Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże - to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość - dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi.

Według nowych rozporządzeń w liturgii w naszym kościele może uczestniczyć 105 osób.

W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.
W poniedziałek od godz. 8.00 do 21.37 „Maraton modlitewny z Janem Pawłem II”. Zapraszamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i przy relikwiach św. Jana Pawła II. Na stoliku są wyłożone książki z nauczaniem Wielkiego Papieża i modlitewniki do Jana Pawła II. Możemy z nich korzystać podczas adoracji.
Uroczysta Msza św. dziękczynna za pontyfikat św. Jana Pawła II o godz. 20.00. Modlitwę zakończymy śpiewem pieśni i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.37.

W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na NABOŻEŃSTWIE MAJOWYM ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30.Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

W środę po majowym Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Przez Jej wstawiennictwo zanosimy modlitwy w tych dniach o deszcz, o urodzaje i za głodujących na świecie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu W czwartek od godz. 16.00. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II będziemy modlili się w intencji młodzieży. Zapraszamy młodych na adorację, prowadzoną przez młodzież. Ojciec Święty Jan Paweł II był zawsze blisko młodych ludzi. Szukał ich, wychodził im naprzeciw, spotykał się z nimi na różnych kontynentach świata, także na Światowych Dniach Młodzieży. Kochał bardzo młodzież. Zawierzał ją Matce Bożej. Modlił się z całego swego serca za młodzież. Zależało mu na młodych. Wierzył w nich i ufał im mawiał, że każdy z nich jest Jego wielką nadzieją, ale także nadzieją Kościoła i świata. Jako przewodnik i opiekun młodzieży wskazywał jej drogę do Boga, pokazywał prawdziwy sens życia z Chrystusem.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem w kościele odmawiamy różaniec w intencji nawrócenia świata i zatrzymania epidemii. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję kobietom, które kolejne dwa dni sprzątały w kościele. Została posprzątana sala katechetyczna, chór i umyte okna w tych pomieszczeniach.

Dziękuję Natalii Nebeluk za umycie wazonów używanych w kościele.

Dziękuję osobom, które pracowały przy zieleni wokół kościoła.

Dziękuję Paniom Lucynie Wojciechowskiej, Jadwidze Kowalskiej i Halinie Kolczyńskiej za przygotowanie dekoracji i kwiaty na uczczenie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Dziękuję Ks. Prefektowi za posprzątanie na niedzielę zakrystii, prezbiterium, odkurzenie dywanów i pomoc w przygotowaniu dekoracji.

Dziękuje Rycerzom Jana Pawła II za posługiwanie przy ołtarzu w niedzielę lecz także w dni powszednie.

Dziękuję także Brajanowi Wołynek za służenie codziennie przy ołtarzu.

Dziękuję za ofiarę na kościół 70 zł po nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej z bloku 18 B ul. Południowa.

Dziękuję za produkty żywnościowe przynoszone na plebanię.

Dziękuję za zamówioną w mojej intencji Mszę św. o potrzebne laski i opiekę Matki Bożej.

Dodano: 2020-05-16 21:46:28
Według nowych rozporządzeń
w naszym kościele może uczestniczyć w liturgii 70 osób.
Będą odprawiane dodatkowe Msze Święte.
Porządek Mszy św. w niedzielę:
godz. 8.00, 9.30, 10,30,
11.30, 15.00 i 16.00

Dodano: 2020-05-09 18:57:25

Dziś obchodzimy uroczystość patrona naszej Ojczyzny oraz patrona naszej parafii - Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Biskup Stanisław żył w XI wieku, czyli w czasach kształtowania się polskiej państwowości, jednak jego przykład jest ciągłe aktualny i w naszych czasach. Święty Stanisław jest przede wszystkim patronem ładu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym świecie powinniśmy prosić go o wstawiennictwo u Boga, aby każdy z nas, nasze rodziny, całe społeczeństwo, naród był wierny Chrystusowi. Święty Stanisław jest też wzorem jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce. Choć kończą się już Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele, przez jego wstawiennictwo módlmy się, aby liczne powołania, rodzące się na polskiej ziemi, naprawdę były godne i święte. Nie ustawajmy w prośbach, aby Pan ciągle posyłał dobrych robotników na swoje żniwo.

Dziś przeżywamy także odpust w naszej parafii. Kazania w czasie odpustu głosił ojciec Stanisław Deleżuch z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) z Wyszogrodu. Należy także dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej uwagi duszpasterskiej na przeżycie duchowe święta patronalnego parafii. Zachęca się do korzystania z Sakramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy świętej, procesji oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Główna Eucharystia celebrowana w odpust powinna być ofiarowana za wszystkich parafian. Została zachowana także praktyka udzielania odpustu, związana z uczestnictwem w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Wszystkie inne zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z parafialnym odpustem mają znaczenie drugorzędne. Zwraca się także uwagę, że działalność różnych kramów odpustowych nie może przeszkadzać wiernym w uczestnictwie we Mszy świętej.

W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Zapraszam na środową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odmówimy po Mszy razem z nabożeństwem majowym Nabożeństwo fatimskie będzie o godz. 20.30. Codziennie o tej godzinie modlimy się o oddalenie epidemii i o nawrócenie grzeszników, by Sprawiedliwość Boża nie musiała zsyłać na ludzkość kolejnych doświadczeń.

W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci. Msza ze święta w naszym kościele o godz. 17.00 i o 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu W czwartek od godz. 16.00. Będziemy modlili się w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.

W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je o godz. 17.30. Serdecznie zachęcam do licznego udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

W środę wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem w kościele odmawiamy różaniec w intencji nawrócenia świata i zatrzymania epidemii. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

W czwartek o 20.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi, służby zdrowia, służb sanitarnych oraz o łaskę nawrócenia świata i wyzwolenia od szerzącej się epidemii.

W sobotę o godz. 15.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji strażaków z terenu miasta i Gminy Glinojeck z okazji Dnia Strażaka

W sobotę o godz. 19.00 będzie odprawiona Mszą św. o Boża opiekę dla trzeźwiejących alkoholików i chorych w 10 rocznicę działalności grupy Anonimowych Alkoholików „Abba”.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
14 V – św. Maciej Apostoł (†około 50, według innych 80), jeden z pierwszych uczniów Jezusa, wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza.
16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), prezbiter i męczennik, patron Polski.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za sprzątanie pomieszczeń w podziemiach kościoła od dłuższego czasu nagromadziło się tam dużo niepotrzebnych rzeczy, które należało uprzątnąć

Dziękuję Panu Markowi z Uniecka za posprzątanie w kościele balkonu przy prezbiterium i porządkowanie przy plebani.

Dziękuję Paniom z Kół Żywego Różańca za posprzątanie przedsionka kościoła i umycie szyb w drzwiach wejściowych.

Dziękuję ks. Prefektowi za posprzątanie zakrystii i odkurzenie korytarzy oraz dywanu przy ołtarzu.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY STAŁEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI.
Prosimy księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia III przykazania kościelnego, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną
Dnia 18 maja będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Tego dnia Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II, za co wyrażamy wielką wdzięczność Ojcu Świętemu. Zachęcamy do duchowej łączności z Następcą Świętego Piotra w tę rocznicę, która jest tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prosimy również o modlitwę w intencji Papieża Franciszka.
Prosimy księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja lub 18 maja br. we wszystkich katedrach, kościołach i kaplicach w Polsce były sprawowane Msze Święte jako diecezjalne i parafialne dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponadto w niedzielę 17 maja będzie czytany w kościołach list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin Papieża Polaka.
Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, świadectwa życia, twórczości oraz przez wsparcie dzieł charytatywnych.

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO DLA KAPŁANÓW I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBCHODÓW
100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II


Triduum modlitewne
16 maja, sobota – dzień pod hasłem: „Pamięć i tożsamość”
21.00 odśpiewamy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszej Ojczyzny.

17 maja, niedziela – dzień pod hasłem: „Przekroczyć próg nadziei”
21.00 odprawimy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszych rodzin i parafii

18 maja, poniedziałek – dzień pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”
21.00 Apel Jasnogórski w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czego wielkim promotorem był św. Jan Paweł II.

Każdego dnia, od 16 do 18 maja br., o godz. 21.37 niech biją wszystkie dzwony w Diecezji na chwałę Boga za życie i pontyfikat Świętego Papieża.

18 maja przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Chcemy podziękować za ten dar Wielkiego Polaka dla Polski i dla świata a także wypraszać łaski za Jego wstawiennictwem. Ponieważ sytuacja nie pozwala na organizowanie większych akcji, dlatego chcemy w tym dniu zorganizować „Maraton modlitewny z Janem Pawłem II”. Będzie on polegał na całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie przy relikwiach Ojca Świętego. Zapraszamy do wybrania jednej godziny na modlitwę. Zachęcamy, by pierwszą część modlitewnego czuwania poświęcić na lekturę nauczania św. Jana Pawła II (20 - 30 minut) a drugą część na modlitwę osobistą. Na stoliku w kościele będą wyłożone książki z nauczaniem papieskim, z których można skorzystać (homilie, przemówienia, rozważania na Anioł Pański). Będzie też wyłożona księga, do której można wpisać prośby, podziękowania, świadectwa i refleksje związane z pontyfikatem i osobą Wielkiego Papieża. Wszystkie dziękczynienia i prośby będą włączone do uroczystej Mszy św. dziękczynnej, która będzie odprawiona o godz. 20.00. Po Mszy św. modlitewne czuwanie do godz. 21.37 z pieśniami, które towarzyszyły Papieżowi prowadzone przez zespół Moja Rodzina.

CYTATY Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II
Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą [Homilia w Rzymie, 1979 r.]

Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. ["Wstańcie, chodźmy!", 2004 r.]

Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie. [List apostolski "Tertio millennio adveniente", 1994 r.]

Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. ["Tryptyk Rzymski", 2003 r.]

Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie [List apostolski "Salvifici Doloris", 1984 r.]

Dodano: 2020-05-09 18:56:32

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy prosić Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi - Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać powołanych do pracy w Kościele, zwłaszcza że w tym tygodniu trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. Wszystkich gorąco zapraszam na Eucharystię o godz. 17.00 i o 18.00.

Odpust parafialny z okazji święta patrona parafii św. Stanisława ze Szczepanowa będziemy obchodzić w niedzielę 10 maja. Z powodu ograniczeń związanych z obecną sytuacją nie będzie procesji i dodatkowych ceremonii związanych z uroczystością ale pozostanie to co jest istotą odpustu: Msza św., spowiedź, komunia św. i duchowy dar kościoła, darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty a nie odpokutowane. Odpust zupełny można uzyskać na każdej Mszy św. w niedzielę. Kazania w czasie odpustu będzie głosił ojciec Stanisław Deleżuch z Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) z Wyszogrodu. Ojciec miał w tym roku głosić w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.

Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30 Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. Po Majowym Nowenna do św. Stanisława patrona parafii.

Wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W CZWARTEK ADORACJA Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Pół godziny adoracji w ciszy a od 17.00 będziemy modlił się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Jest to drugi miesiąc Wielkiej Nowenny Eucharystycznej. O Jedyny Zbawco, spraw, aby wszyscy kapłani jak najgodniej sprawowali Najświętszą Ofiarę, godnie piastowali i rozdawali Twoje Święte Ciało.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem w kościele odmawiamy różaniec w intencji nawrócenia świata i zatrzymania epidemii.Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

W czwartek o 20.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi, służby zdrowia, służb sanitarnych oraz o łaskę nawrócenia świata i wyzwolenia od szerzącej się epidemii.

  DYŻURY W KONFESJONALE:

Ks. Proboszcz będzie pełnił dyżur w konfesjonale w dni powszedni od 16.30 do 17.30 lub w innych godzinach można umówić się na spowiedź telefonicznie tel. 500 210 241.
Ks. Prefekt będzie pełnił dyżur w konfesjonale w dni powszednie od 12.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.00.
Także w tych godzinach można poprosić księdza udzielenie Komunii św.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
6 V - św. św. Apostołowie Filip (†81-96) i Jakub (†62), należeli do Dwunastu Apostołów.
8 V - św. Stanisław (około 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski.

Zostały odnowione dwie figury: Pana Jezusa, która jest ustawiona przy kościele od strony kaplicy i figura Matki Bożej, która jest teraz wystawiona w kościele na nabożeństwo majowe.

PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość z jaką się spotykam w tym trudnym dla wszystkich czasie. Chęć pomocy, dary przynoszone do kuchni, życzliwe słowa. Jestem zaskoczony przemiły gestem jakim było wczorajsze podziękowanie za otwarty kościół, dyżury w kościele moje i ks. Prefekta, oraz dostępność kapłana na każde życzenie.

Dziękuję także za zebrane ofiary na utrzymanie parafii. Z powodu ograniczeń nałożonych na parafię nie były zbierane ofiary przez kilka tygodni a obciążenia pozostały takie same. Dziękuję za tę inicjatywę Kołom Żywego Różańca, Rycerzom Jana Pawła II, Chórowi i życzliwym parafianom. Za wszelkie dobro niech Bóg wynagrodzi i pobłogosławi.

Dziękuję Paniom z Kół Żywego Różańca za przygotowanie dekoracji maryjnej na miesiąc Maj, oraz za umycie okien w zakrystii i w korytarzu.

Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za wymurowanie postumentu i zamontowanie nowej figury Pana Jezusa przy kościele, oraz za wywieszenie flag na święto Matki Bożej.

Dziękuję panu Markowi za posprzątanie przy schodach do kościoła i pomoc przy plebanii.

Szczególnie dziękuję wszystkim, którzy nie boją się przychodzić do kościoła czy to na nabożeństwa czy prywatnie pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo często można w kościele spotkać kogoś, kto się modli. Osoby te mówią, że właśnie w kościele czują się bezpieczne, znajdują wyciszenie, pokój i siłę w tym trudnym czasie.

Kościół codziennie jest otwarty od 8.00 do 21.00. Zawsze wtedy można skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty, przyjąć komunię św. czy poprosić kapłana o błogosławieństwo.

18 maja 1920 -18 maja 2020
18 maja przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Chcemy podziękować za ten dar Wielkiego Polaka dla Polski i dla świata a także wypraszać łaski za Jego wstawiennictwem. Ponieważ sytuacja nie pozwala na organizowanie większych akcji, dlatego chcemy w tym dniu zorganizować „Maraton modlitewny z Janem Pawłem II”. Będzie on polegał na całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie przy relikwiach Ojca Świętego. Zapraszamy do wybrania jednej godziny na modlitwę. Zachęcamy, by pierwszą część modlitewnego czuwania poświęcić na lekturę nauczania św. Jana Pawła II (20 - 30 minut) a drugą część na modlitwę osobistą. Na stoliku w kościele będą wyłożone książki z nauczaniem papieskim, z których można skorzystać (homilie, przemówienia, rozważania na Anioł Pański). Będzie też wyłożona księga, do której można wpisać prośby, podziękowania, świadectwa i refleksje związane z pontyfikatem i osobą Wielkiego Papieża. Wszystkie dziękczynienia i prośby będą włączone do uroczystej Mszy św. dziękczynnej, która będzie odprawiona o godz. 20.00. Po Mszy św. modlitewne czuwanie do godz. 21.37 z pieśniami, które towarzyszyły Papieżowi prowadzone przez zespół Moja Rodzina.

Módl się za kapłana.
Za każdą czynność kapłańską czeka go odpowiedzialność przerażająca: będzie musiał zdać rachunek z każdej Mszy, z każdego kazania, z każdego sakramentu, z każdej duszy, którą prowadził przez życie. Jeżeli dla naszego dobra, dla naszego zbawienia bierze na siebie tak ciężką odpowiedzialność, to słusznie, byśmy choć modlitwą starali się ująć mu tego ciężaru.
Gdy wstępuje na ambonę, módlmy się za niego, by go Bóg oświecił, umocnił, zapalił gorliwością, aby jego słowa były światłem dla naszego umysłu, iskrą, płomieniem dla naszego serca, silą i mocą dla naszej chwiejnej woli.
Gdy przystępuje do ołtarza, módlmy się za niego, aby Ciało i Krew Zbawiciela tak ściśle zjednoczyły go z Bogiem, iżby się nigdy od Niego nie oddalił.
Gdy mamy się przed nim spowiadać, módlmy się, aby pewną ręką umiał dotknąć i leczyć rany naszej duszy, by mu nie zabrakło cierpliwości w ciernistej i długiej pracy podjętej dla naszego wiecznego szczęścia.
Jeśli jest młody, prośmy Boga, aby hamował jego młodzieńcze zapędy pamięcią o wieczności
. Jeśli stary, módlmy się, by go Bóg wspierał wspomnieniem dzieł dokonanych dla Jego chwały i pozwolił dopełnić swe nowymi cnotami, życiem cichym i skupionym żarliwą modlitwą, przygotowaniem ostatniego sprawozdania w oczekiwaniu zasłużonego wieńca.
Jeśli godnie odpowiada swemu powołaniu, módlmy się, by ani jedno słowo, ani jeden jego przykład nie padł na ziemię niewdzięczną; a jeśli na nieszczęście nie stoi na wysokości swego posłannictwa, prośmy Boga, ażeby ci, co go widzą lub słuchają, mieli tyle chrześcijańskiego rozsądku, by umieli odróżnić perły od błota, godność kapłańską od nędzy osobistej, by nie zapomnieli nauk i przykładów ewangelicznych na widok uczynków mniej poprawnych.
Upraszajmy dla niego to samo miłosierdzie Boże, które nas może wiele razy wyrwało z otchłani zatracenia.

Dodano: 2020-05-03 00:36:37

Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty - komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

W trzecią niedzielę Wielkanocy obchodzona jest NIEDZIELA BIBLIJNA która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.
Wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.W środę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Tego dnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku. Szacuje się, iż 3 tys. prezbiterów polskich zostało zabitych w czasie II wojny światowej. Setki kościołów i klasztorów zostało skonfiskowanych, zamkniętych lub zdewastowanych. W tym okresie bezpowrotnie zaginęły dzieła sztuki sakralnej. Nienawiść w stosunku do kleru jako przywódców lokalnych społeczności wynikała też z ogólnego planu rozprawienia się z kulturą polską.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30.
Na zakończenie adoracji będziemy modlili się o pogłębienie wiary dla nas i dla wszystkich parafian.
W czwartek o godz. 20.00 Msza św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi, służby zdrowia, służb sanitarnych oraz o łaskę nawrócenia świata i wyzwolenia od szerzącej się epidemii.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Serdecznie zapraszam w tych dniach na Eucharystię sprawowaną w naszym kościele o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi świętejpierwszopiątkowej będzie w następujących godzinach: od godz. 15.00 do 18.00. W piątek przez przyjęcie Komunii św. wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za popełnione grzechy. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki.
W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc - maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 17.30. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach.

Od 1 do 9 maja po odśpiewaniu litanii, będziemy modlić się nowenna do patrona naszej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Będziemy modlić się wyproszenie wszelkich łask dla naszej parafii.

We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Eucharystię tego dnia o godz. 17.00 połączymy także z krótkim nabożeństwem w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy.

3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 11.30 16.30. 17.00 i o 18.00. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.
W sobotę przypada również Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie - Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentemw kościele odmawiamy różaniec w intencji nawrócenia świata i zatrzymania epidemii. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

W czwartek o 20.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi, służby zdrowia, służb sanitarnych oraz o łaskę nawrócenia świata i wyzwolenia od szerzącej się epidemii.

Spotkanie Kół Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych w sobotę po Mszy św. za Ojczyznę o godz. 11.30. Po Mszy św. Nabożeństwo pierwszosobotnie - różaniec wynagradzający.

I i II Komunia św. według rozporządzenia Biskupa Płockiego będzie przeniesiona na miesiąc wrzesień. Także bierzmowanie przeniesione jest na czas po wakacjach.

DYŻURY W KONFESJONALE:
Ks. Proboszcz będzie pełnił dyżur w konfesjonale w dni powszedni od 16.30 do 17.30 lub w innych godzinach można umówić się na spowiedź telefonicznie tel. 500 210 241.
Ks. Prefekt będzie pełnił dyżur w konfesjonale w dni powszednie od 12.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.00. Także w tych godzinach można poprosić księdza udzielenie Komunii św.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
29 IV – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, w 1999 roku św. Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy.
2 V – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła.


Sakrament małżeństwa
mają zamiar przyjąć:

Karolina Maria Maciejewska z Glinojecka
Michał Piechocki z Glinojeck
zapowiedź II

Monika Madejska z Zygmuntowa
Adrian Fabiszewski z Glinojecka
Zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami
zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną
Polecamy Bogu zmarłych
24 kwietnia br. zmarł
ks. kan. dr Andrzej Świderski,
proboszcz parafii Gąbin. Przeżył 60 lat
w tym 36 lat w kapłaństwie.

Dodano: 2020-04-25 20:09:57
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Strona 8 z 14