Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa trwała na modlitwie z Apostołami w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.

Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 17.00 podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00. Na adoracji będziemy modlili się w intencji świętości rodzin, małżeństw zagrożonych i o dar potomstwa przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.W

W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament Na łożu śmierci mówił do Księży Biskupów:

„Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza i jeżeli jaki program to ONA”. A w czasie sakramentu chorych powiedział: „Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajcie, że jak kardynał Hlond tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że Matka Boża w Polsce słabszą nie będzie choćby się ludzie zmieniali”.

 W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.

Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Zapraszamy na

wieczernik modlitewny

   20.30 Różaniec

   21.00 Apel Jasnogórski

   21.15 Wieczór uwielbienia.

   22.00   Modlitwy o dary Ducha Świętego czuwanie modlitewne modlitwy psalmami

   23.00   Msza św. o rozpalenie serc, o wiarę, wolność od rutyny oraz o ożywienie duchowe.

Prace remontowe:

Są już zamówione figury Matki Bożej i św. Jana, które będą przy krzyżu w prezbiterium. Rzeźbienie potrwa około trzech miesięcy. Jedną z rzeźb chce ufundować osoba, która w ten sposób pragnie podziękować Bogu za swoje życie.

Wczoraj był naprawiany dach nad prezbiterium. Blacharze znaleźli kilka nieszczelnych miejsc, ale będziemy czekali na deszcz, aby sprawdzić czy nie ma już przecieków. Jeśli wszystko będzie dobrze rozpoczniemy prace w środku kościoła. Epidemia trochę utrudniła prace jednak mam nadzieję, że zrealizujemy to co było zaplanowane na ten rok.

 Podziękowania:

Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II, Kołom Żywego Różańca, chórowi, ministrantom, zespołowi Maja Rodzina, Panu Organiście za włączenie się w przygotowanie Mszy św. i wieczornego nabożeństwa z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w „Maraton Modlitewny” i poświęcili czas na prywatną adorację w ciągu dnia. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy udział w wieczornym nabożeństwie.

Z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Fundacja Tak dla Rodziny wraz z Chorągwią Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Glinojecku zorganizowała wystawę pt.: "Karol Wojtyła. Narodziny". Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia. Dziękujemy Centrum Myśli Jana Pawła II za udostępnienie materiałów do wydruku.

Dziękuję młodzieży za przygotowanie i modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartek.

Dziękuję kolejnym osobom, które zajęły się sprzątały kościoła. Posprzątały pod ławkami i przemyły ławki i konfesjonały.

Dziękuję ks. prefektowi za prowadzenie różańca i wszystkim, którzy już kolejny miesiąc przychodzą na wieczorną modlitwę o godz. 20.23 modląc się o uchronienie od epidemii koronawirusa.

Dziękuję za ofiarę na kościół 200 zł.

Dziękuję za ofiarę 410 zł grupie motocyklowej Freewind złożonej z okazji Mszy św. w intencji motocyklistów. Pieniądze przekazane będą na środki transportu dla misjonarzy.

Dodano: 2020-05-25 00:27:28

Nowenna do Ducha Świętego.
W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od piątku poprzez specjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
Modlitwa wstępna
(odmawiana w każdym dniu nowenny)
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu: piątek

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
Ojcze nasz...
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia...

W drugim dniu: sobota
Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
Ojcze nasz...
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia...

W trzecim dniu: niedziela
Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12,13).
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.
Ojcze nasz...
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia...

W czwartym dniu: poniedziałek
Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
Ojcze nasz...
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia...

W piątym dniu: wtorek
Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
Ojcze nasz...
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia...

W szóstym dniu: środa
Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.
Ojcze nasz...
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia...

W siódmym dniu: czwartek
Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
Ojcze nasz...
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia...

W ósmym dniu: piątek
Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2,919).
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu: sobota
Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
Modlitwy końcowe
(odmawiane w każdym dniu nowenny)
Ojcze nasz...
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Można także odmówić Litanię do Ducha Świętego.

Dodano: 2020-05-16 21:50:39

Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże - to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość - dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi.

Według nowych rozporządzeń w liturgii w naszym kościele może uczestniczyć 105 osób.

W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.
W poniedziałek od godz. 8.00 do 21.37 „Maraton modlitewny z Janem Pawłem II”. Zapraszamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i przy relikwiach św. Jana Pawła II. Na stoliku są wyłożone książki z nauczaniem Wielkiego Papieża i modlitewniki do Jana Pawła II. Możemy z nich korzystać podczas adoracji.
Uroczysta Msza św. dziękczynna za pontyfikat św. Jana Pawła II o godz. 20.00. Modlitwę zakończymy śpiewem pieśni i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.37.

W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na NABOŻEŃSTWIE MAJOWYM ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30.Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

W środę po majowym Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Przez Jej wstawiennictwo zanosimy modlitwy w tych dniach o deszcz, o urodzaje i za głodujących na świecie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu W czwartek od godz. 16.00. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II będziemy modlili się w intencji młodzieży. Zapraszamy młodych na adorację, prowadzoną przez młodzież. Ojciec Święty Jan Paweł II był zawsze blisko młodych ludzi. Szukał ich, wychodził im naprzeciw, spotykał się z nimi na różnych kontynentach świata, także na Światowych Dniach Młodzieży. Kochał bardzo młodzież. Zawierzał ją Matce Bożej. Modlił się z całego swego serca za młodzież. Zależało mu na młodych. Wierzył w nich i ufał im mawiał, że każdy z nich jest Jego wielką nadzieją, ale także nadzieją Kościoła i świata. Jako przewodnik i opiekun młodzieży wskazywał jej drogę do Boga, pokazywał prawdziwy sens życia z Chrystusem.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem w kościele odmawiamy różaniec w intencji nawrócenia świata i zatrzymania epidemii. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję kobietom, które kolejne dwa dni sprzątały w kościele. Została posprzątana sala katechetyczna, chór i umyte okna w tych pomieszczeniach.

Dziękuję Natalii Nebeluk za umycie wazonów używanych w kościele.

Dziękuję osobom, które pracowały przy zieleni wokół kościoła.

Dziękuję Paniom Lucynie Wojciechowskiej, Jadwidze Kowalskiej i Halinie Kolczyńskiej za przygotowanie dekoracji i kwiaty na uczczenie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Dziękuję Ks. Prefektowi za posprzątanie na niedzielę zakrystii, prezbiterium, odkurzenie dywanów i pomoc w przygotowaniu dekoracji.

Dziękuje Rycerzom Jana Pawła II za posługiwanie przy ołtarzu w niedzielę lecz także w dni powszednie.

Dziękuję także Brajanowi Wołynek za służenie codziennie przy ołtarzu.

Dziękuję za ofiarę na kościół 70 zł po nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej z bloku 18 B ul. Południowa.

Dziękuję za produkty żywnościowe przynoszone na plebanię.

Dziękuję za zamówioną w mojej intencji Mszę św. o potrzebne laski i opiekę Matki Bożej.

Dodano: 2020-05-16 21:46:28
Według nowych rozporządzeń
w naszym kościele może uczestniczyć w liturgii 70 osób.
Będą odprawiane dodatkowe Msze Święte.
Porządek Mszy św. w niedzielę:
godz. 8.00, 9.30, 10,30,
11.30, 15.00 i 16.00

Dodano: 2020-05-09 18:57:25

Dziś obchodzimy uroczystość patrona naszej Ojczyzny oraz patrona naszej parafii - Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Biskup Stanisław żył w XI wieku, czyli w czasach kształtowania się polskiej państwowości, jednak jego przykład jest ciągłe aktualny i w naszych czasach. Święty Stanisław jest przede wszystkim patronem ładu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym świecie powinniśmy prosić go o wstawiennictwo u Boga, aby każdy z nas, nasze rodziny, całe społeczeństwo, naród był wierny Chrystusowi. Święty Stanisław jest też wzorem jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce. Choć kończą się już Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele, przez jego wstawiennictwo módlmy się, aby liczne powołania, rodzące się na polskiej ziemi, naprawdę były godne i święte. Nie ustawajmy w prośbach, aby Pan ciągle posyłał dobrych robotników na swoje żniwo.

Dziś przeżywamy także odpust w naszej parafii. Kazania w czasie odpustu głosił ojciec Stanisław Deleżuch z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) z Wyszogrodu. Należy także dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej uwagi duszpasterskiej na przeżycie duchowe święta patronalnego parafii. Zachęca się do korzystania z Sakramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy świętej, procesji oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Główna Eucharystia celebrowana w odpust powinna być ofiarowana za wszystkich parafian. Została zachowana także praktyka udzielania odpustu, związana z uczestnictwem w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Wszystkie inne zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z parafialnym odpustem mają znaczenie drugorzędne. Zwraca się także uwagę, że działalność różnych kramów odpustowych nie może przeszkadzać wiernym w uczestnictwie we Mszy świętej.

W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Zapraszam na środową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odmówimy po Mszy razem z nabożeństwem majowym Nabożeństwo fatimskie będzie o godz. 20.30. Codziennie o tej godzinie modlimy się o oddalenie epidemii i o nawrócenie grzeszników, by Sprawiedliwość Boża nie musiała zsyłać na ludzkość kolejnych doświadczeń.

W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci. Msza ze święta w naszym kościele o godz. 17.00 i o 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu W czwartek od godz. 16.00. Będziemy modlili się w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.

W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je o godz. 17.30. Serdecznie zachęcam do licznego udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

W środę wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem w kościele odmawiamy różaniec w intencji nawrócenia świata i zatrzymania epidemii. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

W czwartek o 20.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji ludzi chorych i opiekujących się nimi, służby zdrowia, służb sanitarnych oraz o łaskę nawrócenia świata i wyzwolenia od szerzącej się epidemii.

W sobotę o godz. 15.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji strażaków z terenu miasta i Gminy Glinojeck z okazji Dnia Strażaka

W sobotę o godz. 19.00 będzie odprawiona Mszą św. o Boża opiekę dla trzeźwiejących alkoholików i chorych w 10 rocznicę działalności grupy Anonimowych Alkoholików „Abba”.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
14 V – św. Maciej Apostoł (†około 50, według innych 80), jeden z pierwszych uczniów Jezusa, wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza.
16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), prezbiter i męczennik, patron Polski.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II za sprzątanie pomieszczeń w podziemiach kościoła od dłuższego czasu nagromadziło się tam dużo niepotrzebnych rzeczy, które należało uprzątnąć

Dziękuję Panu Markowi z Uniecka za posprzątanie w kościele balkonu przy prezbiterium i porządkowanie przy plebani.

Dziękuję Paniom z Kół Żywego Różańca za posprzątanie przedsionka kościoła i umycie szyb w drzwiach wejściowych.

Dziękuję ks. Prefektowi za posprzątanie zakrystii i odkurzenie korytarzy oraz dywanu przy ołtarzu.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY STAŁEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI.
Prosimy księży proboszczów o organizowanie w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia III przykazania kościelnego, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną
Dnia 18 maja będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Tego dnia Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II, za co wyrażamy wielką wdzięczność Ojcu Świętemu. Zachęcamy do duchowej łączności z Następcą Świętego Piotra w tę rocznicę, która jest tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prosimy również o modlitwę w intencji Papieża Franciszka.
Prosimy księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja lub 18 maja br. we wszystkich katedrach, kościołach i kaplicach w Polsce były sprawowane Msze Święte jako diecezjalne i parafialne dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponadto w niedzielę 17 maja będzie czytany w kościołach list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin Papieża Polaka.
Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, świadectwa życia, twórczości oraz przez wsparcie dzieł charytatywnych.

WSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO DLA KAPŁANÓW I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBCHODÓW
100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II


Triduum modlitewne
16 maja, sobota – dzień pod hasłem: „Pamięć i tożsamość”
21.00 odśpiewamy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszej Ojczyzny.

17 maja, niedziela – dzień pod hasłem: „Przekroczyć próg nadziei”
21.00 odprawimy we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszych rodzin i parafii

18 maja, poniedziałek – dzień pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”
21.00 Apel Jasnogórski w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czego wielkim promotorem był św. Jan Paweł II.

Każdego dnia, od 16 do 18 maja br., o godz. 21.37 niech biją wszystkie dzwony w Diecezji na chwałę Boga za życie i pontyfikat Świętego Papieża.

18 maja przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Chcemy podziękować za ten dar Wielkiego Polaka dla Polski i dla świata a także wypraszać łaski za Jego wstawiennictwem. Ponieważ sytuacja nie pozwala na organizowanie większych akcji, dlatego chcemy w tym dniu zorganizować „Maraton modlitewny z Janem Pawłem II”. Będzie on polegał na całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie przy relikwiach Ojca Świętego. Zapraszamy do wybrania jednej godziny na modlitwę. Zachęcamy, by pierwszą część modlitewnego czuwania poświęcić na lekturę nauczania św. Jana Pawła II (20 - 30 minut) a drugą część na modlitwę osobistą. Na stoliku w kościele będą wyłożone książki z nauczaniem papieskim, z których można skorzystać (homilie, przemówienia, rozważania na Anioł Pański). Będzie też wyłożona księga, do której można wpisać prośby, podziękowania, świadectwa i refleksje związane z pontyfikatem i osobą Wielkiego Papieża. Wszystkie dziękczynienia i prośby będą włączone do uroczystej Mszy św. dziękczynnej, która będzie odprawiona o godz. 20.00. Po Mszy św. modlitewne czuwanie do godz. 21.37 z pieśniami, które towarzyszyły Papieżowi prowadzone przez zespół Moja Rodzina.

CYTATY Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II
Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą [Homilia w Rzymie, 1979 r.]

Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą. ["Wstańcie, chodźmy!", 2004 r.]

Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie. [List apostolski "Tertio millennio adveniente", 1994 r.]

Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. ["Tryptyk Rzymski", 2003 r.]

Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie [List apostolski "Salvifici Doloris", 1984 r.]

Dodano: 2020-05-09 18:56:32
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Strona 1 z 7