II NIEDZIELA ZWYKŁA


15 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEW dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia - Dzień Dziadka.


Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.


do przyjacielskiej rozmowy z Jezusem.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 będzie spotkanie modlitewne prowadzone przez grupę modlitewną z Nasielska.


Po wspólnym uwielbieniu Jezusa będzie indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W czasie wspólnego wielbienia Boga można wyprosić najwięcej łask dla siebie i innych.Porządek kolędy:


Poniedziałek - ul. Fabryczna od 15.00. dwóch księży.


Wtorek - ul. Kwiatowa od 15.00. dwóch księży.


Środa  - ul. Ciechanowska od 15.00. dwóch księży.


Czwartek - ul. Mazowiecka od 15.00.


Piątek - ul. Słoneczna od 15.00.


ul. Walki Młodych od 15.00.


Sobota - Wojska Polskiego od 9.00. dwóch księżyPo księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.


 


Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


Żywa wiara w prawdziwą obecność Chrystusa ułatwia zgięcie kolan Z tekstu św. Pawła do Filipian (2,10): „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych”, „dowiadujemy się nie tylko tego, że Kościół pierwotny klęczał przed Jezusem Chrystusem, ale poznajemy również jego przyczynę: ten Kościół oddaje Mu hołd, a tym samym publicznie wyznaje Ukrzyżowanego jako władcę świata, w którym spełnia się obietnica panowania Boga Izraela nad światem. (...). Kościół ten wyraża swoje «tak» wobec Boskości Jezusa. Klękamy z Jezusem, z Jego świadkami – począwszy od św. Szczepana, Piotra i Pawła – i jest to wyrazem wiary, która jako widzialne świadectwo kontaktu z Bogiem i z Chrystusem, od początku w tym świecie była Mu niezbędna. Taka postawa klęcząca w sposób cielesny wyraża nasze «tak» dla rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa, który jako Bóg i Człowiek, z Ciałem i Duchem, Ciałem i Krwią jest obecny wśród nas”.


Za obecnym Papieżem powtórzmy: „Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie ta postawa zanika, tam trzeba ponownie nauczyć się klękać, abyśmy modląc się pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem". Cdn.


 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


17 I - św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej;


19 I - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek


21 I - św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00.Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartek i sobotę od godz. 16.00. W pozostałe dni w ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.
Pielgrzymka: W dniach od 23 do 31 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie na rocznicę objawień. Koszt ok. 1 200 zł. Można zgłaszać się do marca. Bliższe informacje dla osób zainteresowanych.Dodano: 2017-01-15 12:51:48

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 

8 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi - po to jesteśmy posłani do świata.
W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
W piątek po Mszy św. 16.30 nabożeństwo fatimskie - różaniec i procesja fatimska. Jest to kolejny miesiąc nowenny przed 100 rocznicą objawień w Fatimie i nawoływania Matki Bożej do modlitwy o pokój i nawrócenie grzeszników. Warunkiem pokoju jest nawrócenie. „Boże odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju”.


Różaniec będziemy odmawiali po polsku i po łacinie.W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.


Porządek kolędy:


Poniedziałek - ul. Broniewskiego od 15.00 dwóch księży.


Wtorek - Śródborze, Zalesie Małe dwóch księży od 8.00.


Środa - domki przy cukrowni od 15.00.


Żeleźnia od 8.00.


Czwartek - ul. Zielona Ścieżka dwóch księży od 15.00.


Piątek - Luszewo od 8.00.


ul. Parkowa od 15.00.


Sobota - Wkra od 8.00. dwóch księżyPo księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.
Skończyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej w wiosce Głodowo. W piątek rozpocznie się Nawiedzenie Matki Bożej w obrazie Jasnogórskim we wiosce Śródborze. Obraz będzie przekazany w czasie nabożeństwa fatimskiego. Zapraszam przedstawicieli wioski na te nabożeństwo.
Podziękowanie:


Dziękuję panu Andrzejowi Nowakowskiemu za przywiezienie drzwi do wikariatu i sali katechetycznej.

PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN


Co 6 minut ginie wy-znawca Chrystusa


Prześladowanie chrześcijan nie należy jednak do historii, ale stanowi element dramatycznie naznaczający naszą codzienność. Papież Franciszek wielokrotnie przypominał, że współcześnie wyznawcy Chrystusa są bardziej prześladowani niż w pierwszych wiekach. Szacuje się, że w 2016 r. zabitych zostało 90 tys. chrześcijan, a od 500 do 600 mln doświadczyło represji z powodu swej wiary. Wskazuje na to ostatni raport Centrum Studiów nad Nowymi Religiami, którego dyrektorem jest prof. Massimo Introvigne.


„Nie zapominamy ani też nie próbujemy umniejszyć cierpień przedstawicieli innych religii, jednak wyraźnie musimy powiedzieć, że to chrześcijanie stanowią grupę religijną najbardziej prześladowaną na świecie. Różnice w liczbach podawanych przez niektóre organizacje związane są z różnym podejściem do omawianego zjawiska – mówi Radiu Watykańskiemu prof. Introvigne. – Niektórzy zaliczają tylko te przypadki, gdy ktoś staje w obliczu tragicznego wyboru: «albo zanegujesz swą wiarę, albo umrzesz», a takich sytuacji są rokrocznie setki. Inni wymieniają kategorię osób, które świadomie zdawały sobie sprawę z tego, że za pełnienie pewnych dzieł, gestów, czy praktyk może czekać je śmierć. I tu można już mówić o tysiącach ludzi. Jeśli jednak skupimy się na osobach, którym odebrano życie tylko dlatego, że były chrześcijanami, liczba ta sięga 90 tys., co znaczy, iż ktoś zostaje zabity co sześć minut”.


Włoski historyk zauważa, że obecnie wyznawcy Chrystusa

 szczególnie cierpią z ręki przedstawicieli tzw. Państwa Islamskiego.


 

Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej pomocy o nawrócenie grzeszników


Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii / rodzinie żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.


Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen


 

Dodano: 2017-01-08 21:22:52

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI


1 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi - Jej niczego Bóg nie odmawia.
Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.
W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.
Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.


 
W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Pana Boga.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą.


W sobotę prosimy Niepokala-ne Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem.
U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.
W niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. W minionym roku pogłębialiśmy duchowe owoce naszego własnego chrztu i powołania do zbawienia, także we wspólnocie polskiego narodu. Tym bardziej warto zdać sobie sprawę, że przez chrzest stajemy się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego - świętego życia z Panem Bogiem.


 
Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiedzanej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok.


Porządek kolędy:


Poniedziałek -  Zalesie od 8.00.

ul. Ogrodowa od 15.00.


Wtorek - Wólka Garwarska od 8.00.

Juliszewo, Huta Krusz.


Środa - ul. Leśna od 15.00.

Wkra kolonia od 8.00.


Czwartek - ul. Wiejska od 15.00


Sobota - Kowalewko od 8.00. 

Kamionka Dukt Głodowo


Po księży proszę przyjechać 15 minut wcześniej.
Różaniec wynagradzający w I sobotę miesiąca o godz. 16.00.Spotkanie Kół Żywego Różańca w sobotę o godz. 15.30.


 W tym tygodniu patronują nam:


2 I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący w IV wieku.
Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce w nowym roku wymienia trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.


Oprócz rocznic dotyczących objawień Matki Bożej, wierni Kościoła w Polsce w 2017 roku będą przeżywać Rok św. Brata Alberta. W grudniowym liście pasterskim z tej okazji biskupi nazwali ten czas przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia. Centralnym punktem rozpoczętych 25 grudnia obchodów będzie Msza św. w Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie 10 czerwca. Przewodniczył jej będzie abp Stanisław Gądecki.


Dodano: 2017-01-01 14:41:10
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Następna »

Strona 13 z 13