V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

2 KWIETNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.DROGĘ KRZYŻOWĄ w tym tygodniu o godz. 17.00 będą prowadziły Koła Żywego Różańca.
„Ekstremalna Droga Krzyżowa” dla młodzieży rozpocznie się o godz. 19.00 przy cmentarzu komunalnym. Będziemy ją odprawiali idąc drogą przez las ok. 3 km.
Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.
Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Adoracja od godz. 16.30.
W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.
Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa - Mesjasza.
Kontynuujemy nowennę pompejańską o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w świecie. Różaniec będzie odmawiany w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 w tygodniu między mszą św. o godz. 17.30 a 18.00.
Sprawy gospodarcze:


Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie już kompletna dokumentacja i projekt naprawy elewacji kościoła. Więcej informacji podam już po świętach, gdy dokumenty będą miał już u siebie.


W najbliższym czasie chciałbym dokończyć remont wikariatu i salki. Zostały jeszcze do zamontowania parapety, panele podłogowe i zewnętrzne dziw. Parapety są już do odebrania. Ofiary z Niedzieli Palmowej i świąt Wielkanocnych będą przeznaczone na ten cel.
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


Przyklękanie obowiązuje wszystkich wiernych przy wchodzeniu i wychodzeniu ze świątyni Przyklękając nie czyni się przy tym żadnych innych gestów, np. znaku krzyża lub skłonu, ciało powinno być wyprostowane, nie należy przyklękać w biegu, lecz zatrzymać się zwrócić się w odpowiednim kierunku i dopiero wtedy przyklęknąć, gdy przyklękamy parami lub wszyscy ministranci razem, należy to uczynić równo.


„Jeśli nie stoją na przeszkodzie względy zdrowotne, ciasnota lub obecność znacznej liczby uczestników albo inne uzasadnione przyczyny, wierni klęczą podczas konsekracji” (OWMR, n. 43).


Przystępujący do Komunii świętej muszą wierzyć, że przyjmują Jezusa Chrystusa sakramentalnie obecnego pod postacią chleba; muszą mieć szacunek dla świętych postaci, wynikający ze świadomości wielkości Boga, a z drugiej strony z realnej oceny siebie; szczere i kochające serce" (B. Nadolski).


 
„Synod wzywa wszystkich księży, diakonów, alumnów oraz siostry zakonne, aby własnym przykładem zachęcali do [...] adoracji Najświętszego Sakramentu. Duch adoracji wyraża się w [...] Wynikającym z wiary przyklękaniu i klęczeniu przed tabernakulum [...]. Znakiem wiary jest także zwyczaj przyklękania, kiedy Najświętsze Postacie są niesione chorym, a także uchylenia nakrycia głowy, pokłon lub przeżegnanie się przed świątynią”(stat. 92).


Jeśli ktoś ma opory w udzieleniu odpowiedzi: Amen przy komunii św., można mieć obawę o brak wiary w prawdziwą Obecność. Redeptionis Sacramentum), n. 89.
Postawa siedząca jest postawą wewnętrznego odprężenia, w której człowiek słucha i rozważa. Wyraża ona gotowość serca na przyjęcie [słowa] na wzór Marii z Betanii, która usiadłszy u stóp Jezusa, słuchała słowa. „Wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów – zależnie od okoliczności, – kiedy zachowuje się święte milczenie po Komunii świętej” „i milczenia po niej” (WEP, n. 49).


Podczas przystępowania do Komunii świętej nie wolno nikogo zmuszać do postawy stojącej.


Przed dwoma laty w dużej miejskiej parafii przewodniczyłem koncelebrze z okazji jubileuszu ks. proboszcza. Podałem Komunię świętą 50. dzieciom, które przed tygodniem po raz pierwszy przyjęły Ciało i Krew Pańską. Ani jedno z nich nie przyklękło, ani nie wykonało „skłonu ciała”. Do czego to prowadzi?! 
Podziękowania:


Dziękuję panu Leszkowi Betlewicz z firmy GEOBET za zrobienie, za symboliczna opłatą map geodezyjnych terenu przy kościele do celów projektowych .


Dziękuję panu Arturowi Wiśniewskiemu za nagłośnienie nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta. Dziękuję także wszystkim czytającym rozważania Męki Pańskiej, ministrantom i strażakom oraz wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli w tym nabożeństwie. Niektóre osoby pytały gdzie można znaleźć teksty, które były czytane na Drodze Krzyżowej. W najbliższym czasie będą one zamieszczone na stronie parafialnej.


Dziękuję zespołowi „Moja Rodzina” za poprowadzenie wieczoru uwielbienia.


Dziękuję młodzieży z gimnazjum za zbieranie ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie od godz. 17.00 do 17.30 oprócz poniedziałku i czwartku ponieważ w te dni będziemy spowiadali w sąsiednich parafiach.

Dodano: 2017-04-02 07:57:12


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

31 marca - 2 kwietnia 2017 r.
PIĄTEK - 31 marca


8.30 - Spowiedź dla kl. IV - VI


9.00 - Nabożeństwo dla Szkoły Podstawowej.


10.30 - Msza św. dla dorosłych.


12.00 - Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego.


15.30 - Spowiedź


16.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich


17.30 - Spowiedź


18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich


20.00 - Droga Krzyżowa ulicami GlinojeckaSOBOTA – 1 kwietnia


9.00 - Spowiedź


9.30 - Msza św. dla wszystkich (szczególnie starszych i chorych - sakrament namaszczenia. Błogosławieństwo ludzkie wraz z odpustem).


10.30 - Spowiedź


11.00 - Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej i młodzieży gimnazjalnej Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.


13.00 - wyjazdy do chorych


15.30 - Spowiedź


16.00 - Msza św. - błogosławieństwo małych dzieci.


17.30 - Spowiedź


18.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej.Wieczór Wielbienia - zespół "Moja Rodzina"NIEDZIELA – 2 kwietnia


8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich


9.30 - Msza św. z nauką dla dzieci


11.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich


16.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży. Zakończenie Rekolekcji.

Dodano: 2017-03-26 10:10:52

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


26 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.
Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.
W piątek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Będzie je prowadził redemptorysta Ojciec Wojciech Skroboszewski z Gdyni. Jest on między innymi autorem muzyki do przepięknej Drogi Krzyżowej „Ślad losu”.
W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi.


                             Już można nabyć wielkanocne baranki Caritas.
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 20.00 Będziemy ją odprawiali idąc ulicami miasta. Przynieśmy ze sobą lampki, które zostawimy na grobach zanosząc zmarłym naszą modlitwę.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.


Wymiana tajemniczek różańcowych w piątek przed mszą o godz. 16.00 i w sobotę przed Mszą św. o godz. 9.30.
Kontynuujemy nowennę pompejańską o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w świecie. Różaniec będzie odmawiany w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 w tygodniu między mszą św. o godz. 17.30 a 18.00. Proszę by osoby, które przychodzą na drugą Mszę św. brały udział także w modlitwie różańcowej. W czwartki różaniec będzie odmawiany w czasie adoracji. W rekolekcje będzie odmawiany o godz. 17.45.
Na stoliku wyłożone są teksty rachunków sumienia. Zapoznajmy się z nimi przed przystąpieniem do sakramentu pokuty.
Młodzież z gimnazjum będzie zbierała ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkim ofiarodawcom będą przekazywać broszurkę „Jak przeżyć Wielki Tydzień”.
Jest kolejny numer bezpłatnej gazety ewangelizacyjnej „Dobre Nowiny”.
Są w nim ciekawe artykuły związane z przeżywaniem Wielkiego Postu. Będą ją rozdawali ministranci.
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
„Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała pełne i skuteczne kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nigdy nie była postrzegana jako «prywatna własność» kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawowana jest tajemnica».
„Biskup diecezjalny, pierwszy szafarz Bożych tajemnic w powierzonym mu Kościele partykularnym, jest kierownikiem, krzewicielem i stróżem całego życia liturgicznego60. [...]”.
postanawia:
„Do Konferencji Episkopatu należy [zgodnie z OWMR n. 390] określenie adaptacji i, po ich zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską, wprowadzenie do mszału elementów, które zosta-ły wskazane w tym Ogólnym wprowadzeniu oraz w Obrzędach Mszy świętej. Są one [m.in.] następujące:
[...] – gesty i postawy ciała wiernych (por. n. 43 [...], sposób przyjmowania Komunii świętej (por. n. 160)..”.
Podejmowanie decyzji przez osoby nieuprawnione (np. przez księdza lub przełożonego(-ą) zakonnego(-ą) w rodzaju: my nie przyklękamy, z powoływaniem się na motyw zachowania jednolitej postawy ciała), jest nieposłuszeństwem względem Kościoła i szkodliwym w skutkach naruszeniem obowiązujących norm prawnych oraz „podaniem ręki laicyzacji”. Praktyka: My nie przyklękamy doprowadziła już do kolejnego wyłamania się spod przepisów kościelnych w formie: My nie wykonujemy „skłonu ciała”. Pozostała, więc tylko sama postawa stojąca (zobacz: przystępowanie do Komunii świętej w naszych kościołach i kaplicach zakonnych) w imię swoiście pojętej wolności, jedności i równości. Służy to z pewnością osłabianiu wiary i zeświecczeniu. Jestem przekonany, że Kościół święty – w świetle Wprowadzenia - „jednolite postawy ciała” zachowuje wtedy, gdy dochowuje wierności zebranym tu w jedno, aktualnie obowiązującym przepisom liturgicznym.

Niech osoby niekompetentne, działające w omawianym zakresie z własnej inicjatywy, nie usprawiedliwiają się tym, że chodzi tu tylko o drobne sprawy w zakresie nauczania Kościoła, niech pamiętają o przestrodze Pana Jezusa: „Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,19-20).


Tarnów, dnia 29 X 2010.
Kiedy kończy się noc?


Pewien stary rabin zapytał kiedyś swoich uczniów, na podstawie czego można rozpoznać dokładnie chwilę w której kończy się noc a zaczyna dzień.
- Może jest to ów moment, gdy można już łatwo odróżnić psa od owcy?
- Nie - powiedział rabin.
- A gdy można odróżnić drzewo daktylowe od drzewa figowego?
- Nie - powtórzył rabin.
- A więc kiedy? - spytali uczniowie.
- Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiejkolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata lub siostrę. Aż do tego momentu panuje noc w twoim sercu - wyjaśnił rabin.
"Nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia"


(Martin Luther King)
Bruno Ferrero."
Ból przemija, piękno pozostaje


Mimo iż Henri Matisse był blisko dwadzieścia osiem lat młodszy niż Auguste Renoir, obaj wielcy artyści byli serdecznymi przyjaciółmi i często spędzali razem czas. Kiedy Renoir prawie nie opuszczał domu w ostatnich latach swego życia, Matisse odwiedzał go codziennie. Niemal sparaliżowany artretyzmem Renoir mimo swej choroby nie przestawał malować. Pewnego razu Matisse obserwował, jak starszy kolega maluje w swojej pracowni, zmagając się ze straszliwym bólem utrudniającym każde pociągnięcie pędzla. W końcu nie wytrzymał i poruszony wykrzyknął:
- Auguste, dlaczego nadal malujesz, gdy dręczy Cię tak okropny ból?
Renoir odrzekł z prostotą:
- Ból przemija, a piękno pozostaje.
I tak, prawie do dnia swojej śmierci Renoir nakładał farbę na płótno. Jeden ze swoich najsłynniejszych obrazów: „Kąpiące się” artysta ukończył na dwa lata przed śmiercią, czternaście lat po tym, jak zaatakowała go bolesna choroba.


Autor nieznany


 
ADORACJA Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30.
Na internetowej stronie parafii w zakładce „Warto przeczytać” jest artykuł „Komunia Święta w kosmosie?”

Spotkania:


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.
Podziękowania:


Dziękuję za przygotowanie Drogi Krzyżowej pani Aldonie Wiśniewskiej i wszystkim małżeństwom, które czytały rozważania.


Dziękuję osobom, które ufundowały relikwiarz do relikwii św. Ludwika i Zeli Martin.
Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 17.00 do 17.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

„Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka, który, nie zaznawszy łaski, nie odszedł od Boga i niesie krzyż cięższy od innych – krzyż duchowej ciemności”


Mikołaj Gogol

Dodano: 2017-03-26 09:47:24

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


19 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach:


piątkowej Drodze Krzyżowej o godz. 17.00


i niedzielnych Gorzkich Żalach


o godz. 11.30.
Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.


W tym tygodniu na Drodze Krzyżowej będziemy się modlili w intencji rodzin i nabożeństwo będą prowadziły rodziny.
Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 17.00. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.30 i o 17.00. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.
Podczas Mszy św. o godz. 17.00 będzie uroczysta ceremonia złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do włączenia się w to piękne dzieło.
Od dziś rozpoczynamy nowennę pompejańską o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w świecie. Różaniec będzie odmawiany w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 a w dzień powszedni po Mszy o godz. 17.00.

Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:


Podsumowanie obowiązujących przepisów Kościoła dotyczących postawy ciała podczas przyjmowania Komunii świętej:
– kapłan celebrujący Mszę św., przed przyjęciem Komunii świętej, przyklęka;
– wierni (siostry zakonne i osoby świeckie) przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej; ci, którzy przyjmują Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano - z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii (por. OWMR, n. 160;WEP, n. 38)54.
Nie należy, odmawiać Komunii wiernemu, dlatego, że np. pragnie przyjąć Eucharystię w postawie klęczącej lub stojącej”.


Uzupełniające wytyczne dotyczące gestów i postaw uczestników Mszy świętej
Zalecone przez rubryki gesty wykonują „te osoby, które odmawiają daną modlitwę. [...] biją się w piersi podczas aktu pokuty i wszyscy kłaniają się w odpowiednim momencie w czasie Wyznania wiary, gdy wymawiają słowa: Za sprawą Ducha Świętego... oraz czynią skłon głowy, gdy wymawiają razem imiona Trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego, na którego cześć sprasowuje się Mszę świętą (OWMR, n. 275; por. WEP, n. 46).


III. Kto w Kościele ma kompetencję do kierowania sprawami liturgii?


W Instrukcji Redemptionis Sacramentum, wydanej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 25 marca 2004 roku, czytamy:
„Tajemnica Eucharystii «jest zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego»58. Jeśli ktoś w ten sposób postępuje i woli iść za swoimi własnymi upodobaniami, wtedy, – jeśli nawet jest kapłanem – poważnie narusza substancjalną jedność Rytu rzymskiego, nad którym przecież trzeba nieustannie czuwać59 [...]”. «Prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy Kościoła. Przysługuje ono Stolicy Apostolskiej oraz, zgodnie z prawem, biskupowi» (SC, nr 22 § 1; por. KPK, kan. 838 § 1)” [Redemptionis Sacramentum, n. 14].Podziękowania:


Serdecznie dziękuję młodzieży z gimnazjum i pani Nazar za przygotowanie Drogi Krzyżowej w ubiegłym tygodniu, oraz dzieciom i pani Rubinkowskiej za nabożeństwo w ten piątek. Były to piękne misteria i wiele osób głęboko je przeżyło. Cieszy też liczny udział parafian. Niech te przeżycia przygotują nas do zbliżających się rekolekcji, które rozpoczną się 31 III.


Dodano: 2017-03-19 09:11:14
ZAPRASZAMY!!
Dodano: 2017-03-13 14:26:01
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Strona 10 z 13