wszyscy wierni, którzy noszą szkaplerz lub w tym dniu wstąpią do bractwa szkaplerznego.
Czym jest szkaplerz Karmelu? Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa "scapulae", czyli ramiona, barki, plecy. Oznacza szatę złożoną z dwóch płatów sukna z wycięciem na głowę. Po nałożeniu na siebie jeden płat spada na piersi, a drugi na plecy, Jest to część stroju zakonnego noszona na habicie, także i w innych zakonach (np. cystersi, dominikanie, paulini, benedyktyni, felicjanki). Część spadająca na plecy symbolizuje, że "trudy, doświadczenia i krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona to czyniła" a przednia część szkaplerza spadająca na piersi ma przypominać to, że serce tam ukryte ma "bić dla Boga i bliźnich, z miłości odrywając się od przywiązań doczesnych i wiązać się za pośrednictwem Maryi z dobrami wiecznymi" . Jest wyraźnym znakiem, szatą, habitem, płaszczem. Nazywany bywa także "mini-habitem".
Wszystkich, którzy już noszą szkaplerz prosimy o zapisanie się w specjalnej księdze pamiątkowej wspólnoty Matki Bożej Szkaplerznej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00. W trzeci czwartek miesiąca prosimy o wstawiennictwo św. Jana Pawła II i przy jego relikwiach modlimy się w osobistych intencjach.

W wakacje za względu na urlopy Msze św. w naszym kościele będą o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.

Dziękuję za ofiarę na kościół - 100 zł. od brata Marka z Unierzyża, Rycerza Jana Pawła II

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 lipca – Święci Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier.
15 lipca – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.

Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Monika Domagała z Mławy
Paweł Pośpiech z Szyjk
Zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

Dodano: 2020-07-11 21:28:05

Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej.

W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

Podczas środowej nowenny o godz. 17.30, pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00.W drugi czwartek miesiąca prosimy o wstawiennictwo św. Ojca Pio i przy jego relikwiach modlimy się w intencji chorych i opiekujących się chorymi.

W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora - Módl się i pracuj! - to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997).

Od ubiegłego piątku po Mszy św. o godz. 17.30 odmawiamy Nowennę do św. Jana Pawła II w intencji wyborów prezydenckich.

16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza. Od wtorku rozpoczniemy nowennę do Najświętszej Maryi Panny. Nowennę będziemy odmawiać po Mszy św. o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich, którzy już noszą szkaplerz i tych, którzy chcą założyć szkaplerz. Uroczyste nałożenie szkaplerza będzie 16 lipca. Szkaplerze można nabyć w zakrystii.

Liturgiczny obrzęd przyjęcia do grupy modlitewnej „Margaretka” odbędzie się w niedzielę 26 lipca na Mszy św. o godz. 9.00. Będzie wtedy obecny diecezjalny duszpasterz apostolstwa modlitwy za kapłanów. Można jeszcze zgłaszać się do tej posługi modlitewnej.

W wakacje za względu na urlopy Msze św.
w naszym kościele będą o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.


Dziś po Mszach św. będzie rozdawane czasopismo Dobre Nowiny jest w nich ciekawy artykuł „Bł. Matyka Speranza” - bliźniacza dusza Ojca Pio, przyjaciółka Polski, wielka mistyczka.
W najnowszym numerze „Miłujcie się!”
Historia Manuela Foderà - dziewięcioletniego chłopca, który pokazał swoim życiem, że cierpienie przyjęte i ofiarowane z miłością może zbawić świat.
Jak rozmawiać z Bogiem? - praktycznych rad dotyczących modlitwy udziela św. Jan Paweł II.
Irmina, która po wypadku samochodowym przeżyła śmierć kliniczną, dzieli się z czytelnikami swoimi przeżyciami i opowiada o czyśćcu, piekle i niebie. Cena 5 zł.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękujemy mieszkańcom Śródborza i Zalesia za przyjęcie pielgrzymów wędrujących do Gietrzwałdu i przygotowanie dla nich posiłku. W sposób szczególny dziękujemy osobom, które zaangażowały się bezpośrednio: Halinie Adamskiej, Jadwidze Orzeł, Bożenie Korzybskiej, Teresie Kołakowskej, Teresie Płaszczyńskiej, Grażynie Sobolewskiej, Dorocie Wernickiej, Romanowi Przybyłkiewicz, i Mirosławowi Sitkowi.

Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za zdjęcie z dachu kościoła desek, które zabezpieczały dach kościoła przed spadającymi odłamkami cegieł, które po remoncie wierzy już są niepotrzebne. Rycerze wyczyścili także rynny na kościele.

Dziękuję panu Zbigniewowi Dębskiemu za położenie struktury na cokole figurki Pana Jezusa.

Dziękuję jednej osobie za wypielenie krzewów przy kościele.

Dziękuję za ofiarę na kościół:
Katarzyna i Błażej Kęsiccy 100 zł.
Ofiara bezimienna 100 zł.

Spotkania:
W następną niedzielę 12 lipca spotkanie z rodzicami dzieci z klas III - przygotowanie do I Komunii św.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.

Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Jolanta Olszewska zam. w Siciarzu
Mateusz Macewicz zam. Glinojeck
Zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

Dodano: 2020-07-04 21:15:00

W wakacje za względu na urlopy Msze św.
w naszym kościele będą
o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.


Dodano: 2020-07-03 12:27:34

Kończy się czerwiec - miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. We wtorek ostatnie nabożeństwo odprawimy o godz. 18.00 na zewnątrz kościoła przy figurze Serca Jezusa.Będzie także procesja eucharystyczna wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy do oddania czci Boskiemu sercu. Już ostatnie dni, w których możemy zawierzyć się Sercu Bożemu.

Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Msze św. o godz. 17.00 i o 18.00.

W środę powierzymy naszą codzienność Matce Bożej Nieustającej Pomocy podczas nowenny po Mszy św. o godz. 17.00. Jej Serce, wypełnione miłością macierzyńską wsłuchuje się w nasze błagania.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 17.30 dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30. Kontynuujemy Nowennę do Najświętszej Eucharystii. W piątym miesiącu Nowenny będziemy modlili się o zgodę w rodzinach i między ludźmi.

W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas pierwszopiątkowego nabożeństwa po Mszy św. o godz. 17.30

W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Serdecznie zapraszam na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo - różaniec wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 18.30. Po różańcu spotkanie Kół Żywego Różańca. Zapraszamy także osoby należące do Żywego Różańca Rodziców za dzieci. Zachęcamy nowe osoby do włączenia się do wspólnoty różańcowej. Można to uczynić po spotkaniu.

Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty. W naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 16.30. Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego.

W piątek, 3 lipca, obchodzimy święto Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” także, a może przede wszystkim, w wakacje. Wszyscy i wszędzie jesteśmy odpowiedzialni za Kościół.

W środę 1 lipca przez naszą parafię będzie przechodziła Piesza Pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu. Jak co roku Pątnicy zatrzymają się na odpoczynek w Śródborzu ok. godziny 14,00. Bardzo proszę o przygotowanie posiłku dla ok. 40 osób. Mam nadzieję, że pielgrzymi jak co roku będą dobrze przyjęci.

W tym tygodniu patronują nam:
29 VI – święci Apostołowie Piotr (†około 64 lub 67) i Paweł (†około 67 lub 66), dwa największe filary Chrystusowego Kościoła; obaj byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie, również w Rzymie są ich relikwie.
3 VII – św. Tomasz Apostoł (†67), należał do grona Dwunastu powołanych przez Pana Jezusa, zaniósł Ewangelię aż do Indii i tam poniósł śmierć męczeńską.

W naszej parafii powstało 6 nowych grup modlitewnych za kapłanów „Margaretka”. Można jeszcze zgłaszać się by stworzyć kolejną grupę.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję za ufundowanie figury Matki Boże która będzie zamontowana pod krzyżem w prezbiterium, jest to wotum wdzięczności za 100 lat życia i opiekę Bożą. Dziękuję za ofiarę 8 tys. zł. na ten cel.
Dziękuję za anonimową ofiarę 2 tys. zł. na remont prezbiterium.
Dziękuję za anonimową ofiarę 500 zł .
Dziękuję za ofiarę 80 zł od Anety Ptasińskiej.
Figury do prezbiterium są już zamówione u artysty z Obór. Trudno powiedzieć kiedy zostaną ukończone, ok jednego lub dwóch miesięcy. Ten pan ma ciężko chorą żonę. Obiecałem modlitwę w jej intencji.
Prace w prezbiterium rozpoczną się prawdopodobnie za półtora miesiąca. W tej chwili wykonawca kończy pracę w kościele w Warszawie. Po zakończeniu tej pracy rozpoczną w naszym kościele. Jest już przygotowany projekt oświetlenia prezbiterium.

Od czasu epidemii koronawirusa modliliśmy się codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem odmawiając różaniec w intencji oddalenia choroby. Z końcem czerwca zakończymy tę modlitwę. Na wieczornej modlitwie będziemy spotykać się w sierpniu w czasie pielgrzymki. Dziękuję wszystkim, który systematycznie uczęszczali na ten różaniec a szczególnie ks. Prefektowi za prowadzenie modlitwy.

W wakacje za względu na urlopy Msze św.
w naszym kościele będą o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.


Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Aleksandra Kraśniewska z Ciechanowa
Mateusz Tuwalski z Glinojecka
Zapowiedź II

Marzena Staniszewska zamieszkała. w Kaczorowach
Jakub Zmysłowski z Glinojecka
Zapowiedź II

Maria Chmielewska z Glinojecka
Patryk Ryziński z Glinojecka
Zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

Dodano: 2020-06-29 11:59:23

Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.
Nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
Codziennie w czasie nabożeństwa można zawierzyć się Najświętszemu Sercu Jezusa.
We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.00.

W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Tę uroczystość rozpoczniemy już wieczorem we wtorek Mszą Świętą wigilijną o godz. 18.00. W samą uroczystość Msze Święte o godz. 17.00 i 18.00.

Dziś po Mszach św. będziemy zapisywali osoby, które chcą podjąć się modlitwy za kapłanów 1 dziesiątek różańca w tygodniu. Zaprosimy do naszej parafii neoprezbiterów i wręczymy im dar modlitewnej duchowej adopcji.

W środę w naszym kościele wieczorną Eucharystię poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawioną po nabożeństwie czerwcowym.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00. Będziemy modlić się w intencji rodzin i o dar potomstwa przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.

W piątek 19 czerwca w Uroczystość Serca Pana Jezusa zawierzyliśmy wszystkich mieszkańców miasta Glinojecka i wiosek Sercu Bożemu. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na tę piękna uroczystość.

„O jutrze masz wiedzieć jedynie to, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce.” O. Lacordaire.

W najbliższą sobotę 27 czerwca zapraszamy na Mszę św. do Opatrzności Bożej o godz. 18.00 Będziemy dziękować za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę nad naszą parafią.
Po Mszy św. koncert Alicji Majewskiej „Chce się żyć” Wystąpi Włodzimierz Korcz i Warsaw String Quartet

Na koncert zaprasza ks. Proboszcz oraz Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o zachowaniu odstępów 2 m między uczestnikami.

Podziękowania:
Dziękuję za przygotowanie spotkania przy grillu na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Dziękuję panu Rzeczkowskiemu za kiełbaski, kaszankę i za przygotowanie wszystkich potraw z grilla.
Dziękuję Panu Andrzejowi Nowakowskiemu za napoje i słodycze dla dzieci.
Pani Irenie Szymańskiej za pomoc przy wydawaniu jedzenia i napojów.
Natalii Nebeluk za prowadzenie zabaw dla dzieci.
Państwu Zielonkowskim za dmuchańce dla dzieci.
Dziękuję asyście procesyjnej i Rycerzom Jana Pawła II za obecność na zakończenie oktawy Bożego Ciała.
Dziękuję państwu Aldonie i Arturowi Wiśniewskim za oprawę muzyczną Mszy św. w Uroczystość Serca Bożego.

W środę 1 lipca przez naszą parafię będzie przechodziła Piesza Pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu. Jak co roku Pątnicy zatrzymają się na odpoczynek w Śródborzu ok. godziny 14,00. Bardzo proszę o przygotowanie posiłku dla ok. 40 osób. Mam nadzieję, że pielgrzymi jak co roku będą dobrze przyjęci.

Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Aleksandra Kraśniewska z Ciechanowa
Mateusz Tuwalski z Glinojecka
Zapowiedź I

Marzena Staniszewska zamieszkała. w Kaczorowach
Jakub Zmysłowski z Glinojecka
Zapowiedź I

Maria Chmielewska z Glinojecka
Patryk Ryziński z Glinojecka
Zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

Dodano: 2020-06-20 19:55:54
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Strona 6 z 14