Dodano: 2017-01-31 15:41:50

IV NIEDZIELA ZWYKŁA


29 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.
W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu - zgodnie z żydowskim prawem - w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze Święte o godz. 9.30 i 17.00. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie - Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
Na mszę o godz. 17.00 zapraszamy rodziców z dziećmi. Dzieci przyniosą świece od chrztu. W czasie Mszy św. ze świecami ustawiamy się pod chórem. Po poświęceniu świec udajemy się w procesji do ołtarza. Dzieci w czasie Mszy św. otrzymają specjalne błogosławieństwo.
Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej w czwartek i piątek od  od godz. 16.30. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.
W czwartek na Msze św. o godz. 17.00 zobowiązani są przyjść kandydaci do bierzmowania, dzieci z klas III, IV i V.
SPOTKANIA:


Spotkanie Kół Żywego Różańca w sobotę o godz. 15.30.


Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.00.


Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.
Spotkanie z rodzicami dzieci klas IV i V w przyszła niedzie
lę po Mszy św. o godz. 9.30.
PORZĄDEK KOLĘDY:


Poniedziałek - ul. Załęskiego  od 15.00
 i ul. Sienkiewicza .
 ul. Południowa Blok 21 A 
 


Wtorek - ul. Nadrzeczna od 15.00.
 ul. Jasna, Aleja Róż i Złota.


Środa - ul. Polna  od 15.00.
 ul. Polna, i Bloki 2 A i 2 B.


Piątek - ul. Targowa   od 15.00.
 ul. Południowa 20 D
 i ul. Polna 2 G.


Sobota - ul. Kościelna    od 9.00.
 ul. Nowotki i ul. Krzywa.


Po księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.


 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży ;


3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła; tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00.
Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartek i sobotę od godz. 16.00. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.
2 lutego w święto Matki Bożej Gromnicznej po Mszy św. o godz. 17.00 będą jasełka „Czy Europa może żyć bez Boga” w wykonaniu członków Żywego Różańca.


Serdecznie zapraszamy.
W Gościu Niedzielnym jest relacja z wyjazdu zespołu „Moja Rodzina” do Lwowa na charytatywny koncert kolęd. Ofiary z koncertu przekazane były Fundacji „Dajmy Nadzieję, która prowadzi domowe hospicjum dziecięce.”


W zakrystii można nabyć gromnice do poświęcenia w święto Matki Boskiej Gromnicznej. 
 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych, co przysięgali nadaremnie będzie odprawiona 30 stycznia o godz. 7.00. Dziękuję za ofiary składane na Msze św. za zmarłych.
 
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


Przepisy zawarte w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego:

a) „Przyklęknięcie, które wykonuje się przez zgięcie prawego kolana aż do ziemi, oznacza uwielbienie. Dlatego obowiązuje ono przed Najświętszym Sakramentem i przed Krzyżem świętym, od jego uroczystej adoracji w liturgii Wielkiego Piątku aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej (OWMR, n. 274), a także w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek podczas czytania Ewangelii po opisie śmierci Jezusa Chrystusa.


b) W czasie Mszy świętej [co niżej zostanie szczegółowo przedstawione] kapłan celebrujący przyklęka trzy razy: po podniesieniu hostii, po podniesieniu kielicha i przed Komunią świętą. [...] Jeśli zaś w prezbiterium jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, kapłan, diakon i inni usługujący przyklękają po przyjściu do ołtarza i przed odejściem od niego, nie zaś podczas samej celebracji Mszy świętej” (n. 274).


c) „Poza tym przyklękają wszyscy, którzy przechodzą przed Najświętszym Sakramentem, chyba, że idą w procesji. Usługujący, którzy niosą krzyż procesyjny lub świece, zamiast przyklęknięcia wykonują skłon głowy” (nr 274).


d) Kapłan z ludem, podczas wyznania wiary „na słowa: I za sprawą Ducha Świętego itd. głęboko się pochylają, a w uroczystości Zwiastowania i Narodzenia Pańskiego przyklękają” (n. 137).


e) Wierni klęczą podczas konsekracji (zgodnie z OWMR, n. 4333). „Gdzie istnieje zwyczaj, iż wierni klęczą od zakończenia aklamacji Święty aż do końca Modlitwy eucharystycznej oraz przed Komunią świętą, gdy kapłan mówi Oto Baranek Boży, zwyczaj ten wypada zachować” (tamże). Cdn.Używajmy wody święconej


Wchodząc do kościoła, jako Domu Bożego, sięgamy dłonią do kropielnicy i czynimy znak krzyża dla przypomnienia sobie, kim jesteśmy i dla Kogo tu przychodzimy. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią wspólnoty dzieci Bożych. Nie trzeba przekonywać, jak ważna jest ta świadomość dla przeżywania modlitwy osobistej, a jeszcze bardziej wspólnotowej Eucharystii. Dobrze przeżywana Msza św. to wspólne spotkanie dzieci Bożych z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym. Przychodząc zatem na Mszę św. potrzebujemy odnowienia tej świadomości, co ułatwia przy wejściu znak krzyża wodą święconą. Potem, w trakcie Eucharystii ta świadomość narasta i potęguje się aż do zjednoczenia z Bogiem w Komunii Świętej. Jednoczymy się z Nim w sakramencie, do którego owocnego przeżycia przygotowały nas między innymi sakramentalia (do nich należy pokropienie wodą święconą). Przeżywamy zatem z całą mocą obecność Boga w sobie.


Kościół św. udziela odpustu cząstkowego (wcześniej: odpustu stu dni) za każde przeżegnanie się wodą święconą. Nie zapominajmy również wziąć ze sobą wody święconej na cmentarz, gdy idziemy tam odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych. Skrapianie nią grobów przynosi wielką ulgę zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Poza Ofiarą Mszy św. i odpustem zupełnym, nic nie może dać większej ulgi duszom czyśćcowych jak pokropienie wodą święconą grobów, gdzie spoczywają prochy ich ciał.


Powiedzenie: „Bać się czegoś jak diabeł święconej wody”, jest jak najbardziej prawdziwe. Stąd warto mieć także w domu, przy drzwiach, kropielnicę i jej używać. Ważna jest również życzliwość między ludźmi, bowiem wówczas nie będzie złorzeczenia czy zazdrości. Jednocześnie nie możemy ulegać lękowi, że wszędzie czyha na nas zło: w każdej bajce, symbolu czy muzyce. Oczywiście bywają takie, które są demoniczne, ale nie możemy wszędzie panicznie doszukiwać się działania diabła – to nie jest chrześcijańskie podejście. Warto jednak mieć w sercu słowa św. Pawła, który zachęca do tego, aby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła.Dobra miara


Z okazji uroczystych obchodów przybycia króla do stolicy dwór królewski hucznie świętował. W świątecznej komnacie król przyjmował dary i ofiary od poddanych. Wszystkie dary były bardzo wartościowe: bogato zdobiona broń, srebrne kielichy, drogie płótna haftowane złotem.


Gdy orszak ofiarodawców zbliżał się ku końcowi, pojawiła się wiekowa wieśniaczka. Szła w ciężkich drewniakach, utykając i wspierając się na lasce. W ciszy wyjęła z wiklinowego kosza podarunek starannie zawinięty w płótno. Rozległ się wybuch śmiechu, gdy złożyła u stóp króla kłębek białej wełny. Uzyskała ją od swoich dwóch owiec - całego jej dobytku - i uprzędła w czasie długich zimowych wieczorów.


Król bez słowa pokłonił się z godnością. Gdy staruszka powoli opuszczała komnatę, odprowadzana pogardliwymi spojrzeniami, król dał znak, by rozpocząć świętowanie.


Staruszka z trudem podjęła nocną wędrówkę w kierunku swojej chaty znajdującej się w lasach królewskich. Dotychczasowa jej obecność była tam zaledwie tolerowana. Gdy ujrzała swój dom, przestraszyła się panicznie. Chata była okrążona przez żołnierzy króla. Wokół biednego domostwa wbijano paliki i rozciągano między nimi białą wełnianą przędzę.


Mój Boże" westchnęła ze ściśniętym sercem "mój dar obraził króla... Teraz straże aresztują mnie i wtrącą do więzienia".


Gdy dostrzegł ją komendant wojska, skłonił się i uprzejmie oznajmił: "Moja pani, na rozkaz naszego dobrego króla, ziemia, którą może otoczyć nić z waszego kłębka wełny, od tej chwili należy do was". Obwód jej nowej posiadłości odpowiadał długości wełny w kłębku. Otrzymała tą samą miarą, z jaką obdarowała.


Oczekujemy wiele i boimy się obdarowywać.


Dwóch mnichów uprawiało róże. Jeden zatapiał się w kontemplacji piękna i zapachu swoich róż. Drugi ścinał najpiękniejsze róże i obdarowywał nimi przechodniów.
"Co robisz?" karcił go pierwszy. "Jak możesz pozbawiać się radości z zapachu twoich róż?".


"Róże pozostawiają najwięcej zapachu na rękach tego, kto nimi obdarowuje innych" odparł z prostotą drugi.


Autor nieznany.

Dodano: 2017-01-28 19:31:31
Z powodu choroby księdza prefekta nie będzie dziś kolędy na ulicy Południowej blok 21 A.
Dodano: 2017-01-27 11:23:25

III NIEDZIELA ZWYKŁA


22 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.


Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.


Spotkania:


Za tydzień spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujące do I Komunii św. po Mszy o godz. 9.30.


Kończy się już olej opałowy do ogrzewania kościoła.


W przyszła niedziele będą zbierane ofiary ogrzewanie kościoła.

do przyjacielskiej rozmowy z Jezusem.Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 będzie spotkanie modlitewne prowadzone przez grupę modlitewną z Nasielska.


Po wspólnym uwielbieniu Jezusa będzie INDYWIDUALNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Najświętszym Sakramentem. W czasie wspólnego wielbienia Boga można wyprosić najwięcej łask dla siebie i innych.Porządek kolędy:


Poniedziałek - ul. Południowa od 15.00.


Blok 18 A, 18 B jeden ksiądz.


Blok 18 C, 18 D jeden ksiądz.


Wtorek - ul. Południowa od 15.00.


Blok 19 A, 20 A jeden ksiądz.


Blok 20 B, 20 C jeden ksiądz.


Środa - ul. Południowa od 15.00.


prywatne domki i ul. Polna 2 K jeden ksiądz.


ul. Polna 2 J, 2 F jeden ksiądz.


Czwartek  - ul. Południowa od 15.00.


Blok 20 E jeden ksiądz.


Piątek - ul. Południowa od 15.00.


Blok 21 A jeden ksiądz.


Blok 21 B jeden ksiądz.


Sobota - ul. Płocka i Paśniki dwóch księży.


Po księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.


 


Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


Obowiązujące przepisy liturgiczne dotyczące klękania przed Bogiem.


Dążenie do jednolitych postaw.


Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi: „Zachowanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one, bowiem i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących” (OWMR, n. 42).


Powyższa norma dotyczy ogólnego zachowania postaw uczestników Eucharystii. Nie jest ona normą bezwzględną, lecz jedynie wskazaniem dotyczącym ładu i estetyki w zgromadzeniu liturgicznym. Niniejsze stwierdzenie uzasadniają następujące słowa prawodawcy: „Jeśli nie stoją na przeszkodzie względy zdrowotne, ciasnota lub obecność znacznej liczby uczestników, albo inne uzasadnione przyczyny...” (n. 43; por. n. 274) oraz Wskazania Episkopatu Polski (n. 51): „Ludzie w starszym wieku, słabi chorzy mogą siedzieć w czasie całej Mszy świętej i nie należy ich niepokoić [...]”.


Z pewnością prawodawca nie chciał zachowania przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała za cenę obniżenia kultowego stopnia tych postaw (np. zamiany w tym celu przyklękania na postawę stojącą bez głębokiego ukłonu). Prawodawca nie wymaga absolutnej jednolitości postaw podczas przystępowania do Komunii świętej, ponieważ równoprawnie zezwala na przyjmowanie Jej albo na klęcząco, albo na stojąco (po uprzednim przyklęknięciu lub głębokim ukłonie).


Zachowanie pojętej dosłownie (co do litery) jednolitości postaw ciała jest nawet niemożliwe. W zgromadzeniu liturgicznym, bowiem zawsze mogą się znaleźć osoby, które nie potrafią uklęknąć, a czasem nawet stanąć. A jeślibyśmy już chcieli za wszelką cenę ujednolicać, to równajmy w górę, a nie w dół; równajmy do tych postaw, które są znakiem odważnej wiary, należnego Bogu uwielbienia i ofiarnej miłości, a nie - broń Boże - odwrotnie. Nie na najmniejszą, lecz na największą chwałę Bożą (św. Maksymilian Maria Kolbe). Cdn.
TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, pa-tron dziennikarzy i prasy katolickiej


26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę


27 I - bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński.


28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła .Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00.

Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartek i sobotę od godz. 16.00. W pozostałe dni w ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.Pielgrzymka: W dniach od 23 do 30 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie na rocznicę objawień. Koszt ok. 1 200 zł. Można zgłaszać się do marca. Bliższe informacje dla osób zainteresowanych.

Dodano: 2017-01-22 09:38:17

II NIEDZIELA ZWYKŁA


15 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEW dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia - Dzień Dziadka.


Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.


do przyjacielskiej rozmowy z Jezusem.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 będzie spotkanie modlitewne prowadzone przez grupę modlitewną z Nasielska.


Po wspólnym uwielbieniu Jezusa będzie indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W czasie wspólnego wielbienia Boga można wyprosić najwięcej łask dla siebie i innych.Porządek kolędy:


Poniedziałek - ul. Fabryczna od 15.00. dwóch księży.


Wtorek - ul. Kwiatowa od 15.00. dwóch księży.


Środa  - ul. Ciechanowska od 15.00. dwóch księży.


Czwartek - ul. Mazowiecka od 15.00.


Piątek - ul. Słoneczna od 15.00.


ul. Walki Młodych od 15.00.


Sobota - Wojska Polskiego od 9.00. dwóch księżyPo księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.


 


Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


Żywa wiara w prawdziwą obecność Chrystusa ułatwia zgięcie kolan Z tekstu św. Pawła do Filipian (2,10): „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych”, „dowiadujemy się nie tylko tego, że Kościół pierwotny klęczał przed Jezusem Chrystusem, ale poznajemy również jego przyczynę: ten Kościół oddaje Mu hołd, a tym samym publicznie wyznaje Ukrzyżowanego jako władcę świata, w którym spełnia się obietnica panowania Boga Izraela nad światem. (...). Kościół ten wyraża swoje «tak» wobec Boskości Jezusa. Klękamy z Jezusem, z Jego świadkami – począwszy od św. Szczepana, Piotra i Pawła – i jest to wyrazem wiary, która jako widzialne świadectwo kontaktu z Bogiem i z Chrystusem, od początku w tym świecie była Mu niezbędna. Taka postawa klęcząca w sposób cielesny wyraża nasze «tak» dla rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa, który jako Bóg i Człowiek, z Ciałem i Duchem, Ciałem i Krwią jest obecny wśród nas”.


Za obecnym Papieżem powtórzmy: „Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie ta postawa zanika, tam trzeba ponownie nauczyć się klękać, abyśmy modląc się pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem". Cdn.


 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


17 I - św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej;


19 I - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek


21 I - św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00.Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartek i sobotę od godz. 16.00. W pozostałe dni w ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.
Pielgrzymka: W dniach od 23 do 31 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie na rocznicę objawień. Koszt ok. 1 200 zł. Można zgłaszać się do marca. Bliższe informacje dla osób zainteresowanych.Dodano: 2017-01-15 12:51:48
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Strona 10 z 11